مقیاس شیوه حل مسأله:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

دانلود پایان نامه

–   روش بدست آوردن نمرۀ شاخص های کلی :

GSI= بدست آوردن کل نمرات ۹ مقیاس و آیتم های اضافی و سپس تقسیم بر ۹۰

PST= شمارش تعداد پاسخ های علامت مثبت (پاسخ های غیر صفر).

PSDI= کل نمره ۹ مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.

 

۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله

الف) معرفی مقیاس :

این مقیاس توسط کسیدی  و لانگ (۱۹۹۶) طی دو مرحله ساخته شده و دارای ۲۴ سؤال می باشد که ۶ عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در بر گیرندۀ ۴ ماده آزمون می باشد . این عوامل عبارتند از :

– در ماندگی : این عامل بیانگر بی یاوری فرد در مؤقعیت های مسأله زا می باشد .

 

– مهارگری حل مسأله : بعد مهار گری بیرونی – درونی را در موقعیت های مسأله زا منعکس می کند.

 

– سبک خلاقیت : نشان دهندۀ برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مساله زا است .

 

– اعتماد در حل مساله : بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است .

– سبک اجتناب : تمایل جهت رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آنها را منعکس می کند .

 

– سبک روی آورد :نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان می دهد .

 

از بین شیوه های حل مساله ،سبک خلاقیت ، سبک اعتماد در حل مساله و سبک روی آورد به عنوان شیوه های سازنده حل مساله می باشند و سبک درماندگی ، سبک مهارگری حل مساله و سبک اجتناب به عنوان شیوه های غیر سازنده حل مساله در افراد محسوب می شوند.

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس :

 

این مقیاس توسط محمدی و صاحبی (۱۳۸۰) اعتبار یابی شده و ضرایب آلفا بالاتر از ۵۰/۰ (بجز سبک روی آورد) و میانگین آلفا برابر با ۶۰/۰ می باشد (محمدی و صاحبی ،۱۳۸۰) پس با توجه به میانگین همبستگی درونی ماده آزمون ها ، این مقیاس از اعتبار لازم بر خوردار است . همچنین در پژوهش دیگری اعتبار این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۷۷/۰ و ضریب روایی آن برابر با ۸۷/۰ بدست آمده است ( بابا پور خیرالدین و همکاران ، ۱۳۸۲).

 

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

 

سوالات این مقیاس به صورت زیر نمره گذاری می شود:

بلی=۲       خیر = صفر        نمی دانم = ۱

جمع این نمرات نشان دهندۀ نمرۀ کلی هر کدام از عوامل شش گانه است . بنابراین هر یک از عوامل با داشتن ۴ سؤال ، نمره ای برابر با حداقل صفر و حداکثر ۸ خواهند داشت ،هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان می دهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات روزمره ازآن شیوه برای حل مشکلات استفاده می کند .

 

۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)

 

الف) معرفی مقیاس :

این مقیاس یک مقیاس خود گزارش دهی است ، از این مقیاس در آموزش ، پژوهش و شناسایی تعارض ارتباطی موجود بین افراد، گروه ها و سازمان ها استفاده می شود و شامل ۲۸ ماده است . این مقیاس دارای ۵ زیر مقیاس می باشد که عبارتند از :

 

  • شیوۀ همراهانه (۷ ماده ): این شیوه شامل تبادل اطلاعات و بررسی اختلاف ها برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است. این مقیاس با شیوه حل مسأله در ارتباط است و ممکن است به راه حل خلاقانه در حل مساله منجر شود .

 

  • شیوۀ مهربانانه (۶ ماده): این شیوه در تلاش برای کاهش اختلافات است و برای بر آورده کردن انتظارات ومسائل دیگران بر تشابهات تاکید می کند، شخصی که از این شیوه استفاده می کند  برای بر آورده کردن نیاز و مسائل دیگران ، مسائل خود را نادیده می گیرد.

 

  • شیوۀ سلطه گرانه (۴ ماده) : این شیوه با مؤقعیت های انزوا ، اعطاء مسئو لیت به دیگران ، یا دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است . شخصی که از این روش استفاده می کند از بر آورده کردن انتظارات خود و دیگران نا توان است .

 

ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس

 

اعتبار درونی مقیاس در تحقیقات مختلف از ۷۲/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است (کرکران ،مالینک رودت ، ۲۰۰۰) . همچنین در تحقیق دیگری اعتبار درونی مقیاس برابر با ۸۱ بدست آمده است (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ).

روایی (روایی سازه) این مقیاس با استفاده از تحلیل عامل محاسبه شده و مورد تایید قرار گرفته است . در پژوهشی (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ) با استفاده از شاخص اعتبار ، ضریب روایی برابر با ۹۰% بدست آمده است.

ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات:

سوالات این مقیاس به شکل لیکرت ۵ نقطه ای نمره گذاری می شود و در بر گیرندۀ عبارات:

کاملا مخالفم=۱     مخالفم=۲     نظری ندارم=۳     موافقم=۴      کاملا موافقم=۵

هر یک از سؤالات می تواند نمره ای را از ۱ تا ۵ کسب کند و سپس با توجه به تعداد ماده های هر زیر مقیاس ، نمرۀ کلی آن زیر مقیاس به دست می آید. سرانجام نمرۀ کلی زیر مقیاس بر تعداد ماده های  آن تقسیم و نمره نهایی آن بدست می آید. هر زیر مقیاسی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان دهندۀ این است که فرد در موقعیت های تعارضی و ناسازگاری بیشتر از آن شیوه استفاده می کند.

 

از بین شیوه های ۵ گانه حل تعارض ارتباطی ، شیوه های مهربانانه و همرهانه ، روش سازندۀ حل تعارض می باشند و شیوه های اجتنابی و سلطه گرانه ، روش غیر سازنده حل تعارض می باشند و شیوه مصالحه گرانه حالت بینا بینی دارد (هاریگوپال ،۱۹۹۵؛نقل از باباپور،۱۳۸۱)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *