مقدمه :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص


دانلود پایان نامه

مقدمه :‌

نظریات متخصصان درباره اعتیاد :‌

پرسشهای زیادی درباره اعتیاد در جامعه مطرح می‌شود هر یك از متخصصان، كارشناسان و مردم جامعه از زاویه‌ای خاص بر مسئله نگاه می‌كند و متناسب با دیدگاه خود راه حل‌هایی را عرضه می‌كنند. پرسش مهمی كه در این دوره از زمان بیشتر به چشممی خورد این است كه آیا اعتیاد یك مشكل فردی است یا اجتماعی، ‌آیا اعتیاد یك بیماری یا انحرافی اخلاقی است ؟ آیا اعتیاد به ساخت اجتماعی و اتفاقاتی كه در نهادهای آن می‌افتد مرتبط است ؟ آیا اعتیاد زاییده مناطق فقیر، ‌حاشیه نشین و محروم جامعه است ؟‌

نگرش به اعتیاد به عنوان یك عملی خلاف اخلاق :‌

از این دیدگاه اعتیاد رفتاری است كه توسط فرد انتخاب می‌شود. معتاد كسی است كه به جامعه و مردم آن ؟؟ نمی‌گذارد. احساس مسئولیت نمی‌كند. چنین فردی موجودی بی مبالات و فاسد است. معتاد با انتخای این رفتار به خانواده و جامعه زیان می‌رساند كمك به معتاد تا زمانی كه به اعتاید دچار است كاری عبث و بیهوده است. مجازات معتاد امری طبیعی است. قبول این دیدگاه نظری به معنای آن است كه مطالعته درباره ماهیت آن لازم نیسیت نو راه مقابله با آن همان مجازات است. اظهار نظر‌ها نشان می‌دهد كه دولت هابا اعمال این روش نتوانسته‌اند بر اعتاید غلبه كند.

ارزیابی آمادگی تصمیم به ترك اعتیاد :‌

ارزیابی آمادگی از جمله گام‌های دیگر پیش از اجرای برنامه است كه هیچ گاه در برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتاید در ایران اجرا نشده است. در این نوع ارزیابی مایلیم بدانیم جامعه تا چه حدودی از مشكل و ضرورت اقدام برای رفع آن مشكل آگاه است. جدول اولیه آمادگی اجتماعی مبتنی بر مفهوم آمادی روان شناختی است كه پروكاسكا (1979) آن را توصیه كرده است. جوامع نیز در این الگو همانند هر فرد از مراحل و درجات مختلف آگاهی از مشكل و ضرورت تغییر آن می‌گذرند.

الف ـ مرحله پیش تاملی :‌در این مرحله حداقل آگاهی از مشكل وجود دارد و انگیزه‌ای برای تغییر وجود ندارد.

ب ـ‌مرحله تاملی :‌در این مرحله فرد یا جامعه از مشكل آگاه است اما برای مقابله با آن تعهدی را نمی‌پذیرد، ولی تمایل به رفع آن ایجاد می‌شود.

ج ـ مرحله آمادگی : به خساراتی كه مشكل به بار می‌آورد توجه می‌شود و تلاش‌هایی ابتایی برای حل آن صورت می‌گیرد.

د ـ مرحله عمل :‌برای حل مشكل اقدام حدس صورت می‌گیرد.

ه ـ  مرحله نگهداری :‌وضعیت مساعد می‌شود و برای مدتی به حال اول باز می‌گردد.

 

طرح مسئله :‌عوامل موثر بر تصمیم به ترك اعتیاد

الف ـ علل تگرایش به سوء مصرف مواد

اعتیاد یك بیماری زیست شناختی، ‌روان شناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در ایجاد سوء مصرف و اعتیاد موثر هستند كه در تعامل با یكدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند عوامل موثر بر فرد، ‌محیط فرد و عوامل اجتماعی، در هم بافته و بر یكدیگر تاثیر می‌گذارند. درك كلیه علل و عوامل زمینه‌ای موحب می‌شووند تا روند پیشگیری، ‌شناسایی درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود. بنابراین آشنایی با عوامل زمینه ساز و مستعد كننده اعتیاد و نیز عوامل حفاظت كننده از دو جهت ضرورت دارد.

1ـ آشنایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدامات پیشگیرانه لازم برای آنان

2ـ انتخاب نوع درمان و اقدامات خدماتی، ‌حمایتی و مشاوره‌ای لازم برای معتادان

ب‌ـ معتاد كیست ؟‌

 آیا كسی كه یك بار مصرف مخدر یا سیگار داشته ف‌معتاد تلقی خواهد شد یا خیر ؟ نشانه‌های آن چیست ؟

ج ـ پیشگیری از اعتیاد :

‌یعنی به كارگیری اقداماتی كه منجر به كاهش ابتلای افراد به اعتیاد می‌شود به عبارت دیگر پیشگیری شامل فعالیت‌هایی است برای كاهش عواملی كه افراد را در معرض خطر قرار می‌ده دو افزایش عوامل افراد را در برابر مصرف حفاظت می‌كند. بنابراین شناسایی كامل این عوامل جهت موثر بودن فعالیت‌های پیشگیرانه ضروری است.

د ـ  انواع مواد مخدر و ضررات و اثرات آن :

شاید در روزگار قدیم، مواد مخدر به عنوان یك داروی شفا بخش مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی امروزه پدیده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن یك معذل اساسی برای بسیاری از كشورهای جهان تبدیل شده است و تاثیر عمیقی بر تمام افراد و جوامع سراسر جهان دارد. برخی مواد می‌توانند هم بر حالات روانی دریافیت درونی ( مثل خلق ) تاثیر بگذارد و هم بر فعالیت‌های مشهود بیرونی ( یعنی رفتار ) مواد می‌تواند نشانه‌های روانی ـ‌عصبی بوجود آورند كه از نشانه‌های اختلالات روانی شایع بدون علت معلوم، ‌غیر قابل تفكیك است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه اختلالات روانی اولیه و اختلالات مربوط به مصرف مواد احتمالا با هم ارتباط دارد.

 

 

طرح مسئله و بیان ضرورت آن :‌

بررسی‌های عوامل بر معتاد شدن ( بطور كلی ) وضعیتهای اجتماعی و وجود مرزهای باز كشور ( ایران ) معتاد شدن جوانان از هم پاشیده شدن خانواده‌ها ـ‌وجود مشكلات متعدد اجتماعی و خانوادگی برای افراد معتاد كه منجر به تصمیم گیری برای ترك اعتیاد می‌شود. و حال ما با توجه به خانمان سوز بودن اعتیاد ـ و مهم بودن وجود فرد سالم برای جامعه به بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری به ترك اعتیاد می‌پردازیم.

بررسی عوامل چون طبقات اجتماعی ـ خانوادگی ـ جنسیت ـ سن و سال و. ..

فرضیات تحقیق

5ـ هر چه میزان فشار خانواده بیشتر باشد سرعت تصمیم گیری به ترك اعتیاد بیشتر است.

6ـ هر چه میزان استفاده از كالاهای فرهنگی بیشتر باشد مدت زمان بیشتری افراد در ترك می‌مانند.

7ـ هر چه میزان درآمد ماهیانه افراد بیشتر باشد، ‌مدت زمان بیشتری افراد در ترك می‌مانند.

8ـ هر چه افراد تخصص بیشتری در شغلشان داشته باشند مدت زمان بیشتری در ترك می‌مانند.

فصل دوم  :   پیشینه تحقیق

سوابق پژوهشی :

1ـ چكیده مباحث مطرح شده در محور اعتیاد ـ محمد علی عبداللهی ( دبیر همایش و رئیس انجمن جامعه شناسان ایران ) ـ جعفر سخاوت

2ـ اصول پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد ـ دكتر آفرین رحیمی موقر ـ‌روانپزشك.

3ـ تاریخچه مواد مخدر ـ‌علی اصغر خواجویی

4ـ روان شناسی اعتیاد

5ـ علل گرایش به سوء مصرف

6ـ اختلالات وابسته به مواد مخدر

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر بر ترک اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *