مقایسه بزهكاری مردان و زنان:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

مقایسه بزهكاری مردان و زنان

شكی نیست كه در كل پدیده بزهكاری، نسبت بزهكاری زنان به مردان كمتر می‌باشد. و این رابطه در بین دختران و پسران بزهكار نیز جاری و ساری است. بدیهی است كه این اختلاف در جوامع مختلف مانند تمام پدیده‌های اجتماعی تابع زمان و مكان بوده و بسته به فرهنگ و شرایط زندگی و اعتقادات مذهبی متفاوت است.         مع الوصف، این رابطه در تمام جهان وجود داشته و آمارها و بیانگر بالا بودن سطح بزهكاری جنس مذكر نسبت به مونث است.

در فرانسه تعداد زنانی كه در دادگاههای جنایی در سال 1968 محاكمه و محكوم شده‌اند تقریبا یك سیزدهم تعداد مردان محكوم در همان مراجع است( 95 نفر زن در برابر 1233 نفر مرد جنایتكار) و تعداد زنانی كه در دادگاههای جنحه محكومیت پیدا كرده‌اند هشت برابر كمتر از تعداد مردان محكوم در آن دادگاهها بوده است ( 34919 نفر زن در برابر 259011 نفر مرد) این نسبت به رابطه با بزهكاران دختر بشرح زیر بوده است:

3605 نفر در برابر 43946 نفر، یعنی یك سیزدهم جرائم پسران، در آلمان غربی، در سال 1959 زنان جرم 16% كل مجرمین را تشكیل می‌دادند. در آمریكا نسبت دختران بزهكار نسبت به پسران حدود 15% می‌باشد. لازم به یادآوری است كه این آمار نمی‌تواند معرف واقعیت بزهكاری زنان باشد، زیرا همانطوری كه زیلیك( Seeling) جرم شناس اتریشی می‌گوید این ارقام از یك سو كم و بیش بستگی به شدت و ضعف رژیم كیفری نسبت به زنان در كشورهای مختلف دارد. در ممالكی كه برای زنان احترام بیشتری قائل هستند و نسبت به آنان بیشتر یا رافت و مهربانی و ادب رفتار می‌شود و زنان بیشتر در حمایت مردان و پلیس قرار می‌گیرند مسلما در آن كشورها زنان كمتر محكومیت كیفری پیدا می‌كنند و از سوی دیگر صور مختلف زندگی اجتماعی زن را در كشورهای مختلف نباید از یاد برد. بزهكاری زنان نسبت به مردان نه تنها از نظر كمی و رقمی بلكه از جهت ویژگی انگیزه و جهت‌گیری این جرائم نیز متفاوت است. همانطوری كه جرم شناسی فرانسوی می‌گوید بزهكاری زنان دارای اوصاف جنسی، عاطفی، و هورمنی می‌باشد. عمده بزهكاری زنان در امور جنائی بچه كشی است كه رقم بالائی را در جرائم علیه اشخاص تشكیل می‌دهد و مردان معمولا بندرت دست به ارتكاب آن می‌زنند، آتش‌سوزی، پنهان نمودن تبهكاران، در جرائم كم اهمیت تر از بزهكاری جنائی می‌توان سقط جنین، افترا، و برای دختران سرقت در مغازه‌ها، و منازل همسایگان را نام برد. در جرائم فوق شركت زنان به نسبت مردان بیشتر بوده و بعضی از آنها مثل سقط جنین، اصلی فقط خانمها می‌باشند و مردان در صورت مشاركت فقط زمینه‌سازی و معاونت را به عهده دارند.

توجیه اختلاف بین بزهكاری زنان و مردان به عناوین گوناگون صورت می‌گیرد. بعضی از متفكران آن را ناشی از تفاوت فیزیكی موجود بین این دو جنس دانسته و زنان را به علت ضعف نیروی بدنی و طبع ظریف و احساساتی بودن قادر به ارتكاب اعمال بزهكارانه مردان نمی‌دانند. بعضی از محققان چون لئوته معتقدند چون سیستم عصبی پسران در مراحل اولیه رشد از سیستم عصبی دختران بیشتر آسیب‌پذیر است و این امر احتمالا مربوط به هورمونهای این دو جنس است بنابراین یكی از علتهای بالا بودن درصد بزهكاری آنان نسبت به دختران است.

عده‌ای دیگر از دانشمندان چون ساترلند و كرسی اختلافات فاحش جرائم زنان و مردان را ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس دانسته و می‌گویند« در كشورهایی كه مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال یافتند، مانند كشورهای اروپایی و آمریكایی شمالی، نرخ جنایی زنان خیلی به نرخ جنایی مردان نزدیك می‌شود.»

قطع نظر از عقاید این متفكران در رابطه با علت اختلاف بزهكاری بین دو جنس مخالف، می‌توان گفت، علت اصلی را نه تنها در شرایط اجتماعی جنس بلكه در تربیت خانوادگی دختران كه عمدتا محجوب تر و در زندگی اجتماعی بخصوص در سنین جوانی كم دخالت‌تر از مردان می‌باشند و همچنین در مرحله ازدواج، مسئولیت‌پذیری شوهر و به عهده گرفتن مشكلات و مسائل زندگی باید دانست.

در عین حال ناگفته نماند كه رقم بسیتر پائین بزهكاری زنان نباید باعث فریب گردد. چرا كه بسیاری از جرائم ارتكابی بوسیله جنس مونث در بوته ابهام باقی و در آمار جنائی نمی‌گردد.

در پایان لازم است در مورد افزایش بزهكاری زنان در سالهای اخیر در كشورهای اروپایی یادآوری نماییم. اخیرا طبق مطالعات آماری درصد بزهكاری زنان بالاخص دختران در رابطه با بعضی از جرائم به شدت افزایش یافته است. این افزایش بیشتر مربوط به سرقت از مغازه‌ها گرفته تا شركت در باندهای متشكل و سازمان یافته و فعالیت در سرقت بانك‌ها و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.

غیر از تقسیم‌بندی‌های بیان شده بعضی از متفكرین انواع دیگری از بزهكاری مثل بزهكاری ‌ثروتمندان  و فقرا، بزهكاری شهری و بزهكاری روستائی، و دیگر تقسیمات كه بر مبنای جامعه‌شناسی و سایر علوم می‌باشد انجام داده‌اند كه شرح تفصیلی آنها نیازمند بررسی دیگری است.

روسپی‌گری و انحرافات جنسی

روسپی‌گری و انحرافات جنسی از كهن‌ترین و با سابقه‌ترین كجرویهای بشری است كه ردپای آن را می‌توان در طول تاریخ مشاهده كرد. تاریخ از انحرافهای جنسی و نقش آنها در زندگی اقوام و جامعه‌ها نشانه‌های بسیار در سینه دارد. فرو ریختن سنگ هلاك بر سر قوم لوط برای عذابی كه آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند و ویرانی شهر« سدوم» به دلیل فساد اخلاق و همجنس بازی را می‌توان در این باره ذكر كرد.

روسپی‌گری در گذرمان

در جامعه‌های باستانی، قدیمی‌ترین نوع روسپی‌گری شیوه‌‌ای بود كه ارتباط نزدیك با مواضع اعتقادی داشت. مثلا مردم مصر و بابل بر این باور بودند كه رابطه جنسی با یك كشیش موجب نزدیك شدن به خدا می‌شود. هر دوت می‌نویسد« زنان شهر بابل باید یك مرتبه به معبد زهره رفته مجانا و بالاعوض خود را تسلیم مرد بیگانه نمایند و اگر كسی پولی می‌داد باید آن وجه را به خزانه‌دار معبد بسپارند كه به مصارف خیریه برساند» . در معبد ارمنستان «آكی لی زن» رسمی شایع بود كه دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود را در اختیار مراجعان و خواهندگان قرار می‌دادند و این كار یك عمل مقدس و فریضه مذهبی محسوب می‌شد و ازدواج هر دوشیزه مستلزم گذران چنین دوره‌ای بود. زنانی كه چهره‌ای زیبا داشتند زود از معبد باز می‌گشتند، ولی آنها كه زشت بودند. مدتی مدید در آنجا می ماندند. بعضی از سه سال بیشتر آنجا انتظار می‌كشیدند.( باستانی پایزی، 327:1365 )

در یونان باستان روسپیانی بودند كه بدانها« دوستان خوب» گفته می‌شد، روسپیانی كه از طبقه بالای جامعه بودند و در مناطق مسكونی لوكس و مجلل متعلق به خود زندگی می‌كردند.

دموستن می‌نویسد كه در جامعه یونان«از فواحش تمتع می‌بریم، با كنیزكان و زنان غیر مشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تامین می‌كنیم، و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می‌آورند و وفادارانه خانه‌هایمان را حفظ و حراست می‌كنند.»              ( دورانت، 338:1367 )

در روم باستان روسپیان آزادی زیادی داشتند اما ملزم به پوشیدن لباسهای متمایزی از دیگر شهروندان بودند و نیز مجبور بودند موهای خود را به رنگ بور یا قرمز درآورند. رومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را به روسپیان به سهولت می‌بخشودند. این حرفه را قانون به رسمیت می‌شناخت، ولی آن را محدود كرده بود. فاحشه‌خانه به موجب قانون در خارج از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می‌توانست مشتری بپذیرد. روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان در دفاتر ثبت می‌كردند و مكلف بودند به جای پیراهن بلند، جبه بپوشند و برخی از زنان نیز نام خود را به عنوان روسپی ثبت می‌كردند تا از مجازات قانونی كشف زنا بگریزند.

در هندوستان روسپی‌گری به طور كلی محدود به معابد بود. در هر معبد، گرهی از            « زنان مقدس» وجود داشتند كه كارشان در وهله اول رقصیدن و آواز خواندن و در برابر بتها، و شاید هم سرگرم كردن بر همنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت كه به مرور ایام، جنبه تقدس پیدا كرد و آن رسمی بود كه گاه و بی گاه، زنان متشخص، یكی از دختران خود را بدانها « دیوه داسی» می‌گفتند، وقف پیشه روسپی‌گری معابد می‌كردند.

مسیحیان روسپی‌گری را عملی شیطانی می‌دانستند. چنآنچه« سنت اگوستین» معتقد بود كه بدترین كارها نظیر هتك ناموس ناشی از آن است كه روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا نمی‌كنند. « سن توماس آكیناس می‌گفت: « روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به منجلاب می‌كشاند» ( دایره المعارف آمریكانا، جلد 22 صفحه 672)

امروزه، در دنیای غرب فرصت برقراری روابط جنسی بین افراد ازدواج نكرده به طور روز افزونی در حال گسترش است. در نیمه دوم قرن بیستم دو نوع نگرش در برخورد با روسپی‌گری وجود داشته است.

  • قانونی شدن و مشروعیت یافتن روسپی‌گری كه در ارتباط با آن دولت موظف به صدور مجوز، اجرای آزمون اجباری از روسپیان، و محدود كردن روابط جنسی به مكانهای خاص است.
  • جرم نشناختن روسپی‌گری و حذف مجازات روسپیان.

روسپی‌گری در چنین كشورهایی را می‌توان به عنوان هسته اولیه گسترش بیماریهای مقاربتی دانست. هر چند پس از جنگ جهانی دوم با اشاعه روشهای بهداشتی و استفاده از آنتی بیوتیك‌ها میزان بیماریهای آمیزشی به ویژه سیفلیس كاهش یافته. اما در سالهای اخیر شاهد افزایش برخی از انواع این نوع بیماریها هستیم. فزونی بسیار بیماریهای آمیزشی در دنیای صنعتی را می‌توان معلول عوامل چندی دانست:

1-آزادی بیش از پیش روابط جنسی.

2-گسترش بی رویه شهرنشینی و مهاجرت به مراكز پر جمعیت صنعتی.

3-افزایش تحرك جغرافیایی و مسافرت.

4-وضعیت بد اقتصادی و نداشتن حرفه و كار مشخص ( محسنی، 180:1353)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *