مقادیر مجاز مواجهه با صدا :پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)


دانلود پایان نامه

جدول (5-1) مقادیر مجاز مواجهه با صدا بر اساس استاندارد‌ایران

ساعات مجاز دقیقه‌های مجاز     ثانیه‌های مجاز
تراز فشار صوتdBA مواجهه مجاز روزانه تراز فشار صوتdBA مواجهه مجاز روزانه تراز فشار صوتdBA  

مواجهه مجاز روزانه

82 16 97 30 115 28/12
85 8 100 15 118 06/14
88 4 103 r 5/7 121 03/7
91 2 106 r 75/3 124 52/3
94 1 109 r 88/1 127 76/1
112 r 94/0 130 88/0
133 44/0
136 22/0
139 11/0

 

لازم به ذكر است كه مواجهه فرد با صدای مداوم متناوب كوبه‌ای حداكثر db 140 است‌.

تراز فشار بر حسب دسی‌بل در مقیاس A است كه دستگاه ترازسنج بایستی قابلیت اندازه‌گیری در سرعت SLOW را داشته باشد‌. مطابق نظریه استاندارد ملی آمریكا  (ANSI).

r = صدا باید در منبع تولید آن كنترل شود و نباید به روش‌های مدیریتی كنترل گردد.]39[  همان طوری كه عنوان گردید صدای ضربه‌ای یا كوبه‌ای به صدایی گفته می‌شود كه فاصله بین دو ضربه متوالی ( دو قله متوالی ) بیشتر از یك ثانیه باشد در مواردی كه فاصله مذكور كمتر از یك ثانیه باشد صدا از نوع پیوسته (مداوم) محسوب می‌شود‌.

درارتباط باصدای ضربه‌ای تعدادضربات حداكثرتراكم مجازومدت زمان استمراربایددرارزیابی ها موردتوجه قراربگیردواستانداردهای پیشنهادشده برای صداهای ضربه‌ای براساس تعدادضربات دریك شیفت كاری(8 ساعت درروز)وشدت صدابرحسب دسی‌بل وهمچنین فاصله بین ضربات ارائه شده است كه فاصله بین دو ضربه باید بیشتر از یك ثانیه باشد‌.

تعداد ضربات در یك شیفت كاری شدت هر ضربه بر حسب db
1

10

100

1000

10000

100000

1000000

160

150

140

130

120

110

جدول (6-1) شدت ضربه با تعداد ضربات در صدای كوبهای

برای صدای ضربه‌ای یا كوبه‌ای می‌توان تراز فشار صوت قله را بر اساس تعداد ضربات در یك شیفت كاری بر اساس شكل (8-1) بدست آورد‌.

شكل (8-1) حد مواجهه شغلی با صدای كوبهای یا ضربهای طبق توصیه ACGIH

البته تعداد مجاز هر صدای ضربه‌ای را با توجه به میزان پیك SPL به آسانی می‌توان محاسبه كرد n=10 كه در آن n  تعداد مجاز ضربه و p پیك تراز فشار صدا SPL بر حسب دسی‌بل است‌. 49لازم به توضیح است در بحث كنترل صدا انتخاب استاندارد صدا مبهم است و در جایی كه حذف كل صدا امكان پذیر نباشد استاندارد راهنمایی است در تعیین‌این كه چه میزان صدا مورد قبول است و به علاوه‌این كه وسیله است جهت برآورد‌این كه چه میزان كاهش صدا مورد نیاز است‌.همان طور كه عنوان گردید استانداردهای صدا در تمام دنیا یكسان نیستند پر استفاده‌ترین مقررات برای ارزیابی صدا به منظور حفاظت شنوایی‌، استانداردهای انگلیسی ISO 1  و آمریكایی OSHA 2 و ACGIH 3می‌باشد‌. دو استاندارد ISO و OSHA حداكثر صدای مداوم 90 دسی‌بل A را در محیط كار ملاك قرار داده اند‌. برای ترازهای بالاتر از dB(A) 90  باید زمان در معرض بودن كاهش یابد و استاندارد آمریكایی ACGIH  85 dB(A) را به ازای كار روزانه در یك شیفت مجاز می‌داند‌این استاندارد برای 8 ساعت كار روزانه 5 روز در هفته می‌باشد و نباید با صدای مداوم و یا منقطع بیش از dB(A) 115 مواجهه داشت‌. استاندارد ISO مدت 40 ساعت كار در هفته را در صدای dB 90 مجاز می‌داند در صورتی كه استاندارد OSHA مدت 8 ساعت كار روزانه را اجازه می‌دهد‌. لازم به ذكر است برای بررسی صدا بر روی محیط زیست نیز استاندارد‌هایی توسط سازمان‌های بین المللی ارائه شده است‌. استانداردهای توصیه شده در‌ایران بر اساس نوع منطقه و در ساعات معین در جدول (7-1) بیان گردیده است‌.

 

 

 

 

 

1-International standard organisation

2-occupational safety and health administration

3-American conference of government industrial hyy

 

جدول شماره (7-1) استانداردهای صدا در هوای آزاد درایران

 

شب 10شب الی 7صبح

 
Leq(30)A,d B

روز7صبح الی10شب

 

Leq(30)A,d B

                                زمان

نوع منطقه

 

30 50 منطقه مسكونی
50 60 منطقه مسكونی و تجاری
55 65 منطقه تجاری
60 70 منطقه مسكونی-صنعتی
65 75 منطقه صنعتی

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) 75صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *