محدودیت های تحقیق:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران


دانلود پایان نامه

5-3- محدودیت های تحقیق

– دراین پژوهش می توان از ریزیش نمونه شدید به عنوان بزرگترین محدودیت نام برد. همانطور كه می‌دانید درفرهنگ و جامعه ایرانی مراقبت پس از زایمان خصوصاً دربارداری اول در منزل مادر و با مراقبت ویژه انجام می شود. با توجه به اینكه 85% افراد مورد مطالعه در این پژوهش متولد شهرستان بودند این موضوع دسترسی به آنها را درماه آخر بارداری و پس از زایمان بسیار دشوار ساخت و همین امر یكی از مهمترین علل ریزش نمونه بود. و در بارداری دوم به دلیل داشتن مسئولیت فرزند اول و خانه داری، شركت در تمامی كلاسهای آمادگی دوران بارداری به سختی تحقق پذیرفت و این مسئله علت دیگر ریزش نمونه بود. با توجه به اجرای دراز مدت كلاسهای آمادگی دوران بارداری جبران ریزش نمونه بسیار وقت گیر و مشكل بود و این امر باعث طولانی تر شدن این پژوهش شد.

 • در این تحقیق نداشتن فضای مناسب برای تشكیل كلاس ها، خصوصاً در فصل گرما و با توجه به اینكه خانم های باردار در سه ماهه آخر بارداری دچار تعریق زیاد و تنگی نفس به دلیل بزرگ تر شدن جنین می شدند، یكی دیگر از محدودیت های این پژوهش محسوب می شد.
 • با نهایت تأسف، عدم همكاری بسیاری از متخصصان زنان و زایمان، مسئولان بخش زایمان بیمارستانها و كارشناسان مامایی كه اینجانب برای جمع آوری نمونه به مطب و یا محل كارشان مراجعه كردم، باعث طولانی تر شدن زمان تحقیق شد.

5-4- پیشنهادها

– هیچ یك از خانم های بارداری كه در این مطالعه طبق ملاك بك دچار افسردگی بودند،‌ تحت پوشش مراقبت های بهداشت روان قرار نگرفتند، در حالی كه می دانیم افسردگی طبق تحقیقات انجام شده سلامت مادر و نوزاد را با مخاطرات جدی روبرو می كند. بنابراین پیشنهاد می شود سئوالات مربوط به نشانه های افسردگی در خانم های باردار نیز جزء روش های معمول مراقبت های دوران بارداری قرار گیرد و یا به طور معمول در این مراقبت ها از ابزار غربالگری مناسب برای افسردگی (مثل پرسشنامه بك و یا پرسشنامه ادینبرگ) استفاده شود تا با تشخیص به موقع افسردگی در مادران بتوان حمایت های لازم شامل پیشگیری و درمان را فراهم آورد.

 • افزایش آگاهی پرسنل پزشكی درباره افسردگی حین و بعد از بارداری، افزایش آگاهی زنان باردار و جامعه درباره افسردگی دوران بارداری و پس از بارداری و ایجاد یك سیستم ارتباطی بین مراقبت های دوران بارداری و مراقبت های روانی رفتاری.
 • با توجه به این كه فرضیه فرعی 2 با اختلاف جزئی رد شده است و با توجه به محدودیت های این مطالعه، انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر جهت تخمین دقیق شیوع افسردگی در زنان باردار كشورمان و نیز در صورت تأیید بالا بودن شیوع، بررسی ضرورت و امكان تلفیق مراقبت های سلامت روان با مراقبت های دوران بارداری پیشنهاد می گردد.

الف- كتابهای مورد استفاده

 • آزاد. حسین (1376) آسیب شناسی روانی، جلد اول، بعثت، چاپ چهارم، تهران
 • آزاد. حسین (1378) آسیب شناسی روانی، جلد دوم، بعثت، چاپ دوم، تهران
 • انجمن پزشكی آمریكا (1378) راهنمای عملی درمان افسردگی، گنجی، مهدی، ویرایش، چاپ اول، تهران
 • استینر. می‌یر، یانكرز.كمبرلی (1382) افسردگی زنان در سه مرحله (قبل از قاعدگی، بعد از زایمان و یائسگی) درویشیان- حمیده، راد.آمنه، فیلم و هنر، چاپ اول، تهران
 • ازخوش. منوچهر(1379) كاربرد آزمونهای روانی، روان، چاپ اول، تهران.
 • اتكینسون. ریتا. ل، اتكینسون. ریچارد.س، هیلیگارد. ارنست.ر(1373) زمینه روان‌شناسی، براهنی. محمدتقی، بیرشك. بهروز، سیف. علی اكبر، جلد دوم، رشد، چاپ هشتم، تهران.
 • بورنز. دیوید.د (1379) افسردگی چرا (شناخت درمانی) حریری. نجلا، پیشتاز علم، چاپ اول، تبریز
 • بلاك برن. ایوی ام (1380) مقابله با افسردگی، شمس. گیتی، رشد، چاپ اول، تهران
 • بكر. رابرت ای، هایمبرگ. ریچارد جی، بلاك. آلن اس (1372) آموزش مهارت‌های اجتماعی- درمانی برای افسردگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران
 • دادستان، پریرخ (1368) روانشناسی مرتضی تحولی، دریا، چاپ اول، تهران
 • سلیمگن. مارتین، روزنهان. ای. پی. آل. دیوید (1380) آسیب شناسی روانی، سید محمدی. یحیی، جلد دوم، ساوالان، چاپ اول، تهران
 • سالمانز. ساندرا (1382) افسردگی (پرسش‌هایی كه دارید و پاسخ‌هایی كه بدان‌ها نیازمندید)خلخالی زاویه.میر مجید، رشد، چاپ اول، تهران
 • ساراسون. ایروین جی، ساراسون. باربارا آر (1375) روان شناسی مرضی، نجاریان. بهمن، اصغری مقدم. محمدعلی، دهقانی. محسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران
 • ساعتچی، محمود (1374) نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، ویرایش، چاپ اول
 • سلیمگین. مارتین، روزنهان. ای. پی، آل دیوید (1379) آسیب شناسی روانی، سید محمدی. یحیی، جلد اول. ساوالان، چاپ اول، تهران
 • شریفی. حسن پاشا- شریفی. نسترن (1383) روش‌های تحقیق در علوم انسانی، سخن، چاپ سوم، تهران
 • فوندا. جین، مك كارتی، مینیون (1378) زن در نیمه راه زندگی، سرتیپ احمدی، كتابسرا، چاپ سوم، تهران
 • كرو. مایكل، ریدلی. جین (1384) زوج درمانی كاربردی، اشرف موسوی اشرف السادات، مهر كاویان، چاپ اول، تهران
 • كاپلان. هارولد، سادوك. بنیامین (1375) خلاصه روان پزشكی، پورافكاری. نصرت ا…، جلد دوم، آزاده، چاپ سوم، تهران
 • كالات. جیمز دبلیو (1374) روان شناسی فیزیولوژیك، بیابانگرد. اسماعیل. علی‌پور، احمد، غضنفری. احمد، شاهد، چاپ اول، تهران
 • كاستلو. تیموتی، كاستلو. جوزف (1373) روان شناسی نابهنجاری، پورافكاری. نصرت ا…، آزاده، چاپ اول، تهران
 • كاپلان. هارولد، سادوك. بنیامین (1379) خلاصه روان‌پزشكی، پورافكاری. نصرت ا…، جلد دوم، شهرآب، چاپ اول، تهران.
 • گریست. جان اچ، جفرسون. جیمز دبلیو (1383) افسردگی و درمان آن، قره‌چه‌داغی. مهدی، قطره، چاپ اول، تهران
 • گیلدر. مایكل،‌گایشا. دنیس، مدیو. ریچارد (1386) روانپزشكی آكسفورد. پورافكاری. نصرت ا…، نیما، چاپ دوم، تبریز
 • میلانی‌فر. بهروز (1373) بهداشت روانی، قومس. چاپ سوم، تهران
 • هومن. حیدرعلی (1380) استنباط آماری در پژوهش رفتاری، رشد، چاپ دوم، تهران

 


ب- نشریات وپایان‌نامه‌ها:

 • احمدی زاده تورزنی. امیرهوشنگ (1383) بررسی گرایش به افسردگی براثر استرس های وارد بر افراد مجرد و متأهل زن و مرد بالاتر از 40 سال، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه رودهن.
 • احمدی. فضل ا..، غفرانی‌پور. فضل ا…، عارفی. حسن، عابدی، حیدرعلی، فقیه‌زاده. سقراط (1381) بررسی تاثیر الگوی مشاوره مراقبت مداوم بركیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال عروق كرونر، مجله روان شناسی، سال ششم، شماره1
 • آقازاده، رعنا (1381) مقایسه سبك‌های رویارویی با استرس، هوش و افسردگی در دختران فراری و عادی شهر تهران، پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
 • حسن زهرایی. روشنك، فهامی. فریبا، یزدانی، محسن، احمدی. زهرا، بشردوست. نصر ا…(1380) نقش حمایتی ماما در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان، مجله دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی- درمانی قزوین
 • خسرو شاهی- مهتاب (1384) نگاهی به افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان، نشریه‌ همشهری
 • خبرگذاری ایسنا (1384) افسردگی پس از زایمان، نشریه فرهنگ آشتی
 • خمسه. فریال (1381) بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر در بروز افسردگی پس از زایمان در بیمارستان زنان شهر كرج، مجله پزشكی كوثر، شماره 7
 • دیوانی. امیر (1381) حقایقی پیرامون افسردگی بعد از زایمان، نشریه فرهنگ آشتی
 • كاربخش. مژگان، صداقت. مجتبی (1381) افسردگی حین بارداری، فصل نامه پایش، سال اول، شماره چهارم
 • مهری نژاد. ابوالقاسم (1381) اختلالات خلقی شدید و روان پریشی بعد از زایمان، روزنامه ایران
 • معصومیان شرقی. حسام الدین (1383) آیاما خواهان ارتقای سلامت روان خود هستیم، فصل نامه علمی- پژوهشی صدای مشاور، سال اول، شماره 4
 • ناصح. اشكان (1382) افسردگی پس از زایمان، نشریه شرق
 • نمازی. شعله (1379) بررسی نقش تعدادی از متغیرهای روان شناختی و دموگرافیك در افسردگی پس از زایمان، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشكی تهران
 • ناصح. اشكان (1382) افسردگی پس از زایمان، نشریه شرق

 1. Buist .Anne , condon, John, Brooks .Janette, speelman. Craig, milgrom .Jeannette, Hayes. Barbara, Ellwood. David , Barnett. Bryanne , Kowalenko. Nick, matthey .stephen, Austin. Marie Paule, Bilszta. Justin.(2006) Acceptability of routine Screening for Perinatal depression. Journal of Affective Disorder 93 p.233-237.
 2. Buultjens. Melissa and liamputtong. pranee (2006) when giving life starts to take the life out of you: women,s experiences of depression after childbrith msidwifery xxxx-x-xxx-xxx.
 3. Bloch. Miki , Rotenberg. Nivi, koren. Dan, and klein. Ehud.(2005) Risk factors for early postpartum depressive symptoms. General Hospital psychiatry. Volume28, Issue1,p3-8.
 4. Coverdale. JH , Laurence. B, Mecullough. B, Frank. A (1996) clinical implcation and mangment strategies when depression ocours during pregnancy. P-424.
 5. chaudron. Linda H, kitzman. Harriet J, Szilagyi. peter G, Arcoleo. kimberly sidora – and Anson. Elizabeth -(2005-2006) changes in Maternal Depressive symptoms Across the postpartum Year at well child care Visits p 221-227.
 6. Evans. J , Heron. J, Francomb. H, oke. s, Golding. J (2001) study of depressed mood during pregnancy and after child birth. British Medical Journal 323, p257-260.
 7. Field. Tiffany, Diego. Migual, Hernandez- Reif. Maria, Figueiredo. Barbara, schanberg. saul, kuhn. cynthia (2006) sleep disturbances in depression pregnant Women and their newborns. Intant Behavior and Development xxx-xxx-xxx P.7.
 8. Hanley. Jene and Long. Barrie (2005) Astudy of welsh mother,s experiences of postnatal depression.midwifery 22,p147-157.
 9. HaLbreich. UrieL, karkun. sundhya (2006) cross- cultural and social diveersity of prevalence of postpartum depression and depression and and depressive symptoms. Journal of Affective Disorder 91-P.97-111.
 10. Kazi. Ambreen , Fatmi. Zafar, Hatcher.Juanita, Kadir. Muhammad Masood, Niaz. Unaiza , Wasserman Gail A..(2006) Social environment and depression among pregnant women in urban areas of pakistan:Importance of social relation. Social science and Medicine .p. 1466-1476.
 11. Kahn. DA, Moline. Ml, ross. Rw, Cohen. Ls, Altshuler. LL (2001) Major depression during conception and pregnancy A guide for patients and families. Expert consensus Guildline series, p110-113.
 12. ozturk. ozgur, Eraslan. Defne, Elbi Mete. Hayriye, ozsener. serdar (2006) The risk Factors and symptomatology of perimenopausal depression . Maturitas 55-p180-186.
 13. Pollock. J.I, Manaseki -Holland. S, patel. V (2006) Detection of depression in women of child- bearing age in non- western cultures :A comparison of the Edinburgh postnatal Depression scale and self- Reporting Questionnaire- 20 in Mongolia (2006) Journal Affective Disorder 92 -P267-271.
 14. Pauline. L,Hall. D, and wittkowski clin. Anja.(2006) An Exploration of Negative thoughts as a Normal phenomenon After childbrith. Joarnal of Midwifery and Women ,s Health Volume 51, Issue5, p321-330.
 15. Rahimi. Roja, Nikfar. shekoufeh, and Abdollahi. Mohammad (2006) peregnancy outcomes following exposure to serotonin reuptake inhibitors: a meta- analysis of clinial trials p571-575.

 

 1. skocir. Ana polona and Hundley. vanora (2005) Are Slovenian midwives and nurses ready to take on a greater role in Caring for Women with postnatal depression midwifery 22, p40-55.
 2. seguin. L, Potvin. LST, Denis. M, Loiselle. J,(1995) chronic stressors ؛ social support and depression during pregnancy. Obstetrics and Gynecology83-p583-589.
 3. sher. L, Lawernce. J.S. (2000) Women, health and mind, Wiley and sons,LTD.8.p115-135.
 4. Tezel. Ayfer and Guzum. sebahat (2006) Comparison of effects of nursing care to problem solving training on Levels of depressive Symptoms in postpartum women. Patient Education and counseling. Volume 63,Issues 1-2, P64-73.
 5. Turner. Katherine ,Piazzini. Ada, Franza. Albertina, Fumarola. cristina, chifari, Rosanna, Marconi. Anna maria, canevini. maria paola, canger. Raffaele (2006) postpartum depression in Women With epilepsy versus women Without Epilepsy and Behavior9- p293-297.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *