محدودیت های تحقیق:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران


دانلود پایان نامه

۵-۳- محدودیت های تحقیق

– دراین پژوهش می توان از ریزیش نمونه شدید به عنوان بزرگترین محدودیت نام برد. همانطور که می‌دانید درفرهنگ و جامعه ایرانی مراقبت پس از زایمان خصوصاً دربارداری اول در منزل مادر و با مراقبت ویژه انجام می شود. با توجه به اینکه ۸۵% افراد مورد مطالعه در این پژوهش متولد شهرستان بودند این موضوع دسترسی به آنها را درماه آخر بارداری و پس از زایمان بسیار دشوار ساخت و همین امر یکی از مهمترین علل ریزش نمونه بود. و در بارداری دوم به دلیل داشتن مسئولیت فرزند اول و خانه داری، شرکت در تمامی کلاسهای آمادگی دوران بارداری به سختی تحقق پذیرفت و این مسئله علت دیگر ریزش نمونه بود. با توجه به اجرای دراز مدت کلاسهای آمادگی دوران بارداری جبران ریزش نمونه بسیار وقت گیر و مشکل بود و این امر باعث طولانی تر شدن این پژوهش شد.

 • در این تحقیق نداشتن فضای مناسب برای تشکیل کلاس ها، خصوصاً در فصل گرما و با توجه به اینکه خانم های باردار در سه ماهه آخر بارداری دچار تعریق زیاد و تنگی نفس به دلیل بزرگ تر شدن جنین می شدند، یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش محسوب می شد.
 • با نهایت تأسف، عدم همکاری بسیاری از متخصصان زنان و زایمان، مسئولان بخش زایمان بیمارستانها و کارشناسان مامایی که اینجانب برای جمع آوری نمونه به مطب و یا محل کارشان مراجعه کردم، باعث طولانی تر شدن زمان تحقیق شد.

۵-۴- پیشنهادها

– هیچ یک از خانم های بارداری که در این مطالعه طبق ملاک بک دچار افسردگی بودند،‌ تحت پوشش مراقبت های بهداشت روان قرار نگرفتند، در حالی که می دانیم افسردگی طبق تحقیقات انجام شده سلامت مادر و نوزاد را با مخاطرات جدی روبرو می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سئوالات مربوط به نشانه های افسردگی در خانم های باردار نیز جزء روش های معمول مراقبت های دوران بارداری قرار گیرد و یا به طور معمول در این مراقبت ها از ابزار غربالگری مناسب برای افسردگی (مثل پرسشنامه بک و یا پرسشنامه ادینبرگ) استفاده شود تا با تشخیص به موقع افسردگی در مادران بتوان حمایت های لازم شامل پیشگیری و درمان را فراهم آورد.

 • افزایش آگاهی پرسنل پزشکی درباره افسردگی حین و بعد از بارداری، افزایش آگاهی زنان باردار و جامعه درباره افسردگی دوران بارداری و پس از بارداری و ایجاد یک سیستم ارتباطی بین مراقبت های دوران بارداری و مراقبت های روانی رفتاری.
 • با توجه به این که فرضیه فرعی ۲ با اختلاف جزئی رد شده است و با توجه به محدودیت های این مطالعه، انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر جهت تخمین دقیق شیوع افسردگی در زنان باردار کشورمان و نیز در صورت تأیید بالا بودن شیوع، بررسی ضرورت و امکان تلفیق مراقبت های سلامت روان با مراقبت های دوران بارداری پیشنهاد می گردد.

الف- کتابهای مورد استفاده

 • آزاد. حسین (۱۳۷۶) آسیب شناسی روانی، جلد اول، بعثت، چاپ چهارم، تهران
 • آزاد. حسین (۱۳۷۸) آسیب شناسی روانی، جلد دوم، بعثت، چاپ دوم، تهران
 • انجمن پزشکی آمریکا (۱۳۷۸) راهنمای عملی درمان افسردگی، گنجی، مهدی، ویرایش، چاپ اول، تهران
 • استینر. می‌یر، یانکرز.کمبرلی (۱۳۸۲) افسردگی زنان در سه مرحله (قبل از قاعدگی، بعد از زایمان و یائسگی) درویشیان- حمیده، راد.آمنه، فیلم و هنر، چاپ اول، تهران
 • ازخوش. منوچهر(۱۳۷۹) کاربرد آزمونهای روانی، روان، چاپ اول، تهران.
 • اتکینسون. ریتا. ل، اتکینسون. ریچارد.س، هیلیگارد. ارنست.ر(۱۳۷۳) زمینه روان‌شناسی، براهنی. محمدتقی، بیرشک. بهروز، سیف. علی اکبر، جلد دوم، رشد، چاپ هشتم، تهران.
 • بورنز. دیوید.د (۱۳۷۹) افسردگی چرا (شناخت درمانی) حریری. نجلا، پیشتاز علم، چاپ اول، تبریز
 • بلاک برن. ایوی ام (۱۳۸۰) مقابله با افسردگی، شمس. گیتی، رشد، چاپ اول، تهران
 • بکر. رابرت ای، هایمبرگ. ریچارد جی، بلاک. آلن اس (۱۳۷۲) آموزش مهارت‌های اجتماعی- درمانی برای افسردگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران
 • دادستان، پریرخ (۱۳۶۸) روانشناسی مرتضی تحولی، دریا، چاپ اول، تهران
 • سلیمگن. مارتین، روزنهان. ای. پی. آل. دیوید (۱۳۸۰) آسیب شناسی روانی، سید محمدی. یحیی، جلد دوم، ساوالان، چاپ اول، تهران
 • سالمانز. ساندرا (۱۳۸۲) افسردگی (پرسش‌هایی که دارید و پاسخ‌هایی که بدان‌ها نیازمندید)خلخالی زاویه.میر مجید، رشد، چاپ اول، تهران
 • ساراسون. ایروین جی، ساراسون. باربارا آر (۱۳۷۵) روان شناسی مرضی، نجاریان. بهمن، اصغری مقدم. محمدعلی، دهقانی. محسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران
 • ساعتچی، محمود (۱۳۷۴) نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، ویرایش، چاپ اول
 • سلیمگین. مارتین، روزنهان. ای. پی، آل دیوید (۱۳۷۹) آسیب شناسی روانی، سید محمدی. یحیی، جلد اول. ساوالان، چاپ اول، تهران
 • شریفی. حسن پاشا- شریفی. نسترن (۱۳۸۳) روش‌های تحقیق در علوم انسانی، سخن، چاپ سوم، تهران
 • فوندا. جین، مک کارتی، مینیون (۱۳۷۸) زن در نیمه راه زندگی، سرتیپ احمدی، کتابسرا، چاپ سوم، تهران
 • کرو. مایکل، ریدلی. جین (۱۳۸۴) زوج درمانی کاربردی، اشرف موسوی اشرف السادات، مهر کاویان، چاپ اول، تهران
 • کاپلان. هارولد، سادوک. بنیامین (۱۳۷۵) خلاصه روان پزشکی، پورافکاری. نصرت ا…، جلد دوم، آزاده، چاپ سوم، تهران
 • کالات. جیمز دبلیو (۱۳۷۴) روان شناسی فیزیولوژیک، بیابانگرد. اسماعیل. علی‌پور، احمد، غضنفری. احمد، شاهد، چاپ اول، تهران
 • کاستلو. تیموتی، کاستلو. جوزف (۱۳۷۳) روان شناسی نابهنجاری، پورافکاری. نصرت ا…، آزاده، چاپ اول، تهران
 • کاپلان. هارولد، سادوک. بنیامین (۱۳۷۹) خلاصه روان‌پزشکی، پورافکاری. نصرت ا…، جلد دوم، شهرآب، چاپ اول، تهران.
 • گریست. جان اچ، جفرسون. جیمز دبلیو (۱۳۸۳) افسردگی و درمان آن، قره‌چه‌داغی. مهدی، قطره، چاپ اول، تهران
 • گیلدر. مایکل،‌گایشا. دنیس، مدیو. ریچارد (۱۳۸۶) روانپزشکی آکسفورد. پورافکاری. نصرت ا…، نیما، چاپ دوم، تبریز
 • میلانی‌فر. بهروز (۱۳۷۳) بهداشت روانی، قومس. چاپ سوم، تهران
 • هومن. حیدرعلی (۱۳۸۰) استنباط آماری در پژوهش رفتاری، رشد، چاپ دوم، تهران

 


ب- نشریات وپایان‌نامه‌ها:

 • احمدی زاده تورزنی. امیرهوشنگ (۱۳۸۳) بررسی گرایش به افسردگی براثر استرس های وارد بر افراد مجرد و متأهل زن و مرد بالاتر از ۴۰ سال، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رودهن.
 • احمدی. فضل ا..، غفرانی‌پور. فضل ا…، عارفی. حسن، عابدی، حیدرعلی، فقیه‌زاده. سقراط (۱۳۸۱) بررسی تاثیر الگوی مشاوره مراقبت مداوم برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر، مجله روان شناسی، سال ششم، شماره۱
 • آقازاده، رعنا (۱۳۸۱) مقایسه سبک‌های رویارویی با استرس، هوش و افسردگی در دختران فراری و عادی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا
 • حسن زهرایی. روشنک، فهامی. فریبا، یزدانی، محسن، احمدی. زهرا، بشردوست. نصر ا…(۱۳۸۰) نقش حمایتی ماما در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی قزوین
 • خسرو شاهی- مهتاب (۱۳۸۴) نگاهی به افسردگی دوران بارداری و پس از زایمان، نشریه‌ همشهری
 • خبرگذاری ایسنا (۱۳۸۴) افسردگی پس از زایمان، نشریه فرهنگ آشتی
 • خمسه. فریال (۱۳۸۱) بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر در بروز افسردگی پس از زایمان در بیمارستان زنان شهر کرج، مجله پزشکی کوثر، شماره ۷
 • دیوانی. امیر (۱۳۸۱) حقایقی پیرامون افسردگی بعد از زایمان، نشریه فرهنگ آشتی
 • کاربخش. مژگان، صداقت. مجتبی (۱۳۸۱) افسردگی حین بارداری، فصل نامه پایش، سال اول، شماره چهارم
 • مهری نژاد. ابوالقاسم (۱۳۸۱) اختلالات خلقی شدید و روان پریشی بعد از زایمان، روزنامه ایران
 • معصومیان شرقی. حسام الدین (۱۳۸۳) آیاما خواهان ارتقای سلامت روان خود هستیم، فصل نامه علمی- پژوهشی صدای مشاور، سال اول، شماره ۴
 • ناصح. اشکان (۱۳۸۲) افسردگی پس از زایمان، نشریه شرق
 • نمازی. شعله (۱۳۷۹) بررسی نقش تعدادی از متغیرهای روان شناختی و دموگرافیک در افسردگی پس از زایمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران
 • ناصح. اشکان (۱۳۸۲) افسردگی پس از زایمان، نشریه شرق

 1. Buist .Anne , condon, John, Brooks .Janette, speelman. Craig, milgrom .Jeannette, Hayes. Barbara, Ellwood. David , Barnett. Bryanne , Kowalenko. Nick, matthey .stephen, Austin. Marie Paule, Bilszta. Justin.(2006) Acceptability of routine Screening for Perinatal depression. Journal of Affective Disorder 93 p.233-237.
 2. Buultjens. Melissa and liamputtong. pranee (2006) when giving life starts to take the life out of you: women,s experiences of depression after childbrith msidwifery xxxx-x-xxx-xxx.
 3. Bloch. Miki , Rotenberg. Nivi, koren. Dan, and klein. Ehud.(2005) Risk factors for early postpartum depressive symptoms. General Hospital psychiatry. Volume28, Issue1,p3-8.
 4. Coverdale. JH , Laurence. B, Mecullough. B, Frank. A (1996) clinical implcation and mangment strategies when depression ocours during pregnancy. P-424.
 5. chaudron. Linda H, kitzman. Harriet J, Szilagyi. peter G, Arcoleo. kimberly sidora – and Anson. Elizabeth -(2005-2006) changes in Maternal Depressive symptoms Across the postpartum Year at well child care Visits p 221-227.
 6. Evans. J , Heron. J, Francomb. H, oke. s, Golding. J (2001) study of depressed mood during pregnancy and after child birth. British Medical Journal 323, p257-260.
 7. Field. Tiffany, Diego. Migual, Hernandez- Reif. Maria, Figueiredo. Barbara, schanberg. saul, kuhn. cynthia (2006) sleep disturbances in depression pregnant Women and their newborns. Intant Behavior and Development xxx-xxx-xxx P.7.
 8. Hanley. Jene and Long. Barrie (2005) Astudy of welsh mother,s experiences of postnatal depression.midwifery 22,p147-157.
 9. HaLbreich. UrieL, karkun. sundhya (2006) cross- cultural and social diveersity of prevalence of postpartum depression and depression and and depressive symptoms. Journal of Affective Disorder 91-P.97-111.
 10. Kazi. Ambreen , Fatmi. Zafar, Hatcher.Juanita, Kadir. Muhammad Masood, Niaz. Unaiza , Wasserman Gail A..(2006) Social environment and depression among pregnant women in urban areas of pakistan:Importance of social relation. Social science and Medicine .p. 1466-1476.
 11. Kahn. DA, Moline. Ml, ross. Rw, Cohen. Ls, Altshuler. LL (2001) Major depression during conception and pregnancy A guide for patients and families. Expert consensus Guildline series, p110-113.
 12. ozturk. ozgur, Eraslan. Defne, Elbi Mete. Hayriye, ozsener. serdar (2006) The risk Factors and symptomatology of perimenopausal depression . Maturitas 55-p180-186.
 13. Pollock. J.I, Manaseki -Holland. S, patel. V (2006) Detection of depression in women of child- bearing age in non- western cultures :A comparison of the Edinburgh postnatal Depression scale and self- Reporting Questionnaire- 20 in Mongolia (2006) Journal Affective Disorder 92 -P267-271.
 14. Pauline. L,Hall. D, and wittkowski clin. Anja.(2006) An Exploration of Negative thoughts as a Normal phenomenon After childbrith. Joarnal of Midwifery and Women ,s Health Volume 51, Issue5, p321-330.
 15. Rahimi. Roja, Nikfar. shekoufeh, and Abdollahi. Mohammad (2006) peregnancy outcomes following exposure to serotonin reuptake inhibitors: a meta- analysis of clinial trials p571-575.

 

 1. skocir. Ana polona and Hundley. vanora (2005) Are Slovenian midwives and nurses ready to take on a greater role in Caring for Women with postnatal depression midwifery 22, p40-55.
 2. seguin. L, Potvin. LST, Denis. M, Loiselle. J,(1995) chronic stressors ؛ social support and depression during pregnancy. Obstetrics and Gynecology83-p583-589.
 3. sher. L, Lawernce. J.S. (2000) Women, health and mind, Wiley and sons,LTD.8.p115-135.
 4. Tezel. Ayfer and Guzum. sebahat (2006) Comparison of effects of nursing care to problem solving training on Levels of depressive Symptoms in postpartum women. Patient Education and counseling. Volume 63,Issues 1-2, P64-73.
 5. Turner. Katherine ,Piazzini. Ada, Franza. Albertina, Fumarola. cristina, chifari, Rosanna, Marconi. Anna maria, canevini. maria paola, canger. Raffaele (2006) postpartum depression in Women With epilepsy versus women Without Epilepsy and Behavior9- p293-297.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *