محدودیتها : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

محدودیتها :

 1. عم اطلاع کافی از فعالیتهای حرکتی دانش آموزان.
 2. عدم اطلاع کافی از سابقه وراثتی دانش آموزان.
 3. عدم اطلاع کافی از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان.
 4. آزمودنیها به صورت کاملاً تصادفی و بدون دخالت انتخاب شدند.
 5. همه دانش آموزان در گروه سنی ۱۳ و ۱۲ و ۱۱ سال قرارداشتند.
 6. شرایط اجرای آزمون برای آزمودنیها کاملاً یکسان بود.
 7. کمبود امکانات ورزشی
 8. پراکندگی روستاها
 9. منطقه ای بودند و ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان در اجرای آزمون.
 10. کمبود مربی ورزشی.

 

محدودیت های زمانی :

این پژوهش فقط یک نیمه دوم سال تحصیلی انجام شد و از نظر زمانی وقت محدودی در برداشت وبا امتحانات نوبت دوم برخورد کرده است .

 

محدودیت مکانی :

این پژوهش فقط در مناطق محروم میان جلگه انجام شد به علت ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان قادر به اجرای بعضی از آزمونها مثل بارفیکس، دوی ۵۴۰ متر نبوده به همین علت در این منطقه از اعتبار برخوردار نبوده شاید در مناطق دیگر دارای اعتبار باشد .

 

پیشنهاد به مسئولین :

 1. شایسته است مربیان محترم ورزش در تمام مراحل و ساعات تدریس رعایت مسائل انضباطی واخلاقی را بنمایند و آگاه باشند که در نحوه برخوردشان با دانش آموزان جوانب احتیاط را رعایت کنند.
 2. با توج به نتایج تحقیق و اهمیتی که قوای جسمانی برپیشرفت تحصیلی دارد باید این موضوع مورد توجه عمیق و دقیق برنامه ریزان درسی وزارتخانه آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای تربیت نیروی متخصص ورزشی برای دوره های دبستان وسایر دوره ها اقدام شود.
 3. با توجه به اهمیت این موضوع باید به درس تربیت‌بدنی برای افزایش کارآیی عضلات و در نهایت تقویت قوای جسمانی دانش آموزان در ساعت ورزش توجه بیشتری شود.
 4. نظر به اهمیت قوای جسمانی در تعلیم و تربیت نسبت به احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و تامین وسایل ورزشی مورد نیاز اهتمام لازم به عمل آید.
 5. مربیان تربیت‌بدنی باید افرادی پرکار وبا حوصله وجدی باشند و در برخورد با       دانش آموزان صبور و برای آنها احترام قائل شوند.
 6. معلمین باید خود به تربیت‌بدنی اهمیت بدهند ودر صورت امکان در ساعات ورزش تعلیم اصول ورزشی بپردازند واز لباسهای ورزشی در میدان استفاده کنند.
 7. برای تشویق دانش آموزان به ورزش باید هنگام صبح ودر صبحگاه تمرینات مناسب انجام شود تا دانش آموزان با روحیه باز به کلاس درس حاضرشوند .
 8. کتابهای مصور جهت دانش آموزان در کلاس تدوین شود این کتابها در بردارنده فعالیتهای ورزشی و بهداشتی مناسب سالانه دانش آموزان درهر کلاس با توجه به فصول مختلف ونیازهای آنان باشد.
 9. کتاب های راهنمای تدریس معلمین در این مقطع همراه با محتوی فعالیتهای سالانه فصلی و طرح یک ساعت درس ورزش و نحوه ارزشیابی تهیه شود.
 10. باتوجه به محتوی برنامه‌های ارائه شده از کار معلمین مربوطه ارزشیابی به عمل آید .
 11. فضا و امکانات و تجهیزات کافی ورزشی در اختیار آموزشگاهها قرار گیرد و به شرایط اقلیمی استانها دراین خصوص توجه شود.
 12. با توجه به اهمیت ورزش ما نسبت به تامین و تربیت معلم به ویژه ورزش برای مدارس ابتدایی اقدام شود و توانایی عملی مربیان ورزش با تشکیل دوره های آموزشی تقویت شود .

 

پیشنهاد به معلمین :

 1. تمرینهای ورزشی یا خصوصیات جسمانی و مراحل رشد دانش آموزان متناسب باشد .
 2. در مدارس به هیچ وجه از ساعات ورزشی برای آموزش دروس دیگر استفاده نشود یعنی ساعت ورزش گرفته شود.
 3. از آنجا که تحرک و جنبش و کنجکاوی از ویژگیهای بارز این دوره است وفعالیت بدنی می‌تواند عامل در یادگیری و رشد ذهنی، عاطفی، اجتماعی، جسمی‌دانش آموزان گردد باید مربیان تربیت‌بدنی به شکل گیری عادات ورزشی و علاقه به تمرینهای حرکتی را در این دوره مورد نظر قرار دهند .
 4. در قالب کلاسهای آموزش خانواده، آگاهی لازم در خصوص ورزش به خانواده ها داده شود .

 

پیشنهاد به محققین :

تحقیقات مناسب دیگری در این زمینه در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا شود وبا توجه به اینکه اجرای تست های آزمون ایفرد مستلزم فرصت زمان لازم می‌باشد بهتر است محققین فرصت کافی در اختیار داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

الف ) کتب

 1. آزاد، احمد، مبانی تربیت‌بدنی و ورزش، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، بهار ۷۴.
 2. باقری ،قدرت الله، اصول آموزش آمادگی جسمانی (رشته تربیت‌بدنی و علوم       ورزشی ) دانشگاه پیام نور، مهر ۷۴ .
 3. پیمانی زاد، حسین ( مدرس )، اصول و مبانی تربیت‌بدنی ویژه دانشجویان دوره کارشناسی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، جزوه انتشار یافته زمستان ۷۶.
 4. تربیت‌بدنی ۱، از سری انتشارات آزمایشی متون درسی ،دانشگاه پیام نور، آبان ۷۵.
 5. خلجی، حسن ،اصول ومبانی تربیت‌بدنی ( رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ) دانشگاه پیام نور.
 6. رازی ،محمود، روشهای آماری ،‌جزوه انتشار یافته زمستان ۷۶.
 7. راهنمایی تدریس وارزشیابی واحدهای درسی تربیت‌بدنی نظام جدید، آموزش متوسطه، هسته تحقیقات کارشناسی تربیت‌بدنی ،انتشارات ضریح آفتاب، ۱۳۷۶ .
 8. روش تدریس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی ویژه مراکز دانشسراهای تربیت معلم، رشته های آموزش ابتدایی وتربیت‌بدنی، دفتر تحقیقات برنامه ریزی درسی، کد ۱۰۳۲ ، سال ۶۸
 9. شارکی، براین، فیزیولوژی آمادگی جسمانی، ترجمه ،بهروز ژاله دوست ثانی، محمد رضا دهخدا ،انتشارات اداره کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، پائیز ۷۲ .
 10. مجموعه مقالات اولین کنگره علمی ورزشی مدارس کشور، معاونت مطالعات اداره کل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش و پرورش، پائیز ۷۳ .
 11. کریمی، جواد، نگاهی به تاریخ تربیت‌بدنی جهان، نشر دانشگاهی تهران، سال ۶۴ .
 12. کاشف، مجید ،مجتهدی، حسین، اثرات فعالیت بدنی برکودکان، مجموعه مقالات وزارت آموزش و پرورش اداره کل تربیت‌بدنی، زمستان ۷۲.
 13. طباطبائی، محمود، کالبد شناسی سلسله اعصاب مرکزی ،انتشارات ایران، ارشاد، سال ۶۵ .
 14. شهسواری ،ابوالحسن، خلاصه مقالات برگزیده، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر آموزش ابتدایی، اردیبهشت ۷۶ .
 15. مظلومی، رجبعلی ،ورزش در مسیر تاریخ، انتشارات اداره کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش نشریه پژوهشی و تحقیقی نیرو نشاط، دفتر هشتم، بهار، ۶۶
 16. نادری .عزت الله ، سیف نراقی ،مریم، اختلالات یادگیری ،‌انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، سال ۶۶ .
 17. نصفت، مرتضی ،اصول وروشهای آماری انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال ۷۴ .
 18. نمازی زاده، مهدی، سلحشور، بهمن، تربیت‌بدنی عمومی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها با همکاری موسسه انتشارات امیر کبیر ، سال ۶۶.
 19. شکوهی یکتا، تعلیم وتربیت اسلامی، شرکت چاپ و نشر ایران، سال ۶۶ .
 20. نیلگون، شمس، روش تدریس تربیت‌بدنی، ۱۳۷۵ .

ب ) نشریات :

 1. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره کل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره ۴۳، بهمن ۶۴ .
 2. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره کل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره ۴۴، اسفند ۶۴ .
 3. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره کل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره ۴۵، فروردین ۶۵ .
 4. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، شماره ۵۴، اردیبهشت ۶۶ .

ج ) پایان نامه :

 1. انبائی فریمانی، حسن، بادیانی، محمد، مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی، سال تحصیلی ۷۵-۷۴ .
 2. رمضانی، فریبرز، گلزار، سید اصغر زاده بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر عضو تیمهای ورزشی منتخب وغیرعضو در مقطع متوسط استان خراسان، سال ۷۵-۷۴، ناظر طرح سید رضا عطارزاده، حسینی، اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان، کارشناسی تحقیقات، بهار ۷۶ .
 3. علائی، محمد، مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، استاد راهنما، جناب آقای غفاری ، سال تحصیلی ۷۳ .
 4. گائینی، عباسعلی، ارتباط بین آمادگی های حرکتی ـ آمادگی ذهنی معلمان و مربیان ورزش دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، سال ۶۷.
 5. مختار زاده، صفدر، بررسی رابطه فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی با یادگیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان، زمستان ۷۶ .
 6. نیکوکار ،محمد رضا ،مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دوره راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد و توانایی کلامی، ناظر، حسین الهامپور، اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان، شورای تحقیقات .
 7. یادگار ،محسن، مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی کلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان، استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید امیر احمد مظفری، استاد مشاور : جناب آقای دکتر محمد کاظم واعظ موسوی، بهمن ۷۵ .

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *