مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد ۶۰ص


دانلود پایان نامه

 

مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌

ـ عوامل اجتماعی ـ (پایگاه اجتماعی ) را به عنوان یک کل ثابت در نظر می‌گیریم. که بر حسب جنسیت ـ‌سن و سال ـ طبقات اجتماعی ـ وضعیت خانوادگی. مجرد بودن و متاهل بودن ـ درآمد ـ اشتغال ـ‌تحصیلات ـ فرهنگ استاندارد زندگی یا موقعیتهای مسئولیتی فرد معتاد چه قبل از دچار شدن به اعتیاد و محیط و شرایطی که ممکن است بر وی تاثیر بگذارد تا به اعتیاد دچار شود. و چه در زمان اعتیاد و مشکلاتی که برای وی از تمام نظارت اجتماعی ذکر شد. و همچنین مسئولیتها و شرایط موثر به ترک اعتیاد که در زندگی فرد معتاد سنجیده می‌شود.

اجزاء‌ذکر شده با یکدیگر یک ارتباط درونی دارند و تاثیر گذار هستند بر عوامل موثر بر تصمیم به ترک اعتیاد در عوامل موثر بر تصمیم گیری به ترک اعتیاد قشربندی اجتماعی است که می‌توان طبقه، ‌جنسیت، ‌نژاد، ‌قومیت، ‌سن و توانایی را بر شمرد.

عده‌ای عقیده دارند کسانی که در بالای نردبان اجتماعی قرار می‌گیرند و به اعتیاد گرفتار شده‌اند تصمیم به ترک اعتیاد بیشتر نصیبشان خواهد شد.

برخی شاخص‌های شانس بر تصمیم گیری به ترک اعتیاد و پاک شدن دوباره عبارتند از: سلامتی، درآمد، ‌تحصیلات، ‌ازدواج، ‌امید به زندگی، ‌فرزندان، ‌مسکن، ‌مالیکتهای کالاهای مصرفی، استرس به فراغت و تن آسایی.

در این مقاله عوامل اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) براساس آرای کارل مارکس، ‌ماکس و برو پی یر بوردیو تنظیم می‌شود بدین مفهوم که سه دسته سرمایه منزلتی، ‌ابعاد پایگاه اجتماعی را مشخص می‌کنند.

ـ سرمایه اقتصادی :

مارکس تعریف دقیقی از طبقه ارائه نداده است اما محققین مختلف برای بررسی مالکیت در مورد تعریف طبقه در اندیشه‌های او اتفاق نظر دارند. طبقات در تئوری مارکسیستی مجموعه‌هایی از عاملین اجتماعی هستند که اساسا، ‌و نه انحصاراً توسط موقعیتشان در فرآیند تولید تعریف می‌شوند به بیان دیگر طبقه اجتماعی، ‌پایگاه مشترک افراد در سازمان اجتماعی تولید و روابط مالکیت است. بنابراین به نظر می‌رسد که مالکیت بیشتر کالای مادی موقعیت فرد را در سلسله مراتب اجتماعی بالا می‌برد. از سوی دیگر شغل فرد نوعی سرمایه اقتصادی برای وی محسوب می‌شود. چرا که با نظر پارکین اشتغال ستون فقرات نظام پاداش دهی همگانی جوامع مدرن غربی است.

ـ سرمایه منزلتی : در حالی که مارکس تاکید زیادی بر عوامل اقتصادی در تعیین طبقه اجتماعی داشت، و بر قشربندی را پیچیده‌تر از وی در نظر گرفت و تلاش کرد میان منابع مختلف تفکیک سلسله مراتبی، ‌تمایز قائل شود. مدل سه وجهی قشر‌بندی اجتماعی و بر مبنای مفاهیم طبقه، منزلت و خوب، ‌یک تفکیک نظام بند، ‌صریح و ضرورری به درون نظریه قشر‌بندی وارد کرد. گروه منزلتی از طریق تلقی و ارزیابی ذهنی از خود و دیگران بوجود می‌آید که به وسیله سبکهای زندگی ویژه خود قابل تشخیص است. منابع منزلت اجتماعی عبارتند از :‌۱ـ موقعیت اجتماعی نهادی شده مثل شغل ۲ـ دارا بودن ثروت ۳ـ قدرت که از اعتیاد فراوانی بوجود می‌آورد. ۴ـ‌ویژگیهای شخصیتی از قبیل زیبائی، ‌قدرت جسمانی، ‌شهامت، ‌شجاعت و هوش که البته عواملی مانند جنس، ‌نژاد، این با ملت در میزان اعتیاد اثر گذارند. ۵ـ بهنجار بودن و بره مندی از ارزشهای انسانی و اخلاقی نیز می‌توان مبنی برای احترام و منزلت اجتماعی باشد چرا که هنجارها ریشه در ارزشها دارند. ۶ـ‌خدمات و موقعیتهای بنزرگ. در هر جامعه‌ای افرادی که خدمات برجسته ایفا می‌کنند و یا به موقعیتهای ستودنی در زندگی دست یابند، ‌احترام بیشتری از آن خود می‌کنند.

ـ سرمایه فرهنگی

بوردیو مفهوم فضای اجتماعی را جایگزین مفهوم سنتی طبقه در اندیشه‌های کسانی چون مارکس می‌کند و بر این نظر است که این فضای اجتماعی به وسیله ۲ اصل و متداخل بین سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی سامان داده می‌شود. در اولین تقسیم‌بندی، ‌که شکل عمودی دارد، ‌عاملانی که مقادیر زیادی از هر یک از سرمایه‌ها را در اختیار دارند در تقابل با عاملانی که از همه سرمایه‌ها محرومند، ‌قرار می‌گیرند. دومین تقابلی که شکل افقی دارد، در بین کسانی که سرمایه اقتصادی زیاد اما دارایی فرهنگی کمی دارند و آنهایی که سرمایه شان عمدتا سرمایه‌ای فرهنگی است بروز می‌کند. از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می‌تواند به سه شکل وجود داشته باشد حالت متجسد، حالت عینیت یافته و حالت نهادینه شده. سرمایه فرهنگی در حالت متجسد با کالبد مرتبط است. و مستلزم تجسد است که نوعی ثروت برونی است که به جزء جدانشدنی وجود شخص و محدوده و اعمال عادت گونه او تبدیل شده است که نمی‌تواند با هدیه یا خرید یا مبادله منتقل شود بلکه در معرض انتقالی وراثتی است. در حالت عینیت یافتگی سرمایه فرهنگی چند خصوصیت دارد که به شکل اشیاء‌مادی و رسانه‌هایی چون نوشته‌ها ـ نقاشی‌ها ـ بناهای تاریخی،  ابزارها و. .. نمایان می‌شود که در حالت مادیت خود قابل انتقال است که در واقع با همه نمودهای یک جهان مستقل و منسجم ظاهر می‌شود. که اگر چه محصول کنش تاریخی است، ‌از امیال و اراده‌های فردی به طول استعدادی فرا می‌گذرد. احراز مدرک تحصیلی و گواهی نامه صلاحیت فرهنگی که به لحاظ فرهنگی به صاحبش ارزشی متعارف و ضمانت شده اعطا می‌کند. حالت نهادینه شده سرمایه فرهنگی است. داشتن مدرک تحصیلی یا اعطای تمایز نهادی به سرمایه فرهنگی‌ای که در تملک یک مرد خاص قرار می‌گیرد، ‌این امکان را بوجود می‌آورد که صاحبان این صلاحیتها با هم مقایسه و حتی مبادله شود.

با ترکیب سه سرمایه می‌توان کم و بیش به چنین نموداری رسید.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر بر ترک اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *