مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌ دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد 60ص


دانلود پایان نامه

 

مبانی نظری ـ چهارچوب نظری :‌

ـ عوامل اجتماعی ـ (پایگاه اجتماعی ) را به عنوان یك كل ثابت در نظر می‌گیریم. كه بر حسب جنسیت ـ‌سن و سال ـ طبقات اجتماعی ـ وضعیت خانوادگی. مجرد بودن و متاهل بودن ـ درآمد ـ اشتغال ـ‌تحصیلات ـ فرهنگ استاندارد زندگی یا موقعیتهای مسئولیتی فرد معتاد چه قبل از دچار شدن به اعتیاد و محیط و شرایطی كه ممكن است بر وی تاثیر بگذارد تا به اعتیاد دچار شود. و چه در زمان اعتیاد و مشكلاتی كه برای وی از تمام نظارت اجتماعی ذكر شد. و همچنین مسئولیتها و شرایط موثر به ترك اعتیاد كه در زندگی فرد معتاد سنجیده می‌شود.

اجزاء‌ذكر شده با یكدیگر یك ارتباط درونی دارند و تاثیر گذار هستند بر عوامل موثر بر تصمیم به ترك اعتیاد در عوامل موثر بر تصمیم گیری به ترك اعتیاد قشربندی اجتماعی است كه می‌توان طبقه، ‌جنسیت، ‌نژاد، ‌قومیت، ‌سن و توانایی را بر شمرد.

عده‌ای عقیده دارند كسانی كه در بالای نردبان اجتماعی قرار می‌گیرند و به اعتیاد گرفتار شده‌اند تصمیم به ترك اعتیاد بیشتر نصیبشان خواهد شد.

برخی شاخص‌های شانس بر تصمیم گیری به ترك اعتیاد و پاك شدن دوباره عبارتند از: سلامتی، درآمد، ‌تحصیلات، ‌ازدواج، ‌امید به زندگی، ‌فرزندان، ‌مسكن، ‌مالیكتهای كالاهای مصرفی، استرس به فراغت و تن آسایی.

در این مقاله عوامل اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) براساس آرای كارل ماركس، ‌ماكس و برو پی یر بوردیو تنظیم می‌شود بدین مفهوم كه سه دسته سرمایه منزلتی، ‌ابعاد پایگاه اجتماعی را مشخص می‌كنند.

ـ سرمایه اقتصادی :

ماركس تعریف دقیقی از طبقه ارائه نداده است اما محققین مختلف برای بررسی مالكیت در مورد تعریف طبقه در اندیشه‌های او اتفاق نظر دارند. طبقات در تئوری ماركسیستی مجموعه‌هایی از عاملین اجتماعی هستند كه اساسا، ‌و نه انحصاراً توسط موقعیتشان در فرآیند تولید تعریف می‌شوند به بیان دیگر طبقه اجتماعی، ‌پایگاه مشترك افراد در سازمان اجتماعی تولید و روابط مالكیت است. بنابراین به نظر می‌رسد كه مالكیت بیشتر كالای مادی موقعیت فرد را در سلسله مراتب اجتماعی بالا می‌برد. از سوی دیگر شغل فرد نوعی سرمایه اقتصادی برای وی محسوب می‌شود. چرا كه با نظر پاركین اشتغال ستون فقرات نظام پاداش دهی همگانی جوامع مدرن غربی است.

ـ سرمایه منزلتی : در حالی كه ماركس تاكید زیادی بر عوامل اقتصادی در تعیین طبقه اجتماعی داشت، و بر قشربندی را پیچیده‌تر از وی در نظر گرفت و تلاش كرد میان منابع مختلف تفكیك سلسله مراتبی، ‌تمایز قائل شود. مدل سه وجهی قشر‌بندی اجتماعی و بر مبنای مفاهیم طبقه، منزلت و خوب، ‌یك تفكیك نظام بند، ‌صریح و ضرورری به درون نظریه قشر‌بندی وارد كرد. گروه منزلتی از طریق تلقی و ارزیابی ذهنی از خود و دیگران بوجود می‌آید كه به وسیله سبكهای زندگی ویژه خود قابل تشخیص است. منابع منزلت اجتماعی عبارتند از :‌1ـ موقعیت اجتماعی نهادی شده مثل شغل 2ـ دارا بودن ثروت 3ـ قدرت كه از اعتیاد فراوانی بوجود می‌آورد. 4ـ‌ویژگیهای شخصیتی از قبیل زیبائی، ‌قدرت جسمانی، ‌شهامت، ‌شجاعت و هوش كه البته عواملی مانند جنس، ‌نژاد، این با ملت در میزان اعتیاد اثر گذارند. 5ـ بهنجار بودن و بره مندی از ارزشهای انسانی و اخلاقی نیز می‌توان مبنی برای احترام و منزلت اجتماعی باشد چرا كه هنجارها ریشه در ارزشها دارند. 6ـ‌خدمات و موقعیتهای بنزرگ. در هر جامعه‌ای افرادی كه خدمات برجسته ایفا می‌كنند و یا به موقعیتهای ستودنی در زندگی دست یابند، ‌احترام بیشتری از آن خود می‌كنند.

ـ سرمایه فرهنگی

بوردیو مفهوم فضای اجتماعی را جایگزین مفهوم سنتی طبقه در اندیشه‌های كسانی چون ماركس می‌كند و بر این نظر است كه این فضای اجتماعی به وسیله 2 اصل و متداخل بین سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی سامان داده می‌شود. در اولین تقسیم‌بندی، ‌كه شكل عمودی دارد، ‌عاملانی كه مقادیر زیادی از هر یك از سرمایه‌ها را در اختیار دارند در تقابل با عاملانی كه از همه سرمایه‌ها محرومند، ‌قرار می‌گیرند. دومین تقابلی كه شكل افقی دارد، در بین كسانی كه سرمایه اقتصادی زیاد اما دارایی فرهنگی كمی دارند و آنهایی كه سرمایه شان عمدتا سرمایه‌ای فرهنگی است بروز می‌كند. از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می‌تواند به سه شكل وجود داشته باشد حالت متجسد، حالت عینیت یافته و حالت نهادینه شده. سرمایه فرهنگی در حالت متجسد با كالبد مرتبط است. و مستلزم تجسد است كه نوعی ثروت برونی است كه به جزء جدانشدنی وجود شخص و محدوده و اعمال عادت گونه او تبدیل شده است كه نمی‌تواند با هدیه یا خرید یا مبادله منتقل شود بلكه در معرض انتقالی وراثتی است. در حالت عینیت یافتگی سرمایه فرهنگی چند خصوصیت دارد كه به شكل اشیاء‌مادی و رسانه‌هایی چون نوشته‌ها ـ نقاشی‌ها ـ بناهای تاریخی،  ابزارها و. .. نمایان می‌شود كه در حالت مادیت خود قابل انتقال است كه در واقع با همه نمودهای یك جهان مستقل و منسجم ظاهر می‌شود. كه اگر چه محصول كنش تاریخی است، ‌از امیال و اراده‌های فردی به طول استعدادی فرا می‌گذرد. احراز مدرك تحصیلی و گواهی نامه صلاحیت فرهنگی كه به لحاظ فرهنگی به صاحبش ارزشی متعارف و ضمانت شده اعطا می‌كند. حالت نهادینه شده سرمایه فرهنگی است. داشتن مدرك تحصیلی یا اعطای تمایز نهادی به سرمایه فرهنگی‌ای كه در تملك یك مرد خاص قرار می‌گیرد، ‌این امكان را بوجود می‌آورد كه صاحبان این صلاحیتها با هم مقایسه و حتی مبادله شود.

با تركیب سه سرمایه می‌توان كم و بیش به چنین نموداری رسید.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر بر ترک اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *