لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق


دانلود پایان نامه

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

ابراء طبیب در اعمال پزشكى………………………………. 20

بررسی اتانازی داوطلبانه غیرفعال از منظر اخلاق راس………………………………. 20

فرهنگ شرقی و جهانی شدن اخلاق زیستی………………………………. 20

مروری بر آموزش اخلاق حرفه ای در علوم بهداشتی………………………………. 17

آموزش اخلاق پزشكی………………………………. 87

مباحث اخلاقی پیرامون بیماری هانتینگتون………………………………. 10

پیشینه اخلاق پزشكی در برخی از آثار كهن طبی و ادبی ایران………………………………. 11

رویكرد اخلاقی دین بودا، هندو، یهود و مسیح در قبال

شبیه سازی انسانی………………………………. 35

آزادی بیان از دیدگاه قانون اساسی………………………………. 150

كنوانسیون راجع‌به یكپارچه كردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی

بین‌المللی………………………………. 37

قانون مدنی بر قراردادهای حمل‌ونقل………………………………. 516

حقوق و تعهدات مهندس مشاور در قراردادهای پیمانكاری………………………………. 142

اوپک و چالشهای فراروی آن از منظر حقوق بین الملل………………………………. 162

بررسی كاستی‌های نظام حقوقی كشور در مورد امضا در تجارت و بانكداری الكترونیكی و ارایه پیشنهادها………………………………. 19

بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران………………………………. 45

بررسی كاستی‌های نظام حقوقی كشور در مورد امضا در

تجارت و بانكداری الكترونیكی………………………………. 159

بررسی وضعیت حقوق – زیست محیطی دریاچه‌ی سدهای كرج، لتیان، لار

(به عنوان منابع آب آشامیدنی تهران) و حوزه‌های آبریز آنها و همچنین ارائه پیشنهادهای لازم برای سامان بخشی فعالیتها در این حوزه‌ها………………………………. 100

كارتحقیقی جهت اخذ مدرك كارشناسی حمایت دیپلماتیك………………………………. 106

پایان نامه جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 116

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد M.A. – گرایش: حقوق خصوصی – قدرت بر تسلیم مورد معامله………………………………. 195

پیشگیری از پدیده کودک آزاری در سیاست جنایی ایران………………………………. 48

گزارش كارآموزی – اثبات ادله………………………………. 50

رشته حقوق خصوصی – غرر در معاملات………………………………. 25

رشته حقوق خصوصی – حدود صلاحیت داور………………………………. 22

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعة فناوری اطلاعات كشور………………………………. 15

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

حقوق بین‌الملل در عرصه منازعات………………………………. 15

حقوق عمومی – بررسی تطبیقی آئین‌نامه داخلی كنگره آمریكا (سنا و نمایندگان ) با آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 270

حقوق خصوصی – بررسی وضعیت حقوقی دعاوی ورود ثالث – كانون وكلای دادگستری خوزستان و لرستان………………………………. 452

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA – گرایش جزا و جرم شناسی –

سیاست جنایی مشارکتی و محیط آموزشی………………………………. 133

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 51

گزارش كارآموزی صابر ………………………………. 96

عدالت از دیدگاه حقوق كیفری………………………………. 35

حق فسخ ناشی از نقض قرارداد ومطالعه تطبیقی آن در نظامهای معتبرحقوقی- حقوق خصوصی………………………………. 298

مركز منطقه‌ای داوری تهران در یك نگاه………………………………. 10

مبانی مسئولیت مدنی درنظام حقوقی ایران………………………………. 112

حقوق جزا و جرم شناسی – مطالعه تطبیقی مستی و آثار كیفری آن………………………………. 162

نگاهی به خلاء قانونی و كاستی‌های كاربردی قوانین و مقررات

راجع‌به قاچاق كالا و ارز………………………………. 39

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مقاله تحقیقاتی دورة كارآموزی وكالت – شعبه تشخیص و جایگاه

آن در سیستم دادرسی………………………………. 85

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الكترونیكی………………………………. 106

مطالبه وجه………………………………. 57

گزارش كارآموزی………………………………. 282

اقرار………………………………. 27

ابراء………………………………. 37

ابراء اصطلاح حقوقی………………………………. 16

اجاره به شرط تملیک………………………………. 18

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 35

ارث زوجین………………………………. 80

ازدواج موقت………………………………. 149

استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………. 25

اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانین موضوعه………………………………. 45

اصل چهل و چهار قانون اساسی؛ نقطه عزیمت………………………………. 25

اصول حاکم بر اسناد تجاری………………………………. 25

اضطرار………………………………. 56

اظهار‌نامه چیست………………….. 7

اعاده دادرسی در امور كیفری………………………………. 42

اعتیاد     كیست      چیست     چه‌می‌كند………………………………. 17

پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشددر رشته حقوق

بین‌الملل عمومی امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حقوق ایران………………………………. 208

امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)………………………………. 25

انحلال شركت سهامی………………………………. 23

اوراق صكوك………………………………. 33

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

اهلیت………………………………. 11

اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران………………………………. 24

بررسی قواعد فقهی حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار………………………………. 49

بررسی اسناد تجاری در ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریكا………………………………. 103

بررسی اسناد تجاری(چك، سفته و برات)………………………………. 32

(پ) بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در اصول حقوق اروپائی

 و حقوق ایران………………………………. 152

بررسی تطبیقی حقوق اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران

و ایالات متحده امریكا………………………………. 91

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل

 معاصر………………………………. 49

بررسی تطبیقی عقد رهن در حقوق ایران………………………………. 207

بررسی تطبیقی قوانین موضوعه ایران با كنوانسیون سازمان ملل

 برای مقابله با فساد………………………………. 10

پایان نامه كارآموزی بررسی جرائم ثبتی………………………………. 74

كارآموزی – بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران………………………………. 70

كارآموزی – بررسی جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری………………………………. 98

بررسی حقوق چك………………………………. 41

بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

بررسی حقوقی تجارت الكترونیك………. ………………………………. 34

بررسی حقوق عده زنان………………………………. 169

بررسی حقوق مسئولیت مدنی………………………………. 91

بررسی قاعده قرعه………………………………. 55

بررسی قانون حضانت در نظام قضایی ایران………………………………. 77

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(حقوق كیفری بین‌الملل)بررسی کپی رایت در حقوق نرم افزار ایران

با توجه به كنوانسیونهای بین‌المللی………………………………. 40

بررسی كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد………………………………. 35

بررسی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران………………………………. 141

(كارآموزی وكالت ) بررسی مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان………………………………. 104

( حقوق قضایی) بزهكاری اطفال و نوجوانان………………………………. 86

بهداشت قضایی………………………………. 41

بررسی آیین نامه های داخلی مجلس قانونگذاری دردو كشور

 ایران وامریكا………………………………. 15

پرونده روزنامه آزاد………………………………. 14

تقلب نسبت به قانون و دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی………………………………. 21

پلیس اداری………………………………. 16

(كارآموز وكالت )پولشویی………………………………. 82

پیوند اعضا………………………………. 86

تأثیر قتل عمد و غیرعمد در ارث………………………………. 30

تاریخچه ثبت اسناد و املاك………………………………. 14

بررسی موانع حقوقی توسعه خرید وفروش الكترونیكی در ایران………………………………. 101

مطالبه وجه………………………………. 52

تحقیقات جرم‌شناسی كاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعة سیاستگذاری جنائی………………………………. 18

تركه………………………………. 95

قبول یا رد تركه بر مسئولیتهای وراث………………………………. 95

تشكیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

تعدد زوجات………………………………………………………………………… 24

تعهد به نفع شخص ثالث و مسأله شیربهاء. 7

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)………………………………. 17

تكلیف زیان دیده به كاستن از خسارت

با تأكید بر حقوق انگلیس و آمریكا………………………………. 22

پایان‌نامه

تكنیك‌های پیشرفته باروری كمكی(ART) از منظر فقه و

حقوق………………………………. 226

(حقوق خصوصی)تلف عین مستأجره………………………………. 15

ثبت شركتهای تجاری………………………………. 30

ثبت علائم تجاری، صنعتی و اختراعات………………………………. 98

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت  پزشك………………………………. 42

جایگاه حقوقی فضای رایانه‌ای در حقوق بین‌الملل………………………………. 37

جرایم اقتصادی و نحوه رسیدگی قضایی………………………………. 37

(پایان‌نامه )(حقوق جزا و جرم‌شناسی)جرم قاچاق آثار فرهنگی

تاریخی در حقوق كیفری ایران………………………………. 190

چك محاسن و معایب………………… ………………………………. 19

حدود صلاحیت داور………………………………. 22

حضانت اطفال…………………….. ………………………………. 42

حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی و رویه آن در محاكم………………………………. 67

حق شُفعــه………………………………. 104

حقوق بشر………………………………. 64

حقوق ثبت………………………………. 33

حقوق حضانت………………………………. 15

نظام حقوق زن و شوهر در قرآن مجید………………………………. 118

حقوق مردم در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)………………………………. 42

حقوق و تكالیف زوجین در قانون مدنی و كشورهای اروپائی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

حكم موت فرضی………………………………. 24

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

(حمایت بین‌المللی ازوضعیت) كودكان در معرض فحشا و هرزه نگاری………………………………. 92

حمایت دیپلماتیك………………………………. 56

(پایان‌نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)حمایت كیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 167

حمایت و حقوق كیفری از اطفال بزه‌دیده………………………………. 55

بررسی گستره  فضای مجازی رایانه ای (اینترنت) در حقوق بین الملل………………………………. 150

خیار تفلیس در ورشكستگی………………………………. 48

دارا شدن غیر عادلانه………………………………. 24

داروهای مخدر………………………………. 42

حمل و نقل بین المللی………………………………. 74

حقوق دیه و تبعیض………………………………. 19

راه‌های قانونی ممانعت از كودك‌آزاری در ایران

در مقایسه با نظامات بین‌المللی………………………………. 157

روش های پرداخت ثمن در تجارت الكترونیك………………………………. 74

(پایان‌نامه )(حقوق خصوصی) زمان انتقال مالكیت مبیع در عقد بیع………………………………. 131

ساختار و اركان داخلی مجلس شورای اسلامی ایران………………………………. 34

سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر اوپك………………………………. 35

سقوط تعهدات…………………….. 8

سوگند………………………….. 8

(حقوق خصوصی)شرایط اختصاصی «عقد و ودیعه»………………………………. 46

شرایط اساسی بیع و ضمانت اجرای آن………………………………. 52

شرط ضمان مضارب………………………………………………………………………… 40

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

شركت تجاری………………………………. 24

شروط ضمن عقد نكاح………………………………. 40

ضمان………………………………. 16

ضمان احسان………………………………. 36

ضمان در فقه………………………………. 46

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 29

ضمان قاعده اذن………………………………. 40

(حقوق خصوصی)ضمان مالم یجب………………………………. 68

ضمان قاعده(( مایضمن))………………………………. 17

طلاق و آثار آن در روابط زوجین………………………………. 21

ظهر نویسی مقررات و انواع آن………………………………. 30

عدالت از دیدگاه حقوق كیفری………………………………. 56

عقد بیع با ثمن شناور Open Price در كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا 1980 وین، حقوق انگلیس، حقوق آمریكا و حقوق ایران………………………………. 68

علل رافع مسئولیت كیفری………………………………. 39

علل سقوط دعوی عمومی………………………………. 89

عناصر و ادله اثبات دعوی………………………………. 47

غرر در معاملات………………………………. 26

فرار و بزهكاریدر بین دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمین خواسته………………………………. 30

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهای تجارتی………………………………. 50

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 34

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………. 54

كارآموزی آقایان………………………………. 228

(گزارش كار)(مكان كارآموزی انتقالی به كانون وكلای دادگستری قزوین)298

كارآموزی كارشناسی قوه قضائیه-عمران………………………………. 46

كارآموزی كریمخانی………………………………. 81

كارآموزی وكالت………………………………. 61

گزارش پرونده های حقوق و کیفری دادگاه ها………………………………. 192

گزارش كارآموزی حسینی………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخی پرونده‌های حقوقی و كیفری و تجدیدنظر

محاكم رباط كریم و تهران………………………………. 120

(مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه)گزارش

دوره كارآموزی………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی

خلاصه‌ی پرونده­های حقوقی و کیفری………………………………. 222

گزارش كارآموزی دادگاه عمومی حقوقی كرج………………………………. 120

گزارش كارآموزی 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورین حقوقی) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهای حقوقی شرف خانی………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهیت شرط و چگونگی ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مبانی جایگاه ممتاز داوری در میان سایر روش های حل و فصل

 اختلافات بین‌المللی………………………………. 21

مبانی حقوقی بین‌المللی گزارشگری برای صلح………………………………. 171

(پایان­نامه­ی كارشناسی ارشد)مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و

حدود اختیارات وكیل و نماینده‌ی حقوقی………………………………. 137

مسئولیت مدنی دولت………………………………. 62

مجازاتهای جایگزین حبس، مجازات اعدام و آزادی مشروط………………………………. 16

مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات كارآموزی رشته بررسی اسناد و مدارك………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتی گروه الگوی مصرف و امنیت غذایی………………………………. 31

مروری كوتاه برقوانین تبعیض‌آمیز در خصوص زنان در ایران………………………………. 60

مسئولیت پیمانكار در قرارداد پیمانكاری………………………………. 98

(حقوق خصوصی) مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار

و مجانین در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن………………………………. 143

(پایان نامه) (حقوق خصوصی) مسئولیت محافظ و سرپرست

 صغیر یا مجنون………………………………. 200

مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران………………………………. 35

مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال كاركنان………………………………. 40

مسمومیت با الكل و آثار آن………………………………. 38

(كار تحقیق) مشروبخواری مردان،‌ جرمی علیه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعیت عقد رهن رسمی در فقه و حقوق………………………………. 31

مشكلات حقوقی كارگران………………………………. 23

مطالبة وجه……………………… 5

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسی) مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان………………………………. 181

معاوضی بودن بیع…………………. 6

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقایسه تطبیقی نكاح در حقوق ایران و تركیه………………………………. 58

(كارآموزی) مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌ای بر راهبردهای توسعة فناوری اطلاعات كشور………………………………. 18

(پایان نامه) حقوق خصوصی) مناقصه آثار و شرایط آن………………………………. 98

(كارآموزی) مناقصه ، آثار و شرایط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئولیت………………………………. 36

موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الكترونیكی………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجین………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امین و امور راجع به آن در قانون مدنی و امور حسبی………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملكرد مقامات عالی اجرایی و سیاسی

و مقایسه تطبیقی با كنگره امریكا………………………………. 22

نظام حقوقی زن در اسلام………………………………. 54

نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران

( با مطالعه تطبیقی )………………………………. 31

نقش اراده در ارتكاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ایرانی در حل دعاوی بین‌المللی………………………………. 44

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پایان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسی) نقش و كاركرد

انگیزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهی به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احكام آن………………………………. 59

آیا تاریخ واقعی صدور چك روز

واقعی صدور آن است یا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران………………………………. 20

وضعیت حقوقی ایران در انرژی هسته‌ای………………………………. 86

(پایان نامه) (حقوق خصوصی)………………………………. 185

گزارش کارآموزی

وکالت و مشاوره حقوقی………………………………. 210

وكالت از متهم در كشف جرم و تحقیقات  مقدماتی………………………………. 32

گزارش كارآموزی حقوقی دوم………………………………. 105

گزارش كارآموزی حقوقی………………………………. 163

نقش مقام قضایی در اصلاح ذات البین در نظام كیفری………………………………. 96

آراء وحدت رویه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعیین ارش در فقه جزایی فریقین………………………………. 50

طرح دعوی تخلیه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرایم رایانه ای………………………………. 67

شرایط قبولی قرارداد در حقوق ایران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش كار آموزی) گزارشهایی از دادگاه كیفری استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شیلات و صید ماهیان غضروفی………………………………. 33

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسی قاعده فقهی العقود تابعة للقصودو مطالعه تطبیقی آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش كارآموزی) دادگاه حقوقی – دادگاه كیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجدید نظر – دادگاه كیفری استان………………………………. 179

احیای نظریه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بین‌الملل………………………………. 60

گزارش‌های دادگاه‌های حقوقی و كیفری و نظریه‌های كارآموز………………………………. 238

گزارش‌های دوره كارآموزی………………………………. 192

حجب در قانون مدنی………………………………. 30

بررسی و مقایسه قوانین رفاه و تامین اجتماعی با موازین حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف………………………………. 15

طلاق توافقی از منظر قانون………………………………. 20

بررسی علل توسعه قاچاق و خط مشی های كاهش و كنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمایت كیفری قانونگذار از نظام پولی و ارزی………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شویی الكترونیكی………………………………. 29

بررسی كنوانسیون منع تبعیض جنسیت علیه زنان و وضعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با كنوانسیون………………………………. 60

مرگ مغزی از دیدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبیقی مستی و آثار كیفری آن………………………………. 181

نقش پزشكی قانونی در صحنه………………………………. 36

بررسی تطبیقی نقش هیئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(كار تحقیق) بررسی حقوقی اینترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوری تجاری بین المللی ایران………………………………. 31

 

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پایان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگی تاریخی در حقوق كیفری ایران………………………………. 188

ضمانت اجرای سوگندنامه‌های پزشكی………………………………. 16

گزارش كارآموزی حقوق كیفری…………

(كار تحقیقی)عدالت از دیدگاه حقوق كیفری………………………………. 45

پایان نامه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌های قانونی ممانعت از كودك‌آزاری در ایران در مقایسه

با نظامات بین‌المللی………………………………. 70

كار تحقیقی (1) علل رافع مسئولیت كیفری………………………………. 47

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران………………………………. 53

كار تحقیقی (1)مجازات‌های جایگزین زندان در ایران………………………………. 91

مقایسه دعاوی تصرف عدوانی خلع ید و تخلیه………………………………. 113

رشوه از دیدگاه حقوق كیفری و فقه………………………………. 18

پایان نامه تجارت الكترونیكی………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غیر مسلمان………………………………. 36

كودكان در معرض فحشا و بهره كشی………………………………. 203

آزادی اندیشه و بیان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مبانی حقوق شهروندی………………. 5

مسئولیت مدنی دولت(حقوق اداری)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش كارآموزی خلاصه پرونده های حقوقی و کیفری………………………………. 222

وصیت و ماهیت حقوقی آن………………………………. 41

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون اهدای گامت در درمان ناباروری………………………………. 53

×  مسئولیت كیفری دولتها………………………………. 40

×  سرقت از دیدگاه حقوق كیفری اسلامی………………………………. 150

×  مطالعه تطبیقی ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی

درهشت کشور اروپایی………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بین الملل………………………………. 10

×  رویكردی تحلیلی به ماهیت حق كسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی………………………………. 38

×  جرایم علیه كارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبیین مفهوم صلاحیت قضایی دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزی خلاصه‌ی

×  پرونده‌های حقوقی و کیفری………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعیت علم قاضی از نظر  حقوقی و كیفری………………………………. 11

×  بررسی حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلامیه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیداورندگان

مخترعان و علایم تجاری………………………………. 98

×  مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشی از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسی اسناد تجاری در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسی مباحث حقوقی پیرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالی زوجین………………………………. 50

×  جرایم علیه اموال و مالكیت………………………………. 99

×  تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبیق قانون دیوان عدالت اداری………………………………. 20

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانین آئین دادرسی كیفری………………………………. 19

×  معاملات صغیر………………………………. 43

×  مشاركت تجارتی بین المللی در نظامهای مهم حقوقی معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه………………………………. 100

×  مقایسه‌ی اعلامیه‌های جهانی و اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسیحیت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سیاست اتحادیه اروپا در قبال وضعیت حقوق بشر در

 جمهوری اسلامی ایران………………………………. 150

×  دموكراسی و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در ایران………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پایان نامه) بررسی قاعده درء و جایگاه آن در حقوق كیفری و

سیاست جنایی ایران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسی مالیاتی ………………………………. 14

×  (پایان نامه) مبانی فقهی و حقوقی مسئولیّت و حدود اختیارات وكیل و

 نماینده‌ی حقوقی………………………………. 122

×  بررسی فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدنی………………………………. 40

× حقوق دریایی………………………………. 61

×  بررسی وضعیت حقوقی (قوانین و مقررات) مربوط به آلودگی هوا

ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در ایران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نكاح………………………………. 20

×  مالكیت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجیح………………………………. 73

×  بررسی تحلیلی دزدی دریایی از دیدگاه حقوقی………………………………. 64

× اكراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بین المللی كار………………………………. 40

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتیاد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه دیده………………………………. 200

×  بزهكاری اطفال………………………………. 30

×  پیشگیری از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختیار………………………………. 25

× مقایسه موازین و مقررات جمهوری اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر70

× دعوای متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهری………………………………. 77

× بررسی مسائل حقوقی حوادث رانندگی………………………………. 121

×  ماهیت حقوقی وصیت………………………………. 43

× مسئولیت قراردادی………………………………. 105

× وضعیت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسی قوانین حقوقی كشورهای مختلف در باره اطفال و جوانان بزهكار………………………………. 48

×  بررسی و مقایسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای
اداری و خصوصی………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالی زوجین………………………………. 51

×  از تراضی تا اصل توضیح مفهوم حوزه قضایی دولتی در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسی میراث زوجه از اموال غیر منقول در فقه اسلامی………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئولیت جزایی………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسی رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقی توسعه تجارت الكترونیك………………………………. 99

× مبانی حقوقی تجارت الكترونیك………………………………. 59

×  تشكیل قرارداد(ایجاب و قبول)در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی)………………………………. 66

× بررسی اثرات گیاهان در كاهش آلودگی صوتی  و مواد قانونی مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسی تطبیقی كلیات مجالس قانونگذاری در ایران و آمریكا………………………………. 72

×  شرایط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهای حقوقی همراه با نظریه كارآموزی………………………………. 134

× بررسی حقوقی قاچاق كالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسی‌ فقهی‌ – حقوقی‌ جریمة‌ تأخیر………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامی………………………………. 58

× تطهیر سرمایه ها………………………………. 30

×  ارتباط بین حقوق کار و تأمین اجتماعی………………………………. 12

× بررسی جرم ربا در حقوق جزای ایران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفی)………………………………. 12

× ازدواجهای ممنوع و مجاز در ادیان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئی و راه های مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل میان تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل بشر

×پرونده های مدنی كیفری حقوقی همراه با نظریه كاراموز……………………

× بزهكاری………………………………. 42

لیست مقاله پایان نامه گزارش كارآموزی رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمین خواسته………………………………. 20

× مالكیت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبیق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارایی مالیاتی (با تاكید بر تركیب هیات حل اختلاف امور مالیاتی)

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *