دسته بندی علمی – پژوهشی :
فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۴

دسته بندی علمی – پژوهشی : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان۹۱- قسمت ۱۴

جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق، ۱۳۸۷
الجویر، محمد بن احمد، الاسماعیلیه المعاصره ، الاصول- المعتقدات- المظاهر الدینیه و الاجتماعیه، ریاض، مکتبه الرشد ، ۱۴۱۷ه
جوینی، علاءالدین عطاملک محمد بن محمد؛ تاریخ جهان گشای جوینی، بر اساس نسخه محمد قزوینی، به اهتمام احمد خاتمی، تهران، نشرعلم، ۱۳۸۷
چلونگر، محمد علی، زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۱
حسن، حسن ابراهیم و طه احمد شرف، عبیدالله المهدی امام الشیعه الاسماعیلیه و موسس دوله الفاطمیه فی بلاد المغرب، مکتبه النهضه المصریه، بی تا
حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الدوله الفاطمیه… ، قاهره، مکتبه النهضه المصریه، ۱۹۵۸ م
حسین، محمد کامل، طائفه الدروز، تاریخها و عقایدها، قاهره، دار المعارف، ۱۹۶۲م
خطیب، محمد احمد، عقیده الدروز عرض و نقض، ریاض، دار عالم الکتاب، ۱۹۸۹م
دفتری، فرهاد، افسانه های حشاشین یا اسطوره های فداییان اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، ۱۳۸۵
دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، ۱۳۷۶
دفتری، فرهاد، مختصری در تاریخ اسماعیلیه، سنت های یک جماعت مسلمان، تهران، نشر فرزان روز، ۱۳۷۸
دوخویه، میخائیل، قرمطیان بحرین و فاطمیان، ترجمه محمد باقر امیرخانی، تهران، سروش، ۱۳۷۱
رازی، ابوحاتم، اعلام النبوه، مصحح غلامرضا اعوانی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت ایران، ۱۳۸۱
رازی، ابوحاتم؛ الزینه، ترجمه علی آقانوری، گرایشها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۲
رازی، ابی حاتم احمد بن حمدان، الاصلاح، به اهتمام دکتر حسین مینوچهر و دکتر مهدی محقق، تهران، انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل کانادا، ۱۳۷۷
ربانی گلپایگانی، علی، فرق و مذاهب کلامی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳
الزعبی، محمد علی، الدروز ظاهرهم و باطنهم، بیروت، چاپ دوم، ۱۹۷۲م
زکار، سهیل، اخبار القرامطه فی الاحساء – الشام – العراق – الیمن، ریاض، دار الکوثر، ۱۴۱۰ه
زوزنی، حمزه بن علی، رسائل الحکمه، لبنان، دار لأجل المعرفه، دیار عقل، ۱۹۸۶
سبحانی، جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل، بیروت، الدارالاسلامیه؛ ۱۴۱۱ق
سجستانی، ابویعقوب؛ الافتخار؛ تحقیق از اسماعیل قربان حسین پونا والا؛ بیروت؛ دار الغرب الاسلامی؛ ۲۰۰۰ م
سجستانی، الافتخار، تحقیق و تقدیم از دکتر مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، بی تا
سجستانی، کشف المحجوب، تهران، انستیتو ایران و فرانسه، ۱۳۲۷ ش
سیف آزاد، عبدالرحمن، تاریخ خلفای فاطمی، تهران، اداره مجله ایران باستان، ۱۳۴۱ ش
شاه خلیلی، امیر حسین، رساله هفت رکن دین در عبادت اهل یقین، تهران، نشر چشم انداز، ۱۳۸۶
یحیی الامین، شریف، فرهنگنامه فرق اسلامی، ترجمه محمد رضا موحدی، تهران، انتشارات باز، ۱۳۷۸
شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶
شهرستانی، محمد بن عبد الکریم بن أبی بکر أحمد، ملل و نحل، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۴
شیرازی، موید فی الدین، المجالس المویدیه للموید فی الدین شیرازی، تلخیص حاتم بن ابراهیم، تحقیق محمد عبدالقادر، قاهره، دارالثقافه للطباعه و النشر، ۱۹۷۵م
شیرازی، موید فی الدین، دیوان داعی الدعاه، تحقیق محمد کامل حسین، بیروت، دارالانتظار، ۱۹۹۶م
شیرازی، موید فی الدین، مجالس المؤیدیه، تحقیق و تعلیق محمد عبدالغفار، مکتبه مدبولی، قاهره، ۱۴۱۴
صدر حاج جوادی، احمد، دائره المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید مجتبی، ۱۳۷۵
الصنهاجی، ابی عبدالله محمد، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، تاریخ فاطمیان، ترجمه حجت الله رودکی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۸
طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث ۱۹۶۷م
عثمان، هاشم، اسماعیلیه بین الحقایق و الاباطیل، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۹ق
عرب احمدى؛ امیر بهرام، شیعیان تانزانیا دیروز و امروز، تهران، الهدی، ۱۳۷۹
عزام، أمجد، الموحدون الدروز بین الخطاء و الصواب، دمشق، دارالاوائل ، ۲۰۰۹
عزیز النصر، عبدالمنعم، جذور حرکه القرامطه، تاریخهم و تاریخ دعاتهم، بغداد، مطبعه اسد، ۱۹۸۶م
عمادالدین، ادریس، زهر المعانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، الموسسه الجامعیه، ۱۹۹۱م