فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری-دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی


دانلود پایان نامه

 

فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری

مشاوره درگروه سالها به عنوان روشی مؤثردر كمك به افراد برای روشن ساختن ابهامها و نگرانیها و یادگیری شیوه مؤثر انجام كارشناخته شده است . این عمل با حضور چند نفر كه تجارب گرانبهای مشتركشان را ،یكدیگر در میان می‌گذارند ، تسهیل می‌گردد. محیط گروهی بر عكس رابطه‌ی دو نفری مشاور – مراجع ، محیطی غنی برای یادگیری انواع مختلفی از رفتارهاست. موقعیت گروهی تقریباً بسیاری از «تجربه‌های زندگی واقعی » را نشان می‌دهد . و كمك می‌كند كه افراد آموخته‌های خود را در گروه به زندگی روزانه و واقعی خود انتقال دهند . به این ترتیب گروه به عنوان یك آزمایشگاه برای یادگیری در یك زمان و مكان معین و فرصت برای مشاهده كردن و دریافت اطلاعات و آگاهی در مورد اعمال معینی ، به كار گرفته می‌شود .

نظریه منطقی – عاطفی – رفتاری به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ( دابسون[1] و بلاك[2] ، 1988) نخستین و مهمـ‌ترین نمونه رویكرد شناختی رفتاری است كه در سالها بعد توسط مایكن بام به عنوان درمان شناختی رفتاری توسعه یافت .

درمان شناختی – رفتاری اساساً به عنوان یك الگوی آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد . در نتیجه همانند بیشتر آموزشها در جلسات گروهی و فردی هر دو قابل اجراست . علاوه بر آن هر چند بیشتر در گروههای كوچك 8 تا 13 نفری نفری هفته‌ای یك بارانجام شود . ولی در گروههای بزرگ مانند یك كلاس درس( 20تا 30 نفر ) یا كارگاه عمومی بیش از 100 نفر هم كاملاً قابل اجرا خواهد بود .

ابعاد گروهی این رویكرد قابل ضبط دیداری و شنیداری است و از طریق ضبط كاست و ویدئو ، فیلم نوارهای تلویزیونی و برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی ، كتاب شناسی ، برنامه آموزشی و دیگر اشكال ارائه رسانه‌ای قابل آموزش است . و به مراتب بیشتر از روشهای دیگر گروه – مدار است .

گروه درمانی معمولاً در دو شكل اساسی صورت می‌گیرد.

  • گروه‌های كوچك كه شامل 6 تا 13نفر عضو است كه هفته‌ای یك بار ملاقات دارند و به بحث مشكلات عاطفی خود می‌‌پردازند .
  • گروه‌های بزرگ كه در آن گروه شامل 20 ، 50 ، 100 یا حتی تعداد بیشتر كه با برنامه‌ای منظم یا بطور نامنظم گردهم می‌آیند و به بحث درباره مشكلات عاطفی خود می‌پردازند .

 

اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری

هدف روان درمانی گروهی این رویكرد قطعاً از بین بردن نشانه‌های مشكل است اما مهم‌تر از آن این است كه هر یك از اعضاء به یك تغییر عمیق فلسفی در خود برسند یعنی واقعیت را ،هر چند هم دوست ندارند بپذیرند . افكار جادویی خود را دوربریزند و از به كار بردن تعبیرهایی مانند وحشتناك یا فاجعه آمیز برای مشكلات و ناكامیهای زندگی خود برای همیشه پرهیز كنند .خود و دیگران را به عنوان انسان خطا پذیر نه انسان برتر یا « مادون انسان » بپذیرند .

– از آنجا كه اصل و جوهر این رویكرد كمك به فرد در پذیرش وجود یك واقعیت تلخ و تلاش در جهت تقصیر آن است . همه اعضای گروه تشویق می‌شوند با كمال گرایی و دیكتاتورمآبی یكدیگر مقابله كنند ؛ همه‌ اعضا یاد می‌گیرند و یا منطق استدلال افكار بیمار و مختل هر یك از اعضا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .

– معمولاً درمانگر به شدت فعال ، چالشگر ،‌رو در رو ومستقیم عمل می‌كند و خود پیوسته الگویی از افكار منطقی و عواطف مناسب ارائه داده ، و روش علمی منطقی- تجربی را به اعضای گروه یاد می‌دهد تا آنان این روش را به طور كارآمد در زندگی شخصی و عاطفی خود به كار برند .

– درمانگر و گروه هر دو به طور مداوم تكالیف فعالیت مداری را برای اعضای گروه تعیین كنند برخی از این تكالیف مثل ( صحبت كردن در گروه ) درجلسه‌ی گروهی و بعضی از تكالیف ( مانند برقراری تماسهای اجتماعی ) خارج از گروه انجام شده وگزارش آن در جلسه‌ی بعد به گروه ارائه می‌شود .این تكالیف زمانی مؤثرتر خواهد بود كه گروه و نه صرفاً شخص درمانگر آن را مشخص كند .

– رویكرد منطقی- عاطفی – رفتاری شامل تعداد زیادی ایفای نقش و روشهای تغییر رفتار مانند جرأت آموزی ، ریسك پذیری و تمرینهای رفتاری است ، كه هر چند در جلسات فردی قابل اجراست . ولی در گروه به مراتب موثرتر خواهد بود . بنابراین اگر عضوی از گفتن اینكه راجع به رفتارش چگونه فكر می‌كند ترس وواهمه دارد ، تشویق می‌شود این كار را در گروه و یا دیگر اعضا انجام دهد .

– گروه همانند یك نوع آزمایشگاه ترتیب داده می‌شود كه در آن عواطف ژستها و حركات و رفتار را می‌توان به جای آنكه از طریق گزارش مراجع به دست آورد مستقیماً مشاهده كرد افراد عصبی یا مضطرب ، كه در یك رابطه‌ی دوتایی ، درمانگر ممكن است احساسات خود را مخفی نگاه دارند . در گروه به دلیل تعامل با چند نفر دیگر به آسانی ماسك خود را كنار می‌زند .

– دراین رویكرد مراجع اغلب فرمهای گزارش تكالیف خود را تكمیل كرده به درمانگر تحویل می‌دهد . درجلسات گروهی چند نمونه تكلیف خوانده و تصحیح می‌شود تا همه‌ی اعضای گروه ملاحظه كنند چه پیامدهای عاطفی آشفته‌ای تجربه شده است چه رویدادهای فعال كننده‌ای رخ داده است ، (A)چه باورهای منطقی یا غیر منطقیبه فرد جهت داده است . (B) چه نوع بحث و جدل موثری صورت گرفته است .(D) تا باورهای غیر منطقی را كه منجر به پیامدهای متناقض گردیده است ، به حداقل برسانند یا از بین ببرند . با شنیدن مشكلات اصلی هر یك از اعضا‌ء و نمونه مقابله با آن در گزارش تكلیف به گروه كمك می‌شود تا از این گزارشها مؤثرتربهره ببرند .

– هر یك از اعضاء بازخوردهای با ارزشی از گروه دریافت می‌كنند تا به كاركرد بد و نامطلوب خود و اینكه احتمالاً چه گفتار احمقانه‌ای با خود در حین كاركردش داشته است پی ببرند . او یاد می‌گیرد با مشاهده و گوش دادن به دیگران به آنها بازخورد بدهد و تمرین كند افكار غیر منطقی را از ذهن دیگران دور سازد؛ و درنتیجه آگاهانه و ناآگاهانه افكار غیر منطقی متناقض را كنار بگذارد .

– یكی از اهداف اساسی در این رویكرد درجلسات گروهی آن است كه اعضا در معرض دامنه‌ی وسیعی ازراههای حل مشكلات قرار می‌گیرند زیرا علاوه بر راههای پیشنهادی درمانگر ، اعضاء نیز راه‌حلهای به نظرشان می‌رسد و معمولاً تعدادی از اعضاء بر مفید بودن نظرشان نیز اصرار می‌ورزند و معمولاً این راهها بیش ازآن چیزی است كه در جلسات فردی، مراجعان دریافت می‌كنند .

– طرح مشكلات شخصی در حضور گروهی از افراد به خود خود می‌تواند برای مراجع جنبه درمانی داشته باشد . به ویژه اگر فرد كمرو باشد این نوع خود افشایی ممكن است مفیدترین تجربه و ریسك پذیری در مراجع باشد . درمانگر پیوسته تأكید می‌كند كه خود افشایی افراد در گروه با حمله و انتقاد كمتری مواجه است و حتی اگر هم مورد مخالفت و تمسخر اعضاء قرار گیرد فرد این تجربه را هرگز وحشتناك و فاجعه‌ تعبیر نمی‌كند .

گر چه مشكلات روانی فرد ریشه در دوران كودكی او دارد ، ولی نظام باورهای فرد نخستین ومهم‌ترین علت اختلالات فرد در زمان حال است . گفتگوی درونی در رفتار فرد نقش كلیدی دارد مراجعان می‌شوند تا به بررسی پیش فرضهای غلط و مفهوم سازیهای نادرست خود بپردازند . درمان منطقی ، عاطفی ، رفتاری یك الگوی آموزشی روان شناختی و یك فرایند یادگیری است . كه شامل كسب مهارتهای جدید و تمرین آنها به یادگیری راههای تازه اندیشیدن و در نتیجه مقابله موثرتر با مشكلات است. ( نوابی نژاد ، 1383)

[1] . Dobson

[2] .Blok

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری دركاهش نشانه‌های اضطراب كودكان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *