عوامل فشارروانی:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

د. وضعیت اقتصادی خانواده:

پژوهشگران در نتیجة تحقیق دریافته‌اند افرادیكه به خانواده‌های نیازمند محله‌های فقیرنشین تعلق داشته‌اند غالباً از لحاظ یادگیری و پیشرفتهای درسی از خانواده‌های طبقه متوسط، وضعیت تحصیلی پایین‌تری داشته‌اند.

فقر اقتصادی خانواده توان اولیا را در تأمین بهداشت، خوراك و پوشاك مناسب، كتب و وسایل كمك آموزشی به صفر می‌رساند و دانش‌آموز گاه تأمین لوازمی همچون پرگار، خط‌كش و گونیا كه جزء لوازم درجة دوم آموزش‌اند، ناتوان است و گاهی نیز بدون داشتن قلم و دفتر و یا لباس كهنه و مندرس و با رنگی پریده و چشمانی گودافتاده در كلاس درس حاضر می‌شود. (مرتضوی‌زاده، 1382)

كودكان و نوجوانان خانواده های مرفه و ثروتمند برایشان دشوار است كه از حال و روز كودكان نیازمند و فقیر آگاهی یابند. این كودكان بی‌نوا كه از غذا و لباس كافی و مسكن شایسته‌ای برخوردار نیستند كمتر به دانش اندوزی و پیشرفتهای درسی علاقه نشان می‌دهند. بسیاری از آنها تكلیفهای خود را انجام نمی‌دهند، به درس و سخنان معلمان كمتر توجه می‌كنند، بیشتر پرخاشگر و كینه‌توزند و برای تحصیل و یادگیری دارای انگیزه كمتری هستند.

ه . ناكافی بودن امكانات خانواده:

برخی از دانش‌آموزان جای مناسبی برای درس خواندن در خانه ندارند و مجبور می شوند برای پیداكردن مكانی آرام و بدون سرو صدا برای مطالعه به كتابخانه یا مدرسه بروند. با انجام پژوهشی بیشترین مشكلات دانش‌آموزان دختر و پسر دچار افت تحصیلی بالا را شلوغ بودن خانواده و نداشتن مكان مناسب برای مطالعه می‌داند. مطالعه برومر در مورد دانش‌آموزان تهران نشان داد كه 48 درصد از دانش‌آموزان جای مناسبی ندارند تا بتوانند با تمركز حواس در آن به مطالعه بپردازند.(احمدی، احمد ، روانشناسی نوجوانان و جوانان ، تهران ، انتشارات توهه ، 1371)

ن تغییر محل سكونت:

گاهی علت افت تحصیلی، تغییر محل سكونت دانش‌آموز و به تبع آن انتقال از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر است. زیرا ممكن است فرد نتواند به سهولت خود را با محیط جدید، دانش‌آموزان و معلمان جدید وفق دهد و مدت زیادی طول می‌كشد تا فرد تغییر وضع موجود را بپذیرد و بتواند با همكلاسان خود ارتباط برقرار نموده، به جمع آنان بپیوندد. اغلب دانش آموزانیكه به شهر و مدرسه‌ای خاص انس گرفته‌اند، وقتی مهاجرت می‌كنند و به شهر و مدرسة دیگری می‌روند، ابتدا نسبت به محیط جدید استرس و نگرانی دارند و مدت زمان زیادی طول می‌كشد تا خود را با محیط جدید سازگار كنند و همین امر ممكن است باعث افت تحصیلی آنان شود.( مرتضوی زاده، 1382)

و- عدم آگاهی والدین از شیوه‌های مطالعه:

ممكن است دانش‌آموز شیوه‌های صحیح مطالعه را نیاموخته باشد و نداند چه موقع، كجا و چگونه باید مطالعه كند. والدین نیز ممكن است زمینه‌های مناسب مطالعه را برای او فراهم نكرده باشند، یا به علت عدم آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه، نتواند مهارتهای مطالعه را به او بیاموزند. برخی از والدین به طور مداوم به فرزندان خود می‌گویند درس بخوانید، مطالعه كنید. ولی هرگز نمی‌گویند چگونه مطالعه كنید و روش‌های صحیح مطالعه را نمی‌دانند. به همین دلیل دانش‌آموز یاد نگرفته است كه پس از بازگشت از مدرسه باید مدتی استراحت كند، پس مطالعة‌درسی خود را آغاز كند و پس از یك ساعت مطالعه حداكثر نیم ساعت استراحت داشته باشد. اصل پریماك به ما می‌گوید: دانش‌آموز ابتدا باید تكالیف درسی خود را انجام دهد و بعد به بازی و تفریح بپردازد.(نقل از هیلگارد واتكینسون)

ی- بیماری جسمی یا روانی والدین:

بیماری جسمی یا روانی یكی از والدین باعث می شود كه دانش‌آموز دچار افسردگی و ناامیدی از درس و مدرسه شود و مدام در این فكر باشد كه چگونه پدر یا مادر خود را معالجه كند. بیماری والدین گاهی مانع نظارت صحیح بر درس و رفتار فرزندان می‌شود و ممكن است دانش‌آموز نسبت به درس و كلاس درس بی‌خیال شده، علاقه و انگیزة‌ خود را به ادامه تحصیل از دست بدهد و زمینه را برای افت تحصیلی او فراهم شود.(مرتضوی‌زاده، 1382)

برخی از عوامل فردی و شخصیتی مؤثر در امر پیشرفت تحصیلی:

الف انگیزش و پیشرفت تحصیلی:

انگیزش یا علاقه به یادگیری در حقیقت تركیبی از چه چیز آموختن یا چرا آموختن است، بدین معنی كه چه چیزی بیاموزیم تا آموختن آن برای ما سودمند و مطلوب باشد. بسیاری از روانشناسان  معتقدند كه انگیزش مهمترین عامل مؤثر در یادگیری است..

پژوهشهای انجام شده، رابطــه بین استعداد تحصیلی و پیشرفت تحصیلــی را با ضریب‌همبستگی   50% =r نشان داده‌اند. این ضریبی نسبتاً پایین است و نشان می دهد كه در میان دانش‌آموزان افرادی یافت می‌شوند كه با استعداد كم، پیشرفت چشمگیری دارند و افرادی نیز هستند كه با استعداد زیاد، پیشرفت نسبتاً اندكی نصیب آنها می‌شود. این موارد استثناء به ایجاد مفاهیم بیش‌آموزی و كم‌آموزی منجر شده‌اند. این اصطلاحات به پیشرفتی بیشتر یا كمتر از آنچه براساس هوش یا استعداد تحصیلی افراد پیش‌بینی می‌شود، اشاره می‌كنند و برای توجیه یادگیریهای متفاوت دانش‌آموزانیكه هوش مساوی دارند، اما در پیشرفت تحصیلی متفاوتند مورد استفاده قرار می‌گیرند. یكی از عوامل توجیه كنندة این مطلب انگیزش است. یادگیرندة كم‌آموز1 كمتر از یادگیرندة بیش آموز2  فعالیت یادگیری می‌كوشد.(علی اكبرسیف، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ، انتشارات آگاه ، تهران ، 1373)

و همین امر باعث پیشرفت تحصیلی متفاوت آنها می‌شود.

ب- خودانگاره1 و پیشرفت تحصیلی

هر فردی در ذهن خود تصویری از خویشتن دارد كه آنرا خودانگاره یا خودپنداره می‌نامند. به اعتقاد صاحب‌نظران قسمت عمدة ویژگیهای شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری كه از خود در ذهن دارد، یعنی به خودانگاره وی بستگی دارد. در فرآیند آموزش و یادگیری، خودانگاره‌های افراد در مورد استعداد و توانائیهای خود و اینكه مثبت باشد وسازنده و یا منفی باشد و محدود كننده، نقش بسیار مهمی در كیفیت تحصیلات و فعالیتهای آموزشی دارا هستند. اغلب دانش‌آموزان و دانشجویانیكه پیشرفت تحصیلی مطلوبی ندارند و دچار افت تحصیلی می‌شوند، دربارة توانائیهای یادگیری خود تصویر ذهنی منفی و محدود كننده دارند، كه این تصاویر ذهنی منفی و تضعیف كننده در اثر تصمیم بخشیدن به تجربیات قبلی و نحوه تربیت و آموزش در مراحل زندگی و طی دوران تحصیل بوجود می آیند.

پ- آمادگی:

درصدی از دانش‌آموزان مدارس از بعضی از بیماریهای جسمی و روانی رنج می‌برند، از جمله آنان بیماری صرع می‌باشد كه مبتلایان به آن با مشكلات زیادی مواجه هستند وجود حملات این بیماری باعث ضعف روانی دانش‌آموزان می‌گردد. همچنین دانش‌آموزانیكه دچار لكنت زبان هستند از آنجا كه نمی‌توانند افكار خود را بازگو كنند دائماً در فشار روانی، اضطراب و تنش به سر می‌برند لذا بیشتر از دیگران افت تحصیلی دارند.(جعفری، مررخه 1379، نقل از مجله پیوند) .

1 . Under achiever

2 .Over underachiever

1 .Self – image

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *