عملكردهای رایج پیرامون خشم : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین


دانلود پایان نامه

عملكردهای رایج پیرامون خشم
انكار : بسیار دیده شده است كه اشخاص عصبانی خود هستند . این واكنش گرچه ظاهراً گاه خبر از تعادل عاطفی ما در مقابل دیگران می دهد اما معرف حقیقیت نیست و توسل دائم به آن می تواند صدمات بسیاری به ما وارد كند. خشم فرو خورده می تواند به زخم معده ، فشار خون بالا ، ترس و اضطراب شدید و گاه حملات قلبی منجر شود.
سركوب : در این واكنش خشم خود را به لایه های تحتانی روح و روان خود منتقل می كند زیرا كه نمی تواند با آن روبرو شود . علاوه بر تاثیرات جانبی بسیار مخرب بالا ، خشم سركوب شده می تواند در درازمدت به كینه و تلخی منجر شود كه نگرش فرد را نسبت به خود و محیطش به طرز منفی تحت تاثیر قرار دهد.
انفجار مستقیم ( خشم فعال ) : مهمترین قربانی این واكنش است كه مورد خشم ما واقع می شود . گاه آسیب های فیزیكی و روحی روانی آن هرگز از خاطره پاك نمی شود . انفجار خشم همانند آتشفشانی است كه مواد مذاب آن جز ویرانی اطراف خود ثمره دیگری به بار نمی آورد.
علل بروز پرخاشگری
پرخاشگری كودكان و نوجوانان در نهاد خانواده ، علل و انگیزه هایی دارد كه به طور اجمال می توان به موارد زیر اشاره كرد :
1- خشونت خانوادگی : امروز تجربیات و مشاهدات عینی از ظهور و شیوع پدیده به تبع شدت گستره و مداومت آن از آشفتگی های عاطفی و روانی اعضای خانواده حكایت دارد . كودكانی كه در خانواده شاهد خشونت اند استفاده از این پدیده را برای رفع اختلاف ها مقبول تلقی می كنند . در جریان یك رشته بررسی كودكان الگوی زنده ای را دیدند كه نسبت به یك خرس عروسكی پرخاشگری می كرد . سپس شرایط مهیا شد تا با خرس بازی كنند . كودكان هر چیزی را كه مشاهده می كردند با آن خرس انجام می دادند اگر رفتار پرخاشگرانه را شاهد بودند پرخاشگری می كردند و اعمال مثبت و سازنده ای می دیدند همان اعمال را تقلید می كردند بنابراین در خانواده هایی كه یكی از والدین یا هر دو خشونت طلب و پرخاشگر باشند كودكان مخصوصاً ضسرها ، پرخاشگر بار می آیند
2- گسستگی كانون خانواده
از دیگر مولفه های مهم در ایجاد پرخاشگری فرزندان ، گسسته شدن پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده است . وجود درگیری و نزاع در محیط خانواده سبب می شود كه كودك امنیت خود را از دست رفته ببیند. هم چنین در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر حضور فیزیكی دارند ، اما متاسفانه حضور واقعی آنان برای فرزندان به دلایلی محسوس نیست . در برخی خانواده ها نیز پدر و مادر یا هر دو به عللی همچون : طلاق ، مرگ و میر و … نه حضور ظاهری دارند و نه حضور واقعی . تحقیقات نشان داده است كه در صورت مرگ پدر در سنین كودكی فرزند و نبودن الگوی همانند سازی برای پسران میزان پرخاشگری آنان در حد بالایی افزایش می یابد . 75 درصد از پسران پرخشگر از وجود پدر محروم بوده یا الگوی فردی برای یادگیری نداشته اند .
3- وجود تضاد در دستورهای والدین
عامل دیگری كه باعث بروز پرخاشگری در كودك می شود ، وجود تضاد در اوامر و دستورهای والدین است ، بدین معنا كه پدر یا مادر فرزند را به انجام كاری فرمان می دهد ولی بلافاصله او را از انجام دادن آن باز دارد یا بر عكس كاری را كه قبلاً برای او تحریم كرده است تجویز كند و دوباره تحریمش نماید . این بی دقتی در ارجاع وظیفه كودك را مردد و نگران می سازد و سبب می شود كه رفتار ضد اجتماعی پرخاشگری در او بروز كند.
4- ناهماهنگی در پی گیری یك روش تربیتی
بعضی از والدین دائماً در حال تغییر برنامه های تربیتی كودك خودند. این ناهماهنگی در برنامه ها به مرور باعث و خیم شدن مشكلات رفتاری فرزند می گردد . اگر قوانین خانه هماهنگ و ثابت نباشد كودك متوجه می شود كه گاهی اوقات می تواند قوانین را زیر پا بگذارد و نافرمانی خود را تقویت كند و سرانجام در برابر تغییرات مقاومت نماید . لذا هر زمانی كه تصمیم گیرد می توان تشویق ها و جریمه هایی را كه در خانواده مشخص گردیده است نادیده بگیرد و پرخاشگری خود را تقویت كند .
5- فشار روانی (استرس )
هرتغییری كه روال زندگی روزمره را متشنج كند عامل ایجاد استرس خواهد بود .كودكان نسبت به فشارهای روانی به شدت آسیب پذیرند . بسیاری از كودكان پرخاشگر زمینه های فشار روانی خانواده ، سها انگاری و زور گویی آنها را دارند . پدرانی كه فرزندانشان و سركش بار بیاورند .
متغیرهای استرس آور مهم برای كودكان عبارتند از : وجود داد و فریاد در خانه ، مشاجره دائمی با خواهر یا برادر ، نداشتن اوقات خوش و سرگرم كننده در كنار والدین ، تكالیف آموزشی فراوان و …لذا كودكان تحت تاثیر چنین شرایطی تحریك پذیر و ناسازگار می شوند و رفتار مقابله جویانه از خود بروز می دهند .
6- عدم تشویق رفتارهای مناسب
در خانواده هایی كه فرزندان نا فرمانی ، پرخاشگری و رفتار مقابله جویانه از خود بروز می دهند مشخص گردیده است كه توسط والدین هیچ گونه توجه و تشویقی برای رفتار خوب فرزند صورت نمی گیرد بنابراین كودك هم دلیلی برای ارائه رفتار خوب ندارد ، زیرا می داند كه پدر و مادر پاسخی به این رفتار وی نمی دهند و در عوض همیشه به رفتار نادرست و نا مناسب او با عصبانیت و خشنونت پاسخ می دهند ، بنابراین كودك هم برای جلب توجه آنها حتی توجه منفی ، شروع به نافرمانی و پرخاشگری می كند.
7- تشویق رفتارهای نامناسب
بسیاری از والدین نا آگاهانه كاری می كنند یا حرفی می زنند كه باعث تشویق رفتار نا مناسب فرزند خود می گردند . به عنوان مثال گاهی اوقات والدین به نافرمانی كودك می خندند یا هنگام صحبت با دیگران ناگهان حرف خود را قطع می كنند تا به سخنان فرزند خود توجه نمایند. در موارد دیگر والدین به قشقرهای كودك با یك بوسه یا بغل كردن پاسخ می دهند یا هنگامی كه كودك در یك فروشگاه شروع به گریه و زاری می كند برای او شكلات یا خوراكی می خرند . در همه ی این موارد خنده والدین و توجه و پاداش آنها باعث تقویت رفتارهای نا مناسب كودك می شود در این صورت كودك یاد می گیرد كه اگر مقاومت یا اعتراض نماید می تواند به خواست خود برسد .
8- اختلاف والدین
هنگامی كه در والدین بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد فرزندان دچار مشكلات عاطفی – هیجانی شده در انتخاب فرد مقصر و بی گناه دچار نوعی سر در گمی می گردند . در این میان والدین فرزندان خود را به قضاوت می خوانند یا هر یك سعی می كنند دیگری را متهم كند كه او عوامل اختلاف است . كودك یا نوجوان كه به هر دو علاقمند است و در عین حال آمادگی كافی ذهنی برای پذیرش بعضی از مسایل را ندارد ، در بین كشمكش والدین به دو جهت مختلف سوق داده می شود تا این كه به پشتیبانی یكی برخاسته دیگری را نفی می كند و در این صورت مورد غضب طرف مقابل قرار می گیرد یا هر دو را مقصر می داند كه در این صورت به طور كامل طرد می شود . بدین ترتیب در انتخاب سرگردان است و در واقع مایل به انتخاب گناهكار یا بی گناه نیست . او هر دوی آنها را دوست می دارد و می خواهد در محیط آرام و بی جنجالی زندگی كند و چون از چنین محیطی محروم می گردد برای فرار از نزاع های دائمی منزل برای خود راهی نظیر : فرار از منزل ، لجبازی و پرخشگری انتخاب می كند به طوری كه با قوانین و جامعه هر دو ستیز می كند .
9- كمبود محبت
مهر و محبت در تكوین شخصیت هر فرد تاثیر بسزایی دارد و محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال در رفتار می گردد. تحقیقی كه در غرب درباره بزهكاران انجام شده است نشان می دهد كه 91 درصد مجرمان در ارتباط با ارتكاب جرم به نحوی دچار مشكل عاطفی – هیجانی بوده اند. رشد عاطفی با ارضای متعادل نیازهای عاطفی به وجود می آید . اهمیت رشد عاطفی در این است كه می تواند زیر بنای رشد اجتماعی باشد كودك با هر سطحی از رشد عاطفی در خانواده در خانواده وارد جامعه شود به همان اندازه می تواند در محیط اجتماعی سازگاری خود را حفظ كند . عدم رشد عاطفی كودك را در محیط و در مناسبات اجتماعی دچار مشكل می سازد . كودكی كه از لحاظ عاطفی در محیط خانواده مشكل دارد با هر محرك كوچكی برانگیخته می شود و پرخاشگری می كند لذا وقتی وارد اجتماعی می شود نمی تواند با هر موقعیتی خود را سازگار سازد . چنین فردی به راحتی مناسبات اجتماعی خود را بر هم می زند و رفتاری از خود نشان می دهد كه علامت عدم رشد وی در بعد اجتماعی است و ارضای متعادل نیاز به محبت رد عاطفی را در كودك هموار و تسهیل می كند .
كودكی كه از لحاظ عاطفی در خانه رشد یافته است محبت را بیرون از خانه جست و جو نمی كند زیرا خانواده را كانون محبت و محل كسب امنیت روانی می بیند . در مقابل كودك یا نوجوانی كه نیاز محبت او در خانواده ارضا نمی شود كمبود محبت را دربیرون از خانه جست و جو می كند و ممكن است به انواع رفتارهای نابهنجار یا مكانیزم های دفاعی متوسل شو كه یكی از آن ها پرخاشگری است .
10 _ تنبیه و سهل گیری
بعضی از روش های فرزند پروری با پرخاشگری كودكان رابطه دارد كه مهم ترین آن ها عبار ت است از : سهل گیری و تنبیه كردن . فرزندان پدر و مادرهای سهل گیر معمولاً پرخاشگر می شوند . علاوه بر این پدر و مادرهایی كه فرزندشان را تنبیه می كنند نیز پرخاشگرتری دارند. بیشترین پرخاشگری به كودكانی تعلق دارد كه والدینشان به طور هم زمان آنان را تنبیه می كنند و سهل می گیرند . اگر والدین اجازه دهند كه فرزندشان تكانه های پرخاشگرانه اش را تخلیه كند فرزند تصور خواهد كرد كه این كار مقبولی است و اگر هم پرخاشگری او را به شدت تنبیه كند ناكامی و عصبانیت را در او ایجاد می كنند كه خودش زمینه ساز پرخاشگری بیشتر می شود.
پدر و مادرها غالباً رفتار فرزند پرخاشگر خود را به خوبی زیر نظر نمی گیرند و نظارت تربیتی یكنواختی بر وی ندارند . این والدین برای هر تخلفی فرزندشان را تنبیه بدنی می كنند و دردسرهای بیشتر از سوی فرزندشان راپیش بینی می كنند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *