علل و انگیزه‌های روسپی‌گری و انحرافات جنسی: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

علل و انگیزه‌های روسپی‌گری و انحرافات جنسی

محرومیت جنسی در تخریب بهداشت روانی و ایجاد تزلزل و اضطراب در شخصیت آدم نقش مهمی ایفا می‌كند. علل و انگیزه‌هایی كه گروهی از زنان یا مردان را به روسپی‌گری و انحرافات جنسی می‌كشاند، متعدد است و ما در اینجا به چند مورد اشاره می‌كنیم:

 • وابستگی شدید به مادر و فقدان روابط محبت آمیز با پدر.
 • مهار شدن رشد مردانگی توسط مادر و برگشت به مرحله خود شیفتگی.
 • فقر مادی و نیاز اقتصادی و نداشتن كار و اشتغال مناسب.
 • عوامل درونی مانند تنبلی، عدم مهارت در كار، یا كم هوشی و ضعف مبانی عقلی یا كمی سطح فكر و دانش عمومی.
 • سركشی و عصیان و انقامجویی از پدر و مادر و شوهر یا كینه توزی نسبت به اجتماع و نظامهای تربیتی و اخلاقی.
 • جاه طلبی و داشتن رویاهای شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل.
 • جنون یا « عقده» روسپی‌گری.
 • دارا بودن منش ناثابت و كودكانه مزاجی از نظر جنسی.
 • خشونت والدین وبدرفتاری آنان و دارا بودن خانواده‌ای از هم پاشیده و عدم توانایی به پرداختن به یك زندگی عادی.
 • قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسی در دوران كودكی.

علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز بطور جانبی شخص را به انحرافات جنسی سوق می‌دهد كه می‌توان آنها را چنین بر شمرد:

 • سركوبی شدید و غیر عادی میل جنسی و نیز محرومیتها و محدودیتهای اجتماعی برای ارضای نیازها.
 • بلوغ زود رس و روبرو شدن با صحنه‌های تحریك آمیز و عدم امكان ارضای طبیعی نیازها.
 • نداشتن شوهر و محیط خانوادگی مناسب و نیز بدی تربیت و نداشتن پدر و مادر شایسته.
 • اختلاف سنی زوجین و عدم توجه شوهر به نیازهای جنسی زن.
 • وجود محلهای فساد و افراد فاسد در جامعه.
 • و بالاخره فقر، بیكاری و نداشتن درآمد ثابت.

 

تحلیل كاركردی روسپی‌گری

در تبیین كاركردی یك پدیده اجتماعی به آثار و نتیج آن توجه می‌شود. كاركرد گرایان مدعی آنند كه هر یك از اجزاء و عوامل نظام اجتماعی كاركردی دارد كه برای كلی جامعه ضروری است. به همین دلیل، در جواب این سئوال كه چرا برخی از جامعه‌ها روسپی‌گری را به طور رسمی نپذیرفته یا غیر قانونی ندانسته‌اند و حتی به طور ضمنی موجودیت آن را قبول كرده، نسبت به آن بردباری به خرج می‌دهند، به تبیین كاركردی آن كمك می‌كند. بدین ترتیب به عقیده آنان روسپی‌گری نوعی نهاد اجتماعی است كه برای كل نظام اجتماعی جوامعی كه در قبال آن واكنش نشان نمی‌دهند ا سكونت می‌كنند، لازم به نظر می‌رسد.

كاركرد گرایان كاركردهای روسپی‌گری را به شرح زیر می‌دانند:

 1. روسپی‌گری استغنای جنسی افرادی را كه قادر یا حاضر به همسرگزینی نیستند، فراهم می‌كند.
 2. روسپی‌گری استغنای جنسی موقت افرادی مانند: جهانگردان، ملوانان و دیگر كسانی را كه دور از خانواده بسشر می‌برند، تامین می‌كند.
 3. روسپی‌گری برای كسانی كه حاضر یا قادر نیستند نیازهای جنسی خود را از طریق مشروع دنبال كنند، شرایط نسبتا مناسبی محسوب می‌شود.( ادیبی و انصاری 64:1358)

به طور كلی كه ملاحظه می‌شود، كاركرد گرایان روسپی‌گری را فقط بر حسب نتایجی كه برای كل نظام جامعه دارد مورد تحلیل قرار می‌دهند. اما باید دانست كه چنین تحلیلی تنها بخشی از واقعیتهای آن را مشخص می‌كند و مسائل مهمتر دیگری از قبیل علل ساختی و تضادهایی كه برای خانواده‌ها پدید می‌آورد و موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود، در این دیدگاه مورد غفلت قرار می‌گیرد.

بررسی علل جرائم و انحرافات جنسی در زنان

برخی از جرائم و انحرافات اجتماعی از ویژگیهای بیولوژیك ناشی می‌شود. از این رو، نوع و كیفیت و میزان جرائم و انحرافات زنان و مردان تفاوت عمده‌ای پیدا می‌كند.

در اكثر كشورهای جهان زنان در اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی كمتر از مردها خود را در جرائم و انحرافات آلوده می‌كنند و میزان جرائم زنان در هر محیط اجتماعی به شرایط اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی آنها وابستگی پیدا می‌كند، و با تغییر و تحرك اجتماعی و توسعه سریع شهر نشینی، گرایش زنان در انحرافات نیز افزایش پیدا می‌كند.

گرانر( Granor) بوسیله آمار نشان می‌دهد كه از میان 209075 نفر زن و مردی كه در دادگاههای جنائی و دادگاه اطفال محاكمه شده‌اند، تعداد 27305 نفر آنها یعنی 13% كل بزهكاران را زنان تشكیل می‌دهد. ولی همانطور كه در پیش اشاره شد میزان جرائم زنان در كشورهای مختلف متفاوت است. مثلا در فنلاند محكومیت زنان 6/4% كل محكومین ات و در سوئد و ژاپن این میزان به 3/6% می‌رسد. در كشورهای ایالات متحده و نروژ 3/8% و در فرانسه 5/9% و بالاخره در بلژیك و پرتقال بیشتر گزارش شده مثلا در بلژیك محكومیت زنان 5/22% و پرتقال 5/24% گزارش شده است                            ( Granor,1964:392).

از زمانی كه محققان جرم شناسی برای مطالعه مسئله جرم علاقه‌ نشان داده‌اند كوششهای زیادی برای شناخت علل جرائم و انحرافات زنان نیز بعمل آمده است. زیرا محققان جرم شناسی می‌خواهد روشن كنند كه چرا زنان در مقایسه با مردها كمتر خود را در جرائم و انحرافات آلوده می‌كنند. بعضی از جرم شناسان چنین اظهار كرده‌اند كه علت تفاوت جرائم مردها و زنان به موقعیتهای متفاوتی كه زنان را از مردها متمایز می‌نمایند مربوط می‌گردد.

نظریه دیگری كه در این زمینه بیان شده آن است كه چون دختران و زنان بطور مداوم تحت مراقبتهای شدید خانوادگی و كنترلهای اجتماعی قرار دارند، بدین جهت كمتر تحت تاثیر خرده فرهنگ جرم‌زا قرار می‌گیرند. بعلاوه مامورین انتظامی و قضات كیفری دادگاهها نیز اصولا نسبت به كشف جرائم و تعقیب زنان متهم كمتر تمایل دارند. از این رو، نسبت زنان مجرم كه در آمارهای كیفری گزارش می‌شود كمتر از ارقامی است كه آنها واقعا مرتكب می‌شوند. گذشته از اینها، چون زنان در مقایسه با مردها از نیرو و قدرت جسمانی كمتری برخوردارند، بدین جهت امكان ندارد كه آنها همانند مردها برای اجرای بعضی از تخلفات از قبیل تخریب و اعمال زور و یا اخاذی ورزیدگی داشته باشند.

رابطه انحرافات جنسی و جرائم دیگر زنان

شكی نیست كه عوامل روانی نیز در جرائم و انحرافات زنان نقش مهمی بازی می‌كنند. بعبارت دیگر زنان می‌توانند در بعضی از جرائم به طریق مختلف رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند، مثلا رفتارهای انحرافی یا روابط نامشروع بویژه در آن مواردی كه مواظبت و كنترلهای اجتماعی و خانوادگی كمتر بوده باشد، یك انحراف متداول است. اما باید توجه داشت كه بین این نوع از جرائم جنسی ذكر شده و اشكال دیگر رفتارهای ضد اجتماعی زنان نیز یك رابطه مستقیم وجود دارد. مثلا زنانی كه از مغازه‌ها دزدی می‌كنند و یا مشروبات الكلی استعمال می‌نمایند، اغلب در محیط خانواده نیز نافرمانی می‌كنند و یا زنانی كه بیشتر اوقات خود را در خارج از خانه می‌گذرانند، بعدها به انحرافات دیگری از قبیل رابطه نامشروع كشیده می‌شوند. بنابراین، بین تخلفات جنسی و اشكال دیگر انحرافات زنان رابطه قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

اما جرائم دیگری وجود دارد كه اكثرا به وسیله زنان به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. مانند راه انداختن « خانه‌های فساد» با مسموم كردن و آدم كشی برای انتقام گرفتن، و بچه كشی و سقط جنین در موارد خاص و یا كتك زدن فرزند ناتنی و … بنابراین نوع جرم بر حسب جنسیت گوناگون است و كمتر مشاهده می‌شود كه زنان دست به دزدی اتومبیل بزنند و یابرای دزدی شبانه وارد خانه‌ای شوند كه با تخریب همراه باشد، در صورتی كه دزدی از فروشگاهها بیشتر از جرائم زنان است.

علل جرائم و انحرافات اجتماعی در زنان و دختران

مطالعه و ارزیابی نقش جرم‌زایی خانواده‌های نابسامان موجب گردیده كه جرم شناسان به اهمیت آن تاكید نمایند و خانواده‌های نابسامان را در گروه جرم‌زا قرار دهند. بنا به نظر پروفسور لئوته، از هم پاشیدگی خانواده‌ها در اشخاصی كه واجد خصوصیات زیر می‌باشند جرم‌زا محسوب می‌شود:

 • در شخصیت آن افراد، استعداد جنائی و آثار خرده فرهنگ جرم‌زا وجود داشته باشد.
 • این افراد از عوامل گوناگون ثمر بخش خانوادگی آنان را در مسیر فضائل و ملكات اخلاقی سوق دهد، و از منهیات و انحرافات باز دارد محروم مانده باشد.(كی نیا، 797:1376)

گذشته از تاثیرات از هم پاشیدگی خانواده در بزهكاری زنان ، اغلب جرم شناسان ، معتقدند كه اكثر زنان مختلف را نمی‌توان در الگوی معمولی به عنوان مجرم شناخت . زیرا اكثر آنان مقدار زیادی اضطراب روانی نشان می‌دهند . بعلاوه زمینه‌های تزلزل شرایط اقتصادی و ناپایداری خانوادگی در میان زنان بزهكار بیشتر از مردان است .

در تحقیقی كه بوسیله ریگ انجام شده ، ضعف رابطه با پدر نشان داده شده است . این محقق 25 نفر از زنان را با یك گروه از زنان كه غیر بزهكار بودند مقایسه كرده و دریافت كه :

 • دختران مجرم پدرانشان را به عنوان پدری می شناسند كه درستی با آنها كوتاهی كرده است .
 • دختران مجرم كمتر از افراد غیر مجرم از راهنمایی والدین بر خوردار شده و خود والدین نیز برای دختران سر مشق های بدی بوده اند .
 • دختران مجرم در مقایسه با دختران غیر مجرم ،. جدایی پدرانشان را بشتر تحمل كرده و رقم بزرگی از آنها مخصوصا در اوائل سالهای بلوغ از داشتن پدر محروم بوده اند .

علاوه بر اینها ، از نظر جرم شناسان ، زنان دارای طبع انفعالی هستند و بیشتر از مردها به محبت نیاز دارند، و در عین حال آنان از نظر عاطفی از مردها قوی تر                 می‌باشند . بنابراین ، اكثر جوامع قبول كرده اند كه دختران بیش از پسران به مراقبتهای خانوادگی نیاز دارند . طبق تحقیقی كه در دانشگاه شیكاگو به عمل امده ، آسیب پذیری دختران در خانواده‌های از هم پاشیده بیشتر از پسران است . زیرا محققان این دانشگاه به این نتیجه رسیده اند كه 8/66 درصد دختران بزهكار كه با رقم 8/44 درصد برای دختران غیر بزهكار قابل مقایسه است به خانوادههای از هم پاشیده مربوط بوده اند بنابراین علی رغم سایر عوامل موثر در بزهكاری زنان می‌توان گفت كه از هم پاشیدگی خانواده در میان دختران بزهكار 5/1 برابر بیش از گروه غیر بزهكار است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *