علل روانی و جسمانی جرائم در زنان:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

علل روانی و جسمانی جرائم در زنان

لمبروزو با توجه به طرز تفكر كلی خود راجع به بزهكاری می‌گوید : رابطه جسمانی و روانی جرم در زنان كمتر از مردان است و تعداد جانی بالفطره در میان آنها كم است و میزان محكومین زنان به مراتب از مردان كمتر است .

به عقیده او ، این امر معلول چهار علت زیر می‌باشد :

 • زنان اصولاً از لحاظ زیستی محافظه كارتر هستند و علت اصلی این محافظه كاری را باید در عدم تحرك یاخته های ماده « اوول » زن در مقایسه با « اسپرماتوزوئید » مرد دانست .
 • نقش اجتماعی زنان نیز در مقایسه بامردان فرق می‌كند . چه كار زنان بیشتر در خانه انجام می‌شود ، در حالی كه مردها در خارج از خانه فعالیت دارند .
 • مسئله انتخاب همسر نیز از عوامل مؤثر است . یرا ازدواج های نامناسب نیز یكی از علل مهم انحرافات زنان است .
 • غشای مغزی زنان فعالیت كمتری دارد و وجود عوامل محرومیت زا نیز نه تنها گاهی زنان را به بزهكاری سوق می‌دهد ، بلكه سبب پیدایش عوارض روانی و هیستریك و مشكلات جنسی در زنان می‌شود .

به عقیده « لمبروزو» علل جسمانی و واپس گرائی تكوینی مربوط به دورانهای گذشته ، فقط در میان خود فروشان دیده می‌شود . نظر او این است كه زنان بزهكار نقص اخلاقی ندارند ، بلكه بیشتر تحت تأثیر تلقین و وسوسه های غیر قابل اجتناب منحرف می‌شوند . از طرف دیگر ، به نظر او ، زنان بزهكار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطان صفت هستند . اوچنین می‌گوید : كشتن دشمن ،‌زن بزهكار را راضی نمی‌كند ، بلكه او میل دارد قربانی خود را در حال عذاب نیز ببیند ، تا مقتول طعم مرگ را كاملاً بچشد . اومعتقد است كه تعداد زن جنایتكار بالفطره نادر است ، ولی اگر زنی به راه بزهكاری افتاد ، خیلی شقی خواهد بود . عقیده او این است كه یكی از عوامل بزهكاری زنان حس انتقام جوئی آنها است و این حس از كینه و نفرتی پدید می آید كه به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد. (همان منبع : 129)

جرم شناسی زنان      Feminist criminology

تا قبل از دهه 1970 همه توجه و دیدگاه جرم شناسی زنان و تئوریهای جرم شناسی مربوط به آنان بسوی مسأله جنسیت و سوء استفاده جنسی از آنان و اینكه آنها بسیار بیشتر از مردان قربانی جرائم می‌شود معطوف بوده است زیرا كه تا قبل از این دهه نگرش نسبت به علت و چگونگی جرم شناسی زنان با تفكرات كلیشه ای و قالبی كهن سكسی كه مردم از گذشته ها در اندیشه خود نسبت به دختران و زنان داشته اند مطرح بوده است . كه این مسأله ریشه در تفكرات لمبروزو فری (1923)(lllombroso and ferrero ) سپس در تفكرات كاوی و سلاتر ( cowie and slater ) (1968) تا وی ای توماس (1923) (konopka ) داشته است .

نگرش نسبت به جرائم زنان نگرشی كاملا مبتنی بر تفكرات لمبروزو و اندیشه هایی همانند اندیشه های او بود . كه در مجموع زنان را موجوداتی پست تر از مردان می دانست و اعتقاد داشت كه زنان از نظر اندیشه و تفكرات و مسائل ژنتیكی و احساسات و تفكرات منطقی در درجه پست تر ی از مردان قرار دارند . این تفكرات به همین شكل همچنان ادامه داشت تا هنگتمی كه البرت كوهن بیان داشت كه : جرائم و بزهكاری های زنان ویژگی های مخصوص به خود را دارا است كه شدیدا با جرائم و مسائل جنسی ارتباط و پیوند دارد و یا به موقعیت هایی كه مسائل جنسی بشكلی در ان مطرح است مرتبط است .

در رابطه با مسائل جرائم زنان تفكر این است كه زنان مجرم بعد از محكوم شدن و تحمل كیفر و ترخیص از زندان تمایل كمتری به ارتكاب مجدد جرم داشته و بطور كلی نسبت به مردان دارای شخصیتی كمتر خطرناك هستند . و زنان در مسائل مربوط به ارتكاب جرائم بیشتر تحت تاثیر شخصیتی كمتر خطرناك هستند . و زنان در مسائل مربوط به ارتكاب جرائم بیشتر تحت تاثیر همسران و خویشاوندان نزدیك خود هستند و اصولا مسائل مربوط به جرم شناسی زنان در بین مردم جامعه و رسانه های گروهی مسأله‌ای پر زرق و برق جلوه داده می‌شود . و همچنین اعتقاد بر این است كه جرائم زنان وابسته به مواد مخدر و مسائل خانوادگی است .

بعضی دیگر دیدگاهشان درباره جرائم زنان این است كه اكثر جرائم آنان بستگی بسیار فراوانی به مسائل سكسی و جنسی داشته و كمترین درصد جرائم ارتكابی آنان مربوط به جرائم خشونت بار است . بعضی ادعا كرده اند كه اختلاف بین جرائم زنان و مردان بستگی دارد به نوع تحقیق و مطالعه محقق و جرم شناسی و اینكه این اختلاف همچنین مربوط است به نوع تئوریها و همچنین انواع برداشتی كه محقق و پژوهشگر از مطالعه درباره جرائم دارد . و این اختلاف و تفكر همگانی و عمومی درباره مسائل مربوط به جرائم زنان و مردان از انجا ناشی می‌شود كه اولین مرتبه توسط یك جرم شناس مرد بیان شد كه مردان نسبت به زنان رفتارهای جنایی بیشتری از خود نشان می‌دهند و این باورها به ان علت است كه جرم شناس سنتی بیان داشته است كه جرائم مردان از عمومیت بیشتری به نسبت جرائم زنان برخوردار است . جرم شناسی سنتی ارزش و اعتبار بسیار كمتری برای ارتكاب جرائم توسط نسوان قائل است بحث دیگر مطرح در مسأله جرائم نسبت جنسی شركت در جرائم و عمومیت ارتكاب جرائم از نظر جنسیت در بین زنان و مردان است .

 

نظریه فشارهای ساختاری

از دیدگاه این نظریه مسائل و مشكلات و آسیبهای اجتماعی نتیجه فشارهای اجتماعی است كه بر مردم جامعه وارد می‌شود مفهوم نابسامانی و بی هنجاری اجتماعی را كه اصیل لوركسیم برای اولین مرتبه وارد جامعه‌شناسی كرد در این نظریه به عنوان یك مفهوم سیار مهم به كار می‌گیرد نابسامانی و یا بی هنجاری‌ها عبارتست از شرایط پیچیده و بغرنجی كه بر فرد و جامعه وارد و تحمیل می‌شود و آن هنگامی است كه هنجارهای اجتماعی به ضعف گراینده محور نابود شده و یا با یكدیگر دچار تعارض گردند.

دوركیم بر این باور بود كه جوامع نوین مخصوصا در معرض نابسامانی اجتماعی قرار دارند زیرا كه گوناگونیهای فرهنگی در آنها موجب پیچیدگی هنجارها و ارزشها شده و مردم را بدون راهنمایی روشن و اخلاقی رها می‌سازد كسانی كه در چنین شرایط بی هنجاری قرار می‌گیرند فاقد هر گونه روش و قاعده‌ای برای رفتارهای خود بوده و احساس بسیار ضعیف و كم رنگی از نظم و انضباط اجتماعی را در اعمال و تمایلات خود دارند. در بحث از بی هنجاری در جامعه « رابرت مرتون» نیز نیز مفهوم                  بی هنجاری را توسعه داد و آن را در مورد آسیبهای اجتماعی و رفتارهای انحرافی بكار برد. او مانند دوركیم از دیدگاه كاركردی؟ به پدیده آسیبها و انحرافهای اجتماعی نگریست و آن را نتیجه عدم هماهنگی و تعادل در نظام اجتماعی معرفی كرد از دیدگاه مرتون بی هنجاری زمانی بروز پیدا می‌كند كه بین اهداف مورد تایید اجتماع و دسترس به وسائل مورد تاید اجتماعی برای رسیدن به آنها عدم تعادل وجود داشته باشد. بنابراین هنگامی كه اهداف مورد نظر مردم نتواند به نتیجه برسد و آنها برای رسیدن به خواسته‌های خود امكانات كافی در دسترس نداشته باشند عدم تعادل در هنجارهای اجتماعی بوجود می‌آید بطور مثال اگر مردم جامعه برای رسیدن به اهداف خود كه داشتن درآمدی معقول نه برای تهیه یك زندگی عادی لازم است نرسند در این روند كسب درآمد از راههای مشروع و پذیرفته شده اجتماعی هنگامی كه نقض و تضاد و كمبود و مشكل پیش بیاید، مردم جامعه چون لامحاله برای ادامه زندگی خود نیاز به كسب درآمد دارند چون راههای مشروع و معقول و مناسب و اخلاقی و معمولی آن در جامعه سد شده و در سر راه آن مانع بوجود آمده است لذا مردم جامعه از هنجارها و راههای مناسب و معقولانه دور شده و برای كسب پول و درآمد به راههای غیر مشروع و غیر اخلاقی چون سرقت، كلاهبرداری فحشاء قاچاق مواد مخدر و غیره روی می‌آورند تا بتوانند به هدف خود كه ادامه زندگی است دسترس پیدا كنند.

مرتون چنین اظهار می‌داشت كه مردم ممكن است به یكی از پنج طریق زیر به اختلافی كه بین اهداف و وسایل مورد تایید جامعه است پاسخ دهند و این مسأله بستگی دارد به چگونگی قبول یا رد اهداف و وسایل مورد نظر.

 • سازگار گرایی: از دیدگاه مرتون سازگاری زمانی صورت می‌گیرد كه مردم هم اهداف و هم وسائل مورد تائید جامعه را قبول دارند و افراد سازگار سعی دارند این اهداف را به عنوان موفقیت بدست آورند و برای این كار معمولا از وسائل مورد قبول جامعه استفاده می‌كنند حتی اگر نتوانند موفقیتی را بدست آورند.
 • نوگرایی: زمانی اتفاق می‌افتد كه مردم اهداف مورد تایید را قبول دارند و به وسائل تایید متوسل می‌شوند، این نوع عمومی‌ترین شكل مشكل اجتماعی و انحراف است و زمانی اتفاق می‌افتد كه بطور مثال یك زن می‌خواهد كه پول بدست بیآورد اما برای بدست آوردن راه روپسی گری در پیش می‌گیرد و از راه روپسی گری می‌خواهد به اهداف خود برسد.
 • مراسم گرایی: زمانی اتفاق می‌افتد كه مردم اهداف را كنار می‌گذارند چرا كه معتقدند برای زندگی آنان مناسب نیست ولی در عین حال وسایل را قبول دارند و به آن پای بندند مثال رایج این مورد افراد بور و كرات یا دیوان سالاری است كه آن چنان در قوانین و مقررات مورد احترام جامعه فرو رفته‌اند كه دید اصلی را كه هدف قوانین و مقررات است از دست داده‌اند.
 • انزواگرایی: از دیدگاه مرتون هنگامی اتفاق می‌افتد كه مردم هم اهداف و هم وسایل آن را كنار می‌گذراند از دیدگاه جامعه این افراد شكستی دو گانه دارند همانند افراد ولگرد، معتادان جامعه و غیره.
 • طفیان گرایی: زمانی اتفاق می‌افتد كه مردم هم اهداف و هم وسایل تایید شده رسیدن به اهداف مورد نظر خود را رو می‌كنند و بجای آن اهداف و وسایل جدیدی می‌آفرینند همانند اینكه افراد به جای كار و كوشش و تلاش برای كسب ثروت و پول آن روش را ترك كرده و برای رسیدن به پول و برابری اجتماعی طفیان را بر علیه نظام حاكم بر سیاست و ثروت انتخاب كند.
 • در ارزیابی نظریه فشار ساختاری باید بیان داشت كه این نظریه نه فقط منشا مسائل و مشكلات و آسیبهای اجتماعی را به ساخت اجتماعی كه به نقش افراد مربوط می‌سازد بعلاوه توضیح قابل قبولی نیز در مورد چگونگی ارتكاب برخی انحرافات بویژه جرائم مالی را بیان می‌دارد.
 • «آلبرت كوهن» : این مسأله را خاطر نشان ساخته كه گروههای بزهكاری معمولا متشكل از نوجوانان طبقات پائین جامعه هستند كه فاقد زمینه تحصیلی و اجتماعی شدن لازم برای موفقیت از طریق راههای تایید شده می‌باشند این گروه از طریق شیوه‌های رفتاری كه با هنجارهای گروهی آنان مطابقت دارد در پی جلب توجه آنان می‌باشند بنابراین گروه برای كسانی كه نمی‌توانند پایگاه اجتماعی قابل احترامی را در جامعه به دست آورد این فرصت را فراهم می‌سازد كه سایر شكلهای دستیابی و موفقیت را انتخاب كند. حتی اگر این شكلها مورد تایید جامعه نباشد متاسفانه باید گفت كه این نظریه برای بعضی از شكلهای انحراف فایده‌های اندكی دارد بطور مثال نمی‌تواند توضیح دهد كه چرا مردم ثروتمندی كه دسترسی به وسایل كسب پول بطور مشروع بر ایشان موجودات ممكن است مرتكب برخی از جرائم همانند اختلاس یا تجارتهای پنهانی غیر قانونی برای كسب پول بیشتر شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *