علت جدایی از خانواده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر


دانلود پایان نامه

14- علت جدایی از خانواده :

جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده را نشان می دهد كه بنا به جدول 90 نفر اظهار كرده اند كه سخت گیری علت جدایی بوده و 19 نفرجواب خیر و 11 نفر علت جدایی را اظهار نكرده اند .

جدول شماره 14- توزیع فراوانی علت جدایی ( سختگیری ) نوجوانان بزهكار .

متغیر

بلی

خیر

اظهار نشده

جمع

فراوانی

90 19 11 120

درصد

75 3/15 16/9 100

 

توصیف جدول شماره 14 – به منظور تعیین معنی دار بودن سختگیری به عنوان علت جدایی از آزمون مجذور كا

استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( 54/94 ) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول

(99/5) است بنا بر این بین سخت گیری بعنوان یك عامل ارتباط معنی داری وجود دارد .

15- اختلال در سازگاری :

جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ، نوجوانان بزهكار را نشان می دهد . بنا به جدول 54 نفر كاملاً موافق و 28 نفر موافق و 22 نفر مخالف و 16 نفر كاملاً مخالف بوده اند .

جدول شماره 15 – علت اختلال در سازگاری

متغیر

كاملاً موافق

موافق

مخالف

كاملاً مخالف

جمع

فراوانی

54 28 22 16 120

درصد

45 3/23 3/18 3/13 100

 

توصیف جدول شماره 15 – به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیر اختلال در سازگاری از آزمون مجذور كا استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده ( 96/27 ) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول               (81/7 ) است بنا بر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

16- علت تناقض فرهنگی :

جدول شماره 16 – توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی نوجوانان بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 20 نفر بعلت طلاق والدین و 62 نفر بعلت فوت و 9 نفر بعلت تمایل به داشتن رابطه نامشروع و 29 نفر ازدواج مجدد   نكرده اند .

جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی

متغیر

كاملاً موافق

موافق

مخالف

كاملاً مخالف

جمع

فراوانی

20 62 9 29 120

درصد

6/16 6/51 5/7 16/24 100

 

توصیف جدول شماره 16- به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كا استفاده شد و

چون مجذور محاسبه شده ( 16/52 ) با درجات آزادی 3 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول ( 81/7 ) است بنا

براین بین این متغیرها ارتباط معنا داری وجود دارد .

 

 

17 ـ از لحاظ مشكلات مالی :

جدول شماره 17 ـ توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی نوجوانان بزهكار را در خانه نشان میدهد كه 68 نفر از آنها در وضعیت اقتصادی كم در آمد بوده و 46 نفر در حد متوسط اقتصادی و 6 نفر از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالایی بودند .

جدول شماره 17 ـ مشكلات مالی نوجوانان بزهكار .

 

متغیر كاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی 68 46 6 120
درصد 6/56 3/38 5 100

 

توصیف جدول شماره 17 ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بودن ارتباط بین مشكلات مالی و ضرب و شتم از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده (4/49) با درجات آزادی 2 در سطح 05 /0 بزرگتر از مجذور جدول (99/5) است بنابراین بین این متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

18 ـ از لحاظ اقتصادی خانواده :

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی چگونگی وضع اقتصادی خانواده نوجوانان بزهكار را نشان میدهد كه بنا به جدول 52 دارای وضع اقتصادی كم در آمد و 30 نفر در حد متوسط اقتصادی و 3 نفر در سطح بالایی از وضع اقتصادی بودند .

 

جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

 

متغیر كاملا موافق موافق مخالف جمع
فراوانی 52 30 3 85
درصد 17/61 2/35 52/3 100

 

توصیف جدول شماره 17 ـ به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین وضعیت اقتصادی خانواده و بزهكاری نوجوانان از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( 032/40) با درجات آزادی 2 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 99/5) است بنابر این بین متغیر ها ارتباط معنی داری وجود دارد .

19 ـ فرد نزد چه كسی بسر برده است :

بنا به جدول 29 نفر از نو جوانان بزهكار در نزد والدین ، 13 نفر از زنان در نزد اقوام و 47 نفر تنها ، 3 نفر نامشخص و 28 نفر از نوجوانان بزهكار در نزد دوستانشان زندگی می كنند .

 

 

 

 

جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد .

 

متغیر والدین اقوام همسر تنها نامشخص دوست جمع
فراوانی 29 13 ـ 47 3 28 120
درصد 16/24 8/10 ـ 16/39 16/4 3/23 100

 

توصیف جدول شماره 19 ـ به منظور معنی دار بودن ارتباط بین چگونگی زندگی نوجوانان بزهكار و ضرب و شتم از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور ممحاسبه شده( 65/41) با درجات آزادی 4 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 89/9) است بنابر این بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

20 ـ شغل مادر :

جدول شماره 20 ـ توزیع فراوانی شغل مادر نوجوانا ن بزهكار را نشان می دهد كه بنا به جدول 6 نفر از زنان در مهد كودكان و 12 نفر در نگهبانی و 8 نفر در آشپزخانه ، 78 نفر خانه دار و 12 نفر در تولیدی اشتغال دارند .

 

جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهكار

 

متغیر مهدكودك شیفت نگهبانی خدمات آشپزخانه خانه دار تولیدی جمع
فراوانی 6 12 4 8 78 12 120
درصد 5 10 3/3 6/6 65 10 100

 

توصیف جدول شماره 20 ـ به منظور و تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها از آزمون مجذور كار استفاده شد و چون مجذور محاسبه شده( 4/204) با درجات آزادی 5 در سطح 05/0 بزرگتر از مجذور جدول( 07/11) است بنابراین بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *