طبقه‌بندی اختلالهای ویژه یادگیری: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی –

دانلود پایان نامه

3ـ طبقه‌بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR

اختلالهای ویژه یادگیری براساس DSM-IV-IR به چهار طبقه كلی تقسیم می‌شوند:

 

1) اختلال خواندن:

تعریف اختلال خواندن[1] برمبنای DSM-IV-IR عبارت است از: حالتی كه در آن پیشرفت خواندن پایین‌تر از حد مورد انتظار برحسب سن، آموزش و هوش كودك است. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم خواندن می‌شود. طبق ملاكهای DSM-IV-IR در صورت وجود یك اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است كه معمولاً با اختلالهای دیگر همراه است. (كاپلان و سادوك، 2003، ترجمه رفیعی و رضاعی، 1382).

ملا ک های تشخیصی اختلال خواندن براساس DSM-IV-IR
الف ـ پیشرفت در زمینه خواندن برمبنای آزمون استاندارد شده انفرادی مربوط به خواندن (با در نظر گرفتن سن تقویمی، هوش سنجیده شده و آزمون متناسب با سن) به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح مورد انتظار است.

ب ـ اختلال موجود در ملاك الف به میزان چشمگیری با پیشرفت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم مهارتهای خواندن تداخل می‌كند.

پ ـ اگر نارسایی حسی وجود داشته باشد، مشكلات خواندن فراتر از حدی است كه معمولاً با آن نارسایی همراه است.

 

2)اختلال در ریاضیات

كودكان مبتلا به اختلال ریاضیات[2] در یادگیری و یادآوری اعداد مشكل دارند، نمی‌توانند واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه كند و غیردقیق هستند. در اختلال ریاضیات، نارسایی در چهار گروه مهارتها شناسایی شده است: 1ـ مهارتهای زبانی (مهارتهایی كه مربوط به درك اصطلاحات ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی است)؛ 2ـ مهارتهای ادراكی (توانایی شناسایی و درك نمادها و مرتب كردن مجموعة اعداد)؛ 3ـ مهارتهای ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و تواناییهای چهار عمل اصلی فوق)؛ و 4ـ مهارتهای بی‌توجهی (كپی كردن صحیح اشكال و مشاهده درست نمادهای عملیاتی). اصطلاحات دیگری كه برای این اختلال به كار رفته‌اند عبارتند از: سندرم گرست من[3]، محاسبه پریشی[4] ، اختلال مادرزادی در حساب و اختلال حساب مربوط به رشد. (كاپلان و سادوك، 2003، ترجمه رفیعی و رضاعی، 1382).

اختلال در ریاضیات ممكن است به تنهایی یا همراه با اختلالهای خواندن و زبان بروز كند. این اختلال اساساً ناتوانی در انجام مهارتهای ریاضی مورد انتظار برحسب توانایی هوش و سطح آموزشی كودك است كه با آزمونهای انفرادی و استاندارد شده ارزیابی می‌شود.

عدم توانایی مورد انتظار در ریاضیات مانع عملكرد تحصیلی یا فعالیت‌های زندگی روزمره می‌شود و مشكلات حاصله فراتر از اختلالهای مربوط به هر نوع نارسایی حسی یا عصبی موجود است.

اختلال ریاضیات اغلب همراه با اختلال خواندن و اختلال بیان نوشتاری دیده می‌شود. در كودكان دچار اختلال ریاضیات خطر بروز اختلال زبان بیانی، اختلال مختلط زبان بیان دریافتی[5]، اختلال هماهنگی مربوط به رشد[6] بیش از سایر كودكان است. (همان منبع)

 

ملاكهای تشخیصی اختلال در ریاضیات براساس DSM-IV-IR
الف ـ توانایی ریاضی كه برمبنای آزمونهای استاندارد شده انفرادی ارزیابی شده بسیار پایین‌تراز آن است كه با توجه به سن تقویمی، هوش سنجیده شده و آموزش متناسب با سن انتظار می‌رود.

ب ـ اختلال مذكور در ملاك الف به میزان چشمگیری با پیشرفت تحصیلی یا فعالیت‌های روزمره زندگی كه مستلزم مهارتهای ریاضی است تداخل می‌كند.

پ ـ اگر نارسایی حسی وجود داشته باشد، مشكلات در توانایی‌های ریاضی فراتر از حدی است كه معمولاً با آن نقص همراه است.

[1] – Reading Disorder

[2] – Mathematics Disorder

[3] – Gerstmann syndrome

[4] – Dyscalculia

[5] – Mixed Receptive – Expressive Language disorder

[6] – Developmental Coordination disorder

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *