سنجش برای هوش هیجانی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دانلود پایان نامه

سنجش برای هوش هیجانی

با فكر كردن به باهوش ترین افرادی كه می شناسید احتمالا چند خصیصیه ی بارزشان را به خاطر می آورید به احتمال زیاد این افراد با كمترین تلاش بالاترین نمره ها را در مدرسه می گرفتند آنها شغل های خوبی دارند ولی در ارتباط با همكارانشان موفق نیستند و یا اینكه دوستان زیادی دارند ولی در روابط جدی و شخصی شان كند عمل می كنند از موفق ترین افراد در زندگی شخصی تان نظاره كنید بی شك دایره ی دوستان این افراد بزرگ و متنوع است ارتباطات شخصی شان قوی زندگی خانوادگی شان مملو از افتخار و كامیابی است آنها نسبت به دیگران حتی نسبت به كسانی كه تازه ملاقات می كنند علاقه نشان می دهند آنها رضایت بیشتری از شغل خود دارند ،احترام همسالانشان را بر می انگیزند و به خاطر خوب انجام دادن مسئولیت شغلشان از سرپرست خود امتیاز و ترفیع    می گیرند .

این افراد دارای عواطف بدون ریا ، احساسات بدون نخوت و اعتماد به نفس عاری از هر خود نمایی است تفاوت بین این افراد در میزان IQ كه یا ضریت هوش و چیزی است كه آن را EQ یا هوش هیجانی نامیده می شود هوش هیجانی شیوه ای پذیرفته شده برای ارزیابی موفقیت یك فرد است شیوه ای كه امروزه در آمریكا روبه گسترش است .

در اندازه گیری هوش هیجانی بیشتر به توان بالقوه انجام كار توجه می شود تا حاصل كار یعنی بیشتر به فرآیند ها توجه داریم تا پیامدها نتایج پژوهشهای انجام شده در خصوص هوش هیجانی در خارج از كشور نشان داده است كه مدارس موفق هستند كه به ایجاد رابط مناسب بین دانش آموزان ، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و سایر اعضای مدرسه كمك می كند .                   ( حدابی 1381)

این نتایج با یافته های پژوهش دیگری در خصوص فرهنگ مدرسه در داخل كشور مشابهت دارد ( مغنی زادی 1380) دریافته های این پژوهش كه در مقاله ای تحت عنوان : « ارتقای فرهنگ مدرسه بنایی برای اصلاح مدرسه در فصلنامه تعلیم و تربیت منتشر شده است بر این نكته تاكید شده است كه مدرسه صرفا یك سازمان آموزشی نیست بلكه جامعه ای كوچك است كه از طریق فعالیت و مشاركت دانش آموزان خود به عنوان عناصر اصلی بزرگسالان مدرسه سمت و سو و فرهنگ خاص خویش را پیدا می كند و دارای هویت است ( مغنی زاده 1381) با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تازگی مطالب طرح شده بخشی از مقاله كه در آن تعریف و بررسی پیشینه نظری هوش هیجانی و پیشینه ی مطالعات تجربی هوش غیر شناختی و تعریف مختصری از مولفه های اصلی هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشكیل دهنده ی آن ارائه شده است ( جلالی 1381)

در انسان بادامه مغز خوشه ای بادامی شكل از ساختارهای به هم پیوسته ای است كه در بالای ساقه مغز نزدیك انتهای حلقه لیمبیك قرار گرفته است در هر یك از دو نیمكره مغز یك بادامه قرار دارد كه در طرفین سر جای گرفته اند بادامه مغز انسان در مقایسه با نزدیك ترین بستگان تكاملی آن یعنی نخستین ما تا حدودی بزرگتر است ( گلمن 1383)

هیپوكامت بادامه مغز دو قسمت مهم « مغز بویایی » اولیه بودند كه در جریان تكامل موجب پیدایش قشرمخ و سپس قشر تازه مخ گردیدند هنوز هم این ساختارهای لیمبیك اكثر كارهای مربوط به یادگیری و به خاطر سپاری را انجام می دهند تخصص بادامه مغز در مسایل هیجانی است هر گاه بادامه مغز از سایر قسمت های مغز جدا شود بدین می انجامد كه فرد به ناتوانی چشمیگیری در سنجش معنای هیجانی وقایع دچار شود كه گاهی اوقات به این وضعیت كوری عاطفی می گویند (‌گلمن 1383) افرادی كه به این حالت دچار می شود ارزیابی هیجانی و تسلط بر خویش را از دست می دهند بادامه مغز به عنوان مخزن خاطرات هیجانی عمل می كند و از همین رو اهمیت دارد زندگی بدون بادامه مغز زندگی ای عاری از معنای شخصی است فقط عاطفه نیست كه به بادامه مغز وابسته است تمام هیجانهای انسان به آن بستگی دارد حیوان هایی كه بادامه مغزشان برداشته شده یا پیوندهایش قطع شده است فاقد ترس و خشم هستند میلی به رقابت یا همكاری ندارند و دیگر جایگاهشان را در سلسله مراتب اجتماعی گونه خود را درك نمی كنند در این حیوان ها ، هیجان كم اثر می شود و یا از بین می رود ترشح اشك كه نشانه ای هیجانی و مختص بشر است به وسیله بادامه مغز و ساختاری نزدیك آن به نام شكنج كمربندی تحریك می شود .

ما در مغز دو فكر و دو نوع هوش داریم ، هوش عقلانی و هوش هیجانی آنچه را در زندگی انجام می دهیم هر دوی آنها تعیین می كنند فقط هوشبهر مطرح نیست بلكه هوش هیجانی نیز حائز اهمیت است .

در واقع هوش نمی تواند بدون هوش هیجانی به بهترین وضع كار كند علی القاعده این كه سیستم لیمبیك و قشر تازه مخ و نیز بادامه مغز و قشر پیش پیشانی مكمل هم می باشند به این معناست كه هر كدام از آنها در زندگی فكری ما همكاری كامل دارند وقتی این همكاران به خوبی كنش متقابل داشته باشند هوش هیجانی و نیز قوای عقلانی پدیدار می شود ( گلمن 1383) با آگاهی بر این مطلب باور كهن كشاكش میان منطق و احساسات وارونه می شود این درست نیست كه مانند اراسموس بخواهیم هیجان ها را كنار بگذاریم و منطق را جایگزین آن سازیم بلكه می خواهیم تعادلی هشیارانه میان این دو به وجود آوریم . كمال مطلوب باور كهن ، عقلی رها از نفوذ هیجان است اما باور جدید ما را به هماهنگ ساختن عقل و احساس توصیه می كند برای اینكه بتوانیم این مطلب را به خوبی در زندگی خود به كار گیریم باید در ابتدا دقیقاً دریابیم كه استفاده از هوش هیجانی به چه معناست ( گلمن 1383)

چگونه حوزه هوش عاطفی شكل گرفت ( چگونه رواج پیدا كرد ) ؟

بحث های فلسفی در مورد رابطه بین تفكر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمین به بیش از 2000 سال قبل بر می گردد در این جا ما به فعالیت های روان شناسی از سال 1900 میلادی تا كنون اشاره           می نماییم این سالها را می توان به 5 دوره تقسیم كرد :

1- سالهای 1969-1900 دوره ای كه در آن مطالعات روان شناختی مربوط به هوش و عاطفه جدا و مستقل از یكدیگر صورت می گرفت .

2- سالهای 1989-1970 دوره ای كه طی آن روان شناسان به بررسی چگونگی تاثیر عواطف و تفكر بر یكدیگر می پرداختند

3- سالهای 1993-1990 دوره ای كه در آن هوش عاطفی به عنوان یك موضوع مورد مطالعه و تحقیق مطرح گردید

4- سالهای 1997-1994 دوره ای كه طی آن مفهوم هوش عاطفی رواج یافت

5- از سال 1998 تاكنون  دوران اخیر كه دوران انجام مطالعات شفاف سازی در مورد مفهوم هوش عاطفی است

دوره ی اول یعنی سالهای 1969-1900 دوره ای بود كه تحقیقات پیرامون هوش و عاطفه در حوزه هایی جداگانه صورت می گرفت در حوزه ی هوش اولین آزمون ها ساخته و توسعه پیدا كردند هوش به عنوان عاملی در نظر گرفته می شد كه در برگیرنده ی توانایی انجام صحیح امور و استدلال كردن است در این دوره هم چنین اساس زیست شناختی هوش مورد مطالعه قرار گرفت .

در بررسیهای مربوط به عواطف پژوهشگران درگیر موضوع مرغ و تخم مرغ بوند بدین ترتیب كه شخصی كه با یك موقعیت استرس آور مواجه می شود ( مثلا دیدن خرس ) ابتدا پاسخ فیزیولوژیكی هیجان از خود نشان می دهد ( مثلا افزایش ضربان قلب ) و سپس احساس هیجان می كند یا ابتدا احساس هیجان در او شكل می گیرد و سپس تغییرات فیزیولوژیكی دراو بروز پیدا می كند مسئله دوم در بررسی عواطف این بود كه آیا عواطف مفهومی عام وجهان شمول است یا به وسیله ی عوامل فرهنگی تعیین و تفكیك می شود داروین عقیده داشت كه عواطف در بین همه حیوانات و از جمله انسان مشترك است این عقیده در تضاد با فلسفه شك گرایی روان شناسان اجتماعی بود كه معتقد بودند عواطف در فرهنگهای مختلف به اشكال مختلف بروز پیدا می كند دومین دوره یعنی سالهای 1989-1970 دوره ای بود كه طی آن پیشرفت های چندی در زمینه ی هوش عاطفی صورت گرفت هوش و عاطفه كه قبلا حوزه ی جداگانه ای بودند در این دوره در یك حوزه ی جدید به یكدیگر نزدیك شدند و حوزه ی جدیدی را با عنوان شناخت و احساس         ( تفكر عاطفه ) تشكیل دادند در این حوزه ی جدیدتر پژوهشگران به دنبال یافتن قوانین مناسبی در این مورد بودند كه عواطف به چه چیزی اشاره دارد و چه زمانی بروز می كنند برخی از پژوهشگران نظر داروین مبنی بر این كه عواطف در بین افراد یك گونه یكسان است و این كه عواطف تظاهرات بیرونی احساسات درونی در مورد روابط می باشند در تایید كردند در این دوره هم چنین تاثیر عاطفی بر تفكر افراد افسرده و افرادی كه قبلا به اختلال دو قطبی                                   ( مانیك – دپرسیو ) مبتلا بودند مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت پژوهشگرانی كه درباره هوش مصنوعی مطالعه می كردند ، علاقمند به دانستن این موضوع شدند كه آیا لازم است نظام های ویژه را به شكل برنامه های رایانه ای طراحی كنند تا بتوانند احساسات شخصیت های داستانی را درك نمایند تحقق این امر مستلزم تهیه و تدوین تعدادی از قوانین اساسی عواطف و نیز تعیین مصادیق و معنای آنها بود كه در بررسی و مطالعه ی موضوع شناخت و عاطفه مورد توجه قرار گرفته بود این موضوع گرچه كم اهمیت به نظر می رسد اما نیازمند تبادل نظر بین محققان هوش مصنوعی و كسانی بود كه در مورد عاطفه و شناخت مطالعه می كردند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *