سئوالات تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

مفهوم نظریه مرتن :

مرتن مفهوم نظریة دوركیم را بطور استادانه مورد بررسی مجدد قرار دارد و چنین گفت : اگر از لحاظ فرهنگی ، اهداف تجویز شده برای فرد غیر قابل حصول گردد                   « همچنانكه برای بیشتر افراد جوان و طبقه كارگر و طبقة پائین پیش می آید » بین آنچه برای « ایده آل » بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است ، اختلاف حاصل می‌شود و نتیجة آن نیز به سرخوردگی و سركشی بعدی منجر می‌شود. (همان منبع : 26،27)

 

روش تحقیق :‌

با توجه به عنوان طرح و موضوع تشریح شده در بیان مسأله تحقیق،  مناسب ترین روش،‌استفاده از روش تحقیق كیفی با استفاده از مطالعات موردی است به این دلیل كه ما در این تحقیق به دنبال بررسی یك واقعیت اجتماعی در سطح عمیق و ژرفائی هستیم و بنابراین كشف تغییرات عمقی و بنیادین زندگی موردها دراولویت قرار دارد.

تكنیك خاص این تحقیق مشاهده و مصاحبه عمیق مبنی بر  case study می‌باشد كه مناسبت ترین نوع تكنیك در این روش تحقیق می‌باشد .

جامعه آماری چون روش تحقیق كیفی می‌باشد و تأكید برمطالعه موردی سعی خواهد شد یك نمونه تصادفی شامل 10 تا 15 مورد، مورد بررسی ژرفایی قرار گیرد.

 

مطالعه موردی چیست ؟

مطالعه موردی ، معمولترین روش مشاهده میدانی است.محققی كه به مطالعه موردی دست می زند، باید به ثبت و ضبط كامل و جامع جزئیات و ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه بپردازد. محقق می‌تواند روش مشاهده  همراه با مشاركت ، یا جز آن را برگزیند چنانچه مطالعه موردی بارخدادهای پیشین پیوند داشته باشد ، پژوهنده به دقت همه منابع بایگانی شده را كه به موضوع مربوط است جستجو می‌كند و با همه اشخاصی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن رویداد درگیر بوده اند و اكنون دسترسی به آنها ممكن است به مصاحبه و گفتگو می‌پردازد .

بروس كوئن ، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل ، 1372: 41

 

سئوالات تحقیق :‌

از آنجا كه این پژوهش در سطح توصیفی انجام می پذیرد،‌دارای فرضیه ، معنای خاص علمی نیست اما جهت هدایت بهتر تحقیق و رسیدن به اهداف مطروحه ، سئوالات محوری كه در حكم فرضیات وصفی می‌باشند طرح می گردد.

 1. مشكلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان چیست؟
 2. آیا زندانی زن در گذشته نیز سابقه زندانی شدن داشته است؟
 3. آیا زندانی زن در گذشته رفتارهای انحرافی داشته است؟
 4. قبل از محكومیت زندانی با چه افرادی رابطه داشته است؟
 5. در دوران محكومیت چقدر توانسته با دوستان گذشته خود در زندان تماس داشته باشد و‌آیا آنها با وی ملاقات داشته اند؟
 6. در دوران محكومیت چقدر توانسته با زندانیان ارتباط برقرار كنند و این ارتباط از چه نوعی است؟ (فقط در حد سلام و علیك یا ارتباط عمیق)
 7. خانواده زندانی چقدر در گذشته از كارهای او آگاه بودند؟
 8. اگر زندانی متأهل است شیوة برخورد همسرش با او چگونه بوده است؟‌(در دوران محكومیت)
 9. اگر فرزند دارد آیا فرزندان از وضعیت او مطلع بوده اند؟
 10. نحوه برخورد خانواده (پدر،‌مادر، خواهر و برادر) با زندانی در زمان دوران محكومیت چگونه بوده است؟
 11. نحوة‌برخورد خانواده ( پدر،‌مادر و … ) با زندانی پس از آزاری چگونه بوده است؟
 12. بعد از آزادی چقدر توانسته یا خواسته با دوستان گذشته ارتباط برقرار كند؟
 13. اگر قبل از زندانی شدن زندانی در محیط اجتماعی مشغول به كار بوده آیا پس از آزادی نیز به آن محیط بازگشته است؟
 14. رفتار همسر زندانی پس از آزاد شدن با وی چگونه است؟
 15. رفتار فرزندان پس از آزادی با وی چگونه است؟
 16. رفتار فرزندان در دوران محكومیت با وی چگونه است؟
 17. همسایگان و افرادی كه در یك منطقه زندگی می‌كنند چقدر از جرم او مطلع بوده اند و چگونه با وی رفتار می‌كنند؟
 18. آیا خانواده زندانی پس از زندانی شدن او تغییر مكان داده‌اند و از این مسأله اظهار ناراحتی می‌كنند؟‌(به لحاظ آبروی اجتماعی)
 19. آیا زندانی به طور كلی توانسته به محیط خانواده باز گردد یا فقط به محیط دوستان بازگشته است؟
 20. اگر زندانی قبل از محكومیت در محیط اجتماعی مشغول به كار بوده همكاران با وی چگونه برخورد كرده اند؟

مورد اول

نام رم : ز

جرم : قتل عمد

مدت محكومیت : 2 سال

سابقه محكومیت : ندارد

در حال اسباب كشی هستند اوضاع كاملاً بهم ریخته است.سراغ مددجو را می‌گیرم تا از او راجع به روزهای بعد از زندان بپرسم.متوجه قصدم كه می‌شود، واكنش عصبی نشان می‌دهد. می‌گوید : دلم نمی خواهد راجع به آن روزها صحبت كنم. و هیچ حرفی برای گفتن ندارم.الان هم در حال اسباب كشی هستیم و كلی كار در خانه دارم.او را اراضی می‌كنم كه وقتش را نمی‌گیرم و سریع شروع به صحبت می‌كند تا به ادامه كارهایش برسد.

«اوضاع خانه را كه می‌بینید .خودم تنها و این‌ همه مسئولیت زندگی كه همه بر عهده خودم است.البته فرزندان خوبی دارم.كه آنها هم تنهایم نمی‌گذارند و كمكم می‌كنند .از ابتدای زندگی و از آن زمانی كه به یاد دارم همیشه بر سر هر مسأله‌ای با همسرم بگو مگو داشتیم با اطرافیان خوب بود و اهل معاشرت و صحبت اما در خانه كه می آمد تمام عصبانیتش را بر روی من و بچه ها خالی می‌كرد و تا می‌توانست كتك كاری می‌كرد.آن شب وحشیانه به سمت من و بچه ها حمله كرد.و …»

به همراه دختر و پسرم به جرم قتل همسرم زندانی شدیم و بعد از 2سال بچه ها تواستند رضایت پدر همسرم را با دادن دیه جلب كنند و او را راضی كنند كه حكم آزادی مرا بدهد.خدا از سر تقصیراتش نگذرد كه باعث شد به اجاره نشینی بیفتیم با تنفر از خانواده همسرش صحبت می‌كند و هیچ علاقه ای در وجودش موج نمی زند.

«انگار اصلاً با ما نسبت فامیلی ندارند هرچند خودم این نسبت را قطع كردم اما فرزندانم كه حكم نوه هایش را دارند.نسبت به آنها هم بی تفاوت هستند و حتی سراغی از ما نمی‌گیرند.شوهرم به بهانه مأموریت هر شهری كه می رفت یك زن صیغه ای برای خودش پیدا می‌كرد و هیچ علاقه ای به خانواده نداشت.بچه ها همیشه با خودم بودند و به پدرشان وابستگی نداشتند.»

صحبت را قطع می‌كند و به دنبال كارهای عقب افتاده اش می رود وبیان می‌كند كه: «نگران كارهای خانه هستم با دخترم صحبت كنید من، مجدداً برمی گردم.»

اما چهره اش چیز دیگری را نشان می‌دهد. چشمانش پر از اشك شده و با بغض نمی‌تواند صحبت كند.شاید نمی خواهد بچه هایش متوجه نگرانیش شوند كه به دختر می سپارد و می رود.

دخترش ادامه می‌دهد :« زمانی كه مادر و خواهر و برادرم در زندان بودند چند ماهی را به خانه خواهر بزرگم رفتم. اما آنجا هر چه داشتیم توسط خواهرم گرفته شد و بعد از 2 ماه به بهانه اختلاف با همسرش ما را به خانه خودمان فرستاد. به دنبال حقوق بازنشستگی پدرم رفته و توانستم برای خودم و برادر دیگرم كه در خانه بود حقوق را  زنده كنم.ولی به خواهر و مادر و برادرم كه در زندان بودند، حقوقی تعلق نمی‌گیرد(براساس قانون اگر فرزندی پدر و مادر خود را بكشد از ارث ، محروم خواهد شد.)

كمی از فشار مالی كاسته شده چون در حال تحصیل بودم نمی‌توانستم كار بكنم و مجبور بودم به اوضاع خانه برسم و پیگیر كار مادر و بقیه باشم. همسایه ها در نبود مادر برای او دعا می‌كردند كه اعدام نشود و لااقل سایه او بالای سرمان باشد و همه هر طور كه می‌توانستند ازما حمایت می‌كردند .بعد از انجام یك معامله پا یا پای خانه به پدر بزرگم واگذار شد و توانستم حكم رضایت و آزادی مادرم را بگیریم.»

مادر می آید و دختر را به دنبال كاری می فرستد و خود ادامه می‌دهد:

فعلاًفشار مالی سختی را تحمل می‌كنم اما نمی دانم آینده دو دخترم با كاری كه كردیم چه می‌شود.هر دو به سن ازدواج رسیده اند اما مطمئن نیستم كه خواستگار خوبی داشته باشند. در این محله از ترس اینكه بفهمند قتل كرده ام و پشت سر خودم و فرزندانم حرفهایی بزنند با همسایگان جدید هیچ ارتباطی ندارم و حالا هم بعداز یكسال اجاره نشینی به جایی دیگر می روم كه با من ناآشنا باشند. به جز دخترم زمانی كه در زندان بودم  كس دیگری به ملاقاتم نمی آمد.خانواده‌ام نسبت به كاری كه انجام داده هیچ واكنشی نشان ندادند.شاید از اینكه خودشان عامل بدبختی و ازدواج من با این مرد بودند هیچ نمی‌گویند ومرا راحت گذاشته اند ولی خیلی كم با آنها رفت و آمد می‌كنم و به كلی با هیچ كس معاشرت نداریم و بیشتر تنها هستیم و به كسی اعتماد نداریم.

پشیمانم از اینكه چرا به تنهایی جرم را به عهده نگرفتم و اجازه دادم كه پسر نوجوانم با سن كم به زندان بیاید و تا حدودی سرنوشتش و آینده اش را تغییر دادم.

از بودن دراین جامعه هم برای دخترانم و هم پسرانم خصوصاً پسرم كه تجربه ای هم كسب كرده احساس نگرانی می‌كنم وهیچ احساس امنیت و حمایتی ندارم و همیشه سعی می‌كنم با فرزندانم یكجا باشم تا خطری تهدیدشان نكند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *