روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی

دانلود پایان نامه

همراهی

به یكدیگر مهر بورزید ، اما از مهر بند مسازید .

با هم بخوانید و شادی كنید ، ولی یكدیگر را تنها بگذارید ،

در كنار یكدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ ، زیرا كه ستون های معبد دور از هم ایستاده اند و درخت بلوط و درخت سرو در سایه یكدیگر نمی بالند . ( جبران ، الهی قمشه ای ، 1382 )

ازدواج به مفهوم تشكیل خانواده ، پیوندی است كه میان دو موجود بیولوژیك ، صاحب اندیشه و دارای سلایق و صفات روانی و شخصیتی متفاوت رخ می‌دهد و بطور قطع این تفاوتها می‌تواند به بروز تعارض و اختلافات به عنوان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بیانجامد . در حقیقت می توان گفت :‌ هنگامی كه نیازهای فیزیولوژیك ، نیاز به امنیت ( روانی – اجتماعی و اقتصادی ) ، نیاز به محبت ، نیاز به احترام متقابل و خودشكوفایی در فرآیند ازدواج به نحو طبیعی و مطلوب برآورده نگردد ، روابط بین زن و شوهر دچار تغییر و دستخوش تعارض خواهد شد .

یكی از مهمترین علت مشكلات زناشویی و روابط انسانی ، سوء تفاهم است . به اعتقاد وی تفاوت در نحوه نگرش افراد ، باعث بروز اختلافات و پی آمدهای ناشی از آن می‌شود . وی می گوید : « آنچه گفته می‌شود ، با آنچه شنیده می شود ، گاه كاملاٌ متفاوت است » .

نگرشهای سبك زندگی

چهار نوع سبك زندگی اساسی را معرفی می كنیم .

تیپ سلطه گر / ریاستی 1

این افراد نگرشی سلطه گر یا حاكم به دنیای خارج دارند . آنها بدون توجه به دیگران و بدون علاقه به آسایش آنها رفتار می‌كنند . افرادی كه جسور ، پرخاشگر و فعال بوده و علاقه یا آگاهی اجتماعی اندكی دارند ، از نوع ریاستی هستند .

تیپ گیرنده 2

افرادی كه دارای این نوع نگرش سبك زندگی هستند با دنیای خارج بصورت انگلی ارتباط برقرار می‌كنند و برای ارضاء اغلب نیازهای خود به دیگران متكی اند . علاقه اصلی آنها در زندگی این است كه تا حد امكان از دیگران بگیرند . این تیپ كه از همه رایجتر است .

تیپ اجتنابی 1

این گونه افراد نه علاقه اجتماعی و نه فعالیت كافی برای سهیم شدن در زندگی به هر نوعی كه باشد را ندارد . ترس از شكست خوردن در آنها بیش از میل به پیروزی است و زندگی آنها را می توان با رفتارهای بیهوده اجتماعی برای فرار از وظایف آن مشخص كرد . به عبارتی هدف آنها دوری گزیدن از تمام مشكلات زندگی است .

تیپ سودمند اجتماعی 2

این نوع سبك زندگی ، نمایانگر سلامت روانی است . چنین شخصی هم علاقه اجتماعی زیاد و هم سطح بالای فعالیت را از خود نشان می‌دهد . از نظر جهت گیری اجتماعی تمایل دارد تا برای فرا گرفتن وظایف زندگی با دیگران همكاری كند ، در حالی كه همزمان به ارضای نیازهای خود و همین طور دیگران كمك می‌كند . این افراد به سه وظیفه عمده زندگی یعنی ؛ حرفه ، دوستی و عشق و ازدواج به دید مسائل اجتماعی نظر می‌كند و اعتقاد داردكه حل مشكلات اجتماعی نیاز به همكاری ، شهامت شخصی و میل به سهیم شدن در آسایش دیگران دارد .

شكل گیری سبك زندگی

در بدو تولد خود همچنانكه شدنی ها و ناشدنی ها را برای خود حلاجی كرده و به حافظه می سپردیم ، « طرح زندگی » خود را پدید آوردیم و این طرح به اساس سبك و روش زندگی منحصر به فرد ما تبدیل شد .

الف ) صحنه خانوادگی / فضای خانوادگی

مانند سایه ای خستگی ناپذیر فضای خانوادگی شما تا آخر عمر همراه شما می آیند . در خانواده نكات ظریف و دقیق یا حالات مخصوص بسیای وجود دارد كه می توان آ» را « فضای خانواده » نامید . فضای خانواده در شكل گیری خاطرات ،‌شخصیت و نهایتاٌ سبك زندگی شما تأثیر دارد .

فضاهای خانوادگی متعددی وجود دارند : ‌به عنوان مثال :

در فضای خانوادگی مسامحه كار و بی مبالات ، والدین آنچنان درگیر مشكلات یا علایق خود هستند كه دیگر وقتی برای فرزندانشان ندارند و نسبت به نیازهای فرزندانشان نه تنها آگاهی ندارند بلكه علاقه ای هم نشان نمی دهند .

ب ) ترتیب تولد

فضای خانوادگی به تنهایی در شكل گیری شخصیت كودك نقشی ندارد . برداشت كودك از خانواده اش و درك و فهم او از چگونگی جایگاهش در فضای خانواده تأثیر نیرومندی در شكل گیری شخصیت او دارد و این عوامل به ترتیب تولد كودك یعنی شاخه مخصوص او در درخت خانواده بستگی دارد .

ترتیب ورودی فرد در آغوش خانواده ، تاثیر نیرومندی بر شخصیت امروزی وی دارد .

آرامش / فواید آرامش :

قویترین و مؤثرترین روش درمانی عارضه های روانی – تنی ، ریلاكس یا آرامش معرفی شده است .

ریلاكس و آرامش ، انسان را از هر گونه خطر جسمی و روحی در امان نگه می دارد و همچنین فنون آرامش و ریلاكس با ایجاد تن و روان سالم ، شخصیت را نیز بهبود می بخشد و در روابط خانوادگی و اجتماعی و رشد فرهنگ تأثیر مثبتی می گذارد و در نهایت در شخص ، ایجاد هدف می كند .

در نهایت ؛ آرامش ، هم پیشگیری از دردها و بهبود دردهای جسمی و روحی و هم ارضاء و افزایش لذتهای جسمی و معنوی و نزدیك كردن انسان به منبع عظیم آرامش كه خداوند باشد را سبب می شود . ( فتحی ، 1378 )

آرامش عضلانی

برای از بین بردن اضطرابهای درونی یكی از بهترین روشها ، ایجاد آرامش عضلانی است . یعنی در اثر این كار ، شدت تحریكات اعصاب سمپاتیك را كه در اثر ترس ، شدید شده بود كاهش می دهیم و با كاهش آنها از ترس نیز كاسته می شود . سپس در قبال آرامش تن ، آرامش روان نیز ایجاد می شود . و در دراز مدت آرامش روحی جانشین اضطرابهای درونی می شود .

راهبردهای جسمانی – ذهنی برای دستیابی به آرامش عضلانی

تنفس عمیق و آرامش

نفس تان را مهار كنید . بر دم و بازدم خود متمركز شوید و اجازه دهید با آهنگ منظمی شكمتان بالا و پائین رود . سپس روی بازدمتان تمركز كنید و تا آن جا كه ممكن است آن را طولانی و آهسته نمایید . همچنان كه تنش را از درون خود خارج می كنید ، احساس آرامش نیز می نمایید .

موسیقی درمانی و‌آرامش

موسیقی درمانی عبارتست از استفاده موسیقی در انجام مقاصد درمانی چون : از بین رفتن بیماری ، ابقاء و پیشرفت سلامت جسمانی و روانی . از آن بعنوان ابزاری كه پاسخ های بیولوژیك بدن را تحت تأثیر قرار می دهد ، نیز می توان استفاده كرد .

بعنوان مثال :‌ ضربان قلب ،‌فشار خون ، تعداد تنفس ، بازده قلبی ، پاسخ مردمك ها ، ‌پاسخ ایمنی بدن و مواد مترشحه درونی بدن تحت تأثیر موسیقی قرار می گیرند . از ثمرات شایان توجه موسیقی آرامش بخش ، كاهش مواردی نظیر : اضطراب ، درد و تنش و مقدار مصرف داروهای بیهوشی و ضد درد است . ( منبع اینترنت )

آب و آرامش (‌آب درمانی )

استفاده از آب برای تغییر دمای بدن و افزایش آرامش عضلانی .

آب گرم یا داغ ، رگهای خونی را گشاد می كند ، در حالیكه آب سرد آنها را تنگ می كند ولی هر دو به بهود جریان خون و افزایش آرامش عضلانی كمك می كنند .

رایحه درمانی و آرامش

عطرها گیرنده های بویایی را بر می انگیزند تا به قسمتهایی از مغز كه مركز كنترل عواطف و هیجانات و خاطرات است علامت دهند كه هورمونهای آرام كننده را آزاد كنند و در امواج مغزی و آلفا و تتا ( امواج آرام كننده ) افزایش ایجاد شود .

یكی از مهمترین موارد كاربرد رنگ درمانی ، دردرمان بیماریهای اعصاب است .

خواص اصلی رنگها

قرمز :‌قرمز رنگ انرژی ، نیروی بدنی و قدرت است ،‌همچنین قرمز رنگ عشق است .

سبز :‌ رنگ تعادل و هارمونی است و این رنگ در چشم انسان آرامش بخش ترین رنگ ها است .

آبی :‌ رنگ حقیقت ،‌آرامش و هماهنگی استو سب بتسكین ذهن می شود .

زرد : رنگ مربوط به هوش و عقل و فهم است و اگر در جهت تحریك ذهن بكار رود ، به شما در افزایش سرعت درك و تفكر كمك می كند .

سیاه : این رنگ ، در رنگ درمانی كاربرد چندانی ندارد . فقط می تواند منجر به قرار گرفتن بیمار در وضعیت سكوت و صفا در حضور خداوند گردد .

پیشینه پژوهش

مطالعه اینگل هارد ( 1990 ) / در دهه 1980 در 16 كشور این موضوع را مورد تأیید قرار می دهد كه هر چه عوامل پیش بینی كننده شادكامی بیشتر باشد ، ‌افراد از آرامش روانی بیشتری برخوردارند .

دینر و همكاران در تحقیقی دیگر ( 1996 ) گزارش داده اند كه فرهنگهای جمع گرایانه در مقایسه با فرهنگ های فردگرایانه ، احساس رضامندی و احساس آرامش روانی پائین تری گزارش داده اند .

طرح كلی پژوهش

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی :

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است كه هدف آن ها توصیف كردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاٌ برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . یكی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی دارد . در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد در این تحقیق رابطه بین حداقل دو متغیر در ارتباط با یك گروه محاسبه می شود و رابطه علت و معلولی مطرح نیست بلكه فقط ارتباط بین دو متغیر بررسی می شود واین ارتباط می تواند از 1- تا 1+ در نوسان باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *