روش تجزیه وتحلیل: دانلود رایگان رشته روانشناسی : بررسی مقایسه ای هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان


دانلود پایان نامه

 

روش تجزیه وتحلیل:

با استفاده ازروش های ناپارامتریك آماری روش مانوتین مناسب دیده شد ونمرات هر محور در دو گروه مقایسه گردید.

 

فصل چهارم

شاخص آماری

گروه

تعداد Mean Rank

میانگین رتبه

Sum of Ranks

مجموع رتبه ها

كودكان عادی

15 13/17 00/257
كودكان خیابانی 11 55/8 00/94
كل 26    

 

 

 

00/28 u-من وتینی
00/94 ویل كاكسون
164/3- Z
002/ Asymp.sig(2-tailed)
004/ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین محاسبه شده صفر كوچكتر 55/9=M مربوط به كودكان كارو خیابان و M بزرگتر 13/17 M= مربوط به كودكان عادی است در سطح اطمینان 5%  مقدار در M جدول برابر 002/0 است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی كوچكتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم كه اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

2) اداره هیجان

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

كودكان عادی

27/15 5/229 15
كودكان خیابانی 09/11 0/122 11
كل     26

 

00/56 u-من وتینی
00/122 ویل كاكسون
771/1- Z
077/0 Asymp.sig(2-tailed)
180/0 Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده صفر كوچكتر 09/11=M مربوط به كودكان كار و خیابان و M بزرگتر 27/15=M مربوط به كودكان عادی است. در سطح اطمینان 5%(5%=   مقدار M جدول برابر 077/0 است. در این ازمون برای معنادار شدن M محاسبه شده بایستی كوچكتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم كه اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

كودكان عادی

33/11 0/170 15
كودكان خیابانی 45/16 0/181 11
كل     26

 

 

00/50 u-من وتینی
00/170 ویل كاكسون
912/1- Z
056/ Asymp.sig(2-tailed)
097/ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین Mهای محاسبه شده M كوچكتر 45/16=M مربوط به كودكان كار و خیابان و M بزرگتر 33/11=M مربوط به كودكان عادی است. در سطح اطمینان 5%  مقدار M جدول برابر 56% است. در این ازمون معنادارشدن M محاسبه شده بایستی كوچكتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم كه اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد. فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

4)تنظیم روابط

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

كودكان عادی

23/13 50/198 15
كودكان خیابانی 86/13 50/152 11
كل     26

 

 

500/78 u-من وتینی
500/198 ویل كاكسون
230/ Z
818/0 Asymp.sig(2-tailed)
838/0 Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین M های محاسبه شده M كوچكتر  86/13=M مربوط به كو دكان كارو خیابان و M بزرگتر 23/12=M مربوط به كودكان عادی است در سطح اطمینان 5%   مقدار M جدول برابر 818/0 است در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی كوچكتر یا مساوی جدول باید باشد. بنابراین نتیجه می گیریم كه اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

 

5)خودآگاهی

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

كودكان عادی

43/14 50/216 15
كودكان خیابانی 23/12 50/134 11
كل     26

 

 

500/68 u-من وتینی
500/134 ویل كاكسون
786/0- Z
432/0 Asymp.sig(2-tailed)
474/0 Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده M كوچكتر 23/12=M مربوط به كو دكان كار و خیابان و M بزرگتر 43/14=M مربوط به كو دكان عادی است در سطح اطمینان 5%  مقدار جدول برابر 432/0 است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی كوچكتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم كه اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مقایسه ای هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان 50ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *