روشهای درمان اعتیاد : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: علل گرایش جوانان به اعتیاد 70ص


دانلود پایان نامه

درمان و پیشگیری ازاعتیاد :

به علت مصرف انواع مواد مخدر و داروهای روان گردان ،‌اثرات روزهای اولیه اعتیاد یعنی لذت و انبساط خاطر از بین می رود. معتاد برای بازیابی اثرات مواقع شروع اعتیاد، به میل و دلخواه خود با عزم راسخ مصرف هر نوع مواد مخدر را ترك می‌كند. اطرافیان معتاد، با ابراز خوشحالی این عمل را ترك اعتیاد دائمی‌تلقی می‌كنند. درصورتی كه معتاد پس از چندی، مصرف مواد مخدر مور نظر خود را بیش از آنچه كه مصرف می‌كرده شروع می‌كند.

برای ترك اعتیاد كامل، معتاد باید تحت درمان قرارگیرد و با از بین بردن عواملی كه دراعتیاد موثرند پیشگیری به عمل آید.

با ممانعت از استعمال، شماتت، توبیخ ومجازات، درمان معتادین امكان پذیر نیست. متخصصین معتقدند كه محروم كردن معتاد از مادهای كه به بدان اعتیاد  دارد غیر انسانی و خطرناك و حتی گاهی منجر به مرگ می‌شود. معتاد بیمار است. باید بستری و از لحاظ جسمی و روانی تحت مداوا قرار گیرد تا وابستگی جسمی و روانی معتاد به مواد مخدر از بین برود ودر ضمن درمان و پس از بهبودی نسبی، معتاد با اشتغال به كار و ورزش، رعایت نظم وانضباط به تدریج از لحظات اخلاقی عاطفی و رفتار متعادل شده و به راحتی بتواند خود را با اجتماعی كه در آن زندگی می‌كند تطبیق دهد و با قبول مسئولیت قادر به كار و تأمین مایحتاج اولیه خود باشد.

تغییر محیطی كه موجب اعتیاد شده ضروری است. معتادین باید تحت مراقبت وحمایت وهدایت اعضاء خانواده‌. مددكاران اجتماعی واعضاء مبارزه با اعتیاد قرار گیرند.

فراهم نمودن محیط آارم، رفع حوائج اولیه معتاد ،‌در پیشگیری از اعتیاد دوباره‌. تأثیر بسزائی دارد. هرگاه معتاد پس از بهبودی نسبی، با سركوبی، طعن و سرزنش وبی مهری كسان خود مواجه گردد تاب مقاومت با ناملایمات و فشار روانی واجتماعی را نداشته  اعتیاد مجدد غیر قابل اجتناب خواهد بود.

روش درمان در كشورهای مختلف با توجه به پیشرفت علوم پزشكی و امكانات و ماده ای كه فردی بدان معتاد است متفاوت می‌باشد اما در تمام موارد روان درمانی (پسیكوترابی ) از ضروریات مداوای یك معتاد محسوب می‌گردد .پسیكوتراپی پس از ترك اعتیاد تا مدتی بایستی ادامه یابد تا از بهبودی كامل اطمینان حاصل شود.

معتاد باید در موقع بروز حالت اضطراب، احساس ناراحتی های روانی و مواجه شدن با مشكلات باید به روانپزشك معالج خود رجوع نماید.

 

روشهای گروهی درمان اعتیاد :

روشهای گروهی مختلفی جهت  درمان معتادان در دنیا متداول است كه هر یك اصول خاص خود را بكار میبرند اما عنصر مشترك بین این روشها روان درمانی گروهی است كه بمنظور تعدیل وابستگی روانی و آماده سازی روانی و رفتاری افراد سابقاً  معتاد برای یك سازگاری مناسب پس از قطع وابستگی فیزیكی به ماده مصرفی انجام می‌گیرد .این امر برای جلوگیری از بازگشت سریع افراد به وضعیت قبلی یعنی اعتیاد الزامی است.

درمانگران معمولاً درمان گروهی را به درمان انفرادی ترجیح می‌دهند زیرا گروه بدلیل ماهیت اجتماعی انسان موقعیت طبیعی تر بنظر می رسد.

ما از بدو تولد نیاز روانی تعلق به گروه را با خود داریم .این نیاز باعث        می‌شود كه در هر سنی و متناسب با نیازهای مربوطه گروههائی احساس تعلق كنیم و خود را عضو آنها بدانیم. عضو خانواده، عضو گروه همسال، عضو كلاس … و غیره.

برآورده شدناین نیاز در سنسن مختلف در رشد و سازگاری ما تأثیر حیاتی دارد زیرا ما در هر سنی در گروه با توجه به قوانین سنتی، مذهبی. فرهنگی، اجتماعی از طریق تعامل كه جزئی از خواص گروه است می  آموزیم.

می آموزیم چگونه ارتباط برقرار كنیم، می آموزیم چگونه رفتار كنیم و می آموزیم چگونه احساس كنیم و بدین طریق است كه گروههای تعلق به ما هویت می‌بخشند تا بدانیم كه كیستیم و امنیت می‌بخشند تا بتوانیم آنچه كه هستیم باقی بمانیم و نقش خود را با سازگاری ایفاء كنیم. عدم وجود گروههای تعلق مورد انتظار در انسان به هر دلیل كه باشد بمعنی بوجود آمدن انحراف ،اختلال و ناسازگاری است. در موقعیت درمان معمولاً گروهها  را با انتخاب مناسب افراد تشكیل می‌دهند و سعی می‌كنند تا از خواص گروه برای درمان اعضاء و در نهای سازگار كردن آنها استفاده كنند.

البته گروه بدین معنی باید دارای سه خصیصه باشد .اهداف مشترك استمرار در زمان و تحرك .از نظر ساختار، گروهاا می‌توانند باز یا بسته باشند .در گروه بسته برخلاف گروه باز در طول دوره درمان شركت كننده‌. جدید وارد گروه نمی‌گردد.

از نظر تعداد اعضاء  معمولاً متخصصین امر از  3نفر راگروه تلقی می‌كنند اگر چه ممكن است كه احساس درگروه بودن بوجود نیاید .. اما بین  8 تا 12 نفر را مناسبترین تعداد می‌دانند زیرا بیش از این تعداد امكان بوجود آمدن زیرگروهها فراهم می‌گردد. همچنین كه كار كنترل گروه برای درمانگر دشوار می‌گردد.

از نظر تعداد و مدت جلسات، معمولاً  5/1 تا 12 ساعت برای گروههائی كهیك یا دو بار در هفته در مراكز درمانی تشكیل می‌گردند توصیه می‌شود. البته تعداد جلسات و مدت زمان آنها در رابطه با ماهیت و هدف گروه می‌تواند متغیر باشد .طولانی ترین زمان به گروههای ماراتون تعلق دارد كه می‌توانند بمدت  1، 2، یا 3 شبانه روز بدون وقفه بمنظور حذف مقاومت و تسهیل در ظهور احساسات و هیجانات عمیق تشكیل گردند.

همانطور كه گفته شد روشهای گروهی مختلفی جهت درمان اعتیاد در دنیا متداول است اما در كشور ما در حال حاضر از دو روش مراكز خود معرف و روش معتادان گمنام استفاده می‌گردد .

پیشینة تحقیق

الف ) مواد مخدر در خاور دور و آسیای جنوبی :

در چین از قرنها پیش، كشت خشخاش و مصرف تریاك رایج و در بعضی از كشورهای خاور دور و آسیای جنوبی نیز خشخاش و شاهدانه كشت می‌شده است.

پس از ممنوعیت دخالت دولتها در خرید وفروش تریاك (1912) فقط بخشی از كمپانی هند شرقی انگلیس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهكاری چند ملیتی مافیا ابتكار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسیای جنوبی كه مبدأ اصلی تهیه و صدور تریاك بود آن را به اقصی نقاط دنیا برد و میلیون ها نفر را به بلای اعتیاد مبتلا ساخت.

پس از جنگ  جهانی دوم، تایلند، لائوس وبرمه ( میانمار )مركز فعالیت مافیا گردید و مناطق مذكور را « مثلث طلائی » نامیدند.

مناطق مذكور از مخوفترین نقاط دنیا است و تاكنون اجساد بسیاری از خبرنگاران كه برای تهیه گزارش به مناطق مذكور رفته بودند پیدا شده است. دراین مناطق نیمی از تریاك و هروئین جهان تهیه می‌گردد .لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد  اعضاء باند مافیا افزوده میگردد. فعالیت  آنان مرموزتر وبغرنج تر می‌شود  و چندین  میلیون نفر نیز دراین مناطق معتاد هستند.

مناطق زیر كشت شاهدانه و خشخاش در تایلند در سال 1997 در حدود2000هكتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه كه بطور عمده در بخشهای شمال شرقی تایلند كشت می‌شود در سال 1995 بین 200 الی 300 تن بوده است .

شهر بانكوك ( پایتخت تایلند ) كه بیش از دو میلیون نفر معتاد  دارد یكی از مراكز مهم ساخت و توزیع هروئین، حشیش، امفته تامین و متافتامین در دنیا است. مقامات عالی رتبة تایلند با سازمان مافیا همكاری داشته و در عمده فروشی و صدور مواد مخدر به آمریكا و اروپا و سایر كشورها نقش مهمی را ایفاء مینمایند.

با اینكه روستائیانی كه در مناطق دور از بانكوك زندگی می‌كنند كمتر معتاد هستند ولی دركل جمعیت روستائی  70 درصد كشاورزان تایلندی معتاد به مواد مخدر می‌باشند.

درآمد فروش خیابانی و مصرف مواد مخدر در سال 1994 بین 1/1 تا 9/1 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در فیلیپین و كامبوج نیز شاهدانه كشت می‌شود. طبق گزارش نماینده فیلیپین به نهمین كنگره بین المللی سازمان ملل تحد، پیشگیری ازوقوع جرائم و تربیت و درمان مجرمین (1995 قاهره ) تعداد معتادین در فیلیپین در سال 1994 در حدود  600.000 نفر بود و  300 باند قاچاقچی در توزیع مواد  مخدر فعالیت داشته است .

در سال 1949 كه انقلاب سوسیالیستی چین به پیروزی رسید در حدود 50 میلیون نفردر چین معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چین، مبارزة سخت و جدی برعلیه گروه های سازمان یافته قاچاقچیان مواد مخدر را آغاز و ضربه های هولناك برمعتادین و قاچاقچیان و سوداگران وارد آورد در صورتی كه اكثر كشورهای همجوار چین در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتند. از جمله چیانكاچك كه با انقلابیون چین می جنگید برای تأمین مخارج جنگ، مواد مخدر خرید و فروش می‌كرد.

در جنگ ویتنام كه در  4 اوت  1964 آغاز و تا  27 ژانویه  1973 ادامه داشت آمریكا برای كمك به ویتنام جنوبی وارد جنگ شده بود سازمان مافیا با سازمان سیا (CIA) و ژنرالهای آمریكائی برای معتاد نمودن جنگجویان ویتنام شمالی كه طرفدار كمونیستها بودند همكاری میكردند ولی سربازان آمریكائی نیز از این بلیه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمریكا بازگشتند.

در سنگاپور به علت گرانی و نایاب بودن هروئین و حشیش و مراقبت شدید پلیس، تعداد معتادین بهداروهای روان گردان رو به ازدیاد است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

 علل گرایش جوانان به اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *