راهبردهای برون‌گرای توسعه اقتصادی: پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


دانلود پایان نامه

2-1-2- راهبردهای برون‌گرای توسعه اقتصادی:

عدم موفقیت در اعمال سیاست جایگزینی واردات سبب شد تعدادی از كشورها اقدام به تغییر جهت كنند و در تغییر گرایش از سیاست درون‌نگری به برون‌نگری یا رشد از طریق توسعه صادرات به جای بستن تعرفه‌های سنگین و حمایت شدید از صنایع داخلی و نیز تضعیف كنترل دولتی و استفاده از مكانیسم بازار و افزایش فروش به بازارهای خارجی بپردازند. بدین ترتیب تجارت خارجی در كشورهای در حال توسعه انگیزة اصلی هر نوع راهبرد توسعه گردید و از طریق سه راهبرد ذیل مورد پیگیری قرار گرفت:

  • سیاست تشویق صادرات سنتی[1]: این سیاست عموماً به سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت در امر گسترش ساختار موجود صادرات مواد خام و كالاهای سنتی اطلاق می‌گردد. هدف از اتخاذ این سیاست، بهبود تراز تجاری كشور براساس تقسیم كار سنتی بین‌المللی است. به بیانی دیگر، این سیاست به جای “خلق مزیت” به “مزیت‌های بالفعل” اتكا دارد.

در این راهبرد، تولید تنها براساس جلب رضایت مشتریان خارجی و تصرف بازارهای هدف صورت می‌گیرد و آنچه كه در تولید تعیین‌كننده می‌باشد، عوامل خارجی است كه فراتر از كنترل واحدهای تولیدی است. وابستگی به صادرات مجزا از جایگزینی واردات صورت می‌گیرد و تداوم و استمرار این راهبرد به تحولات بازارهای جهان بستگی دارد.

  • راهبرد جایگزینی صادرات[2]: این نوع راهبرد در مراحل آخر جایگزینی واردات صورت می‌گیرد و با انجام تحقیق و توسعه[3] (R&D) سعی در بالا بردن كیفیت محصول داخلی و خلق مزیت‌ها دارد. در این راهبرد، ابتدا با توجه به امكانات و پتانسیل‌های داخلی موجود، تولید صورت گرفته و سپس بخشی از آن صادر می‌شود. در واقع بعضی از كشورها نیز راهبرد توسعه صادرات را ادامه منطقی جایگزینی واردات دانسته و با بهبود محصولات داخلی، آنها را صادر می‌نمایند كه برخی از این كشورها (نظیر كره) با موفقیت نیز رو به رو بوده‌اند. این راهبرد در برخی كشورها، بر استفاده بهینه از منابع مزیت‌دار كشور تأكید دارد.
  • راهبرد سكّوهای صادراتی: در این سیاست توسعه صادرات، قسمت یا ناحیه‌ای از كشور به دلیل شرایط جغرافیایی، اداری و اقتصادی خاص مورد توجه قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای تسهیل تجارت كالا در این مناطق لحاظ می‌گردد. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری در پی انتخاب این نوع راهبردهای صادراتی صورت پذیرفته است.

این راهبردها تنها در صورتی به گسترش پایه صنعتی كشور می‌انجامند كه توسعه صادرات كالاهای صنعتی منتخب، سبب افزایش پیوندهای تولیدی افقی و عمودی صنایع و اقتصاد كشور گردد، به طوری كه باعث افزایش سرمایه‌گذاری در رشته‌ها و فعالیت‌هایی شود كه متضمن بهره‌برداری بیشتر از منابع داخلی باشند. در غیر این صورت، ممكن است در بلندمدت، سبب افزایش وابستگی به واردات كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گردد و توازن تراز پرداخت‌ها را بر هم بزند.

توسعه صنعتی وابسته به منابع، در قالب راهبردهای فوق می‌تواند به تحكیم و تقویت پیوندهای بین بخشی و بین صنایع منجر گردد و هر چقدر ارتباط بین صنایع قوی‌تر و بیشتر باشد، تأثیر صادرات و همچنین ارزآوری آن بیشتر و قابلیت بهره‌مندی از تجارت بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اگر یك كشور در بازار جهانی موفقیت‌ بیشتری دارد،‌یكی از مهمترین برتری‌های اقتصادی آن استفاده از منابع داخلی برای صادرات است. این نوع صادرات دارای ارزش افزوده ارزی بالایی است و در عین حال، اثر تحرك تولیدی آن نسبت به اقلامی كه ارزش افزوده كمتری دارند به مراتب بیشتر است.

نكتة مهمی كه باید به آن اشاره كرد مسألة دخالت دولت است. این تصور وجود دارد كه استراتژی جایگزینی واردات به علت دخالت وسیع دولت در حمایت از صنایع، موفقیتی به همراه نداشته است. در حالیكه دخالت دولت در استراتژی توسعه صادرات كمتر از استراتژی جایگزینی واردات نبوده است. اما تفاوت اصلی در نحوة دخالت دولت است. در این حالت دولت عمدتاً در زمینة زیر ساخت‌ها، اعطاء سوبسید به شركت‌هایی كه نقش كلیدی در فرایند صنعتی شدن دارند، اصلاح حقوق گمركی، مدیریت نیروی كار، هدفمند كردن سیاست تجاری و … نقش دارد. بدین ترتیب دولت‌ها با هزینه‌های بالایی برای بسترسازی توسعه مواجه شده‌اند كه توجه آنها را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تجارت بین‌الملل معطوف نموده است.

عملكرد اقتصادهای دنبال‌كنندة استراتژی‌های برون‌نگر در تباین مشخص‌تری با دیگر كشورهای با درآمد متوسط كه جانشینی واردات را دنبال كردند؛ قرار دارد. بدین ترتیب كه عملكرد صادرات و درجة باز بودن اقتصاد ارتباط مستفیمی بارشد در درآمد سرانه و رشد در بهره‌وری كل عوامل داشته است. البته توجه داشته باشیم كه این همبستگی‌ها لزوماً اثبات نمی‌كنند كه صرفاً تقدم بخشیدن به برون‌نگری سبب رشد سریع‌تر اقتصادی می‌شود. شاید علیت مقبول‌تر آن باشد كه رشد درآمد و رشد سریع بهره‌وری با افزایش ظرفیت‌ها و كاهش هزینه‌ها، كشور‌ها را در بازارهای جهانی رقابتی‌تر ساخته و رشد سریع‌تر صادرات كالاهای تولیدی را همراه داشته است و البته  این نتیجه‌گیری قابل تعمیم است كه تمركز بر رشد صادرات نقشی اساسی در ایجاد تخصص در نیروی كار و سرمایة مولدتر ایفا می‌كند، در حالی‌كه در محدودة یك رژیم اقتصادی درون نگرٍ حمایت شده، این نقش به دلیل اعوجاج‌های قیمتی، محدودیت‌های مقداری و رانت جویی، بسیار كمتر است.

تاریخ اقتصادی كشورهای متأخر صنعتی، نشان می‌دهد كه در مراحل آغازین جهش اقتصادی، رویكرد درونگرای توسعه غالب بوده است و كشورهای در حال توسعه، به تدریج در مرحله گذار به سمت بلوغ اقتصادی، ابتدا با توسعه صادرات محصولات بی‌دوام و كاربر (نظیر پوشاك) به جایگزینی صادرات سنتی خود اقدام می‌ورزند و به تدریج با انتقال به مرحله عالی‌تر توسعه و گران شدن هزینه نیروی كار، جایگزینی صادرات و انتقال آن به عللی دیگر با نیروی كار ارزان‌تر و كارآمدتر صورت می‌گیرد. انتقال صنایع پوشاك از اروپا به گروه پیشگام جنوب شرقی آسیا و انتقال بعدی و تدریجی آن به نسل دوم در حال صنعتی شدن در آن منطقه و جنوب آسیا حاكی از متوالی بودن و انتقالی بودن توسعه این صنعت و دیگر واحدهای كاربر است.

شناخت مزیت‌های نسبی بالقوه تولیدی كشور برای سمت‌گیری تجاری و توسعه، بسیار حائز اهمیت است. اغلب راهبردهای توسعه موفق، به صورت هدفمند به شناسایی استعدادهای مزیت آفرین پرداخته و با طی یك دوره حمایتی میان مدت و زمان‌بندی شده به تدریج به مرحله توسعه صادرات گام می‌نهند.

 

1) Export Promotion of Traditional Commodities

1) Export Substitution Strategy

2) Research and Development

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *