رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی تعیین روش تحقیق

دانلود پایان نامه

فصل سوم

تعیین روش تحقیق

 

طرح پژوهش     

پژوهش حاضر در مقوله مطالعات پس رویدادی ( دلاور ، علی ، ۱۳۷۷ ) قرار می گیرد . در این نوع مطالعات محقق قابلیت دستکاری متغیرها را نداشته و تنها از پس تغییراتی که قبلا و خارج از کنترل وی صورت پذیرفته اند ، به بررسی روابط موجود می پردازد . ماهیت مسائل و مشکلات موجود در علوم رفتاری به گونه ای است که کمتر به قالبها تجربی تن می دهند .

در پژوهش حاضر اگر چه سخت رویی به عنوان متغییر مستقل تلقی شده است ، محقق تنها به عنوان  یک متغییر خصیصه ای یا ارگا نیزمی با آن مواجه شده است و هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان آن نداشته و به اندازه گیری میزان آن اکتفا نموده است . اما در قالب این طرح می توان رابطه احتمالی بین سخت رویی (متغیر مستقل ) و متغیر ناامیدی را به عنوان  ( متغییر وابسته ) را مورد نظر قرار داد.

جامعه و نمونه پژوهش

جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانشجویان زن ومردی تشکیل می دهند که در مقطع کارشناسی ( روان شناسی و کشاورزی ) دانشگاه شهر ساوه در سال ۸۶ ـ ۸۵ مشغول به تحصیل بوده اند از این جامعه تعداد ۵۰ نفر دانشجو به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که ۲۵ نفر از آنان دانشجویان زن و ۲۵ نفر را دانشجویان مرد تشکیل می دادند .

روش نمونه گیری 

نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده و به عنوان نماینده آن جامعه ، جامعه مورد نظر جامعه ای است که مورد قبول اغلب محققان قرار گرفته و این جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهشی را به آنان تعمیم دهیم (دلاور ، ۱۳۷۹ ) .

در این پژوهش روش نمونه گیری خوشه ای می باشد . هنگامی که جامعه مورد نظر وسیع و گسترده باشد ، انتخاب نمونه از نظر اجرائی مشکل به نظر میرسد ، با استفاده از بررسی نمونه گیری می توان واحد نمونه گیری را دانشگاه انتخاب کرد ( همان منبع )

بدین ترتیب ابتدا در مرحله نخست از دو رشته از میان رشته های دانشگاه شهرستان ساوه انتخاب شدند . در مرحله دوم از هر رشته ۲۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قابلیت و امکان تعمیم نتایج را برای محقق برآورده کرده باشد .

 

ابزارهای اندازه گیری

سخت رویی : مقیاس بررسی دیدگاهای شخصی دارای ۵۰ ماده است که آزمودنی در برابر هرماده براساس آن که این ماده تا چه میزان در مورد وی مصداق دارد ، پاسخ خود را در یک مقیاس چهار درجه ای از صفر ( اصلا درست نیست ) تا سه ( کاملا صحیح است ) مشخص می نماید . این آزمون دارای سه مولفه اصلی چالش ، تعهد و کنترل می باشد که هر یک به ترتیب ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ماده را به خود اختصاص داده اند. نمرات ۳۹ ماده از آزمون به شکل وارونه در نظر گرفته می شود . در مجموع یک نمره کلی برای سخت رویی وسه نمره برای مولفه های مجزا بدست می آید .

ب ) مقیاس ناامیدی بک ( بی . اچ .اس )

این مقیاس شامل ۲۰ جمله است که آزمودنی باید هر یک از جملات را با دقت خوانده و با توجه به سازگاری یا عدم سازگاری دیدگاه مطرح شده در جمله با نگرش آزمودنی در طی هفته اخیر ، درستی یا نادرستی جمله ارزیابی کند . مجموع نمرات این مقیاس در محدوده       ۰ ـ ۲۰ قرار دارد . که امتیاز بالا تر نشانه شدت بیشتر ناامیدی است .

تحقیقات نشان داده که نمرات بدست آمده در این مقیاس با شدت فراوانی خودکشی و میل به خودکشی در ارتباط است .

ترجمه و تطبیق این آزمودن و بررسی روایی و اعتبار آن در مرکز مطالعات شناختی و رفتاری ، بیمارستان روزبه ، انجام شده است . مطالعات مقدماتی حاکی از روایی محتوا و اعتبار این آزمون است ( رحیمی در آباد ، پریسا ، ۱۳۷۸  )

باید توجه داشت که بعضی از سئوالات آزمون به صورت معکوس نمره گذاری می شود بدین صورت که اگر آزمودنی در سئوالات ۱  ـ ۳ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۱۰ ـ۱۳ ـ ۱۵ و ۱۹ گزینه (غ ) را انتخاب کند نمره ۱ می گیرد و سئوالات ۲ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۰ اگر گزینه ( ص ) را انتخاب کند نمره ۱ می گیرد .

شیوه اجرا

پژوهشگران پس از برقراری ارتباط مناسب و اولیه با آزمودنیها آنها را از جریان کار مطلع می نمودند و آ گاهی لازم وبسنده در مورد اصل پژوهش و آنچه در صدد یافتن آن هستند را با آزمودنیها در میان می گذاشت و از آنها می خواست با صداقت کامل به پرسشنامه ها پاسخ دهند . سپس اول پرسشنامه سخت رویی را در اختیار آنان قرار میداد و بعد هم پرسشنامه ناامیدی بک را به آنها می داد تا پاسخ دهند .

 

جمع آوری داده ها

قبل از اجرای پرسشنامه با آزمودنیها تفاهم برقرار گردید و تستها به عنوان ” پرسشنامه ارزشیابی از خود ” معرفی شد . به منظور جلوگیری از اینکه آزمودنیها در بیان خصوصیات واقعی خود دچار تردید گردند و ترس از اینکه به عنوان فردی ضعیف شناخته شوند و یا بخواهند خود را به صورت مطلوب جلوه گر کنند و نیز برای اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات به آزمودنیها گفته شد که نام و نام خانوادگی الزامی نیست .

تجزیه و تحلیل داده ها :

برای آن که بتوانیم واریانس و تغییرات متغیر وابسته ( ناامیدی ) را تبیین نماییم از مدل تحلیل رگرسیون استفاده کرده ایم به عبارت دیگر طی دو گروه از تحلیل های رگرسیون نقش سخت رویی را در ناامیدی گروه زنان و گروه مردان مورد ارز یابی قرار داده ایم .

اطلاعات پرسشنامه ها بعد از اجرا وارد نرم افزار spss10 شده و سپس تجزیه و تحلیل شد . برای توصیف نمونه از جداول و نمودارها استفاده شده است . همچنین از روش همبستگی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در فرضیه ها استفاده شده است .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *