درمان اعتیاد اینترنتی :دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

دانلود پایان نامه

درمان

علی‌رغم اینکه آگاهی مردم نسبت به استفاده مرضی از اینترنت به عنوان یک حقیقت، افزایش پیدا کرده است اما، اشخاصی که از این اختلال رنج می‌برند همیشه در پیدا کردن متخصصانی که آگاهی لازم را درمورد این اختلال داشته باشند یا گروههای درمانی ویژه معتادان به اینترنت ناموفق هستند و اختلال آنها اغلب ناشناخته باقی می‌ماند. به این منظور، چندین راه درمانی برای این اختلال از سوی محققین مختلف پیشنهاد شده است. (25)

Young، 5 تکنیک برای درمان اعتیاد به اینترنت ذکر می‌كند :

1- تمرین متضاد :

درمانگران می‌توانند از الگوهایی که کاربران از آنها در اینترنت استفاده می‌كنند برای درمان استفاده کند. به این منظور، درمانگر باید از مراجعه کننده این سؤالات را بپرسد:

1- چه روزهایی از هفته، با اینترنت در تماس است؟

2- اغلب چه ساعتی از روز این کار را شروع می‌كند؟

3- هر بار تماس با اینترنت چه مدتی طول می‌كشد؟

4- معمولا کجا از رایانه استفاده می‌كند؟

بعد از اینکه درمانگر الگوی فرد را تشخیص داد، درگام بعدی لازمست جدول زمان‌بندی را که متضاد آن باشد طراحی کند تا از عادتهای جدید برای از بین بردن عادتهای قدیمی استفاده کند.

برای مثال، اگر فرد، اولین کاری که در صبح بعد از بیدارشدن از خواب انجام می‌دهد، چک کردن پست الکترونیک خود است، به او پیشنهاد می‌كنیم قبل از تماس با اینترنت، دوش بگیرد یا صبحانه بخورد یا اگر فقط آخر هفته ها این کار را انجام می‌دهد از این به بعد در طول هفته با اینترنت تماس داشته باشد.

2- حمایت بیرونی :

یک روش دیگر اینست که به او کمک کنیم تا بازمان‌بندی خاصی از اینترنت خارج شود، بطوریکه اگر قرار است ساعت 5/7 از اینترنت خارج شود، از او بخواهیم ساعت 30/6 این کار را انجام دهد به این منظور می‌توان از ساعت زنگ دار استفاده کرد. وقتی زنگ زده شد او باید از اینترنت خارج شود.

3- هدف گذاری :

ممکن است علی‌رغم تمام تلاش کاربران درمان ناموفق باشد بدین منظور با گذاشتن اهداف منطقی برای آنها باید برنامه ریزی انجام شود. مثلا به جای 40 ساعت در هفته، 20 ساعت از اینترنت استفاده کنند. او این زمانها رادر تقویم شخصی یادداشت می‌كند. در برنامه ریزی باید توجه داشت که طول مدت تماس را کم و تعداد دفعات را زیاد  کنیم. این همکاری کردن مراجعه کننده طبق برنامه، به او این احساس رضایت بخش را می‌دهد که می‌تواند نحوه استفاده خود را تحت کنترل درآورد.

4- پرهیز کردن :

در این روش ابتدا مشخص می‌شود کاربر چه نوع اعتیادی دارد. یعنی بیشتر به کدام بخش از اینترنت جذب می‌شود. برای مثال از کسی که به اتاقهای گپ اعتیاد دارد، بخواهد هنگام تماس با اینترنت از بخشهای دیگر مثل سایتها یا پست های الکترونیک شخصی، استفاده کند.

این روش بیشتر برای کسانی کاربردی و مناسب است که اعتیادی دیگر مثل مواد یا الکل را در سابقه خود ذکر می‌كنند. این افراد به این علت به سمت اعتیاد به اینترنت کشیده می‌شوند که آنرا سالم می‌دانند. بنابراین از این طریق می‌توان به آنها کمک کرد تا بتوانند در مورد مشکل زمینه ای خود تمرکز کنند.

 

5- کارتهای یادآور :

یکی از اشتباهاتی که مراجعه کنندگان اغلب انجام میدهند اینست که مشکلات خود را بزرگ جلوه  میدهند. برای اینکه به این افراد کمک کنید تا در هدف خود مبنی بر کاهش استفاده از اینترنت موفق شوند لازمست از آنها بخواهید فهرستی را حاوی موارد زیر تهیه کنید:

1- پنج مشکل بزرگ که متعاقب اعتیاد به اینترنت برایش بوجود آمده را بنویسید.

2- پنج مورد از فوایدی را که از بکاربردن یک برنامه ثابت بدست می آورد را بنویسید.

سپس از او بخواهید آن را در یک جدول روی کاغذ بنویسد و آنرا همیشه در کیف یا جیب خود نگه دارد و هرگاه تمایل به اتصال به اینترنت داشت آنرا درآورد و مشاهده کند، از چه چیزهایی می خواهد اجتناب کند و چه کارهایی می خواهد انجام دهد تا زندگی مؤثرتری داشته باشد.

از مراجعه کننده بخواهید چندین بار این کار را انجام دهد و سود و زیان استفاده کردن ونکردن از اینترنت را بارها مرور کند. در نتیجه انگیزه لازم برای کاهش مصرف اینترنت در او ایجاد می‌شود بعلاوه این عمل باعث می‌شود، پس از موفقیت درمان، احتمال عود اختلال کمتر شود.

به مراجعه کننده قوت قلب دهید که تا آنجا که ممکن است فهرست خود را گسترده تر و صادقانه تر درست کند.

6- صورت برداری شخصی :

وقتی که بیمار سعی می‌كند ارتباط خود با اینترنت را قطع کند یا طبق برنامه از آن پرهیز کند، زمان خوبی است تا به او کمک شود، فعالیتی را برای جایگزین کردن با آن پیدا کند. درمانگر باید از مراجعه کننده بخواهد، صورتی از فعالیتها را که با روآوردن اعتیاد گونه به اینترنت در زندگی خود قطع کرده یا کاهش داده تهیه کند. مثلا ورزش کردن، ملاقات با دوستان یاموارد دیگر و بعد این فعالیتها رابراساس

1- خیلی مهم

2- مهم

3- نه خیلی مهم

رتبه بندی کند. در مورد فعالیتهایی که او از آنها به عنوان خیلی مهم یاد کرده از او سؤال کنید که این فعالیتها چقدر کیفیت زندگی او را بالاتر برده بود. این عمل در آگاه تر کردن او کمک می‌كند و می‌تواند اینترنت را با فعالیتهای سابق خود مقایسه کند و لذت فعالیتهای سابق در زندگی عادی را با لذت ارتباط با اینترنت جایگزین کند.

7- گروههای حمایت کننده :

بعضی افراد به دلیل عدم وجود حمایت اجتماعی به اینترنت گرایش دارند Young در سال 1997 عنوان کرد کسانی که تنها زندگی می‌كنند (مانند خانه دارها، مجردها، ناتوانان و یا بازنشستگان) در معرض خطربیشتری برای اعتیاد به اینترنت هستند. زیرا این افراد زمان زیادی را به تنهایی در خانه صرف می‌كنند و گپ زدن، بازیهای تقابلی و مانند آن جایگزین برای زندگی واقعی آنهاست. همچنین کسانی که یک واقعه مهم مانند از دست دادن کسی، طلاق یا از دست دادن شغل در ماههای اخیر داشته‌اند، آسیب‌پذیری بیشتری برای اعتیاد به اینترنت دارند. بنابراین اگر درمان در زمان منطقی به پایان نرسد، باید به حمایت اجتماعی آنان در زندگی روزمره توجه بیشتری شود.

درمانگر باید کمک کند تا یک گروه حمایتی جایگزین را که با موقعیت فرد متناسب تر است پیدا کند. شرکت در این گروهها و پیدا کردن دوستهای مشابه می‌تواند به او کمک کند تا میل و وابستگی آنها به اینترنت را کم کند. به همین منظور در سالهای اخیر چندین گروه حمایتی برای معتادان به اینترنت در بیمارستانهای مختلف ایجاد شده است.

8- خانواده درمانی :

خانواده درمانی برای مراجعینی که مشکلات زناشویی یا خانوادگی دارند واعتیاد به اینترنت تاثیر سوئی در زندگی آنها گذاشته انجام می‌شود. از طرق مختلف می‌توان برای درمان این افراد اقدام کرد :

1- آموزش به خانواده در این زمینه که یک معتاد به اینترنت چگونه می‌تواند باشد.

2- کاهش سرزنش از سوی خانواده در قبال رفتار اعتیادی فرد.

3- بهبود ارتباطات شفاف بین اعضای خانواده برای شناخت و از بین بردن عواملی که باعث شده فرد برای جبران آنها به اینترنت پناه ببرد و ارضای روانی بدست آورد.

4- تشویق اعضای خانواده برای کمک در بهبود رفتار مراجعه کننده با ایجاد زمینه ای مانند سرگرمی‌های جدید، مسافرتهای طولانی و توجه به احساسات او. خانواده می‌تواند با حمایت قوی خود سهم مهمی‌در بهبودی فرد داشته باشد. (7)

بنا به دیدگاه Grohol افراد وابسته به اینترنت دو گروه هستند:

1) افرادی که به علت مشکلات خاص خود مانند مشکلات روانی چون افسردگی، اضطراب و غیره یا بیماریهای جدی جسمی‌یا ناتوانیهای جسمی‌یا مشکلات ارتباطی به اینترنت پناه می آورند زیرا تمایل به روبروشدن با مشکلات خود را ندارند.

2) افرادی که مشکلاتی که در بالا ذکر شد را ندارند اما به علت استفاده بیش از حد ناشی از عدم کنترل تکانه، به اینترنت معتاد شده‌اند.

که شیوه درمان برای دو گروه باید تفاوت داشته باشد.

برای گروه اول، باید درمان حرفه ای برای مشکلات آن مانند افسردگی توسط متخصصین انجام شود و در مورد گروه دوم، توسط درمانگرهای حرفه ای آموزش دیده باید رفتار عدم کنترل تکانه آنها درمان شود. این درمان ممکن است سالها ادامه داشته باشد. متعاقب این درمانها مدت زمانی که کاربر صرف اینترنت می‌كند بتدریج کاهش پیدا میکند. (18)

طبق دیدگاه Young و Orazach که اختلال اعتیاد به اینترنت را نوعی اختلال کنترل تکانه عنوان می‌كنند. دو نوع درمان می‌تواند به معتادان اینترنت کمک کند:

1- درمان شناختی رفتاری (Cognitive Behavioral Therapy= CBT)

2- درمان افزایش انگیزه (Motivational Enhancement Therapy= MET)

که درمان شناختی رفتاری متداول تر از درمان افزایش انگیزه است. (12)

یکی از مشکلاتی که همواره متخصصین با آن دست به گریبان بوده‌اند اینست که افراد معتاد به اینترنت علاقه ای به ارتباط چهره به چهره با درمانگر ندارند و اغلب متمایلند تداخلات درمانی را از طریق اینترنت دریافت کنند. در حال حاضر سایتهایی توسط این متخصصین در اینترنت راه اندازی شده مانند :

www. internetaddichion. Com

www. netaddiction. com

طبق عقیده Orazack، متخصصین همگام با درمان باید به پیشگیری از این اختلال نیز توجه کنند. به این منظور در مورد کودکان نسلهای جدید که در شروع راه استفاده از رایانه هستند باید این نکته لحاظ شود که ساعات کمی‌را صرف استفاده از این ابزار نمایند. (13)

متاسفانه در حالی که تعداد زیادی از معتادان به اینترنت و خانواده‌های آنها از این مسأله رنج می‌برند به علت نبود گروههای حمایتی و سطح آگاهی پایین متخصصین در مورد اعتیاد به اینترنت و اثرات آن بر سلامت روان مشکل این افراد جدی گرفته نمی‌شود و اختلال آنها ناشناخته باقی می ماند. بنابراین درمانگاهها و مراکز بازپروری بهداشت روانی باید کاری کنند که تاثیر این اختلال کمرنگ جلوه نکند و خدمات درمانی اثربخشی را نیز برای آن ارائه دهند. (25)

عوارض اعتیاد به اینترنت :

مشکلات جسمی :

تاکنون در مورد عوارض وابستگی به مواد مانند سیروز کبدی ناشی از الکلیسم یا افزایش احتمال سکته مغزی ناشی از کوکائین توضیحات زیادی داده شده اما در مورد خطرات و عوارض اعتیاد به اینترنت تحقیقات کمی انجام شده است. مواردی که تاکنون در تحقیقات به آنها اشاره شده است شامل :

  • تغییر الگوی خواب به علت استفاده شبانه از اینترنت که استفاده از قرصهای کافئین دار رابدنبال خود دارد وهمچنین باعث خستگی شدید ومختل شدن فعالیتهای روزمره می‌شود که خود باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی و مستعد کردن فرد به بیماری می‌شود.
  • بعلاوه نشستنهای طولانی روبروی رایانه باعث کم شدن فعالیتهای فیزیکی، سندرم تونل کارپال، کمر درد و خستگی چشم می‌شود. (7)
  • علاوه بر آن تاکنون گزارشهایی از مرگهای مربوط به اینترنت وجود داشته که به علت ایست قلبی ناشی از کمبود خواب و همچنین خودکشی های به دنبال اضطراب ناشی از اینترنت بوده است. (Imer , Dewitt ,1997 ; Rheingold 1994 ) (19)

 

مشکلات خانوادگی :

طبق تحقیقات Young  در سال 1996، 53 درصد از معتادان به اینترنت مشکلات جدی در روابط با افراد مهم  زندگی خود داشتند. اعتیاد به اینترنت بر تمام روابط مهم مانند روابط زن و شوهر، والد و فرزند و روابط دوستی تاثیرات سوء می‌گذارد. یکی از دلایل این مشکل، اختصاص دادن زمان طولانی وابستگان اینترنت به آن و در نتیجه غفلت از وظایف روزمره در قبال خانواده، همسر و دوستان است. از طرف دیگر وجود قابلیتهای روابط عاطفی و جنسی در اینترنت، روابط زناشویی را تهدید می‌كند. بطوری که دادگاههای خانواده اعلام کرده آمار طلاق در این گروه در حال افزایش است. (Quittner، 1997)

 

مشکلات تحصیلی :

اعتیاد به اینترنت اغلب باعث ایجاد تاثیرات سوء بر نتایج تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می‌شود. بطوریکه در 85 درصد از معتادان مشکلات تحصیلی ایجاد کرده  است. (Young، 1996)

که از بین آنها می‌توان به افت شدید در نمرات، از دست دادن کلاسها و کاهش ساعات مطالعه اشاره کرد. (7)

Anderson در سال 1997 در تحقیقی که بر 200 دانشجو انجام داد، دریافت یک سوم مشکلات تحصیلی دانشجویان مربوط به استفاده بی رویه آنان از اینترنت است.(12)

 

مشکلات شغلی :

ایترنت برای 55 درصد از معتادان شاغل مشکلات جدی ایجاد کرده است. (7) مشکلاتی چون :

1- کاهش تولید

2- کاهش رضایت شغلی

3- کاهش سود دهی

4- کاهش کیفیت محصولات

5- افزایش احتمال از دست دادن کار(15)

اینترنت و ویژگیهای شخصیتی :

علی‌رغم اینکه آگاهی نسبت به اختلال اعتیاد به اینترنت به عنوان یک حقیقت بالا رفته است، اما تحقیقات کمی‌درباره ویژگیهای شخصیتی که افراد دارنده آنها را مستعد این اعتیاد می‌كند، از سوی محققین انجام شده است. (Loytsker، Aiello 1997 ) مطالعاتی که این دانشمندان انجام دادند نشان داد احساس تنهایی(Loneliness)، فوبی اجتماعی(Social Phobia) و کناره گیری از اجتماع در معتادان به اینترنت در سطوح بالایی وجود دارد.

در مطالعه ای که Young  در سال 1998 انجام داد، دریافت در معتادان به اینترنت سطوح بالایی از این ویژگیها وجود دارد : منزوی بودن، محدود کردن تعاملات اجتماعی، راحت نبودن در اجتماع و عکس العملهای احساسی نشان دادن نسبت به دیگران.

همچنین نتایج نشان داده وابستگان به  اینترنت اغلب انسانهای حساس و گوش به زنگ و مرموز هستند. (6)

مطالعات دیگر نشان می‌دهد کسانی که دارای ویژگیهایی چون خیالپردازی، خجالتی بودن، فوبی اجتماعی، فقدان موقعیت اجتماعی یاتوجه اجتماعی دارند برای معتاد شدن به اینترنت مستعد هستند. (19)

Kraut در سال 1999 باتحقیقی که بر 169 نفر از افرادی که قبل و 1 تا 2 سال بعد از استفاده از اینترنت انجام داد، بیان کرد، نوجوانانی که از جامعه کناره گیری می‌كنند به علت فرار از واقعیت به اینترنت پناه می‌برند.

همانطور که Shotton در سال 1991 بیان کرد معتادان به رایانه تمایل به جداکردن خود از جامعه دارند و با اینکه مدت طولانی جلوی رایانه بنشینند و از جامعه دور باشند مشکلی ندارند، در معتادان به اینترنت هم که بصورت طولانی مدت وقت خود را صرف اینترنت می‌كنند و در تمام این مدت تنها هستند به همین صورت است. با این تفاوت که آنها با وجود اینکه جسمشان تنهاست اما از مزیت پذیرفته شدن از طرف جمع نیز برخوردارند. ویژگی ناشناخته بودن در اینترنت به افراد منزوی این فرصت را میدهد که در اینترنت برای خود شخصیت خیالی جدیدی بسازند و از این طریق نیازهای اجتماعی خود را تامین کنند. ناشناخته بودن به کسانی که در ملاقاتهای اولیه در دنیای واقعی احساس خطر می‌كنند و کسانی که به سختی به دیگران اعتماد می‌كنند، اجازه می‌دهد تا به راحتی و بدون کنترل و مهار در اینترنت رابطه برقرار کنند.

و همچنین به اشخاصی که عقاید خشک و متعصبانه دارند و مدافع تابوهای اجتماعی هستند و در دنیای حقیقی نمی‌توانند عقاید خشک متعصبانه خود را بیان کنند. امکان آن را میدهد تا بدون مهار ابراز وجود و عقیده کنند.

همچنین طغیان خشم و میل جنسی که در اجتماع جایی برای ابراز ندارد براحتی در اینترنت دیده می‌شود. بنابراین نتایج این تحقیقات بیانگر آنست که ویژگیهای شخصیتی خاص قادرند افراد را مستعد اختلال اعتیاد به اینترنت سازند. هر چند که هنوز جای این سؤال باقی است که آیا ویژگیهای شخصیتی خاص افراد را مستعد به اعتیاد به اینترنت می‌كند یا اعتیاد به اینترنت باعث بوجود آمدن این ویژگیها در این افراد می‌شود. (19)

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *