ویژگیهای نوجوانان :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان


دانلود پایان نامه

ویژگیهای نوجوانان :

نوجوانان با توجه به سن رشد خود ویژگیهای خاص خود را دارند كه شناخت این ویژگیها موجب شناخت بهتر آنها و در نتیجه برنامه ریزی مناسب جهت رشد سالم و شخصیت طبیعی و بهنجار آنان می گردد.

1- داشتن هوش نظری یا تفكر انتزاعی: پیاژه روان شناس معروف سویسی در این باره می گوید:

«تفكر مجرد، اوج پرواز فكری یك انسان از واقعیت است ولی بعدا تفكر مجرد با واقعیت آشتی می‎كند و به تدریج خود را با واقعیت وفق می‎دهد»

و نیز می گوید:

« نو جوانی سن متافیزیك در معنای خالص آنست. من آنقدر قوی است كه می‎تواند نیاز را از نو بنا كند و آنقدر بزرگ است كه می‎تواند آن را جزیی از خود كند»

(كرمی نوری و مرادی، 1370، ص 152)

2- شكاك بودن: نوجوان ساده اندیشیس و زودباوری دوران كودكی را ندارد و به ارزشیابی و قضاوت مجدد درباره ی اشخاص، اشیاء و پدیده ها می پردازد. و چون با دید انتقاد به همه چیز نگاه می‎كند از این رو ممكن است به همه چیز شك كند. برای مثال در مورد باورها و اعتقادات، و ارزشها و دین و مذهب و … و این نه به معنای نفی و جودی آنها است، بلكه می خواهد دوباره آنها را بازسازی كند. و آنها را كه از روی اجبار و تقلید پذیرفته با تحقیق و زیربنای استدلال ذهنی خود مواجه سازد و می خواهد به استقلال فكری دست یابد. از این رو در برابر گفته های والدین، معلمان و مربیان و بزرگسالان از لفظ اما و چرا؟ استفاده می‎كند كه البته این روحیه امری طبیعی است و والدین و معلمان و مربیان … نباید از این بابت نگران كردند.

(كرمی نوری و مرادی، 1370)

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید:

«ظن الانسان میزان عقله»                         (غرر الحكم ص 474)

یعنی شك و تردید انسان در موضوعات مختلف نشانه ی عقل و میزان رشد عقلی اوست.

3- خیرخواهی و فضیلت خواهی: اولیای اسلام نوجوانان را به عنوان نعمتهای پر ارج الهی شناخته و این موضوع را به صورتهای گوناگون ابراز داشته اند:

امام صادق علیه السلام یكی از ویژگیهای نوجوانان و جوانان را خیرخواهی معرفی می‎كند:

«علیك بالا حداث و فانهم اسرع علی كل خیر»             (روضه ی كافی ص 93)

«توجه تبلیغتی خود را به نسل جوان و نوجوان، معطوف دار، كه آنها زودتر حق را می پذیرند و سریعتر به هر خیر و صلاحی گرایش پیدا می كنند»

4- میل به دین و مذهب: كرمی نوری و مرادی (1370) در كتاب روان شناسی تربیتی، نظرات چند تن از روان شناسان معروف را در این باره آورده است كه عبارتند از:

موریس دوبس روان شناس و مربی معروف فرانسوی می گوید:

«در حدود 15 تا 17 سالگی، نوجوانان را از نو تشكیل دهند، بدی را محو و نابود سازند و عدالت مطلق را حكمفرما نمایند و سن شانزده سالگی سنی است كه معمولاً آدمی در آن یا ایمان خود را از دست می‎دهد یا آنرا نگهمیدارد.»

استانلی هال روان شناس امریكایی و پدر روان شناسی نوجوانی، معتقد است كه بین بحران بلوغ و جهش ناگهانی احساسات مذهبی، ارتباط وجود دارد.

پیاژه روان شناس معروف سویسی می گوید:

«مسایل مذهبی اكثر اوقات در دوره ی نوجوانی، ارزش واقعی پیدا می كنند، و در نظامهای زندگی ادغام می‎شوند. احساس مذهبی نوجوان، اغلب به صورت شددی یا خفیف، رنگ مسیح نمایی دارد.»

(ص 163)

اریكسون روان شناس معروف آلمانی، بیش از همه به اهمیت مذهب و هویت ایدئولوژیكی در دوره نوجوانی اشاره می‎كند و چنین می گوید:

«نوجوانان در سنین بین (12 الی 18 سالگی)، دركسب هویت فرهنگی خود كه یك جزء مهمی از هویت عمومی آنها است، به دنبال ایده آلهای خانوادگی، اجتماعی، فلسفی و مذهبی می گردند. روان نوجوان روانی است عقیدتی (ایدئولوژیكی) كه در جستجوی وحدت بخشدن به ایده ها و عقاید مختلف است. به عقیده ی او زمانی كه نوجوان، قادربه یافتن ارزشهای پایدار و ثمبت در خانواده و فرهنگ خود نباشد، و ایدئولوژی منسجم و قابل قبولی به او ارائه نشود، دچار درهم ریختگی ایده آلی می گردد و هویت از هم پاشیده ای پیدا می‎كند. ایدئولوژی برای نوجوان وسیله ای است كه تصویر معینی از احساس هویت فردی و جمعی فراهم می‎كند و به صورت ساده جوابهای مشخص و معینی به سوالات اساسی و مهم او می‎دهد. نوجوان با كسب یك هویت ایدئولوژیك به یك فلسفه ی زندگی دست پیدا می‎كند.

(همان، ص 163)

5- درونگرایی: یعنی نوجوان به واقعیتهای عینی جهان بی توجه است و ممكن است با فرو رفتن در تخیلات دور و دراز، خود را موضوع مطالعه ی خود قرار دهد. روان شناسان علل درونگرایی نوجوان را پیدایش ناگهانی صفات ثانویه ی جنسی ، تمایلات مربوط به سائقه ی تولید مثل، و گستردگی هوش نظری او می دانند.

6- شدت یافتن تخیلات و تجسمات:چون نوجوان از هوش نظری گسترده ای برخوردار است، امكان خیالپردازیهای افراطی برای او وجود دارد و واقعیتهای ملموس زندگی زمان حال تحت الشعاع تخیلات دور و در از نوجوان قرار می‎گیرد. دراین دوره رمانها و داستانهای ماجراجویانه و سفرهای شناخته و قطعات ادبی مورد توجه اغلب نوجوانان محسوب می‎شود.

7- شدت و نوسان حالات عاطفی: هارلوك یكی از روان شناسان در مورد حالات عاطفی و هیجانی نوجوان، مخصوصا در اواسط بلوغ پنج ویژگی را قایل است، كه عبارتند از: شدت – فقدان كنترل- عدم ثبات یا تغییر ناگهانی از حالت خوشی به نا امیدی – افسردگی- و پیدایش احساسات عاقلانه مانند: خداجویی، وطن پرستی، وفاداری و احترام به دیگران.

(كرمی نوری و مرادی، 1370)

8- مستی: اسلام ضمن این كه برای این دوره اهمیت قایل است و نوجوانی را از بزرگترین سرمایه های سعادت بشری و از نعمت های بزرگ الهی بحساب می‎آورد و از طرفی از این دوره تعبیر به جنون و مستی می كندك

قال رسول الله (صلی الله ):‍

«الشباب شعبه من الجنون»

(بحار جلد 17- ص 49)

«جوانی (نوجوانی) از اقسام جنون و دیوانگی است»

قال امام علی علیه السلام:

«اصناف السكر اربعه: سكر الشباب، و  سكر المال و سكر النوم و سكر الملك»

«مستی 4 نوع است: مستی جوانی، مستی ثروت، مستی خواب، و مستی ریاست»

با توجه به دیدگاه اسلام و روان شناسان معروف، دوره ی نوجوانی می‎تواند منشا تحولات و تغییرات خداگونه باشد و نیز می‎تواند منشاء تحولات غیرالهی و انحرافی باشد و فرد را در راه نادرست و فساد قرار دهد ، و این كه نوجوان كدامیك از تحولات و تغییرات (الهی – غیرالهی) را در خود بروز دهد، بستگی زیادی به عوامل تربیتی و محیطی نوجوان دارد كه در رشد شخصیت او موثرند.

مكارم شیرازی (1372) به برخی دیگر از ویژگیهای روانی – عاطفی نوجوان پرداخته است كه به ذكر چند مورد آن اكتفا می‎شود:

9- نوجوان : به جالب و جاذب بودن وضع ظاهریش بسیار علاقمند می‎شود و مدتها از وقت خود را در برابر آینه سپری می‎كند.

10- تغییرات شدید : و ظاهری بدنی و فیزیولوژیك در او ایجاد شرم می كنند.

11- هر گونه توهین و سرزنش باعث ناراحتی های عاطفی نوجوان می گردد.

12- نوجوان طبعی انعطاف پذیر دارد و سریعتر از بزرگسالان تحت تاثیر عوامل فردی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتكب بزه و جرم می گردد.

با توجه به آنچه گذشت مشخص گردید كه ریشه ی انحرافات رفتاری و از خود بیگانگی، در نوجوان «بحران هویت» است. كه در اوایل بلوغ به آن دچار می گردد. او برای یافتن هویت مستقل و برجسته به الگوهای مختلفی كه در محیط زندگی او وجود دارند توجه می‎كند و برجسته ترین و بهترین الگو را انتخاب می‎كند تا در بین خانواده ، دوستان و جامعه دارای شخصیتی برجسته و ممتاز گشته و مورد توجه قرار گیرد و چون در انتخاب الگو تحت تاثیر عواطف و احساسات عمل می‎كند و نه عقل و منطق، لذا جذب سرمشق و الگویی می گردد كه جذاب تر، برجسته تر و در دسترس تر باشد. كه ممكن است این الگو یا دوست و همسال باشد و یا یكی از افراد برجسته ی جامعه و یا هنر پیشه ی سینام و تلویزیون و ویدئو یا قهرمان داستانها باشد. درهر صورت مهم آنست كه سه ویژگی مذكور در الگوی انتخابی وجود داشته باشد.

با توجه به این كه در «بحران هویت» و هویت یابی نوجوان محیط اجتماعی تاثیر زیادی دارد و نیز بر سایر رفتارها از قبیل، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، عاطفی و … مؤثر است، بنابراین برای تبیین بهتر ریشه های اصلی رفتار نوجوان و از جمله گرایش به فرهنگ بیگانه به ذكر تاثیرات چند عامل محیطی كه در شخصیت و خوی و رفتار او اثر دارد بطور خلاصه می‎پردازیم:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *