ویژگیهای نوجوانان :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان


دانلود پایان نامه

ویژگیهای نوجوانان :

نوجوانان با توجه به سن رشد خود ویژگیهای خاص خود را دارند که شناخت این ویژگیها موجب شناخت بهتر آنها و در نتیجه برنامه ریزی مناسب جهت رشد سالم و شخصیت طبیعی و بهنجار آنان می گردد.

۱- داشتن هوش نظری یا تفکر انتزاعی: پیاژه روان شناس معروف سویسی در این باره می گوید:

«تفکر مجرد، اوج پرواز فکری یک انسان از واقعیت است ولی بعدا تفکر مجرد با واقعیت آشتی می‎کند و به تدریج خود را با واقعیت وفق می‎دهد»

و نیز می گوید:

« نو جوانی سن متافیزیک در معنای خالص آنست. من آنقدر قوی است که می‎تواند نیاز را از نو بنا کند و آنقدر بزرگ است که می‎تواند آن را جزیی از خود کند»

(کرمی نوری و مرادی، ۱۳۷۰، ص ۱۵۲)

۲- شکاک بودن: نوجوان ساده اندیشیس و زودباوری دوران کودکی را ندارد و به ارزشیابی و قضاوت مجدد درباره ی اشخاص، اشیاء و پدیده ها می پردازد. و چون با دید انتقاد به همه چیز نگاه می‎کند از این رو ممکن است به همه چیز شک کند. برای مثال در مورد باورها و اعتقادات، و ارزشها و دین و مذهب و … و این نه به معنای نفی و جودی آنها است، بلکه می خواهد دوباره آنها را بازسازی کند. و آنها را که از روی اجبار و تقلید پذیرفته با تحقیق و زیربنای استدلال ذهنی خود مواجه سازد و می خواهد به استقلال فکری دست یابد. از این رو در برابر گفته های والدین، معلمان و مربیان و بزرگسالان از لفظ اما و چرا؟ استفاده می‎کند که البته این روحیه امری طبیعی است و والدین و معلمان و مربیان … نباید از این بابت نگران کردند.

(کرمی نوری و مرادی، ۱۳۷۰)

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید:

«ظن الانسان میزان عقله»                         (غرر الحکم ص ۴۷۴)

یعنی شک و تردید انسان در موضوعات مختلف نشانه ی عقل و میزان رشد عقلی اوست.

۳- خیرخواهی و فضیلت خواهی: اولیای اسلام نوجوانان را به عنوان نعمتهای پر ارج الهی شناخته و این موضوع را به صورتهای گوناگون ابراز داشته اند:

امام صادق علیه السلام یکی از ویژگیهای نوجوانان و جوانان را خیرخواهی معرفی می‎کند:

«علیک بالا حداث و فانهم اسرع علی کل خیر»             (روضه ی کافی ص ۹۳)

«توجه تبلیغتی خود را به نسل جوان و نوجوان، معطوف دار، که آنها زودتر حق را می پذیرند و سریعتر به هر خیر و صلاحی گرایش پیدا می کنند»

۴- میل به دین و مذهب: کرمی نوری و مرادی (۱۳۷۰) در کتاب روان شناسی تربیتی، نظرات چند تن از روان شناسان معروف را در این باره آورده است که عبارتند از:

موریس دوبس روان شناس و مربی معروف فرانسوی می گوید:

«در حدود ۱۵ تا ۱۷ سالگی، نوجوانان را از نو تشکیل دهند، بدی را محو و نابود سازند و عدالت مطلق را حکمفرما نمایند و سن شانزده سالگی سنی است که معمولاً آدمی در آن یا ایمان خود را از دست می‎دهد یا آنرا نگهمیدارد.»

استانلی هال روان شناس امریکایی و پدر روان شناسی نوجوانی، معتقد است که بین بحران بلوغ و جهش ناگهانی احساسات مذهبی، ارتباط وجود دارد.

پیاژه روان شناس معروف سویسی می گوید:

«مسایل مذهبی اکثر اوقات در دوره ی نوجوانی، ارزش واقعی پیدا می کنند، و در نظامهای زندگی ادغام می‎شوند. احساس مذهبی نوجوان، اغلب به صورت شددی یا خفیف، رنگ مسیح نمایی دارد.»

(ص ۱۶۳)

اریکسون روان شناس معروف آلمانی، بیش از همه به اهمیت مذهب و هویت ایدئولوژیکی در دوره نوجوانی اشاره می‎کند و چنین می گوید:

«نوجوانان در سنین بین (۱۲ الی ۱۸ سالگی)، درکسب هویت فرهنگی خود که یک جزء مهمی از هویت عمومی آنها است، به دنبال ایده آلهای خانوادگی، اجتماعی، فلسفی و مذهبی می گردند. روان نوجوان روانی است عقیدتی (ایدئولوژیکی) که در جستجوی وحدت بخشدن به ایده ها و عقاید مختلف است. به عقیده ی او زمانی که نوجوان، قادربه یافتن ارزشهای پایدار و ثمبت در خانواده و فرهنگ خود نباشد، و ایدئولوژی منسجم و قابل قبولی به او ارائه نشود، دچار درهم ریختگی ایده آلی می گردد و هویت از هم پاشیده ای پیدا می‎کند. ایدئولوژی برای نوجوان وسیله ای است که تصویر معینی از احساس هویت فردی و جمعی فراهم می‎کند و به صورت ساده جوابهای مشخص و معینی به سوالات اساسی و مهم او می‎دهد. نوجوان با کسب یک هویت ایدئولوژیک به یک فلسفه ی زندگی دست پیدا می‎کند.

(همان، ص ۱۶۳)

۵- درونگرایی: یعنی نوجوان به واقعیتهای عینی جهان بی توجه است و ممکن است با فرو رفتن در تخیلات دور و دراز، خود را موضوع مطالعه ی خود قرار دهد. روان شناسان علل درونگرایی نوجوان را پیدایش ناگهانی صفات ثانویه ی جنسی ، تمایلات مربوط به سائقه ی تولید مثل، و گستردگی هوش نظری او می دانند.

۶- شدت یافتن تخیلات و تجسمات:چون نوجوان از هوش نظری گسترده ای برخوردار است، امکان خیالپردازیهای افراطی برای او وجود دارد و واقعیتهای ملموس زندگی زمان حال تحت الشعاع تخیلات دور و در از نوجوان قرار می‎گیرد. دراین دوره رمانها و داستانهای ماجراجویانه و سفرهای شناخته و قطعات ادبی مورد توجه اغلب نوجوانان محسوب می‎شود.

۷- شدت و نوسان حالات عاطفی: هارلوک یکی از روان شناسان در مورد حالات عاطفی و هیجانی نوجوان، مخصوصا در اواسط بلوغ پنج ویژگی را قایل است، که عبارتند از: شدت – فقدان کنترل- عدم ثبات یا تغییر ناگهانی از حالت خوشی به نا امیدی – افسردگی- و پیدایش احساسات عاقلانه مانند: خداجویی، وطن پرستی، وفاداری و احترام به دیگران.

(کرمی نوری و مرادی، ۱۳۷۰)

۸- مستی: اسلام ضمن این که برای این دوره اهمیت قایل است و نوجوانی را از بزرگترین سرمایه های سعادت بشری و از نعمت های بزرگ الهی بحساب می‎آورد و از طرفی از این دوره تعبیر به جنون و مستی می کندک

قال رسول الله (صلی الله ):‍

«الشباب شعبه من الجنون»

(بحار جلد ۱۷- ص ۴۹)

«جوانی (نوجوانی) از اقسام جنون و دیوانگی است»

قال امام علی علیه السلام:

«اصناف السکر اربعه: سکر الشباب، و  سکر المال و سکر النوم و سکر الملک»

«مستی ۴ نوع است: مستی جوانی، مستی ثروت، مستی خواب، و مستی ریاست»

با توجه به دیدگاه اسلام و روان شناسان معروف، دوره ی نوجوانی می‎تواند منشا تحولات و تغییرات خداگونه باشد و نیز می‎تواند منشاء تحولات غیرالهی و انحرافی باشد و فرد را در راه نادرست و فساد قرار دهد ، و این که نوجوان کدامیک از تحولات و تغییرات (الهی – غیرالهی) را در خود بروز دهد، بستگی زیادی به عوامل تربیتی و محیطی نوجوان دارد که در رشد شخصیت او موثرند.

مکارم شیرازی (۱۳۷۲) به برخی دیگر از ویژگیهای روانی – عاطفی نوجوان پرداخته است که به ذکر چند مورد آن اکتفا می‎شود:

۹- نوجوان : به جالب و جاذب بودن وضع ظاهریش بسیار علاقمند می‎شود و مدتها از وقت خود را در برابر آینه سپری می‎کند.

۱۰- تغییرات شدید : و ظاهری بدنی و فیزیولوژیک در او ایجاد شرم می کنند.

۱۱- هر گونه توهین و سرزنش باعث ناراحتی های عاطفی نوجوان می گردد.

۱۲- نوجوان طبعی انعطاف پذیر دارد و سریعتر از بزرگسالان تحت تاثیر عوامل فردی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتکب بزه و جرم می گردد.

با توجه به آنچه گذشت مشخص گردید که ریشه ی انحرافات رفتاری و از خود بیگانگی، در نوجوان «بحران هویت» است. که در اوایل بلوغ به آن دچار می گردد. او برای یافتن هویت مستقل و برجسته به الگوهای مختلفی که در محیط زندگی او وجود دارند توجه می‎کند و برجسته ترین و بهترین الگو را انتخاب می‎کند تا در بین خانواده ، دوستان و جامعه دارای شخصیتی برجسته و ممتاز گشته و مورد توجه قرار گیرد و چون در انتخاب الگو تحت تاثیر عواطف و احساسات عمل می‎کند و نه عقل و منطق، لذا جذب سرمشق و الگویی می گردد که جذاب تر، برجسته تر و در دسترس تر باشد. که ممکن است این الگو یا دوست و همسال باشد و یا یکی از افراد برجسته ی جامعه و یا هنر پیشه ی سینام و تلویزیون و ویدئو یا قهرمان داستانها باشد. درهر صورت مهم آنست که سه ویژگی مذکور در الگوی انتخابی وجود داشته باشد.

با توجه به این که در «بحران هویت» و هویت یابی نوجوان محیط اجتماعی تاثیر زیادی دارد و نیز بر سایر رفتارها از قبیل، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، عاطفی و … مؤثر است، بنابراین برای تبیین بهتر ریشه های اصلی رفتار نوجوان و از جمله گرایش به فرهنگ بیگانه به ذکر تاثیرات چند عامل محیطی که در شخصیت و خوی و رفتار او اثر دارد بطور خلاصه می‎پردازیم:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *