دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر پیشنهادات

دانلود پایان نامه

 پیشنهادات
بر اساس نتایج حاصلاز این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
الف ) هر فرد سعی می کند دربارۀ خود شناختهای بیشتری داشتهباشد و این که بداند دارای چه ویژگیهایی است.
ب ) هر خود پیش از رسیدن به دوره قاعدگی باید با سندرمهای آن آشنایی کامل داشته باشد.
ج ) برای نیل به شناختهای فوق دست بهمشاوره بزند. به این ترتیب که با افراد آگاه در این زمینهبه شمورت بپردازد و سعی کند از تواناییهای بالقوۀ خود اطلاعاتی کسب کند.

منابع
۱ )اریک، فروم، آناتومی و ویران سازی انسان، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۶۹.
۲ ) براهنی، محمد تقی، زمینه روان شناسی، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۶۷.
۳ ) بیگدلی، محمد رضا، بیماریهای زنان، دورۀ جدید، شمارۀ ۱۲ بهار ۱۳۷۵.
۴ ) پورافکاری، نصرالله، خلاصه روان پزشکی، چاپ دوم، انتشارات تابش، تبریز، ۱۳۶۸.
۵ ) ج، سیمین، ویراتسازی و پرخاشگری، چاپ دوم، انتشارات ویس، تهران،۱۳۶۸.
۶ ) شکوهی، غلامرضا، پیام پزشکی، دورۀ جدید، شمارۀ ۸، مهر ۱۳۷۴.
۷ ) صارمی،ابوطالب، آمنورهو تشخیص و درمانآن، تهران، انتشارات ویس، ۱۳۶۷.
۸ ) صالحی، جهان شاه، بیماریهای زنان و پیشرفت علمی نوین، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.
۹ ) لارسن،نیلز، اختلالات پیش ازعادت ماهانه، مهین میلانی، چاپ سوم، ۱۳۶۸.
۱۰ ) هوگو، ویکتور، بحران زندگی،انتشارات ویس، تهران، ۱۳۶۴.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *