دانلود پایان نامه رایگان روان شناسی :بحث و نتیجه گیری رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری با اعتبار بالائی ثابت گردید که هر قدر میزان سندرمهای قاعدگ در کی دختر دانشجو بالا باشد میزان پرخاشگری او به نسبت بالاخواهد بود.

با توجه به این که این نتیجه در یک جامعه تحصیل کرده به دست آمده، به نظر می رسد که در افراد کم سواد این نتجه گیری با ضریب بالاتری پاسخ دهد یعنی رخاشگری فرد بیشتر باشد.

پس نتیجه ای که از این تحقیق گرفته می شود این است که بین قاعدگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

خلاصه پژوهش

در این تحقیق، من با این پیش فرض که سندرمهای پیش از قاعدگی در میزان پرخاشگری تأثیر می گذارد و با مشاهده جامعه آماری نسبتاً محدودی که نتایجی دال بر تأیید این تأثیر داشت بر آن شدم تا تحقیق جامع با جامعه آماری وسیعو بالاتری با استفاده از ابزارهای سنجش را به صورت قاطع تری تعیین و پس ازجمع آوری داده هایخام اقدام به تحلیل و تفسیر آماری نموده ام و نتیجه این تفسیرها تعیین ضریب همبستگی این دو متغیر بود. (دوره عادات ماهانه و ۵ روز قبل آن) و با استفاده از فرمول انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت کاملاً مشخص گردید که افزایش در میزان سندرمهای قاعدگی باعث افزایش پرخاشگری خواهد شد. بنابراین نتیجه گیری می شود که بین سندرم پیشقاعدگی و پرخاشگری رابطۀ معنیداری موجود است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *