دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب چهارچوب نظری


دانلود پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

چهارچوب نظری


پارادایم سكولاریزاسیون بروس:

(به نقل از مسعود سعیدی «سنجش نگرش سکولاریزاسیون در گروه سنی 20 تا 50 ساله مردم شهر مشهد در سال 84 و بررسی عوامل موثر براین نگرش» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

بروس در فصل اول كتاب خود این پارادایم را مختصراً توصیف می‌كند و در بخش‌های بعد با مدارك و شواهد بیشتری بحث را تكمیل می كند و انتقالات وارد را نیز پاسخ می‌گوید.

وی ابتدا دو نكته را در مورد ارتباطات علی موجود در این پارادایم بیان می‌كند. می‌گوید: “من ادعا نمی‌كنم كه هر كدام از این علت‌ها به تنهایی می‌تواند اثر نموده شده را به وجود آورد. بسیاری شرایط دیگر نیز لازم است… ثانیاً من ادعا نمی‌كنم كه هر كدام از این علت‌ها (برای به وجود آمدن اثر خاص) همیشه لازم است… مانند ژاپن (كه به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شد در حالی كه فرهنگ متفاوت با غرب دارد) یعنی این عوامل نه كافی هستند و نه لازم.

اصطلاحاتی كه بروس برای پارادایم سكولاریزاسیون آورده تقریباً روشن است و مفهوم آن تفاوت چندانی با مفهوم رایج ندارد. فقط دو اصطلاح «بخشی سازی» (compoutmentalization) و «خصوصی سازی» (priuatization) قدری نیاز به توضیح دارد.

این دو اصطلاح مربوط به جنبه فردی سكولاریزاسیون می‌شوند و در واقع واكنش فرد را به فرآیندهایی مثل تفكیك و تكثیر بیان می‌كنند.

یك راه برای اینكه مومنین ایمانشان را با تنوع و تكثر فرهنگی و دینی آشتی دهند این است كه یكپارچگی را در سطح بالاتری از انتزاع بازسازی كنند به این صورت كه همه ادیان را به یك معنا یكسان در نظر بگیرند.

امكان دیگر- كه با اولی سازگار نیست- این است كه فرد ایمانش را به بخش خاصی از زندگی اجتماعی محدود نماید.

«برگر» و «لاكمن» در «ساخت اجتماعی واقعیت» نشان داده‌اند كه تفكیك و تمایز كه از ویژگی‌های مدرنیته است ما را ملزم می‌كند كه نه در یك جهان واحد، بلكه در تعدادی از جهان‌ها زندگی كنیم كه هر كدامشان ارزش‌ها و منطق خاص خودش را دارد. پس مقصود از «بخشی‌سازی» این است كه فرد فقط در حیطه خاصی از زندگی اجتماعی تابع ایده و ارزش‌های دینی خود است.

خصوصی سازی نیز همراه بخشی سازی فرا می‌رسد یعنی این احساس و درك كه حیطه دسترسی دین محدود می‌شود فقط به كسانی كه آموزه‌های این یا آن دین را می‌پذیرند.

در مورد «آگاهی فن سالارانه» نیز مفهوم وی تفاوت اندكی با مفهوم مورد نظر هابرمالن دارد. مقصود بروس از این اصطلاح شیوه خاصی از اندیشه است كه همراه علم و تكنولوژی مدرن به انسان‌ها تحمیل می‌شود.

در میان خصوصیات این شیوه «استیوبروس»، پیش فرض‌هایی بنیادی نهفته در علم و تكنولوژی را مطرح می‌كند. وی پارادایم پیشنهادی خود را در یك جمله این چنین خلاصه می‌كند:

«فردگرایی ، تكثر (تنوع) و برابری خواهی در یك زمینه لیبرال دموكراسی، اقتدار باورهای دینی راست كرد».

او در جای دیگر می‌گوید: «اگر در گزارش من از این تغییرات ابتكاری وجود داشته باشد، در تأكیدی است كه بر تكثر و تنوع می‌كنم. در حالی كه دیگران تبیین خود را برای افول دین با پیرایش حكومت به نحوه فزاینده بی‌طرف، شروع می‌كنند، من به علت این بی‌طرفی توجه می‌كنم.

تنوع فرهنگی ناشی از تعامل فرهنگ دینی متكثر با تفكیك ساختاری و اجتماعی، دین را از عرصه عمومی به عرصه خصوصی راند (و حكومتی بی طرف تأسیس نمود) و همراه دین هم ایده‌های دینی به جز ملایم‌ترین آنها نیز به حوزه خصوصی رانده شده … برداشته شدن حمایت از دین در سطح ساختار اجتماعی بر روانشناسی اجتماعی باور، تأثیری مشابه به جای می گذارد.

یقین‌های جزعی كلیسا و فرقه‌ جای خود را به اظهارات ملایم‌تر انجمن مذهبی و كیش می‌دهد…

تأثیر سكولاركننده تكثر و تنوع به مقدار زیادی به فرهنگ برابری خواه جامعه دموكراتیك بستگی دارد؟

«استیوبروس» می‌گوید: كه این نسبت غلط و رایج است كه گمان می‌كنند پارادایم سكولاریزایسون به معنای پیش بینی الحاد و انكار خدا در همه افراد است: «من استدلال خواهم كرد كه كاهش اهمیت اجتماعی دین، تعداد علاقه‌مندان به دین را كاهش می‌دهد. و این یك رابطه علمی است و نه فقط موضوعی برای تعریف. ولی حتی در نظریه رادریكال‌تر من این انتظار وجودندارد كه دین ناپایدار خواهد شد.

من مشكلی نمی‌بینم در این كه واژه‌ای برای توصیف فرآیندی به كار رود كه فقط پایانی قطعی و معینی ندراد… سكولاریزاسیون می‌تواند به این معنی باشد: «حركت و تحول به سوی كمتر دینی بودن».

دین در بعد فردی (دینداری)، در دنیای مدرن متأثر از تكثر و تنوع فرهنگی تحول می‌یابد. صورت‌های سنتی دین جای خود را به اشكال جدید می‌دهند. صنعتی شدن و شهرنشینی، اقوام و گروه‌های مذهبی و نژادهای مختلف را كنار هم جمع كرده. همین تنوع و تكثر فرهنگی فرآیند خصوصی‌سازی دین را به دنبال دارد. زیرا نمی‌توان در حوزه عمومی، هنجارها و ایده‌هایی را اعمال كرد كه مورد توافق گروه‌های مختلف نیست. بنابراین دین به حوزه خصوصی راندده می‌شود دو دوست بی‌طرفی، اجتماع را براساس كلی‌ترین ارزش‌های مشترك اداره می‌كند.

پیامد دیگر تكثر فرهنگی، فردی شدن دین است. فردی شدن را می‌توان با بحث «وورتساخر» در مورد اجتماعی و فرهنگ پذیرشدن، توضیح داد.

وی می‌گوید شخص در برخورد با هنجارهای متفاوت و متناقض و ایده‌ها و اندیشه‌های ناهمخوان دچار تزلزل می‌شود و این تزلزل، تلاش در جهت تعادل دوباره را بر می‌انگیزد.

این دوباره متعادل شدن نوعی تفسیر شرایط است كه به شخصیت شناخت می‌دهد و آن را نسبت به دو هنجار یا ایده ناهمخوان به طور نسبی مرزی (مارجینالیزه) می‌كند و به آن هویتی بالنبه مستقل می‌دهد.

«وورتساخر» كل فرآیند متزلزل شدن‌ها و دوباره متعادل شدن‌ها در طول زندگی را فرآیند شخصی شد (پرسونالیزاسیون) می‌نامد كه همان دست‌یابی به هویت مستقل است.(حیدری بیگوند، 1380 ، 8 –107)

فردی شدن دین نیز مصداقی از همین فراگرد است. شخص در محیط متكثر دینی و در برخورد با مذاهب و نظام‌های فكری و ارزشی متنوع نسبت به آنچه خود دارد مرزی می‌شود و می‌تواند از بیرون و با دیدی انتقادی‌تر به آنچه خود و دیگران دارند نگاه كند و به نحوی مستقل‌تر از گذشته به انتخاب یا انتقاد و حتی نوآوری دست یازد.

واضح است كه خصوصی شدن و فردی شدن دین، صورت‌ها و اشكال بدیعی از دینداری می‌آفریند. این مقدار مورد توافق همه نظریه پردازان جامعه شناس است. اختلاف در این است كه موافقان سكولاریزاسیون می‌گویند كه تكثر دینی، اقتدار و عینیت باورهای دینی را سست می‌كند و دین را به موضوعی كم اهمیت برای انتخاب و ترجیح در حد كالاها و اقلام مصرفی تبدیل می‌نماید. دین محدود شده به عرصه خصوصی تحت تأثیر شكنندگی و بی‌ثباتی عرصه خصوصی قرار می‌گیرد.

اما مخالفان فرآیند سكولاریزاسیون می‌گویند كه دین چون برخی نیازهای اساسی بشر را برآورده می‌سازد بی‌اهمیت نمی‌شود. اگر صورتی از دین یا سازمان دینی آن نیاز‌ها را رفع نكند صورت‌ها یا اشكال دیگری از دین به وجود می آیند تا این وظیفه را انجام دهند. بنابراین تقاضا برای دین همیشه وجود دارد. آنچه مهم است شیوه عرضه دین است.

در یك محیط متكثر دینی بازار رقابتی مبین ادیان و مذاهب و قرائت‌های مختلف به وجود می‌آید و همه مذاهب در بدست آوردن اعضای مومن و ثابت و تقویت مشاركت دینی مردم به رقابت و تلاشی نفس‌گیر می‌پردازند. حال آنكه سازمان دینی در یك محیط انحصاری و بدون رقابت تلاشی در تقویت تعهد دینی مردم نمی‌كرد و منابع خود را تنها برای حفظ انحصار هزینه می‌نمود بنابراین در زمینه اجتماعی متكثر، حیات دینی از مشاركت عمومی بیشتری برخوردار خواهد بود.

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *