دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی

شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده

شبکه ارتباطی که فرد در آن قرار دارد عامل مهمی در تامین سلامت عمومی فرد هستند. از اینرو شیوه‌های ارتباطی نامناسب تاثیرات مضری روی فرد و سلامت او خواهند داشت. خانواده‌های سرد و فاقد روابط گرم و محبت آمیز ، خانواده‌های دارای روابط خصومت آمیز ، شیوه‌های ارتباطی شدیدا وابسته معمولا ناسالم گزارش شده‌اند. برقراری شیوه ارتباطی منطقی ، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه مدنظر متخصصان سلامت عمومی خانواده است.

مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

لازم است تک تک اعضا خانواده با مهارتهای لازم برای زندگی آشنا باشند. روشن است والدین در خانواده نقش مهمی در ترویج استفاده از مهارتهای سالم زندگی در خانواده دارند. پدران و مادران که فاقد مهارتهای مفید زندگی هستند با عدم تامین الگوی مناسب برای فرزندان مشکلاتی را برای آنها فراهم می‌کنند. به عنوان مثال کودکی که همواره دیده است والدین او در مقابل ناملایمات زندگی با پرخاشگری و منازعه برخورد می‌کنند با احتمال بسیار بیشتری همین روش را در مسائل مربوط به خود در خانواده و حتی در بیرون از خانواده بکار خواهد بست.

از اینرو لازم است خانواده‌ها با آگاهی و کسب اطلاعات لازم در زمینه شیوه‌های صحیح مهارتهای زندگی مثل کنترل و مدیریت استرس ، برنامه ریزی برای زندگی ، مدیریت اقتصادی خانواده ، مدیریت ارتباطات برون خانوادگی ، کنترل هیجانات ، آموزشهای مربوط به اجرای قاطعیت و جرات‌مندی به تامین سلامت عمومی افراد خانواده مبادرت ورزند.

اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده

وضعیت اقتصادی خانواده با تاثیری که در فضای کلی زندگی می‌گذارد نقش خود را بر سلامت عمومی خانواده اعمال می‌کند. مشکلات اقتصادی اغلب موجب بوجود آمدن مشکلات دیگری برای خانواده می‌شوند و خانواده ناچارا با معنویات و محرومیتهای در سبکهای زندگی و تصمیم‌گیری مواجه می‌شود که مجبور است با آنها دست و پنجه نرم کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که اغلب شرایط نامناسب در فضای خانواده اعم از منازعه و سایر مسائل در شرایط رکود اقتصادی خانواده که خانواده با نوعی بحران اقتصادی مواجه است افزایش می‌یابد.

طبقه متوسط اقتصادی از سلامت عمومی مناسبی بهره می‌برند. در واقع مسائل اقتصادی زمینه ساز بروز مشکلات مختلف ارتباطی و روانی افراد خانواده می‌شوند و با کاهش توانمندی‌های روانی افراد مقابله با این مشکلات را برای خانواده با مانع مواجه می‌سازند. درگیری فکری واقعی برای حل مشکلات مالی خانواده ، مشغله ذهنی با پیدا کردن راههای افزایش درآمد خانواده اغلب به کاهش ظرفیت تحمل افراد منجر می‌شوند. در این حالت فرد با کوچکترین ناملایمتی واکنشهای شدیدی ممکن است از خود نشان دهد. همچنین تلاش و تقلا برای بالا بردن در آمد خانواده و حفظ آن با تحت تاثیر قرار دادن گرمی و صمیمیت روابط خانواده کاهش مدت زمان با هم بودن اعضا نقش منفی خود را اعمال می‌کند.

ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده

در تشکیل یک خانواده سالم که بتواند از سلامت عمومی خوبی بهره‌مند گردد انتخاب مناسب و ازدواج موفق مرحله اولیه است. لازم است در ازدواج که اولین مرحله تشکیل خانواده به شمار می‌رود و پایه‌های اساسی تامین سلامت عمومی خانواده ریخته شود. در این راستا توافق شخصیتی ، اقتصادی ، فرهنگی و فکری حائز اهمیت است که توصیه می‌شود با یاری از مشاوران و متخصصات امر صورت بگیرد. ازدواجهای نامناسب که در آن همسران از عدم همخوانی شخصیتهایشان رنج می‌برند و یا مشکلات دیگری دارند در طول زندگی مخل سلامت عمومی آنها و فرزندان خواهد بود.

بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

در ابن بخش به برخی از سوابق تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع حاضر اشاره می شود. لازم به ذکر است که به بسیاری از تحقیقات خارج از کشور در متن فصل دوم و فصل اول شاره شده است و در اینجا صرفا به برخی از سوابق تحقیقات انجام شده در داخل کشور می پردازیم.

نکته قابل توجه دیگر آن است که به طور کلی مشابه تحقیق حاضر، هیچگونه تحقیقی در ایران انجام نشده است. تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع سلامت عمومی به طور جداگانه به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته است. از طرف دیگر تحقیقات درخصوص محیط خانواده نیز به صورت مدون و مشخص تاکنون انجام نشده ولی سوابق مربوطه که در منابع خارجی بود، در جای خود مورد اشاره قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که رابطه بین سلامت عمومی و محیط خانواده بخصوص درباره زنان باردار دارای سابقه تحقیق نبود. در ذیل فقط به برخی از تحقیقات انجام شده درباره سلامت عمومی بویژه تحقیقات درخصوص پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) اشاره شده است.

پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.O) آزمونی است با ماهیت چندگانه و خود- اجرا که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته که در وضعیت‌های مختلف جامعه یافت می‌شود طراحی شده است. این پرسشنامه ممکن است برای نوجوانان و بزرگسالان در هر سنی و به منظور کشف ناتوانی در عملکردهای بهنجار و وجود حوادث آشفته‌کننده در زندگی استفاده شود. این آزمون جنبه تشخیصی ندارد و تنها می‌توان از آن برای سرند کردن افراد در شرایط حادثه استفاده نمود (گلدبرگ و ویلیامز، ۱۹۸۸).

پرسشنامه سلامت عمومی اولین بار توسط گلدبرگ (۱۹۷۲)،‌ تنظیم گردید. پرسشنامه اصلی دارای ۶۰ سؤال می‌باشد، اما فرم‌های کوتاه شده ۳۰ سؤالی، ۲۸ سؤالی و ۱۲ سؤالی در مطالعات مختلف استفاده شده است. به نظر محققین پرسشنامه سلامت عمومی از روایی و کارایی بالا برخوردار است و کارآیی فرم فرم ۱۲ سؤالی تقریباً‌ به همان میزان فرم ۶۰ سؤالی است. ده‌ها تحقیق ارائه شده توسط گلدبرگ و ویلیامز (۱۹۸۸)، در انگلستان و سایر کشورها مؤید این دیدگاه است (برای مثال مراجعه شود به ماری و ویلیامز، ۱۹۸۵؛ شمسوندر و همکاران، ۱۹۸۶). پرسشنامه سلامت عمومی به ۳۸ زبان مختلف ترجمه شده و تحقیقات مختلفی بر روی این پرسشنامه، در ۷۰ کشور به انجام رسیده است (گلدبرگ و همکاران، ۱۹۷۷).

در خصوص روانی پرسشنامه سلامت عمومی تا کنون مطالعات فراوانی صورت گرفته است. در یک مطالعه، پتون و التون (۱۹۸۷)، فرم ۲۸ سؤالی این پرسشنامه را بر روی گروهی از دختران مدرسه‌ای اجرا نموده و نتایج را به روش تحلیل عاملی و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شباهت بسیاری بین مطالعه اصلی، انجام شده توسط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹، به قسمت ابزار تحقیق مراجعه شود)، و تحقیق پتون و التون (۱۹۸۷)، وجود دارد. در یک بررسی دیگر استفانسن و کریست جانسن (۱۹۸۵)، پرسشنامه سلامت عمومی و شاخص پزشکی کورنل (برودمن و همکاران، ۱۹۴۹)، را بر روی ۱۸۵۰ نفر در ایسلند اجرا نمودند و به ضریب همبستگی ۴۸/۰ دست یافتند. در تحقیق دیگر چن و چن (۹۸۳)، به اجرای پرسشنامه سلامت عمومی بر روی ۲۲۵ نفر از دختران مدرسه‌ای در هنگ‌کنگ پرداختند. این محققین از پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه‌سوتا جهت بررسی روائی همزمان استفاده نموده و به ضریب همبستگی ۵۴/۰ دست یافتند. همچنین کالمن، ویلسن و کالمن (۱۹۸۳)، دو پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس ناامیدی بک را بر روی ۱۰۱ نفر آزمودنی اجرا نمودند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین نا امیدی و سلامت عمومی همبستگی وجود دارد. در تحقیقی دیگر هودیامونت و همکاران (۱۹۸۸)، بر روی یک گروه نمونه در شهر آمستردام پرسشنامه سلامت عمومی، مقیاس موازنه عاطفی و پرسشنامه شرح حال آمستردام (برای جزئیات مراجعه شود به هودیامونت، پیروسی‌بن، ۱۹۸۷)، را اجرا نمودند و در هر مورد ضریب همبستگی ۶۰/۰ را گزارش کردند. همچنین هندرسن و همکاران (۱۹۸۱)، هنگامی که پرسشنامه سلامت عمومی و افسردگی زانگ را بر روی یک گروه نمونه در استرالیا مقایسه نمودند، به ضریب همبستگی ۵۷/۰ دست یافتند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه ۴ تهران ۱۰۰صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *