دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان-بحث و نتیجه گیری:

دانلود پایان نامه

بحث و نتیجه گیری:

با وجود رشد سریع كاربران اینترنت در سالهای اخیر، سوالاتی در زمینه اثرات اینترنت بر انسانها مطرح می‌شود، به طوری كه برخی از الگوهای مصرفی خاص از اینترنت در كاربران رفتاری ایجاد كرده كه از آن با عنوان”اختلال اعتیاد به اینترنت”یاد می‌شود.

بطور كلی این اختلال را می‌توان به نوعی استفاده از  اینترنت كه بتواند مشكلات روان شناختی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی در زندگی فرد ایجاد كند، تعریف كرد. (3)

بر اساس تعریف كارشناسان سازمان بهداشت جهانی از” سلامت فكر و روان”، سلامت فكر عبارتست از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی  و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی، عادلانه و مناسب. (9)

در این تحقیق به منظور تعیین ارتباط بین اختلال اعتیاد به اینترنت و سلامت روان از پرسشنامه 8 گزینه ای مقیاس اعتیاد به اینترنت(IAS)برای سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت واز پرسشنامه SCL-90-R برای سنجش سلامت روان شركت كنندگان استفاده شد.

تحقیقات در زمینه فراوانی اختلال اعتیاد به اینترنت در مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد.

تحقیقات اولیه درصد فراوانی 80-40درصد را گزارش می‌كند. حال آنكه در پژوهش‌های جدید این آمار را بین14- 6 درصد را نشان می‌دهد(3). چنانچه در مطالعات Greenfield در سال 1999، این امار 6 درصد(12)، Morahan martin در سال 2001، 9/5 تا 13 درصد، Young  در سال 1996، 5-1 درصد را عنوان كرند(2).

مطالعه ما بر روی 100 نفر از كاربران اینترنت كه در 6 ماهه دوم سال 1384 از كافی نتهای مشهد استفاده كرده بودند، نشان داد47 درصد از آنان اختلال اعتیاد به اینترنت داشتند، كه این نتایج نشان می‌دهد در آزمون ما فراوانی این اختلال بیشتر از مطالعات پیشین بوده است. با توجه به سن شركت كنندگان در این آزمون كه بین 37-16 سال بودند و طبق تحقیقات پیشین در این گروه سنی، اختلال اعتیاد به اینترنت شیوع بیشتری دارد( Kraut و همکاران در سال 1998)(20)، بعلاوه با توجه به تعداد زیاد سوالات این آزمون، كسانی بیشتر مایل به همكاری بودند كه مدت طولانی از وقت خود را در كافی نتها صرف می‌كردند یا از مسئولین آنجا بودند و اغلب این افراد كسانی هستند كه زمان بیشتری را نسبت به سایرین صرف استفاده از اینترنت می‌كردند، می‌توان علت بالا بودن این آمار را توجیه كرد.

تحقیقات در زمینة ارتباط اعتیاد به اینترنت با سن ، جنسیت و تحصیلات نیز در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی نشان داده است.

Kraut و همکاران در سال 1998 بیان کردند، اختلال اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان بیشتر از والدین آنها شیوع دارد. طی تحقیقات Graphics,Visualization and usability center در سال  1997، بیشترین تعداد کاربران را دانشجویان کالج تشکیل داده‌اند، این تحقیق میانگین سنی کاربران را 35 سالگی می‌داند. (20)

Scherer در سال 1997 عنوان کرد 72 درصد وابسته‌ها مرد هستند. (3)

Brenner 66 درصد Thompson 75 درصد و Egger 84 درصد معتادان را مرد می‌دانند. (20)

در مطالعه دیگر Young در سال 1998، 259 نفر معتاد به اینترنت را بررسی کرد و دریافت 30 درصد دارای مدرک دبیرستانی، 38 درصد لیسانس، 10 درصد فوق لیسانس و دکترا و 22 درصد هنوز در مدرسه مشغول به تحصیل بودند. 15 درصد شغل نداشته (مثلا بازنشسته بودند)، 31 درصد دانش آموز، 6 درصد کارگر، 22 درصد کارکنان سطح بالا مانند معلمین و کارمند بانک، 29 درصد افراد فنی مانند مهندسین رایانه و مانند آن بودند. این پژوهش نشان داد كه افراد با موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و تحصیلات بالا در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به اعتیاد به اینترنت هستند.(3)

Egger  در سال 1996  بیان كرد، تفاوت معنی‌داری از نظر سن و جنس یا سطح تحصیلات در معتادان به اینترنت وجود ندارد. (20)

مطالعه ما نیز نشان داد بین سن ، جنسیت و تحصیلات با اعتیاد به اینترنت ارتباط آماری معنی‌داری وجود ندارد .

در زیر به نتایج مطالعات انجام شده در دنیا در مورد ارتباط اختلال اعتیاد به اینترنت و سلامت روان و مقایسه آن با این مطالعه می پردازیم.

در مطالعه ای كه در سال 2005 توسط گروهی از دانشمندان كره ای با استفاده از تست IAT و SCL-90-R انجام شد، مشخص گردید كسانی كه مصرف بی رویه از اینترنت دارند، در مقایسه با گروههای دیگر دانش اموزان، سطح نشانه‌های روانپزشكی بالاتری دارند. (26)

در تحقیق دیگری كه در اكتبر 2004 برای تعیین رابطه بین اختلالات روانی  و تعداد ساعاتی كه كاربران مختلف از اینترنت استفاده می‌كردند با استفاده از تست GHQ و برگردان 28 قسمتی Goldberg توسط محققان ایتالیایی انجام شد، مشخص گردید ارتباط واضح و آشكار بین استفاده از اینترنت بر حسب ساعت در هفته و نمرات آزمونGHQ، كه نشاندهنده اختلالات روانپزشكی است وجود دارد. (27)

در تحقیقی كه در ماه می‌سال 2006 در كره برای تعیین اختلالات روانپزشكی در بچه‌ها و بالغین معتاد به اینترنت كره ای با استفاده از پرسشنامه 8 قسمتی Young، برای بچه‌هاازپرسشنامه K-SADS-PL-K و برای بالغین از SCID-IV استفاده شد، مشخص شد در معتادان به اینترنت اختلالات روانپزشكی متعددی چون ADHD، افسردگی، اسكیزوفرنی، اختلال وسواسی جبری، دیده می‌شود كه نوع اكثر این اختلالات بر حسب سن، مختلف است. (28)

همچنین تحقیقات مختلف، ارتباط بین اختلال اعتیاد به اینترنت و افسردگی                  (, Young Rodgers ,1998(2) ;Orazack 1999 (7)) اختلال دوقطبی ( Gold smith , ,Shapira Mec Elroy, Keck Khosla ,2000 – 1999 )(2) رفتار جنسی تکانه ای (Cooper و همکاران، 2003 و 2000 )، را گزارش كرده‌اند.

نتایج تحقیقی كه در فوریه 2005 در انگلستان انجام شد نشان داد3/18 معتادان به اینترنت مشكلات بین فردی و اجتماعی و تحصیلی داشتند و در آنها عزت نفس، پایینتر و عدم باز داری اجتماعی بیشتر از افراد سالم بود، هر چند كه در نمرات  GHQآنها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. (29)

نتایج  مطالعه ما كه بر روی 100 نفر از كاربران اینترنت در 6 ماهه دوم سال 1384 انجام شد، نشان داد بین اختلال اعتیاد به اینترنت و تمام معیارهای 9 گانه آزمون  SCL-90-R كه شامل:

1-جسمانی سازی

2-وسواس-اجبار

3-حساسیت در روابط بین فردی

4-افسردگی

5-اضطراب

6-حالات پارانوئیدی

7-خصومت و پرخاشگری

8-حالات سایكوتیك

9-فوبیا

می‌شود، ارتباط مثبت معنی‌داری وجود دارددر نتیجه می‌توان گفت بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی همبستگی منفی وجود دارد یا به عبارتی دیگر، سلامت روانی كاربران معتاد به اینترنت در مقایسه با افراد عادی كمتر است. بنابراین نتایج مطالعه ما با  مطالعاتی كه در گذشته انجام شده وارتباط بین اختلال اعتیاد به اینترنت با اختلال در سلامت روان را معنی‌دار گزارش می‌كنند، (كه تعداد انها بیشتر از نتایجی است ارتباط معنی‌داری بین این دو معیار را پیدا نكرده‌اند)همخوانی دارد.

 

محدودیتها و پیشنهادات مطالعه:

1–با توجه به اینكه اختلال اعتیاد به اینترنت، مقوله ای نو ظهور است، هنوز در كتابهای مرجع بطور كامل به آن پرداخته نشده است و منابع ما برای این تحقیق، بیشتر مقالات موجود در اینترنت و مجلات علمی‌بود.

2-با توجه به محدود بودن تعداد نمونه ها كه نتایج پژوهش و قدرت تعمیم آن را متاثر می‌سازد، پیشنهاد می‌شود در پژوهشهای بعدی نمونه هایی با حجم بیشتر انتخاب گردد.

3-بطور كلی باید گفت كه پژوهش حاضر، گامی مقدماتی در راستای پژوهش‌های همه جانبه تری برای تعیین ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و اختلالات سلامت روان، بر اساس معیارهای تشخیصی بود.

4-در دسترس نبودن ابزار معتبر و پایا در زمینه سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت كه در جامعه هنجاریابی شده باشد، از جمله مشكلات این  پژوهش بود. زیرا تا به امروز تحقیقات كمی‌در این زمینه در ایران انجام شده است واگر چه در این پژوهش در حد توان سعی شده است كه از آزمونهای دارای اعتبار و پایایی مناسب استفاده شود، جا دارد كه در آینده، پژوهشهایی اختصاصا به ساختن ابزارهایی برای سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت بپردازند.

5-پژوهشگران برای ارزیابی اختلال اعتیاد به اینترنت، آزمونهای متفاوتی تعیین كرده‌اند، اگرچه تمام این آزمونها،  برای مطالعه در این زمینه قابل استفاده هستنداما برخی از این آزمونها در تحقیقات بیشتری بكار رفته اند(. مانند(IAS))در حال حاضر توصیه می‌شود برای دقت ارزیابی، دو یا تعداد بیشتری از آزمونهای سنجش این اختلال، بكار روند.

6-با توجه به رشد سریع كاربران و بالطبع، افزایش شیوع اختلال اعتیاد به اینترنت و با توجه به اینكه به احتمال قوی، اختلالات روانی در افراد معتاد به اینترنت شیوع بیشتری دارد به روان پزشكان و روان شناسان پیشنهاد می‌شود توجه بیشتری نسبت به تشخیص و درمان این اختلال كه به تازگی ظهور پیدا كرده است،  مبذول دارند.

7-پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده، توجه بیشتری به جنبه های سبب شناسی و درمان این اختلال گردد.

8- همچنین پیشنهاد می‌شود مطالعاتی در زمینه همه‌گیر شناسی در مورد این اختلال صورت گیرد و بر اساس نوع الگوی استفاده از اینترنت، برنامه‌های پیشگیری و درمان مناسب ارائه گردد.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *