دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان نتیجه گیری

دانلود پایان نامه

 

نتیجه گیری

با توجه به تأیید همه فرضیه های تحقیق در این پژوهش نتایج زر به دست می آید.

 • عوامل اجتماعی در اعتیاد به مواد مخدر نقش اساسی دارند.
 • بین مسائل عاطفی و روانی فرد و اعتیاد به مواد مخدر رابطه مثبتی وجود دارد.
 • عوامل مدرسه ای و حوادث دوران تحصیل در اعتیاد فرد به مواد مخدر مؤثر بوده است.
 • وضعیت اقتصادی فرد و خانواده او در گرایش به اعتیاد مؤثر است و در میان گروهی برخورداری از امکانات خوب و وضعیت اقتصادی مطلوب باعث شده تا برای سرگرمی و تفریح به سوی مواد مخدر روی آورند و گروهی هم به علت فقر اقتصادی و مشکلات مالی تن به اعتیاد و توزیع مواد مخدر داده اند.
 • بین میزان تحصیلات و اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنی داری وجود دارد به گونه ای که افراد با مدارک تحصیلی دانشگاهی به خصوص تحصیلات عالی به ندرت در بین معتادان دیده می شود. پس هرچه میزان آگاهی و اطلاعات افراد افزایش می یابد، احتمال اعتیاد آنان کمتر می شود.

محدودیت های پژوهش :

این پژوهش دارای محدودیت هایی بود از جمله عدم پاسخگویی آزمودنیها به پرسشها ۲- ذهنیت نادرست به پرسشها، کمبود وقت

پیشنهادات کاربردی :

 • اعتیاد بزه دیدگی اجتماعی است پس باید به عنوان یک بیمار به معتاد نگریست و برای درمان آنان باید مراکز مشاوره و درمان در سطح کشور راه اندازی شود تا بتوان این عارضه اجتماعی و بلای خانمانسوز را از دامن جامعه پاک کرد.
 • با توجه به تأثیر مسأله عاطفی و روانی در اعتیاد افراد پیشنهاد می شود، مراکز روان درمانی و روانپزشکی همانند سایر کشورها در کشور ما نیز گسترش یابد تا افراد در زمانی که شکل عاطفی یا روانی دارند برای درمان به این مراکز مراجعه نمایند و مراجعه به این مراکز همانند سایر مراکز درمانی صورت پذیرد و به چشم حقارت به این بیماران نگریسته نشود.
 • با توجه به تأیید تأثیر عوامل مدرسه ای و حوادث دوران تحصیل در اعتیاد پیشنهاد می گردد مراقبت بیشتری از سوی مسؤولان مدارس در خصوص دانش آموز انجام گیرد و از طرفی والدین در دوره های مختلف تحصیلی نظارت بیشتری بر رفت و آمدها و دوستان فرزندان خود داشته باشند و مسائل کوچک و ابتدایی را جدی تلقی نمایند.
 • چون تعدادی از معتادان فقر اقتصادی را علت اعتیاد خود ذکر کرده اند باید نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به گونه ای برخورد نمایند که جلو هر گونه سوء استفاده مالی گرفته شود و از طرفی حمل و نقل این مواد یک تجارت و کسب درآمد زیاد تلقی نگردد. باید همه معتادان در سطح جامعه شناسایی شوند و با استفاده از شیوه های درمانی کاهش تدریجی، درمان گردند و در صورت مشکل تأیید و ترک نکردن اعتیاد مراکز درمانی مواد در اختیار این گروه خاص قرار دهد تا ناچار نشوند مبلغ هنگفتی برای تهیه آن بپردازند.
 • باید با تدوین و تهیه برنامه های مناسب تلویزیونی سعی شود، اطلاعات لازم در خصوص این بلای خانمانسوز و عواقب آن به افراد و خانواده ها داد ه شود. چرا که هرچه سطح آگاهی و اطلاع افراد و خانواده ها افزایش یابد، گرایش به اعتیاد کاهش خواهد یافت.
 • با توجه به اینکه اکثر معتادان را در جامعه مردان به خود اختصاص داده اند و علت آن هم ممکن است این باشد که به راحتی می توانند ساعتهایی را خارج از منزل به بهانه های مختلف سپری کنند، خانواده و همسران باید بیشتر مراقب رفت و آمدهای آنان به خصوص با افراد مشکوک باشند.
 • یکی از علل اعتیاد در این منطقه وفور و ارزانی تریاک و شیره است پیشنهاد می شود نیروی نظامی و انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر برنامه های مناسب تر و دقیقتری تدوین نمایند تا دستیابی به این مواد به سادگی و سهولت انجام نپذیرد به گونه ای که بعضی از معتادان ابراز می کردند تریاک را راحت تر از بسیاری از مواد غذایی می توان یافت و خریداری کرد.
 • تأسیس مراکز مشاوره خانواده، تا قبل از ازدواج جوانان آگاهانه همسر آینده خود را انتخاب نمایند و اگر در طول زندگی زناشویی دچار مشکل شدند برای رفع مشکل خود به این مراکز مراجعه کنند و مجبور نشوند برای رفع مسائل خود به دامن اعتیاد پناه برند.
 • توسعه مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی تا جوانان بتوانند اوقات فراغت خود را در این مراکز بگذارنند و دوستان فاسد و بیکار نتوانند آنان را به سوی اعتیاد سوق دهند.
 • گسترش مراکز درمانی مختص این گونه بزه دیدگان تا بتوانند برای درمان خود به این گونه مراکز مراجعه نمایند به گونه ای که به صورت یک بیماری عادی در جامعه به آنان نگریسته شود و به چشم حقارت به این گونه بیماران نگریسته نشود.
 • با توجه به اینکه تعدادی از معتادان که موفق به ترک اعتیاد شده اند قبل از شش ماه مجدداً به سوی اعتیاد روی آورده اند پیشنهاد می شود خانواده ها حداقل تا مدت شش ماه پس از ترک اعتیاد مراقبت بیشتری از آنها بنمایند و آنها را تنها نگذارند تا فرصت این کار را پیدا نکنند.
 • چون اکثر معتادان سابقه اعتیادشان به کمتر از ده سال می رسد لازم است نیروی انتظامی و مراکز مبارزه با مواد مخدر در برنامه های کاری خود تجدیدنظر نموده و اصلاحات لازم را در برنامه های آینده خود انجام دهند تا این آمار دیگر افزایش نیاید.
 • با توجه به اینکه درصدی از معتادان علت را سهل انگاری خانواده دانسته اند، لازم است انجمن اولیاء و مربیان در مدارس کار آموزش خانواده ها را به عهده بگیرد و چگونگی برخورد با این گونه موارد را به خانواده ها آموزش دهند.
 • با توجه به جوان بودن جمعیت معتادان در این منطقه پیشنهاد می شود برنامه ریزی مناسب برای برچیدن اعتیاد از این منطقه تدوین و در این زمینه از تمامی صاحب نظران و دست اندرکاران نظرخواهی گردد تا امکان شکست کاهش یابد. لازم ست در این خصوص از تمامی امکانات موجود استفاده گردد و هماهنگی لازم بین خانواده ها و مراکز درمانی ایجاد گردد.

پیشنهادها :

 • تدوین منشور حقوق بازتوانی و سلامت بخشی معتادان به عنوان بیمار.
 • شناسنامه دار کردن همه فعالیتهای مرتبط با داروهای مواد مخدر قانونی.
 • تدوین مقررات تشخصی، درمانی و بازتوانی استاندارد و با نظارت دقیق علمی و تأکید بر جنبه بیماری اعتیاد
 • آموزش مهارتهای اجتماعی و به ویژه مهارتهای زندگی و تأکید بر روشهای عقلانی در تعلیم و تربیت و …
 • اعتیاد نیز مانند سایر اختلالات و آسیب های اجتماعی و روانی است، از آنها مجزا نیست و باید در برنامه های آموزشی، پرورشی و فرهنگی در جامعه تعادل شخصیت و پرورش شخصیت متعادل در کنار روشهای مقابله با آسیب های اجتماعی دیده شود.
 • از نظر قضایی و بزهکاری جدا کردن شیوه برخورد با عوامل قاچاق، حمل و توزیع مواد مخدر (به عنوان جرم و برخورد شدید قضایی برای جلوگیری از آن) و آسیب سوء مصرف مواد مخدر به عنوان بیماری و اختلال روانی، اجتماعی .

 

 

 

 

فصل ششم

ضمائم، منابع و مأخذ


ضمائم

مشخصات پاسخگو :

۱- جنسیت :      زن £    مرد £

۲- سن :    کمتر از ۲۵ سال £    بین ۲۵ تا ۳۰ سال £    بیشتر از ۳۰ سال £
۳- وضعیت تأهل :    مجرد  £      متأهل £

۴- وضعیت اشتغال :  بیکار £   شاغل £

۵- رشته تحصیلی : حسابداری £  تاریخ تمدن £ فقه و مبانی حقوق£

زبان و ادبیات فارسی £  مدیریت دولتی £    مطالعات خانواده £

۶- مقطع تحصیلی : کاردانی £   کارشناسی £

۷- ورودی سال :  ۸۴ £     ۸۵£   ۸۶ £    ۸۷ £

۸- میزان متوسط درآمد ماهیانه :

کمتر از ۳۰۰ هزار تومان£ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان £

بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان £

۹- تعداد اعضاء خانواده :

کمتر از ۴ نفر£  بین ۴ تا ۸ نفر £  بیشتر از ۸ نفر £

 

نظرات پاسخگو :

۱۰- تا چه میزان تمایل جوانان به مواد مخدر در گرایش به اعتیاد در جوانان تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۱- تا چه میزان قشر اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۲- فقر مالی تا چه اندازه ای در گرایش به اعتیاد تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۳- تا چه میزان کمبود امکانات گذران اوقات فراغت در گرایش به اعتیاد مؤثر است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۴- تا چه اندازه پایگاه اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر گذار است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۵- تا جه اندازه اعتقادات مذهبی در گرایش به اعتیاد تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۶- تا جه میزان محیط در گرایش به اعتیاد تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۷- تا چه میزان امید به آینده شغلی در گرایش به اعتیاد تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۸- تا چه اندازه رسانه ها در گرایش به اعتیاد تأثیر گذار است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۱۹- تا چه میزان از هم گسیختگی خانواده در اعتیاد جوانان تأثیرگذار است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۲۰- تا چه میزان کنترل والدین در گرایش به اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۲۱- تا چه میزان روابط والدین با فرزندان در گرایش به اعتیاد جوانان تأثیر گذار است؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۲۲- تاچه اندازه در دسترس بودن مواد مخدر در گرایش به اعتیاد در جوانان تأثیر دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۲۳- تا چه اندازه عوامل وراثتی در گرایش به اعتیاد جوانان تأثیر  دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

۲۴- تا چه اندازه کم توجهی خانواده در گرایش به اعتیاد در جوانان نقش دارد؟

خیلی کم £     کم £   متوسط £   زیاد £   خیلی زیاد£

منابع و مأخذ

۱- اعتیاد ، سبب شناسی و درمان ، نویسنده : پروانه مجد ، نشر امید مجد ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۲

۲- روان شناسی اعتیاد ، نویسندگان : چارلزایی داچن، دبلیو . مایکل شی . مترجم : بایر المعلی رنجگر

نشر روان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۸۳

۳- جامعه شناسی و انحرافات، نویسنده : دکتر داور شیخاوندی ، نشر مرندیز، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۷۹.

۴- آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات ) نویسنده : هدایت الله ستوده ، چاپ نهم، ۱۳۸۱.

۵- مشکلات جوانی ، نویسنده : ابوالقاسم اکبری ، نشر ساوالان، چاپ اول ، ۱۳۸۱.

۶- مواد مخدر و اعتیاد ، عبدالحسین شاکری (انتشارات سیر ۱۳۶۸)

 


 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *