دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: انواع و معیارهای تشخیصی ICD-10 به نقل از DSM-IV-TR اختلالات عادتی و كنترل تكانه:


دانلود پایان نامه

انواع و معیارهای تشخیصی ICD-10 به نقل از DSM-IV-TR اختلالات عادتی و كنترل تكانه:

1-قمار بازی مرضی:

الف) وجود 2 مورد یا تعداد بیشتر قمار بازی در طول یك سال گذشته.

ب) این رفتار فاقد منافع مالی برای فرد است و در عوض  او را از نظر اقتصادی تحت فشار می‌گذارد و سبب اختلال در زندگی روزانه او می‌شود.

ج) اشخاصی كه بیان می‌كنند احساس اضطرار شدید برای قمار بازی دارند وكنترل كردن آن برای آنها دشوار است و علی‌رغم تلاشهایشان نمی‌توانند این رفتار را متوقف كنند.

د) مشغولیت ذهنی و تصویر سازی عمل قمار بازی یا بیان این افكار

 

2-آتش افروزی بیمار گونه(Pyromania):

الف)وجود دو مورد یا بیشتر آتش افروزی بدون انگیزه واضح

ب) اشخاصی كه بیان می‌كنند احساس اضطرار شدید برای آتش افروزی  دارند وكنترل كردن آن برای آنها دشوار است و علی‌رغم تلاشهایشان نمی‌توانند این رفتار را متوقف كنند.

ج) مشغولیت ذهنی و تصویر سازی عمل آتش افروزی یا بیان این افكار

 

3-دزدی بیمارگونه(Kleptomania):

الف) تعداد دو مورد یا بیشتر دزدی بدون انگیزه واضح (دزدی اشیائی كه مورد نیاز او یا دیگران نباشد. )

ب) اشخاصی كه بیان می‌كنند احساس اضطرار شدید برای دزدی دارند وكنترل كردن این رفتار برای آنها دشوار است و علی‌رغم تلاشهایشان نمی‌توانند آن را متوقف كنند.

 

4-Trichotillomania:

الف)فقدان قابل توجه قسمتی از موهای سر كه به علت تكانه مقاوم و مكرر، فرد را به كندن موها وادار می‌سازد، اتفاق می افتد.

ب) اشخاصی كه بیان می‌كنند احساس اضطرار شدید برای  كندن موها دارند وكنترل كردن این رفتار  برای آنها دشوار است و علی‌رغم تلاشهایشان نمی‌توانند این رفتار را متوقف كنند.

ج)هیچگونه التهاب پوستی وجود ندارد و كندن مو به دنبال توهم نیست.

 

5-اختلالات تكانه‌ای و عادتی كه به گونه ای دیگر مشخص نشده است (NOS):

این بخش باید برای انواع دیگر رفتارهای غیر سازشی مقاوم و تكرار شونده كه ثانوی به سندرم روانی شناخته شده دیگری نیستند، اختصاص یابد و در ان رفتارهای تكانه‌ای مقاوم و مكرر اتفاق می افتد.

این اختلالات دوره هایی از تنش برای فرد ایجاد می‌كنند كه فرد با انجام این اعمال احساس رهایی می‌كند. (4)

اختلالات این گروه عبارتند از :خرید وسواسی(Compulsive shopping)، اعتیاد به بازیهای ویدئویی، رایانه‌ای، اعتیاد به اینترنت، رفتار جنسی وسواسی و خودزنی‌های مكرر. (3)

وقتی برای اولین بار اصطلاح “اعتیاد به اینترنت” مطرح شد بسیاری از درمانگران و دانشگاهیان با آن به مخالفت برخاستند. قسمتی از این مخالفت مربوط به این موضوع می‌شد که آنها اعتقاد داشتند تنها به موادی که می‌تواند وارد بدن شوند می‌توان واژه “اعتیادآور”(Addictive) را اطلاق کرد.

Walker) 1989، Rachlin 1990)  در مقابل کسانی هم مدافع اعتیادآور بودن بعضی رفتارها مانند ” قماربازی مرضی ” ( Griffiths، 1990  )، ” بازیهای رایانه‌ای” (Computer Games) ( Keepers ، 1990 ) ، ” پرخوری ” (Overeating)                  (  Lesuiret،   Bloome 1993 )، ” ورزش “(Sport) ( Morgan، 1970)، “روابط عاشقانه” (Love relationships) ( Brody،  Peek 1975 )، ” تماشای تلویزیون”                    (viewing Television) ( Winn، 1983 ). بودند.

بنابراین اگر اصطلاح “اعتیادآور” را فقط به عواملی مانند داروها مربوط                    بدانیم دچار خطایی شده ایم که باعث حذف عوامل اعتیاد آور مشابه می‌شود.                 ( Schewcighofor،  Alexander 1988 )(7)

تغییرات نوروشیمیایی (احتمالا دوپامین) که در جریان هر عمل لذت‌بخش آزاد می‌شود ثابت میکند که آن عمل قابلیت آنرا دارد که به صورت عادت درآید. در مورد اینترنت هم وضع به همین صورت است. این حالت در مورد کسانی که رفتارهای تکانه‌ای دارند بیشتر است. به نظر می‌رسد این فعالیتها توان بالقوه ای برای ایجاد سوء مصرف نیز دارند.

دسترسی آسان به خرید و فروش، قماربازی و. .. به کاربران این فرصت را میدهد که زمان بسیار زیادی را بدون مهار و کنترل صرف اینترنت کنند. در نتیجه اگر انسان در مورد این مسأله دخالتی نکند احتمال بروز رفتار تکانه ای به همراه سوء مصرف یا به تنهایی در این زمینه‌ها وجود دارد.

چنانچه در مطالعات مشاهده شده در افراد با این اختلال 5 ویژگی تکانه ای بودن گزارش شده :

 • صمیمیت افراطی (Intense Intimacy)
 • مهار نکردن (Disinhibition)
 • رعایت نکردن حد ومرزها (Loss of Boundaries)
 • احساس بی زمانی (Timelessness)
 • احساس خارج از کنترل بودن (Feeling out of Control)

در زمینه اختلال کنترل تکانه در رابطه با اینترنت دو نوع نگرش وجود دارد:

نگرش اول حاکی از آنست که اینترنت خود باعث ایجاد الگوی تکانه ای در کاربران می‌شود. و نگرش دوم بیان می‌كند، فرد مستعد رفتار تکانه ای است که این گرایش بوسیله اینترنت تشدید می‌شود. (5)

دلیل دیگر مخالفت با اعتیاد آور بودن اینترنت این بود که به عقیده برخی همچون (Levy، 1996)، چون اینترنت تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است و اغلب در جامعه فواید بسیاری دارد بنابراین نباید به عنوان ” عامل اعتیاد آور” از آن انتقاد کرد. اینترنت تواناییهای بالقوه ای برای تحقیقات، ایجاد شغل و تجارت دارد و دسترسی به کتابخانه‌های بین‌المللی و برنامه ریزی برای جهانگردی را تسهیل می‌كند.

اگر چه کتابهایی در مورد فواید کاربردی اینترنت از لحاظ روانشناسی در زندگی روزمره نوشته شده، در مقایسه به مسأله ” وابستگی به اینترنت “(Dependency) کمتر پرداخته شده است. (7)

بنابراین کسانی که اصطلاح اعتیاد را به نوعی وابستگی فیزیولوژیک بین یک شخص و یک محرک که معمولا نوعی مواد است، اطلاق می‌كند مانند ( Daivis، 2001 ) اصطلاح ” استفاده مرضی از اینترنت ” را مناسبتر از اصطلاحات دیگر یافته اند. (11)

چنانچه در بین معیارهای DSM – IV – TR (2000) هم این اصطلاح در گروه استفاده مرضی یا سوء مصرف مواد طبقه بندی نشده است.

اما گروهی دیگر آن را نوعی ” اعتیاد رفتاری “(Behavioral addiction) می‌دانند مانند اعتیاد به قماربازی، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن. در اینجا فرد نه به ماده، بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‌دهد یا به احساسی که در هنگام كار با آن به او دست می‌دهد معتاد می‌شود. (3)

بطوریکه طبق نتایج تحقیقات طرفداران این دیدگاه تعداد زیادی از معتادان به اینترنت معیارهای اصلی اعتیاد را دارند. این معیارها عبارتند از :

 • برجستگی(Salience) :

وقتی مهمترین فعالیت شخصی، عمل خاصی باشد بطوریکه بر تفکر، رفتار و اعمال فرد تاثیر بگذارد، این امر رخ می‌دهد. طبق تحقیقات Fabian و همکاران در سال 2001  92% معتادان به اینترنت در تحقیق او دنیا را بدون اینترنت خالی و پوچ می‌دانند و 77% جالب ترین فعالیت روزانه خود را کار با اینترنت بیان کردند.

 • تغییر خلق (Mood modification) :

احساس سرخوشی و هیجان ضمن اشتغال به فعالیتی معین به تغییر خود تعبیر می‌شود. در این حالت ترشح دوپامین از مرکز لذت در مغز افزایش پیدا می‌كند. طبق تحقیقات Fabian و همکاران در سال 2001، 92% از کسانی که اختلال اعتیاد به اینترنت داشته‌اند دارای این ویژگی بودند.

 • تحمل (Tolerance) :

در مورد اعتیاد به اینترنت ” تحمل ” پروسه ای است که طی آن معتاد احساس می‌كند برای داشتن احساس بهتر نیاز به زمان بیشتری برای ماندن در اینترنت دارد. (Griffiths، 2000 ) مانند الکلی هایی که پس از مدتی نیاز به مقدار بیشتری الکل دارند تااحساس بهتری داشته باشند. طبق تحقیقات  Youngدر سال 1996معتادان 8 برابر بیشتر از کاربران عادی از اینترنت استفاده می‌كنند. طبق تحقیق Green field در سال 1999، تحمل در 58% از معتادان به اینترنت وجود دارد.

 • نشانه‌های کناره گیری (Withdrawal symptoms):

معتادان به اینترنت وقتی به اینترنت وصل نیستند نشانه‌های ترک را که شامل : عصبی بودن، پرخاشگری، بی قراری می‌شود، دارند. Seeman و همکاران در سال 2000، Bai و همکاران در سال 2001 ، 82% از معتادان وقتی در حال استفاده از اینترنت هستند، با  قطع ان، پرخاشگری می‌كنند و 81% اگر سرعت اتصال آنها به اینترنت کم باشد ” عصبی” می‌شوند. ( Fabian و همکاران، 2001 )

 • تعارض (Conflict) :

به علت استفاده از اینترنت، معتادان به اینترنت سطح اضطراب بالایی در روابط خانوادگی، شغلی، زندگی اجتماعی دارند ( Griffiths، 2000 ) در مطالعات Fabian و همکاران گزارش شده 43% معتادان بعد از خارج شدن از اینترنت احساس گناه و افسردگی می‌كنند و 71% آنها اگر در حین استفاده از اینترنت کسی مزاحم کارشان شود، تند خو و پرخاشگر می‌شوند.

 • عود(Relaps) :

Hirschman در سال 1992،  علت عود را پابرجابودن مشکل عاطفی زمینه ای که به معتاد شدن فرد کمک کرده می‌داند. Young در سال 1996 بیان می‌كند، 46% معتادان تلاش ناموفق برای قطع استفاده از اینترنت داشته‌اند. Greenfield بیان می‌كند 68% از معتادان مطالعه او عود داشته‌اند.

young در سال 1999 سه معیار دیگر به این معیارها اضافه کرده که شامل :

 • پیشرفت (Progression) :

چنانچه در وابستگی به مواد فرد ابتدا از موادی که کمتر اعتیادآور است مانند تنباکو شروع می‌كند و بعد به داروهای اعتیاد آور مانند کوکائین روی می آورد، معتادان به اینترنت هم ابتدا در قسمتهایی از اینترنت که طبق تحقیقات ریسک اعتیاد آنها کمتر است مانند انواع سایتها و پروتکل ها و پستهای الکترونیک شروع می‌كنند و کم کم در قسمتهایی که  بیشتر با فعالیتهای شخصی آنها در ارتباط است مانند  گروههای جدید، Multi – user Domains    (MUD)   و اتاقهای گپ که اعتیاد آورترند به فعالیت بیشتری می پردازند.

 • انکار(Denial):

معتادان به اینترنت اغلب به مشکل خود آگاهی ندارند و آنرا به عنوان اختلال در نظر نمی‌گیرند بلکه اغلب با بیان عباراتی چون « کسی به ماشین معتاد نمی‌شود » یا « آن قسمتی از شغل من است » آنرا توجیه می‌كنند.

 • ادامه فعالیت علی‌رغم نتایج آن (‍Continued Use Despite Consequences) :

اعتیاد به اینترنت اغلب در روابط شخصی، تحصیلی و شغل افراد، اثر سوء می‌گذارد اما معتادان علی‌رغم این مشکلات به رفتار خود ادامه می‌دهند. (11)

بطو کلی رایج ترین اصطلاح برای این اختلال، “اعتیاد به اینترنت”                     (Internet Addiction) است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد می‌كند و با ویژگیهای زیر تعیین می‌شود:

 • هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن
 • احساس هیجانی ناخوشایند (مثل اضطراب، افسردگی و مانند آن در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست).
 • قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن
 • انکار رفتارهای مشکل زا (3)

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *