دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -بیان مساله پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 4


دانلود پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

1ـ بیان مسأله

نارساخوانی[1]براساس تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان، تركیبی از تواناییها و مشكلات است كه فرآیند یادگیری را در یك یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی كردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال ممكن است با مشكلاتی در زمینه‌های سرعت پردازش، حافظه كوتاه مدت، توالی، ادراك دیداری/ شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حركتی نیز همراه باشد (به نقل از رید[2]، 2003).

به اعتقادفارمروکلین[3](1995) نارساخوانی تحولی[4] نوعی اختلال خاص خواندن است كه كودكان مبتلا علیرغم داشتن هوشبهر طبیعی و آموزش مناسب و فقدان نارسایی حسی آشكار در زمینه خواندن دچار مشكل هستند (به نقل از لارسو[5] و همكاران، 2004).

بنابراین، می‌توان نارساخوانی را به عنوان مشكل پایدار یادگیری خواندن و خودكار شدن آن در كودكانی دانست كه دچار عقب‌ماندگی شدید یا نارسایی حسی نیستند ولی توانایی خواندن در آنها به طور معناداری پایین‌تر از حد توانایی آنها در زمینه‌های دیگر است (دُبره ـ ریتزن[6] و همكاران، 1979)

شایع‌ترین اشتباههای كودكان نارساخوان شامل اشتباههای دیداری بین حروفی كه از لحاظ شكلی نزدیك به یكدیگرند (مانند ج،چ)، اشتباههای شنیداری بخصوص بین صوتهای مجاور (مانند ب،پ) و ناتوانی در برقراری رابطه بین حروف و صداها، حذف حروف صامت (مانند مرسه به جای مدرسه)، حذف برخی از هجاها، معكوس كردن و جابجا كردن حروف و هجاها در یك كلمه و افزودن حروف صامت می‌باشد (دادستان، 1379).

علاوه بر آن، مؤلفانی همچون اولسن[7] و همكاران؛ 1994؛ استانوویچ[8]، 1986، مشكلات كودكان نارساخوان در فهم معنای متن را به طور عمده ناشی از ناتوانی در خواندن كلمه‌های مجزا و مشكلات از رمز درآوری این كلمه‌ها دانسته‌اند (به نقل از ماش[9] و باركلی[10]، 1996).

نارساخوانی از دیدگاه نوروسایكولوژی ناشی از اختلال در ساختار و كنش نیمكره‌های مغزی می‌باشد. نوروسایكولوژی علمی است كه به بررسی رابطه علوم روان‌شناسی و عصب‌شناختی می‌پردازد. این حوزه، رشد و یكپارچگی سیستم اعصاب مركزی و ارتباط بین كنش مغز و رفتار انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد (فنیل[11]، 1995). این رویكرد، نارساخوانی را ناشی از وجود نارسایی در یكی از نیمكره‌های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمكره مغزی می‌داند.

برمبنای مدل تعادل خواندن[12] بیكر[13] (2002، 1990) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمكره مغزی چپ یا نیمكره مغزی راست می‌باشد. این مدل برمبنای دیدگاه نوروسایكولوژی ایجاد شده است كه به تبیین انواع نارساخوانی و تحول خواندن می‌پردازد. طبق این مدل، خواندن عمدتاً در مراحل مقدماتی توسط نیمكره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمكره چپ صورت می‌گیرد. نیمكره راست با توجه به کارکردش در تفكر فضایی در ابتدا وظیفه استخراج جنبه‌های دیداری ـ فضایی كلمة نوشته شده را به عهده دارد. در شروع خواندن، مغز باید كلمة نوشته شده را از نظر شكل فضایی آن تجزیه و تحلیل كند و سپس این شكل فضایی با صدا و معنای آن بایستی درك شود.

به مرور زمان با كسب مهارت در خواندن و خودكار شدن خواندن، از اهمیت مرحلة اول كاسته می‌شود و مرحله معنایی اهمیت بیشتری پیدا می‌كند و در مراحل پیشرفته، خواننده بیشتر از نیمكره چپ خود استفاده می‌كند. اهمیت این انتقال از نیمكره راست به نیمكره چپ مغز در تحقیقات متعدد كه توسط بیكر و همكارانش صورت گرفته، نشان داده شده و مورد تأیید قرار گرفته است (دریر[14] و همكاران، 1999). بنابراین، تحول خواندن متضمن انتقال كار از نیمكره راست به نیمكره چپ مغز می‌باشد. در حالیكه در برخی از كودكان این انتقال صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد كه عدم انجام این انتقال بیشتر مربوط به خودكار نشدن خواندن باشد. احتمالاً در اینجا اختلال ساختاری یا كنشی در یكی از دو نیمكره مغزی چپ یا راست وجود دارد. در این شرایط كودك نارساخوان هر بار سعی می‌كند رابطة بین شكل حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن را پیدا كند و از آنجایی كه این ارتباط خودكار نشده است، خواندن كند و به صورت منقطع انجام می‌شود. كودك دچار خطاهای چندپارگی[15] (از قبیل كند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ روی كلمات و تكرار آن و.‌..) می‌شود كه سرعت و سیالی خواندن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیكر این نوع اختلال خواندن را نوع p (ادراكی[16]) نامیده است (بیكر و رابرتسون[17]، 2002).

نوع دیگر اختلال وقتی است كه انتقال به نیمكره چپ زودتر از موعد انجام شده است و یا اصولاً از ابتدا در خواندن كلمات، نیمكرة چپ نقش اساسی بازی كرده است. در نتیجه این نوع اختلال، روال طبیعی بازشناسی شكل كلمه و سپس تبدیل آن به صوت و معنی طی نمی‌شود. در نتیجه كودكان نارساخوان دچار خطاهای اساسی[18] (از قبیل خطاهای مربوط به حذف‌ها[19]، وارونه سازی ها[20] و جابجایی[21] حروف و هجاها در یك كلمه) می‌شوند. بیكر این نوع اختلال خواندن را نوع L (زبانشناختی[22]) می‌نامد (بیكرورابرتسون، 2002).

بیكر برمبنای دیدگاه نوروسایكولوژی به  طبقه‌بندی و درمان كودكان نارساخوان نوع P/L پرداخته است. به اعتقاد بیكر، مغز این قابلیت را داردکه از راه تحریكهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی برطبق مدل تعادل بیكر با تحریك نیمكره مغزی چپ می‌توان به درمان كودكان نارساخوان نوع P پرداخت و با تحریك نیمكره مغزی راست به درمان كودكان نارساخوان نوع L پرداخت. زیرا كودكان نارساخوان نوع P دارای نارسایی در نیمكره چپ وكودكان نارساخوان نوع L دارای نارسایی در نیمكره راست می‌باشند. بنابراین، برای درمان كودكان نارساخوان نوع P/L، تحریك یكی از دو نیمكره مغزی راست یا چپ مناسب است (بیكر و رابرتسون، 2002).

در تحقیقات فزاینده‌ای اثربخشی شیوه‌های نوروسایكولوژی در درمان انواع كودكان نارساخوان برطبق مدل تعادل بیكر نشان داده شده است. پاره‌ای از محققان از جمله بیكر، بوما و گاردین[23]، 1990؛ بیكر و لیچ[24]، 1986؛ بیكر و مورلند[25]، 1981؛ بیكر و وینك[26]، 1985؛ اسپایر[27]، دجانگ[28]، و بیكر، 1987؛ گریس[29]، 1990؛ كپر[30]، 1987، 1988، 1993، 1994؛ كپروباس[31]، 1991، كپروهمبرگر[32]، 1994 راسو[33]، 1993؛ وان استرین[34] و همكاران، 1995؛ رابرتسون، 2000؛ بیكرورابرتسون، 2002؛ بیكر، 2004؛ گلدستین و آبرزات، 2001؛ دریر و همكاران، 1999 در تحقیقات خود، اثربخشی شیوه‌های درمانی نوروسایكولوژی را در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L نشان داده‌اند. یعنی این محققان با تحریك یكی از دو نیمكره مغزی چپ و راست با توجه به نوع اختلال خواندن موفق به درمان كودكان نارساخوان شده‌اند.

همچنین تحقیقات آزمایشی و بالینی بسیاری برروی كودكان نارساخوان سایر کشورها بازبانهای مختلف از جمله انگلیسی (رابرتسون، 2000، بادین[35]، 1996؛ كپرودكر[36]، 1995؛ گلدستین و آبرزات[37]، 2001)، ایتالیایی (لارسوو همكاران، 2004)، فنلاندی (نیوونن[38] و همكاران، 1992) و هلندی (كپر، 1997؛ بیكر و همكاران، 1996) صورت گرفته است. این محققان از تحریك یكی از دو نیمكره مغزی چپ و راست به درمان كودكان نارساخوان نوع P/L با درنظر گرفتن زبان مادری آنها پرداخته‌اند (به نقل از بیكر و رابرتسون، 2002).

به طور كلی، نتایج پژوهشهای گوناگون در بسیاری از كشورهای غربی (از جمله انگلیس، امریكا، ایتالیا و هلند و.‌..) اثربخشی شیوه‌های نوروسایكولوژی را در درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L (با درنظر گرفتن زبان مادری آنها) برطبق مدل تعادل خواندن بیكر نشان داده‌اند. اما بررسی‌های انجام شده در كشورهای آسیایی حاكی از آن است كه تاكنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینة بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایكولوژی در درمان انواع كودكان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیكر صورت نگرفته است.

بنابراین در راستای اهداف فوق، پژوهش حاضر درصدد است اثر شیوه‌های درمانی نوروسایكولوژی بیكر را در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) ایرانی دارای زبان مادری فارسی مورد بررسی قرار دهد. لذا، مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال كلی است كه آیا كاربرد شیوه‌های درمانی نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی مؤثر است؟

[1]– Dyslexia

[2] – Reid

[3] – farmer & kiein

4 – Developmental Dyslexia

5 – Lorusso.

6 -Debray-Ritzen

[7] – olson,.

[8] – Stanovich

[9] – Mash

[10] – Barkley

[11] – Fennell

[12] – Balance Model of Reading

[13] – Bakker

[14] – Dryer

[15] – Fragmentation error

[16] – Perceptual

3 – Robertson

4- substantive error

[19] – omissions

[20] – Reversals

[21] – substitutions

[22] – linguistic

[23] – Boma and Gardien

[24] – Licht

[25] – Moerland

[26] – Vink

[27] – Spyer

[28] – De Jong

[29] – Grace

[30] – Kapper

[31] – Bos

[32] – Hamburger

[33] – Russo

[34] – Van strien

[35] – Bodien

[36] – Dekker

[37] – Goldstein & Obrzut

[38] – Neuvonen

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *