خصوصیات مربوط به شخصیت بزه كار: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه كار

1- سن بزهكار : نتایج حاصل از بررسی 200 پرونده محكومیت كیفری نشان می‌دهد كه سطح سن بزهكاری در سنین بین 25-19 (26 درصد) بالاترین میزان را دارد .

الف ) سن تاهل : سن ازدواج از بین زنان بر اساس بررسی 50 پرونده بزهكاری نشان می‌دهد كه 46 درصد آنان بین سنین 15-13 سالگی ازدواج كرده اند .

ب) نتایج ناشی از 100 مورد پرسشنامه بیانگر این است كه 41 درصد از زنان بزهكار بیش از یكبار ازدواج كرده اند .

2- تجرد یا تاهل : كه از 200 مورد پرونده محكومیت كیفری 51 درصد زنان بزهكار متاهل هستند .

3ـ  سابقه محكومیت

راههای پیشنهادی در جلوگیری از بزهكاری زنان در ایران

  • جانشین كردن نظام اصلاح و تربیت به جای روش اجرای مجازات‌ها
  • توجه بیشتر به مسائل خانوادگی
  • طرد بزهكاران حرفه‌ای و اعتیادی از راه اقدامات تامینی
  • توسعه كادر مدد كاران اجتماعی و اشتراك مساعی بیشتر انجمن حمایت از زندانیان در امور زندان‌ها و زندانی‌ها
  • از بین بردن نقاط آلوده و كنترل نظارت بیشتر در نقاط مزبور
  • ایجاد كارهای حرفه‌ای بیشتر برای زنان در زمینه رشد استعداد و طرز تفكر آنان و تامین نیازهای اجتماعی‌شان

 

شناخت مجرم از دیدگاه جامعه‌شناسی

در این مورد باید گفت كه جرم چیست و مجرم كیست ؟

برای شناخت جرم در هر جامعه باید ابتدا به عوامل اقتصادی ،‌سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و پرورشی آن جامعه توجه كرد و دید آیا عوامل فوق تا چه حد انسانی و سازنده و یا غیر انسانی و جرم آفرین هستند چون همانطور كه در بحث شناخت كجروی ها و انحرافات اجتماعی بحث كردیم هیچكس كجرو و یا مجرم متولد            نمی‌شود .

معمولا اصطلاح مجرم فقط در مورد اشخاصی كه از قوانین جامعه تخلف می‌كنند بكار برده نمی‌شود بلكه به اشخاصی كه مرتكب اعمال خلاف اخلاق یا عرف و فرهنگ جامعه كه احساسات مردم را جریحه دار می‌سازند نیز اطلاق می گردد .

مجرمین را می‌توان بر دو گونة متفاوت یعنی اتفاقی و یا حرفه ای تقسیم كرد . مجرمین اتفاقی فقط موقعی كه فرصت مناسبی پیدا كنند مرتكب جرم می‌شوند و سعی می‌كنند كه با كنترل كارهای پنهانی خود ، اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگهدارند اینگونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتكب جرم می‌شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا كشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز كشیده می‌شوند و بیشتر ارتكاب عملشان از بی ثباتی عاطفی آنها ناشی می‌شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتكاب برایشان باقی بماند ممكنست به ارتكاب جرایم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند . مجرمین حرفه ای كسانی هستند كه بر اثر تكرار اعمال جرم آمیز در ارتكاب جرم بیشتر پا بر جا و ثابت هستند و آنچه كه انجام می‌دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان بعنوان فرهنگ جنائی گروه خویش پذیرفته شده چون آنها خود را از افراد عادی این جامعه نمیدانند و بین خود و دیگر مردم پیوندی احساس نمی‌كنند . در حالیكه اعمالش از نظر همفكران خویش مورد تأیید و تصدیق قرار می‌گیرد مجرمین كهنه كار ، ماهر و آنهائیكه با گرفتن پول یا امتیاز به هر نوع عمل خلافی مبادرت می ورزند ، از این گروهند بیشتر افراد این دو گروه كمتر از سی سال دارند و آرزوی یافتن مقام و یا ثروت از طریق بدست آوردن منافع اقتصادی آنها را وادار به اینگونه اعمال می‌كند . مسأله‌ای كه از نظر جامعه‌شناسی بسیار قابل توجه است اینكه اینگونه افراد از لحاظ شكل ظاهری با مردم عادی جامعه خویش هیچگونه تفاوتی ندارند و آنچه مهمتر است اینكه در هر شرایط و بهرحال می‌توان با تغییر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و پرورشی به بهبود آنان كمك كرد و به موقعیت رسید بخصوص در مورد مجرمین اتفاقی .

ولی هستند افرادی كه بر اثر عدم تعادل روانی و یا اعتیاد به مواد مخدر مرتكب اعمال جنایت آمیز می‌شوند و خود در لحظه وقوع عمل جنایت آمیز به كاری كه می‌كنند وقوف و آگاهی ندارند و قصد و عمد و انگیزه ای هم برای این عمل ندارند اینگونه افراد باید از جامعه دور شوند و به مؤسسات روان درمانی برای بهبود كامل سپرده شوند چون خطر اجتماعی آنان بیشتر از دو گروه دیگر است .

گروه دیگری هستند كه در جامعه دارای قدرت ، ثروت و یا موقعیت اجتماعی هستند ، مرتكب اعمال خلافی می‌شوند و اعمال جرم آمیزشان بخاطر موقعیت شان یا از نظر دیگران پوشیده می ماند و یا جامعه قدرت محاكمه آنها را ندارد ولی با گذشت زمان و آگاهی روز افزون مردم از نفوذ اینگونه افراد روز بروز كاسته می‌شود چون دنیا بطرف عدالت اجتماعی پیش می رود .

جامعه جرم خیز

در جوامع پیشرفته و یا صنعتی امروزی كه خود را اسیر تكنولوژی نموده و روابط انسانی را فراموش كرده اند تجاوز ، سركشی ، عصیان ، كلاهبرداری ، سرقت ، آدم كشی با شدت و بیرحمی هر چه بیشتر پدیدار می گردد و مردم اینگونه جوامع را وحشتزده و هراسناك نمی‌نماید تا به حدی كه همه از هم میترسند و یا به هم اعتماد ندارند . وقایع خونین و مرگبار هر روز بیشتر و شدیدتر می‌شود در حالیكه اكثر مردم جوامع امروزی نسبت به گذشته از آموزش های جدید ، بیشتر برخوردارند پس باید كمتر مرتكب چنین اعمال غیر انسانی شوند هر روز تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مرم بیشتر می‌شود . فرزند كشی ، همسر كشی ، همنوع كشی و دیگر جنایاتی كه شرحشان را از جراید و رسانه های گروهی میخوانیم و می‌بینیم همه و همه نشان بی ثباتی اجتماعی و ضعف روابط و اصول انسانی و اخلاقی است . بی اعتقادی و بی ایمانی مردم نسبت به اصول اخلاقی و انسانی كه به گسترش اینگونه جریم و جنایات كمك كرده به این دلیل بیشتر می‌شود كه به جای توجه به حیثیت انسانی به ارزش‌های مادی بیشتر توجه می‌كنند وقتی می خوانیم یكنفر در فلان جامعه در یك روز چند نفر را از نعمت زندگی محروم می‌كند و یا توسعه طلبی و جاه طلبی صاحبان قدرت  با ایجاد جنگها عده بیشماری از مردم بیگناه را بخاك و خون می كشاند فقط بخاطر اینكه عده ای كه در كار صنایع تسلیحاتی سرمایه گذاری كرده اند به ثروت بیشتری دست یابند و رهبران انها به توسعه طلبی خود برسند در اینصورت برای مفهوم انسانی جائی باقی نمیماند . هنوز هم دنیا اثرات تلخ جنیات جنگ های جهانی را تحمل می‌كند و هنوز هم مشاهده معلولین جنگی احساسات انسانی مردم جوامع خویش را جریحه دار می‌نمایند راستی چرا ابرقدرتها با گسترش اینگونه اعمال اعتماد عمومی را كم می‌كنند و به بی ایمانی مردم نیز كمك می‌نمایند و تعادل اقتصادی و اجتماعی را در جهان و بعد در جوامع برهم میزنند . و بر هم خوردن تعادل اجتماعی و اقتصادی خود یكی از عوامل ازدیاد جرایم است چون پس از دستگیری مجرمین وقتی به علت ارتكاب جرمشان پی می بریم می‌بینیم كه بیشتر ریشه اقتصادی و اجتماعی دارد تا جنبه روانی و تازه بیماریهای روانی از جنگها و گسترش اعتیاد و الكسیم ناشی می‌شود .

ازدیاد جرایم در جامعه امریكا به حدی رسیده است كه در شهرهای بزرگ و صنعتی و تجارتی كسی جرأت پیاده روی در خیابان ها و پاركها را به هنگام شب ندارد و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به حدی رسیده است كه مردم در حالت هراس اجتماعی بسر می برند چون جرایم در اینگونه جوامع روزبروز بیشتر می‌شود .

وقتی به ریشه و علل ارتكاب جرایم توجه كنیم می‌بینیم آنقدر كه جامعه و شرایط نامطلوب آن مؤثر است ، فرد گناهی ندارد .

برای شناخت علل اجتماعی ازدیاد جرایم در اینگونه جوامع باید به نادرستی قوانین جزا و عدم سازگاری آن قوانین با شرایط و اوضاع و احوال كنونی و كیفر بیش از حدی كه برای بیشتر مجرمین در نظر می‌گیرند توجه كرد در  حالیكه همین قوانین جزای پوسیده و قدیمی در برابر عده ای ، آبستن حوادث و شرایط و روابط می‌شود و به نوبه خود دلیل عمده ای برای ارتكاب جنایت و تجاوزبه دیگران می‌شود .

با اینگونه قوانین جزا مجرمین را محكوم به مرگ می‌كنند یا به زندان می فرستد ولی آیا كشتن عده ای جز از بین بردن و نابودی معلول نتیجه گیری دارد ؟ علل اگر باقی بمانند ،معلولهای بیشتری را به وجود می آورند و دیگران جای جنایتكاران گذشته را می‌گیرند چنانچه مطالعه ای در زمینه درصد جرایم شود به این نتیجه می‌رسیم كه روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می‌شود پس از قوانین جزا هم راهی برای جلوگیری از ارتكاب جرایم نیست چنانكه كسی با ارتكاب عمل تجاوز جنسی به عنف در جامعه ما كه منع قانونی دارد او را به 3 تا 7 سال زندان محكوم می‌كنیم و طبق همین قوانین اگر كسی بیش از 6 ماه محكومیت قضائی داشته باشد از كلیه حقوق اجتماعی محروم است حتی حق استخدام شدن را از او می‌گیرند یعنی كسی است كه با یك خلاف كه برای هر كس در زندگی ممكنست اتفاق افتد نمی‌تواند به استخدام دولت یا مؤسسات دیگر در آید و یا به تحصیل خود ادامه دهد پس جامعه و قوانین حقوقی ، عملا او را از ساخت اجتماعی بازداشته و به كجروی او كمك می‌كند.

حال باید دید با فرستادن جوانی به زندان او را در كنار چه كسانی قرار می‌دهیم و آیا زندان برایش بصورت آموزشگاه مناسبی در جهت آموزش شیوه های مختلف ارتكاب جرم در نمی آید ؟ اگر به شرح پرونده های جنائی دادگستری مراجعه كنیم می‌بینیم كه چه انسانهائی قربانی قوانین كهنه جزائی شده و برای همیشه از جامعه طرد شده‌اند در حالیكه عملشان در اصل بر آورد نیاز جنسی و طبیعی آنها بوده است منتها بر اثر عدم آگاهی شیوه صحیح و جامعه پذیر ارضاء جنسی را نمی دانسته اند . همچنین است در مورد جرایم دیگر و چگونگی مجازات آنها .

رسانه های گروهی از طریق نمایش فیلم های جنائی تلویزیونی ، صفحات حوادث مطبوعات و رمان های پلیسی و جنائی نیز در امر یادگیری و ازدیاد جرایم تأثیر نامطلوبی دارند چون بسیاری از مجرمین جوان سعی كرده اند خود را بجای هنر پیشه های فیلم های جنائی گذارند به عبارت ساده تر اعمال آنها را تقلید نموده اند. مهاجرت و شهر گرائی روستائیان یكی دیگر از عوامل ازدیاد جرم است چون پس از مهاجرت به شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ جامعه سازگار نمایند وضع مهاجرین مكزیكی در امریكا و ازدیاد جریام بین آنها و یا روستائیان جامعه ما كه به علت عدم آگاهی زودتر در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار می آیند و بنوبه خود مرتكب جرایم مختلفی می‌شوند از این نمونه اند .

عدم تأمین اقتصادی و اجتماعی از قبیل نداشتن مسكن مناسب و تغذیه درست و امكانات درمانی به ضعف روابط انسانی منجر می‌شود و ضعف روابط انسانی هم خود به خود به تجاوز و بی توجهی نسبت به دیگر افراد جامعه منجر می‌شود . اگر احتیاجات اولیه مردم تأمین شود . عصیان ، تجاوز و بدنبالش ارتكاب جرم كمتر خواهد شد چون فقر یكی از عوامل كشش به طرف ارتكاب جرك است ولی علت اصلی آن نیست . فرزندان خانواده‌های فقیر ممكنست در معرض برخورد رفتارهای ناپسند واقع شوند و مرتكب جرایمی گردند . ولی اغلب هم انسانهای مفیدی برای جامعه می‌شوند .

توجه به معیارهای ارزش مادی و مقام پرستی بجای توجه به حیثیت معنوی و انسانی در جوامع باصطلاح متمدن امروزی ممكن است به ارتكاب جرایم خاصی منجر شود مثلاً خود فروشی برخی برای كسب مقام در برخی جوامع و یا به خاطر تهیه و خرید وسائل زینتی و زیبائی بخصوص اگر در آمد نداشته باشند بدست آوردن آنها می‌تواند انگیزه ای برای ارتكاب جرم باشد .

عوامل شغلی نیز می‌تواند انگیزه ارتكاب جرم شوند مثلاً صاحبان قدرت و ثروت و سوداگران هر جامعه ممكنست در معرض خطر كشته شدن واقع شوند همچنین روانپزشكان در معرض خطر حمله بیماران روانی خود هستند و یا قضات نیز در معرض حمله مجرمین جامعه خویش می‌باشند و یا قاچاقچیان كه برای پیشرفت كار خود ممكنست به دیگران صدمه ای برسانند .

محیط پرورشی نامساعد به بیكاری و ولگردی افراد كمك می‌كند و ولگردی به نوبه خود به ازدیاد ارتكاب جرایمی منجر شود و یا چنانچه والدینی كه مجرمین حرفه ای هستند اگر فرزندانشان را خود پرورش دهند امكان ارتكاب جرایم آنان از طریق روش های تربیتی نادرست والدینشان وجود دارد .

با توجه به عوامل فوق جرم از این دیدگاه باید به عنوان یك پدیده ضد اجتماع مورد مطالعه و تحقیق واقع گردد و دراین گونه تحقیقات به همبستگی و ارتباط بین اعمال جرم آمیز و شرایط اقتصادی و اجتماعی و پرورشی جامعه نیز باید توجه كرد .

برای جلوگیری از ازدیاد ارتكاب جرایم در هر جامعه ابتدا باید محیط اجتماعی و نوع جرم را شناخت و به علل آن توجه كرد تا از طریق آموزش صحیح و ایجاد محیط سالم و باز آموزی روش زندگی درست را از طریق تعلیم حرفه ای خاص كه مورد نیاز جامعه باشد به آنها یاد داد چون بیكاری یكی از عوامل ارتكاب جرم است تأمین زندگی اقتصادی مردم و فراهم آورن وسایل و امكانات زندگی به شكل صحیح در حد نیاز انسانی راه حل دیگری برای از بین بردن ارتكاب جرایم است .

رعایت و اجرای قانون بصورت عادلانه و برای همه بطور یكسان به ایمان مردم نسبت به معیار حقوقی كمك می‌كند چون احساس عدالت اجتماعی خود انگیزه مناسبی برای جلوگیری از ارتكاب جرم است . ایجاد امكانات درمانی در مؤسسات درمانی از طریق بحث درباره مسائل اجتماعی زنبگی مجرمین و نشان دادن زندگی صحیح له آنها با شركت و اظهار نظر مجرمین در گروه درمان كه شامل مددكار اجتماعی ، روانشناس ، روانپزشك و جامعه‌شناس است به نوبه خود روش صحیح زندگی را به آنها یاد می‌دهد و شانس بازگشت آنها را به جامعه و زندگی عادی بیشتر می‌كند . (فرجاد،                    1363: 186-180)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *