ساپورت اجتماعی و جنبه های ان


ساپورت اجتماعی

عبارت «مسئله این نیس که چه چیز رو میدونید، بلکه اینه که کی رو می شناسین» تا حدی گفتی نامانوسه اما قدری خردمندی در اون پنهونه. این ضرب المثل قدیمی دانمارکی که «هیچکی اونقدر توانا نیس که نیاز به همسایه نداشته باشه نقطه نظر رو مثبت می کنه. تحقیق جدید درباه ساپورت اجتماعی، توجه رو بر جنبه های مثبت روابط اجتماعی متمرکز کرده یعنی اون دسته از بستگیای داخل فردی که مورد علاقه و پاداش دهنده و ساپورت کننده هستن. شبکه اجتماعی آدمایی رو در بر میگیره که میشه به اونا تکیه کرد. مردمی که به فرد اجازه میدن بدونیم اونا نگران ارزشها هستن و ما رو دوست دارن. هرکی واسه شبکه اجتماعیه ساپورت اجتماعی رو تجربه می کنه.دلایل مبنی بر اینکه طرق غیر انطباقی تفکر و رفتار به طور نامناسب در بین افراد با ساپورت اجتماعی کم روی میده در حال افزایشند.اندازه کفایت ساپورت اجتماعی هم درآسیب پذیری و هم در مقابله نقش داره. آسیب پذیری جسمی و روانشناختی به موازات کاهش ساپورت اجتماعی زیاد می شه، یعنی ،ساپورت اجتماعی به عنوان سپری در مقابل آشفتگیهای زندگی در دنیای پیچیده عمل می کنه. نه تنها ساپورت اجتماعی طی دوره فشار روانی بسیار کمک کننده س، بلکه در مواقع آرامش نسبی هم خوبه(ساراسون[1]،1987،به نقل از نجاریان و همکاران،1381).

از طرف دیگه نوجوونی دوره ای از زندگیه که با مسائل و مشکلات زیادی واسه نوجوانان و خونواده های اونا همراهه اگه رفتار و ساپورت اجتماعی در این دوره از زندگی به چگونگی درست انجام نشه مشکلات بعدی اون به شکل اضطراب، افسردگی، خشونت بدگمانی و .. نسبت به مسائل زندگی در اونا شکل میگیره. میشه گفت که روشای غیر انطباقی رفتار در بین نوجوانانی شایعه که داخل خونواده ساپورت اجتماعی کمی دارن. بررسیای جور واجور نشون دادن که از دست دادن ساپورت اجتماعی نه تنها باعث خلل در خوداتکایی می شه بلکه روابط پریشون بین نوجوانان و خونواده رو زیاد می کنه. برای تامین ساپورت اجتماعی و روانی  نوجوون، نیازمند همکاری موثر و دوطرفه وی و خونواده  است. نوجوانانی که درک صحیحی از معنا و معنی زندگی دارن، به همون نسبت از انگیزه نیرومندی برای جنگ با مشکلات و حل معضلات زندگیشون دارن و این امر به نوبه خود باعث رد و بدل کردن روحی و سلامت روانی می شه. در مقابل، نوجوانانی که زندگی رو بدون معنا می دانند، دلیلی برای حفظ و حراست از آن نداشته و بیشتر در برابر افسردگی و احساس داخل تهی بودن قرار می گیرند  بعضی از تضادهای درونی، علاوه بر آزار روحی، مانعی برای بهداشت روانی نوجوانان حساب می شه. مثلا اون از یک سوی خواستار استقلال بیشتر و تا حدی جدا شدن از والدین ومتکی به خود شدنه ولی از سوی دیگر از احتمال اینکه نتونه نیازهای خود رو جوابگو باشن، نگران بوده و رنج می بردواین دو اتفاق درتضاد با یکدیگرند.

نوجوانان لازمه، شیوه های حل تضادها و تعارضهای روحی خود رو بیاموزد  «جریان فکر آدمی بر روند زندگیش تاثیر می گذارد.»هر چند این عبارت، یکم بدیهی به نظر می رسد ولیکن درعمل و زندگی روزمره کمتر کسی به اهمیت و معنای اون توجه داره، مثل نوجوانان در تحلیل رابطه نوع تفکر و شیوه زندگی، دچار نوعی غفلت و بی خبری هستن، نوجوانان باید بتونن چگونگی تاثیر افکار و رویکردهای جور واجور رو بر جلوه های جور واجور زندگی، به درستی تحلیل کرده و رابطه اونا رو تبیین نمایند. مثلا اگر رویکرد مثبت و معقولی به زندگی داشته باشیم، زندگیمون روند مطلوب وقابل قبولی و مثبتی داره و در مقابل، در پیش گرفتن رویکرد منفی وغیر منطقی هم موجب آشفتگی زندگی و برهم خوردن تعادل شخصیت خواهدگردید. شناخت و آگاهی از خط سیر زندگی و مراحل تغییر و تکامل انسانهای والا وا سوه نوجوانان رو در تحقق یک شخصیت متعادل و برخوردار از سلامت روان، یاری می بده.اون چیزی که گفته شد نیازمند ساپورت روانی دور و بری ها خصوصا خانواده س(احدی،1385).

راتوس[2] (2003) عقیده داره که ساپورت اجتماعی اثرات بد فشار روانی رو از پنج روش کاهش و ضعیف کردن می کنه:

1- توجه عاطفی : شامل گوش دادن به مشکلات افراد و بیان احساسات همدلی، مراقبت، فهم و قوت قلب دادن.

2- کمک کنی: یعنی ارائه ساپورت و کمک که به رفتار انطباقی میرسه.

3- اطلاعات : ارائه راهنمایی و پیشنهاد جهت افزایش توانایی مقابله ای افراد.

4 آزمایش : ارائه پسخوراند از طرف بقیه در مورد کیفیت کارکرد باعث تصحیح کارکرد.

5- جامعه پذیری : دریافت ساپورت اجتماعی معمولا به دلیل جامعه پذیری بوجود میاد پس اثرات سود مندی به دنبال میاره. پژوهشا به طور ثابت بر نقش کاهش کننده ساپورت اجتماعی بر استرس تاکید داشتن  اندازه مرگ ومیر در مردانی که متاهل هستن به راه معنی داری پایین تر از کسانیه که مجردند .لو عقیده داره ساپورت اجتماعی اثرات رویدادهای استرس زا رو کاهش می کنه و به تجربه احساسات مثبت میرسه . ساپورت اجتماعی با خوش حالی و سلامت روانی رابطه مثبت داره  دیلی و  لاندرز[3](2005) نشون دادن که ساپورت اجتماعی موجب موفق شدن بر مشکلات زندگی زناشویی می شه . زوجینی که از ساپورت اجتماعی دارن رضایت بالاتری از زندگی دارن. استروبی و بقیه[4] (2006) اشاره کردن که ساپورت اجتماعی مثل یک کاهش کننده تجربه عزا عمل می کنه. آدمایی که از دست دادن رو تجربه می کنن وقتی از ساپورت اجتماعی برخوردار باشن بهتر با اون کنار میان و بهبودی از تجربه عزا با سهولت بهتری صورت میگیره .هم اینکه ساپورت اجتماعی در کاهش علایم افسردگی پس از عزا تاثیر معنا داری میذاره. ادبیات پژوهشی در مورد ساپورت اجتماعی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد : اول مطالعاتی که متمرکز بر سیستمای حمایتی در محیطه . دوم، مطالعاتی که به سازه ساپورت اجتماعی تصوری توجه دارن یعنی بنا به تصور شخصی، چه اندازه از ساپورت شخصی برخورداره .محققان جور واجور نشون دادن که رضایت از زندگی یکی از پیش بینی کنندهای سلامت روانیه رضایت از زندگی از بقیه سازه های روان شناختی مثل عاطفه مثبت و منفی، عزت نفس و خوش بینی متمایزه  دلایل تجربی نشون دهنده اینه که بعد زمانی رضایت از رضایت از گذشته و رضایت از حال، زندگی مهمه و رضایت از آینده سه بعد جدا رضایت از زندگیه .بقیه متغیرهای روان شناختی مربوط به رضایت از زندگی مثل امید و خوش بینی هم به طرف دیدگاه زمانی آینده مدار حرکت کردن. لازاروس و فولکمن[5](1996) به چندین راه اشاره کردن که دیدگاه امیدوارانه و خوشبینانه موجب فراخوانی هیجانای مثبت می شه و کیفیت مقابله با منابع استرس رو بهتر کنه شوارتز[6] و استراک[7](2008) نشون دادن که جدا سازی سه سطح رضایت از زندگی یعنی رضایت از گذشته، حال و آینده واسه محاسبه تاثیرات این سازه بر سلامت روانی جلو بینیای دقیق تر سلامت روانی و مقابله با منابع استرس زندگی منجر می شه.هانکانن و همکاران(1999) یک فراتحلیل در مورد رضایت از زندگی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که رضایت کمتر از زندگی با خطر بالاتر خودکشی همبستهه، حتی وقتی متغیرهایی چون سن، جنس، وضعیت سلامت پایه و مصرف الکل کنترل شه. مردان ناراضی از زندگی درمقایسه با زنان ناراضی، 25 بار بیشتر در خطر خودکشی قرار دارن. در کل تحقیقات بر نقش ساپورت اجتماعی واقعی و  تصوری تاکید داشتن.

2-16-جنبه های ساپورت اجتماعی

بعضی ساپورت اجتماعی رو واقعیتی اجتماعی و بعضی دیگر اون رو ناشی از ادراك فرد می دانند. ساراسون(به نقل از علی پور،1390) ساپورت اجتماعی رو مفهومی چند بعدی می دونه كه هر دو رو در بر می گیرد. بررسیا نشون می بده كه بین ساپورت اجتماعی وسلامتی ارتباط معناداری هست. افرادی كه ساپورت اجتماعی بالاتری دارن، از سلامت بهتری دارن(چموت و پرنگر[8]، به نقل از علی پور،1390). همچنین بررسیا گویای اون هستن كه واكنشهای فیزیولوژیك نسبت به استرس، تحت تاثیر ساپورت اجتماعی تغییر می كند محققان به این نتیجه رسیدن كه ساپورت اجتماعی قبل بینی كننده قوی سلامت در زندگیه. ساپورت اجتماعی احتمال بیمارشدن رو كاهش می بده، بهبودی رو تسریع ومرگ رو كم می كند(بركمن[9]، 1995).مك نیكولاس[10] ( 2003 ) بین ساپورت اجتماعی و رفتارهای بهداشتی مثبت، همبستگی معناداری راگزارش کردن. محققان برای تبیین چگونگی تأثیرحمایت اجتماعی بر سلامتی، دومدل رو مطرح كرده ان : 1- مدل تأثیركلی: ساپورت اجتماعی صرف نظر از اینكه فرد تحت تأثیر استرس باشه یا نه، باعث می شه تا فرد ازتجارب منفی پرهیز كند وازاین رو اثرات سودمندی برسلامتی داره(سارافینو، به نقل ازعلی پور، 1390) . 2- فرضیه سپرمانند : ساپورت اجتماعی تنها برای افراد تحت استرس سودمنده وچون مانع نفوذ استرس برفرد می شه. ساپورت اجتماعی وحتی ادراك ساپورت اجتماعی با پاسخهای ایمنی بدن ارتباط داره بارون وهمكاران،(علی پور،1390) دریافتند افرادی كه نمره ساپورت اجتماعی بیشتری دارن از وضعیت ایمنی بهتری هم دارن. ساپورت اجتماعی رو دارای نقشی محافظت كننده در برابر اثرات استرس امتحان گزارش کردن. بعضی بررسیا فشارخون پایین تر رو درمیون همسالان و جوانان دارای ساپورت اجتماعی بالا گزارش كردند.

راتوس، 2003؛ به نقل ازعابدیان و پیروی، 1386) عقیده داره كه ساپورت اجتماعی اثرات بد فشارروانی رو ازپنج طریق تعدیل وتضعیف می كند : 1- توجه عاطفی شامل گوش دادن به مشكلات افراد و ابرازاحساسات، همدلی، مراقبت، فهم وقوت قلب دادن 2- یاری رسانی یعنی ارائه ساپورت ویاری كه به رفتارانطباقی می انجامد، 3- اطلاعات یعنی ارائه راهنمایی وتوصیه جهت افزایش توانایی مقابله ای افراد، 4- ارزیابی یعنی پسخوراند ازسوی دیگران درزمینه كیفیت عملكرد منجربه تصحیح عملكرد 5- جامعه پذیری یعنی دریافت ساپورت اجتماعی معمولاً به دلیل جامعه پذیری به وجود می آید درنتیجه اثرات سودمندی به دنبال می آورد. پژوهشها به طورثابت برنقش تعدیل كننده ساپورت اجتماعی براسترس تأكید داشتن .میزان مرگ ومیر درمردانی كه متأهل ان به راه معناداری پایین ترازكسانیه كه مجردند. عقیده داره ساپورت اجتماعی اثرات رویدادهای استرس زا رو تعدیل می كند و به تجربه احساسات مثبت می انجامد. ساپورت اجتماعی با شادكامی و سلامت روانی رابطه مثبت داره. دهلی و لاندرز[11](2005) نشون دادن كه ساپورت اجتماعی موجب موفق شدن بر مشكلات زندگی زناشویی می شه. استروبی و بقیه(2006 ) اشاره كردند كه ساپورت اجتماعی مثل یك تعدیل كننده تجربه عزا عمل می كند. افسردگی یكی ازشایع ترین مشکلات روانیه و  چندین عامل دربروزوشیوع اون نقش دارن : رویدادهای منفی زندگی وپایین بودن سطح ساپورت اجتماعی، دوعامل مربوط به افسردگی دونسته شدن. بررسیا، وجود رابطه میان ساپورت اجتماعی پایین وسلامت روانی رو مورد تأیید قرارداده ان (بیرشك ودیگران، 1385 ).

2-17-شکل های جور واجور ساپورت اجتماعی

محققان تلاش کردن شکل های جور واجور حمایتا رو طبقه بندی کنن. اونا فکر می کنند از پایهً پنج نوع ساپورت اجتماعی هست :

1ـ ساپورت عاطفـی[12]: که شامـل بیان همــدردی ، توجـه ، محبت و علاقه نسبت به فرده. در این صورت فرد در زمان استرس ، احساس آسایش ، اطمینان و به جایی تعلق داشتن می کنه .

2ـ ساپورت ارزشی[13]: از روش بیان احترام ، تشویق یا موافقت با نظـرها ، یا احساسات فرد ، و آزمایش مثبت فــرد در مقایسه با کسائی که مثلاً وضعیتشان بدتراز اونه ، صــورت می گیــرد . این نوع ساپورت موجب افزایش احساس با ارزش بــودن ، لیاقت و اعتبار در فرد می شه . ساپورت ارزشی ، به ویژه در زمان آزمایش استرس ، به درد بخور واقع می شه .

3ـ ساپورت عملی و مادی[14] : که شامل کمکهای مستقیم به فرده ، مثل انجام دادن کارای خونه یا قرض دادن پول به اون .

4ـ ساپورت اطلاعاتی[15] : شامل پیشنهاد کردن، دادن پیشنهاد یا دادن جهت و پسخوراند به بیماره . مثلا ، امکان داره دکتر یا دوستان اطلاعاتی در مورد درمان در اختیار مریض بذارن. یا امکان داره همکاران فردی که با یک تصمیم گیری شغلی رویاروست، پیشنهادهای خوبی به اون بکنن.

5ـ ساپورت شبکه ای[16] : به فرد احساس عضویت در گروهی با علایق و فعالیتهای اجتماعی مشترک میده ( سارافینو ، 1986، به نقل از نجاریان و همکاران، 1387).

چه کسائی از ساپورت اجتماعی دارن

همه ادما از ساپورت اجتماعی مورد نیازشون برخوردار نمی شن . عوامل زیادی در تعیین این حمایتها تاثیردارن. بعضی ازاین عوامل به خود فرد مربوط می شن. اگه فردی، اجتماعی نباشه، به  بقیه کمک نکنه و اجازه نده بقیه بفهمن که به کمک نیاز داره، شایدً از حمایتی برخوردار نمیشه . یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بهره مندی از ساپورت، ساختار شبکه اجتماعی فرده ، یعنی پیوندهایی که اون با افراد در خونواده و جامعه داره. این پیوندها از نظر وسعت، تعداد ارتباطات، نزدیکی، و اندازه صمیمیت با هم متفاوت هستنــد. نیاز افــراد به ساپورت از بقیه ، در طـول زندگی تغییر می کنه(سارافینو ، 1986 ، به نقل از نجاریان و همکاران ، 1387).

2-18- مهارت­های اجتماعی

ارتباط لذت بخش و پاداش دهنده با افراد، یکی از مهمترین جنبه­های زندگی می­باشه. در سراسر زندگی روزمره بیشتر، افراد با طیف وسیعی از موقعیت­های بین فردی روبه­رو می­شن. به ویژهً به طور روزمره دانشجویان با همکلاسی­ها، اساتید، مربیان و مسؤلین رفت و امد دارن. علاوه بر این برای برطرف کردن نیازهای روزمره زندگی لازمه با مسؤلین بانکا، مغازه­ها، پزشکان و پستچی­ها روبه­رو شن. مهارت­هایی که روابط رو پیشرفت داده و حفظ می­کنن خیلی مهم می­باشن. خوبه که این روابط در فضایی دوستانه با همکاران، دوستان و خونواده صورت گیرند. در هر کدوم از موقعیت­های گفته شده در بالا مهارت­های اجتماعی مناسب، زندگی رو راحت­تر می­سازه (وارن[17]، 2004).

همچنین، مهارت­های اجتماعی یک عامل کلیدی در رفت و امد با افراد، سازگاری با شرایط محیطی و کارکرد درست می­باشه. هر چی افراد بیشتر قادر به برقراری روابط با دیگران باشن، تجارب پربارتری برای زندگی کسب می­نمایند، مثلا داشتن روابط صمیمی، شرکت در فعالیت­های لذت بخش و پیوستن به گروه­ها. گذشته از این، کسب مهارت­های اجتماعی برای اینکه عضو فعال و شرکت کننده­ای در جامعه باشیم، ضروری و با اهمیت می­باشه. پس، کودکان و بزرگسالانی که دچار مشکلات رفتاری-هیجانی می­شن، در روابط بین فردی خود با مشکل مواجه می­شن. ، مشکل داشتن در تعاملات اجتماعی، یک خصیصه کلیدی در تشخیص این ناتوانی­ها می باشه(چن[18] و بقیه، 2006). وارگر[19] و راترفورد[20] (1993، به نقل از جونز[21] و بقیه، 2005) بین مهارت­های اجتماعی و شایستگی اجتماعی[22] فرق قائل شدن. اونا مهارت­های اجتماعی رو خاص، قابل تعریف، جدا از هم و آموختن رفتارهایی دونسته­ان که نتیجه­اش نتایج اجتماعی مثبت در موقعیت های اجتماعی می باشه. همچنین، مهارت­های اجتماعی به عنوان بخشی از سازه «شایستگی اجتماعی» در نظر گرفته شده. شایستگی اجتماعی مبتنی بر قضاوت­های مشاهده­کنندگان از کارکرد اجتماعی افراد می­باشه، در حالی که مهارت­های اجتماعی رفتارهای خاصی هستن که در اصل برای رفتار شایسته اجتماعی بوجود اومده­ان.

2-19- تعریف مهارت­های اجتماعی

مهارت­های اجتماعی چیزی مشابه رفتار نمی­باشن، بلکه جنبه­هایی از رفتار می­باشن که به افراد در درک و سازگاری طیفی از موقعیت­های اجتماعی کمک می­کنن. والکر[23] (1983، به نقل از، استدلی[24] و بقیه، 2008) مهارت­های اجتماعی رو به عنوان (الف) مجموعه­ای از شایستگی­ها که به افراد اجازه می­بده تا روابط اجتماعی مثبت رو شروع و حفظ نمایند، (ب) همکاری با همسالان و سازگاری رضایت بخش با محیط و (ج) اجازه دادن به آدما که به طور مؤثر با محیط اجتماعی بزرگتر روبه­رو شن، تعریف کرد. مهارت­های اجتماعی رو می­قدرت در زمینه­ای از یادگیری اجتماعیهیجانی به عنوان، شناخت و مدیریت هیجانات، اهمیت قائل بودن برای دیگران، برقراری روابط مثبت، تصمیم گیری و دستکاری موقعیت­های رقابت برانگیز به طور سازنده و اخلاقی هم تعریف کرد (استدلی و همکاران، 2008). ماتور[25] و راترفورد (1996، به نقل از جونز، و بقیه، 2005) مهارت­های اجتماعی رو به عنوان الگوهای رفتاری قابل قبول اجتماعی که به افراد اجازه می­دهند تقویت و پذیرش اجتماعی دریافت نمایند و از موقعیت­های اجتماعی مخالف دوری نمایند، تعریف کرده­ان. فرد اجتماعی ماهر میتونه محیط اجتماعی خود رو با درک و جواب مؤثر دادن، اداره نماید. اونا فکر می کنند که، آموزش مهارت­های اجتماعی نباید به تدریس مهارت­های خاص در یک موقعیت اجتماعی محدود شه، بلکه باید باعث افزایش کارکرد کلی افراد شه؛ که شامل خزانه گسترده­ای از مهارت­های اجتماعیه که جواب های قابل قبولی رو در موقعیت­های اجتماعی جور واجور به وجود می­آورد. طبق نظر کارتلدج[26] و میلبورن[27](1995،به نقل از چن، 2006)، مهارت­های اجتماعی رفتارهای آموختنی هستن که افراد رو قادر می­سازند با کارکرد درست جواب­های مثبت دریافت کرده و از جواب­های منفی دوری نمایند. این راهبردهای خاص رو افرادی استفاده می­کنن، که تکالیف اجتماعی خود رو به طور مؤثر انجام داده و به عنوان افراد شایسته شناخته شده­ان (چن، 2006). همچنین، وارن (2004) مهارت­های اجتماعی رو شامل موارد پایین دونسته:

  • ارتباط فرد با فرد که شامل فرستادن، دریافت کردن و تفسیر پیام­ها می­باشه.
  • این مهارت­ها از طریق یادگیری رشد یافته­ان؛ و اینکه پیامهایی که یک فرد می خواد در تعاملات روزمره به افراد دیگر منتقل نماید، به شرایط خاص اون موقعیت، خصوصیات شخصیتی، تجارب قبلی، دیدی که افراد نسبت به ایشون دارن و نتیجه ای که عاید ایشون می شه بستگی داره.
  • شامل جزئیات کلامی (محتوا و معنی پیام، کلمات و جملات) و جز کلامی یا رفتارهای جز کلامی ( چگونگی ایستادن[28]، استفاده از چشمون، تن صدا و بیان چهره­ای[29]) می باشن.
  • تحت تأثیر فرهنگ آدما به خاص گروه اجتماعی خاصی که فرد به اون وابسته، قرار می­گیرند.
  • با تقویت اجتماعی که از دیگران دریافت می­شه، افزایش می­یابند.
  • از نظر ماهیت و فعل و عکس العمل دو جانبه می­باشن و نیاز به زمان مناسب و رفتارهای خاص دارن.
  • بازتابی از عوامل محیطی، مثل سن، جنس و حالت افراد دیگر، می­باشن.

 

 

2-20- مهارت­های اجتماعی در محیط­های آموزشی

مدرسه محیط پیچیده­ایه که از جمعیت­ها و فعالیت­های ناهمگن تشکیل شده. علم­آموزان، معلمان، کارکنان و والدین بیشتر از چگونگی کارکرد مدارس انتظارات متفاوتی دارن. و برای جوابگویی به انتظارات تموم گروه­ها، نیاز به تیمی از افراد می­باشه تا بتونن تعریفی از انتظارات رفتاری محیط گسترده مدرسه ارائه دهند (براتن[30]، 2002). در دهه 80، تعدادی از روان­شناسا تربیتی به مدارس فرا خونده شدن، تا رویکردهای رسمی و سیستماتیکی برای تدریس مهارت­های اجتماعی به علم­آموزانی که مهارت­ها و کارکرد ضعیفی داشتن، طراحی نمایند. ماسکوت[31] (1998، به نقل از چن، 2006) مهارت­های اجتماعی رو به عنوان جزء لازم و لازم برنامه­های در نظر گرفته شده برای علم­آموزان با رفتارهای خاص در محیط های آموزشی پیشنهاد کرد. بدیش اینه، برنامه­ مهارت­های اجتماعی از دوره آغازین خود تغییرات زیادی کرده. یکی از انتقادات وارد برآن اینه که مهارت­هایی که به علم­آموزان در طول دوره آموزشی تدریس می­شه، به خوبی یاد گرفته نمی شن، چون علم­آموزان این مهارت­ها رو در موقعیت­های جور واجور و با افراد متفاوت در طی زمان مورد استفاده قرار نمی­دهند؛ و در مدارس به علم­آموزان این فرصت داده نمی­شه تا که به طور عملی این مهارت­ها رو در موقعیت­های جور واجور، به ویژه در محیط­های بیرون از کلاس و در محیط­های طبیعی مورد استفاده بذارن.

یکی دیگر از موارد قابل توجه اینه که بیشتر برنامه­های مهارت­های اجتماعی، نمی تونن علم آموزان رو برای تعاملات اجتماعی پیچیده آماده نمایند. علم آموزان ممکنه با نوع مهارت­های اجتماعی که معلم برای اونا انتخاب می­نماید، حتماً موافق نباشن؛ به خاص اگه رفتارهای ضد اجتماعی[32] اونا به طور مثبت در گروه­های همسال یا خونواده مورد تقویت قرار گرفته باشه. مهمه که هم معلمان و هم روان­شناسا تربیتی پیچیده ­بودن یادگیری شایستگی اجتماعی و سختی تسلط بر اونا رو مهم بدوننش.

محققان فکر می کنند که به طور کلی، اون دسته از مهارت­های اجتماعی که نتایج مثبتی برای علم­آموزان به دنبال دارن، به احتمال بیشتری داره که دوباره تکرار شه. تحقیقات، نشون داده­ان که به طور طبیعی انجام تقویت، مثل تمجید، توجه و بازخورد مثبت، روش مؤثری برای تشویق رفتار­های جدید در موقعیت­های جور واجور می­باشه. احتمال بیشتری هست که این مهارت­ها قسمتی از خزانه رفتاری دانش آموز شن. نتایج تحقیقات نشون می­دهند که با وجود گذشت چندین دهه از به وجود اومدن نظریه­ها، بحث­ها و تحقیقات، جامعه آموزشی قادر نیس یک مدل عملی خوب جهت تعریف، اندازه­گیری، آموزش، تعمیم و ابقای مهارت­های اجتماعی برای علم آموزان دارای مشکل هیجانی-رفتاری ارائه کنه (چن، 2006).

2-21- مشکل در مهارت­های اجتماعی و ارتباط اون با مشکلات روان­شناختی

فردی که مهارت­های اجتماعی لازم رو نداشته باشه، در پیوستن به گروه­های اجتماعی، دوستان و آشنایان حمایت کننده با مشکلات زیادی روبه­رو می­شه و در طی زمان از دید اجتماعی منزوی می­شه. هم اینکه، یکی از نتایج احساس تنهایی، خطر رشد مشکلات هیجانی یا رفتاری می باشه (کوینزبرگ[33]، 2007). ناتوانی در یادگرفتن مهارتهای اجتماعی لازم می­تونه باعث منزوی شدن، احساس تنهایی، نبود پذیرش و عزت نفس پایین شه. مشکلات روان­شناختی که هم می­تونن دلیل باشن هم معلول، مثل افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و تمایل به خودکشی، هم رایجه (وارن، 2004). افسردگی، یکی ازمشکلات بزرگ سلامت روانی می­باشه، 17 درصد از کل جمعیت دچار این مشکل می باشن؛ یعنی 17 درصد از جمعیت، وقتی از زندگی خود دچار این مشکل می شن. هر چند در بروز این مشکل دلیل­های زیادی ممکنه وجود داشته باشه، اما یکی از نظریات راجبه افسردگی، اون رو با کمبود مهارت­های اجتماعی در ارتباط می­دونه. نظریه رفتاری لوینسون (به نقل از سیگرین و فلورا، 2000) در مورد افسردگی تصریح کرده که افراد با مهارت­های اجتماعی ناتوون، قادر به کسب تقویت مثبت و دوری از نتایج منفی در زندگی اجتماعی خود نمی­باشن و نتیجه اون دپرس شدن اونا می باشه. تحقیقات انجام شده برای اثبات این ادعا نتایج متفاوتی داشته­ان؛ بعضی از این تحقیقات نشون داده­ان که مهارت­های اجتماعی ناتوون، قبل بینی کننده افسردگی می­باشن و بعضی از اونا ارتباط کمتری رو نشون داده­ان.

اضطراب اجتماعی، مشکل روان­شناختی دیگریه که به نظر می­رسد با مشکل در مهارت­های اجتماعی ربط داره. نزدیک به 20 درصد از دانشجویان دانشگاه از اضطراب رفت و امد با دیگر افراد رنج می­برند. کووالسکی[34](1995، به نقل از سیگرین و فلورا، 2000) گفت، کمبود مهارت­های اجتماعی، قبل بینی کننده اضطراب اجتماعی می­باشه و مهارت­های اجتماعی ناتوون باعث می­شن، که افراد راجبه اثربخشی خود بیانگری­شون[35] شک داشته باشن؛ و این خود باعث اضطراب در موقعیت­های اجتماعی می­شه. تحقیقات طولی انجام شده هم صحت این ارتباط رو تأیید کرده­ان (سیگرین و فلورا، 2000).

2-22- مهارت­های اجتماعی و بهزیستی روان­شناختی

توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با افراد با موفقیت­های اجتماعی و هم وضعیت روان­شناختی سالم همراهه. از این توانایی، به طور گسترده، به عنوان مهارت­های اجتماعی، شایستگی ارتباطی[36] یا شایستگی اجتماعی نام برده می­شه. برای مثال، افراد با مهارت­های اجتماعی یا شایستگی ارتباطی خوب، نسبت به کسانی که مهارت­های اجتماعی نامناسبی دارن، عزت نفس بالاتری دارن، از تعاملات اجتماعی خود راضیند و حمایت اجتماعی خوبی دریافت می­نمایند. وقتی یافته های تحقیقات ارتباط بین مهارت­های اجتماعی و بهزیستی روان­شناختی رو نشون دادن، محققان شروع به تحقیق راجبه متغیرهایی کرده­ان، که به طور بالقوه بتونه این ارتباط رو تبیین نماید. یکی از موضوع­هایی که به خوبی می­تونه ارتباط مهارت­های اجتماعی با بهزیستی روان شناختی رو توضیح بده، تجارب استرس زا می باشه. بعضی از دلایل نشون داده­ان که مهارت­های اجتماعی ارتباطی منفی با تجربه وقایع استرس زا دارن. محققان چگونگی این ارتباط رو مورد بررسی قرار داده­ان. برای مثال، افراد جوون با مهارت­های اجتماعی ناتوون، عکس العمل­های استرسی رفتاری و روان­شناختی بالایی نشون می­دهند، در مقایسه با افرادی که مهارت­های اجتماعی خوبی دارن و به خوبی ارتباط برقرار می­کنه. هم اینکه، تحقیق انجام شده بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه نشون داده، که توانایی حل مسائل اجتماعی با مهارت­های اجتماعی بالا و استرس پایین ارتباط معنی داری داره. همچنین، این افراد در مواجه با مسائل و مشکلات روزمره روش­های مؤثری رو به کار می­برند (هانزال[37]، سیگرین، دونیرستین[38]، تایلر و دومسکی، 2007).

[1] .Sarason

[2] . Ratus

[3] .Daily & landerz

[4] Strobi & Etal.

[5] .Lazaruz & Fulukman

[6] .Shoartz&Strak

[7] .Hankan & Etal.

[8] .Chamot& Parnegar

[9] .Berkman

[10] .Nikolas

[11] .Dehli &Anderz

[12] . Emotional  Support

[13] . Esteem Support

[14] . Tangible Or Instrumental Support

[15] . Information Support

[16] . Network Support

[17]. Warren

[18]. Chen

[19]. Warger

[20]. Rutherford

[21]. Johns

[22]. social competence

[23]. Walker

[24]. Steedly

[25] .Mathur

[26]. Cartledge

[27]. Milburn

[28]. posture

[29]. facial expression

[30]. Braaten

[31]. Muscott

[32]. antisocial

[33] .Kueensberrg

[34]. Kowalski

[35]. self-presentation

[36]. communication competence

[37]. Hanzal

[38]. Donnerstein