جمع بندی و نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار


دانلود پایان نامه

نظریه آیزنك در مورد تأثیر شخصیت در بزهكاری:

آیزنك معتقد است یكی از علت های رفتارهای بزهكارانه بالا بودن میزان روان نژند گرایی ،   برون گرایی، روان پریش گرایی است. او رابطه علت و معلولی این رفتار راكاركرد دستگاه فعال ساز شبكه مغزی می داند كه مركز كنترل سطح برانگیختگی فیزیولوژیك بدن است. كسانی كه دارای ویژگی های برون گرایی بالایی هستند، سطح برانگیختگی آنان بسیار پایین است و به خاطر بالا بردن سطح برانگیختگی خود با فعالیتهای هیجان برانگیز و حادثه جویانه درگیر می شوند. آیزنك معتقد است كسانی كه در روان پریش گرایی نیز نمره بالایی دارند، با این نوع رفتارها خود را درگیر می كنندو با این حال آیزنك و همكارانش به این نتیجه دست یافتند كه آن تیپ شخصیتهایی كه دارای صفات  فوق هستند لزوماً به بزهكاری روی نمی آورند بلكه بعضی از آنان گرایش های خود را به رفتارهای قابل قبولی كه با ناهنجاریهای اجتماعی هم خوانی دارند، معطوف می دارند.

با این حال پژوهش های تكمیلی نشان می دهد در این نتیجه گیری ها تردیدیی وجود دارد، مثلاً معلوم شده است كه ویژگی های شخصیتی مستقیماً با بزهكاری در مردان در ارتباط است ولی لزوماً در زنان چنین نیست. آنچه در زنان به عنوان یك عامل مهم تر اثر می كند، طبقه اجتماعی است. یعنی دخترانی كه متعلق به طبقه اجتماعی پایین هستند بیشتر از پسرانی كه همین طبقه ممكن است با رفتارهای بزهكارانه درگیر شوند.

در پژوهش معلوم شد پسرانی كه به فعالیتهای بزهكاری می پردازند، داری ویژگیهای شخصیتی زیر بودند:

به آداب و رسوم و سنتها پای بند نبودند، بسیار برون گرا و بی پروا عمل می كردند  و رفتارهای آنها هدف خاصی را دنبال نمی كرد، رفتارهای آنها همراه با خصومت و تخریب بود و میزان اضطراب و عدم امنیت نیز در آنها پایین گزارش گردید.


جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به نظریات مختلف در مورد بزهكاری و پژوهشهای متعددی كه در این زمینه انجام شد، روشن شده است كه بزهكاری را نمی توان تنها به یک عامل نسبت داد. بر اساس نظریات جامعه شناسان ، خطوط اولیه منش و طبیعت فرد بوسیله اجتماع تعیین می شود و این خصوصیات جامعه است كه احتمال ارتكاب به جرم و میزان آن را تعیین می كند. همچنین بسیاری از رفتارهای ناهنجار را می توان به عنوان پیامدهای ناشی از شرایط نابسامانی اجتماعی، ناهماهنگی های موجود در جامعه، فقر و مسائلی از این قبیل دانست.

سایر تحقیقات نشان داده اند كه شرایط نابسامان اقتصادی دز یك جامعه، به خصوص افزایش جرایم مالی تأثیر فراوانی دارد. در عین حال نباید از نظر دور داشت كه در دوره نوجوانی احتمال آشفتگی های هیجانی در افراد بیشتر است.

این دوره به دلیل تحولات بلوغ و بحران هویت، مرحله ای حساس و ارزشمند محسوب میشود كه احتمال ارتكاب به بزهكاری در آن بیشتر است.

چنان چه گفته شد اكثر كودكانی كه دچار اختلال سلوك هستند در بزرگسالی جامعه ستیز شده و رفتارهای مجرمانه ای از خود نشان می دهند. سایر عوامل محیطی از جمله خانواده تأثیر فراوانی در بروز رفتارهای بزهكارانه نوجوان دارد. كودكانی كه تحت تأثیر عواملی چون طلاق، طرد والدین، بدرفتاری والدین، فقدان مدیریت صحیح در خانواده  و رسش سریعتر بلوغ قرار دارند، سطوح بالاتری از رفتارهای بزهكارانه را نشان می دهد.

تحقیقات؟ روشن كرده است كه نوجوانی كه در كودكی قربانی خشونت و بدرفتاری بوده اند بیشتر احتمال دارد كه در نوجوانی مرتكب اعمال بزهكارانه شوند. همچنین نشان داده شده است كه چگونگی عملكرد خانواده تأثیر فراوانی در رفتارهای نوجوان از قبیل انتخاب گروه همسالان، سوء مصرف مواد، مدرسه گریزی و اقامت در خارج از خانه دارد. همین طور مشخص شده است كه نگرشهای خانواده نسبت به  كارهای مخاطره آمیز نوجوانان و بی توجهی به اینگونه موارد با ارتكاب به خشونت و دزدی رابطه دارد.

سایر تحقیقات نیز روشن ساخته است كه بین ترك تحصیل و ارتكاب جرم در سالهای بعد از آن رابطه وجود دارد واین رابطه در طبقه اجتماعی متوسط بیشتر از طبقه پایین یا بالای جامعه است. اكثر تحقیقات انجام شده نقش عوامل ژنتیكی را در بروز بزهكاری تایید كرده است ولی در بیشتر موارد به نقش مثبت محیط خانوادگی غنی شده نیز اشاره شده است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد كه در كشور ما سنین 15تا18سالگی بیشترین رقم بزهكاری را نشان می دهد.

امكان تدابیر فوری برای درمان و بازپروری نوجوانان بزهكار، امكان پیگردهای قانونی،سریع و جدی برای مورد خشونت آمیز به حركت درآوردن جامعه به سوی اهداف سالم و بررسی و حمایت از رویكردها و راه حلهایی جدید از جمله مواردی است كه در پیش گیری و درمان  بزهكاری تأثیر فراوانی دارد.

به طور كلی می توان گفت هر جامعه متناسب با ارزش ها و فرهنگ خود با انواعی از
كجروئی ها و انحرافات روبرو است. شرط اصلی ترقی و تعالی هر جامعه برخورد درست در رویارویی مناسب با اینگونه قانون شكنی ها می باشد. به همین دلیل آگاهی و اطلاعات هرچه جامع تر از مسائل مربوط به كج رویها و بزهكاری ها می تواند مدیران و هدایتگران جامعه را در هدف رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر یاری نماید.

پیشینه تحقیق:

خانم مرضیه آقا در سال1377 از دانشگاه علامه طباطبایی جهت اخذ درجه كارشناسی رشته روانشناسی بالینی در پایان تحقیق تحت عنوان بررسی علل بزهكاری نوجوانان پسر15-17 ساله كانون اصلاح و تربیت تهران به نتایج ذیل رسیده است:

با نگاهی به داده های تحقیق در زمینه سن نوجوانان در زمان جدایی والدین مشخص می شود كه5% بین 5 تا10 سال و10% بین10 تا15 سال قرار گرفته اند. بدین ترتیب مشخص می شود كه فقدان روابط  سالم خانوادگی، از دست دادن عشق و علاقه والدین در سنین كودكی و نوجوانی در اكتساب معیارهای اخلاقی از سوی كودكان و نوجوانان مؤثر است. در بررسی علل جدایی والدین 2% به علت فقر 5% به علت عدم تفاهم 5% به دلیل خشونت مادر و 5% به علت جنایت پدر و 5% به دلیل بی كاری پدر می باشد. بدین ترتیب مشخص می شود كه بیشترین عامل در جدایی والدین فقر خانواده می باشد و عوامل دیگر در مرحله های بعدی قرار دارد. در بررسی تحصیلات والدین مشاهده شد كه 30% پدران بی سواد 40% پدران در سطح ابتدایی و 5% در سطح دبیرستان بودند. بدین ترتیب مشخص می شود كه بیشترین درصد از پدران و مادران بیسواد یا تحصیلات در سطح ابتدایی هستند كه این آمار نشان دهنده این موضوع است كه تحصیلات والدین در بروز و یا عدم بروز بزهكاری در نوجوانان نقش مؤثری دارد، با نگاهی در زمینه درآمد ماهیانه خانواده مشخص می شود  كه35% افراد درآمد25000ریال تا 3400000 ریال داشته اند كه این گروه در خط فقر جای دارند و 5% درآمد بالای 6500000 ریال داشته اند حدود 75% خانواده ها در آمد پایین دارند كه بدین ترتیب مشخص می شود كه در آمد خانواده ها رابطه مستقیم با بزهكاری نوجوانان دارد.

در بررسی برحسب نحوه زندگی والدین مشاهده می شود كه 45% والدین جدا از هم زندگی می كنند و 55% آنها با هم و در كنار هم  زندگی می كنند. بدین ترتیب مشخص می شود كه در خانواده ها طلاق عامل مهمی در بروز بزهكاری در میان نوجوانان می باشد.به طور كلی از انجام این پژوهش به این نتیجه میرسیم كه تصیلات والدین، طلاق و جدایی والدین، فقر، اختلافات خانوادگی و در آمد خانواده در بروز بزهكاری نقش به سزایی دارد كه باید مورد توجه خانواده قرار بگیرد.

پژوهش های معاصر در زمینة تشخیص خصوصیات شخصیتی بزهكاران :

بررسی ها در مورد خصوصیات شخصیتی بزهكاران تا حد زیادی امید وار كنند تر بوده وبخش وسیعی از تحقیقات در مورد بزهكاری كودكان و نوجوانان را شامل می شود . یكی از مفاهیم مهم در این زمینه كه مورد توجه زیادی هم قرار گرفته تصویری است كه شخص از خود ساخته و یا تصویری است كه از خود دارد . یك شخص بدون خود ، رفتارهای خود و  صفات خود را مانند جهان بیرونی ادراك می كند و این ادراك در یك تصویر جامع كم و بیش منسجم و مستحكم می گردند . این تصویر از خود یك ویژگی عمده شخصیت بنظر می آید درباره مولفان ، مانند استانگر (1961) حتی آن را با سن همسالان می داند .( منصور 376) هیلمی (1988) تصور از خود 77 نوجوان بزهكار و 99 نوجوان غیر بزهكار ساكن عربستان را مورد ارزیابی قرار داد . نتایج نشان داد كه بزهكاری بطور معنا داری با توصیفات منفی از خود ، فقدان ، بازخورد های مثبت نسبت به مدرسه و فقدان مشاركت در فعالیتهای اجتماعی سرگرم كننده همبسته و همراه است .

یكی دیگر از موضوعات مورد توجه در این زمینه بررسی و مقایسه عزت نفس بزهكاران است كه البته نتایج حاصله نقش تشخیص دهنده ای نداشته است . زیمن ونستون (1983) تشخیص ارزشها و عزت نفس 66 پسر 16 تا 18 ساله بزهكار و غیر بزهكار را در گروههای جور شده مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفتند كه نه تشخیص ارزشها و نه عزت نفس گروهها تفاوتی را نشان نمی دهد. این پژوهشگران نتایج حاصله را به طور كلی در تأیید تئوری كاپلان ، مبتنی بر اینكه بزهكاران بمنظور بالا بردن عزت نفس و تصدیق ارزشهای اجتماعی خود از دفاعهای روان شناسی سود    می جویند ، قلمداد كردند . به گزارش نجفی زند (1367) كواراكیوس  بر نقش فقدان محبت در بروز بزهكاری و نیاز شدید بزهكاران به محبت و ایمنی تاكید كرده است . منصور (1356) نیز به این نتیجه رسید كه مخرج مشترك بزهكاری یك پدیده زیستی روانی ـ اجتماعی است كه از احساس ایمنی سرچشمه می گیرد و نا امنی با ایجاد یك حلقة معیوب یا دور باطل هر بار افزایش یافته و موجبات تشدید سازش تا نایا فتگی خود را فراهم می كند .

بنا بر گزارش محققان متخصصان متعددی از جمله لاست و هرسن (1988)، نشانه های اضطراب در كودكان و نوجوانان در همه سنین و در هر دو جنس كاملاً عمومیت دارند . از سوی دیگر اضطراب در سراسر طبقه بندی بیماریهای روانی به چشم می خورد و بخصوص به نقش اضطراب در بزهكاری محققان زیادی تأكید كرده اند .

برداشت(1985) با مطالعه خصوصیات شخصیتی 97 نوجوان بزهكار در كانادا گزارش داد اضطراب های بارزی كه در آزمودنی ها یافت شده واجد ماهیت پارانوئیدها یا افسرده بودند.

به طور كلی نوجوانان بزهكار در مقایسه با گروه غیر بزهكار همتای خود از لحاظ اجتماعی پرجرأت تر  و جسورترند، نسبت به مراجع قدرت بی اعتناترند. انگیزه پیشرفت در آنان كمتر است، خشمگین تر، بدگمان تر ، مخرب تر و تکانشی ترند در ضمن تسلط كمتری برخوردارند. بسیاری از این نشانه ها ماهیتاً مخرب اند. نشان دهنده احساسات رنجور، احساس بی كفایتی ، طرد شدگی عاطفی و نیاز به ابراز وجود است.

بزهكاران بیش از غیر بزهكاران خود را آدمهای نامطلوبی می دانند. آنان خود را دوست ندارند و برای خود ارزش قائل نیستند. علاوه براین، در استنباط از خود دچار سردرگمی و تضاد هستند و نامطمئن هستند و حالات متغیری دارند.

تفاوت بین نوجوانان بزهكار  و غیر بزهكار از لحاظ رفتار اجتماعی و خصوصیات شخصیتی از همان اوایل رشد خود را نشان می دهد، هرچند كه رفتارهای بزهكارانه ی  بارز ممكن است بعدها نمایان شود.

مطالعات بسیاری نشان داده است كه نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار در زمانی كه ده ساله بوده اند از سوی معلمان و همسالانشان رتبه بندی های متضادی شده اند. رتبه بندی های همسالان از این گروه شامل این خصوصیات است: عدم صداقت، ایجاد مزاحمت، پرجرأت بودن و غیر محجوب بودن و رتبه بندی معلمان از این دو گروه شامل: ناسازگاری پرخاشگرانه، مشكلات رفتاری، مشكلات  مربوط به توجه و دقت و مشكلات مدرسه است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *