جمع بندی و نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

دانلود پایان نامه

نظریه آیزنک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری:

آیزنک معتقد است یکی از علت های رفتارهای بزهکارانه بالا بودن میزان روان نژند گرایی ،   برون گرایی، روان پریش گرایی است. او رابطه علت و معلولی این رفتار راکارکرد دستگاه فعال ساز شبکه مغزی می داند که مرکز کنترل سطح برانگیختگی فیزیولوژیک بدن است. کسانی که دارای ویژگی های برون گرایی بالایی هستند، سطح برانگیختگی آنان بسیار پایین است و به خاطر بالا بردن سطح برانگیختگی خود با فعالیتهای هیجان برانگیز و حادثه جویانه درگیر می شوند. آیزنک معتقد است کسانی که در روان پریش گرایی نیز نمره بالایی دارند، با این نوع رفتارها خود را درگیر می کنندو با این حال آیزنک و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که آن تیپ شخصیتهایی که دارای صفات  فوق هستند لزوماً به بزهکاری روی نمی آورند بلکه بعضی از آنان گرایش های خود را به رفتارهای قابل قبولی که با ناهنجاریهای اجتماعی هم خوانی دارند، معطوف می دارند.

با این حال پژوهش های تکمیلی نشان می دهد در این نتیجه گیری ها تردیدیی وجود دارد، مثلاً معلوم شده است که ویژگی های شخصیتی مستقیماً با بزهکاری در مردان در ارتباط است ولی لزوماً در زنان چنین نیست. آنچه در زنان به عنوان یک عامل مهم تر اثر می کند، طبقه اجتماعی است. یعنی دخترانی که متعلق به طبقه اجتماعی پایین هستند بیشتر از پسرانی که همین طبقه ممکن است با رفتارهای بزهکارانه درگیر شوند.

در پژوهش معلوم شد پسرانی که به فعالیتهای بزهکاری می پردازند، داری ویژگیهای شخصیتی زیر بودند:

به آداب و رسوم و سنتها پای بند نبودند، بسیار برون گرا و بی پروا عمل می کردند  و رفتارهای آنها هدف خاصی را دنبال نمی کرد، رفتارهای آنها همراه با خصومت و تخریب بود و میزان اضطراب و عدم امنیت نیز در آنها پایین گزارش گردید.


جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به نظریات مختلف در مورد بزهکاری و پژوهشهای متعددی که در این زمینه انجام شد، روشن شده است که بزهکاری را نمی توان تنها به یک عامل نسبت داد. بر اساس نظریات جامعه شناسان ، خطوط اولیه منش و طبیعت فرد بوسیله اجتماع تعیین می شود و این خصوصیات جامعه است که احتمال ارتکاب به جرم و میزان آن را تعیین می کند. همچنین بسیاری از رفتارهای ناهنجار را می توان به عنوان پیامدهای ناشی از شرایط نابسامانی اجتماعی، ناهماهنگی های موجود در جامعه، فقر و مسائلی از این قبیل دانست.

سایر تحقیقات نشان داده اند که شرایط نابسامان اقتصادی دز یک جامعه، به خصوص افزایش جرایم مالی تأثیر فراوانی دارد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که در دوره نوجوانی احتمال آشفتگی های هیجانی در افراد بیشتر است.

این دوره به دلیل تحولات بلوغ و بحران هویت، مرحله ای حساس و ارزشمند محسوب میشود که احتمال ارتکاب به بزهکاری در آن بیشتر است.

چنان چه گفته شد اکثر کودکانی که دچار اختلال سلوک هستند در بزرگسالی جامعه ستیز شده و رفتارهای مجرمانه ای از خود نشان می دهند. سایر عوامل محیطی از جمله خانواده تأثیر فراوانی در بروز رفتارهای بزهکارانه نوجوان دارد. کودکانی که تحت تأثیر عواملی چون طلاق، طرد والدین، بدرفتاری والدین، فقدان مدیریت صحیح در خانواده  و رسش سریعتر بلوغ قرار دارند، سطوح بالاتری از رفتارهای بزهکارانه را نشان می دهد.

تحقیقات؟ روشن کرده است که نوجوانی که در کودکی قربانی خشونت و بدرفتاری بوده اند بیشتر احتمال دارد که در نوجوانی مرتکب اعمال بزهکارانه شوند. همچنین نشان داده شده است که چگونگی عملکرد خانواده تأثیر فراوانی در رفتارهای نوجوان از قبیل انتخاب گروه همسالان، سوء مصرف مواد، مدرسه گریزی و اقامت در خارج از خانه دارد. همین طور مشخص شده است که نگرشهای خانواده نسبت به  کارهای مخاطره آمیز نوجوانان و بی توجهی به اینگونه موارد با ارتکاب به خشونت و دزدی رابطه دارد.

سایر تحقیقات نیز روشن ساخته است که بین ترک تحصیل و ارتکاب جرم در سالهای بعد از آن رابطه وجود دارد واین رابطه در طبقه اجتماعی متوسط بیشتر از طبقه پایین یا بالای جامعه است. اکثر تحقیقات انجام شده نقش عوامل ژنتیکی را در بروز بزهکاری تایید کرده است ولی در بیشتر موارد به نقش مثبت محیط خانوادگی غنی شده نیز اشاره شده است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در کشور ما سنین ۱۵تا۱۸سالگی بیشترین رقم بزهکاری را نشان می دهد.

امکان تدابیر فوری برای درمان و بازپروری نوجوانان بزهکار، امکان پیگردهای قانونی،سریع و جدی برای مورد خشونت آمیز به حرکت درآوردن جامعه به سوی اهداف سالم و بررسی و حمایت از رویکردها و راه حلهایی جدید از جمله مواردی است که در پیش گیری و درمان  بزهکاری تأثیر فراوانی دارد.

به طور کلی می توان گفت هر جامعه متناسب با ارزش ها و فرهنگ خود با انواعی از
کجروئی ها و انحرافات روبرو است. شرط اصلی ترقی و تعالی هر جامعه برخورد درست در رویارویی مناسب با اینگونه قانون شکنی ها می باشد. به همین دلیل آگاهی و اطلاعات هرچه جامع تر از مسائل مربوط به کج رویها و بزهکاری ها می تواند مدیران و هدایتگران جامعه را در هدف رسیدن به جامعه ای هرچه سالمتر یاری نماید.

پیشینه تحقیق:

خانم مرضیه آقا در سال۱۳۷۷ از دانشگاه علامه طباطبایی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی بالینی در پایان تحقیق تحت عنوان بررسی علل بزهکاری نوجوانان پسر۱۵-۱۷ ساله کانون اصلاح و تربیت تهران به نتایج ذیل رسیده است:

با نگاهی به داده های تحقیق در زمینه سن نوجوانان در زمان جدایی والدین مشخص می شود که۵% بین ۵ تا۱۰ سال و۱۰% بین۱۰ تا۱۵ سال قرار گرفته اند. بدین ترتیب مشخص می شود که فقدان روابط  سالم خانوادگی، از دست دادن عشق و علاقه والدین در سنین کودکی و نوجوانی در اکتساب معیارهای اخلاقی از سوی کودکان و نوجوانان مؤثر است. در بررسی علل جدایی والدین ۲% به علت فقر ۵% به علت عدم تفاهم ۵% به دلیل خشونت مادر و ۵% به علت جنایت پدر و ۵% به دلیل بی کاری پدر می باشد. بدین ترتیب مشخص می شود که بیشترین عامل در جدایی والدین فقر خانواده می باشد و عوامل دیگر در مرحله های بعدی قرار دارد. در بررسی تحصیلات والدین مشاهده شد که ۳۰% پدران بی سواد ۴۰% پدران در سطح ابتدایی و ۵% در سطح دبیرستان بودند. بدین ترتیب مشخص می شود که بیشترین درصد از پدران و مادران بیسواد یا تحصیلات در سطح ابتدایی هستند که این آمار نشان دهنده این موضوع است که تحصیلات والدین در بروز و یا عدم بروز بزهکاری در نوجوانان نقش مؤثری دارد، با نگاهی در زمینه درآمد ماهیانه خانواده مشخص می شود  که۳۵% افراد درآمد۲۵۰۰۰ریال تا ۳۴۰۰۰۰۰ ریال داشته اند که این گروه در خط فقر جای دارند و ۵% درآمد بالای ۶۵۰۰۰۰۰ ریال داشته اند حدود ۷۵% خانواده ها در آمد پایین دارند که بدین ترتیب مشخص می شود که در آمد خانواده ها رابطه مستقیم با بزهکاری نوجوانان دارد.

در بررسی برحسب نحوه زندگی والدین مشاهده می شود که ۴۵% والدین جدا از هم زندگی می کنند و ۵۵% آنها با هم و در کنار هم  زندگی می کنند. بدین ترتیب مشخص می شود که در خانواده ها طلاق عامل مهمی در بروز بزهکاری در میان نوجوانان می باشد.به طور کلی از انجام این پژوهش به این نتیجه میرسیم که تصیلات والدین، طلاق و جدایی والدین، فقر، اختلافات خانوادگی و در آمد خانواده در بروز بزهکاری نقش به سزایی دارد که باید مورد توجه خانواده قرار بگیرد.

پژوهش های معاصر در زمینه تشخیص خصوصیات شخصیتی بزهکاران :

بررسی ها در مورد خصوصیات شخصیتی بزهکاران تا حد زیادی امید وار کنند تر بوده وبخش وسیعی از تحقیقات در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان را شامل می شود . یکی از مفاهیم مهم در این زمینه که مورد توجه زیادی هم قرار گرفته تصویری است که شخص از خود ساخته و یا تصویری است که از خود دارد . یک شخص بدون خود ، رفتارهای خود و  صفات خود را مانند جهان بیرونی ادراک می کند و این ادراک در یک تصویر جامع کم و بیش منسجم و مستحکم می گردند . این تصویر از خود یک ویژگی عمده شخصیت بنظر می آید درباره مولفان ، مانند استانگر (۱۹۶۱) حتی آن را با سن همسالان می داند .( منصور ۳۷۶) هیلمی (۱۹۸۸) تصور از خود ۷۷ نوجوان بزهکار و ۹۹ نوجوان غیر بزهکار ساکن عربستان را مورد ارزیابی قرار داد . نتایج نشان داد که بزهکاری بطور معنا داری با توصیفات منفی از خود ، فقدان ، بازخورد های مثبت نسبت به مدرسه و فقدان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی سرگرم کننده همبسته و همراه است .

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در این زمینه بررسی و مقایسه عزت نفس بزهکاران است که البته نتایج حاصله نقش تشخیص دهنده ای نداشته است . زیمن ونستون (۱۹۸۳) تشخیص ارزشها و عزت نفس ۶۶ پسر ۱۶ تا ۱۸ ساله بزهکار و غیر بزهکار را در گروههای جور شده مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفتند که نه تشخیص ارزشها و نه عزت نفس گروهها تفاوتی را نشان نمی دهد. این پژوهشگران نتایج حاصله را به طور کلی در تأیید تئوری کاپلان ، مبتنی بر اینکه بزهکاران بمنظور بالا بردن عزت نفس و تصدیق ارزشهای اجتماعی خود از دفاعهای روان شناسی سود    می جویند ، قلمداد کردند . به گزارش نجفی زند (۱۳۶۷) کواراکیوس  بر نقش فقدان محبت در بروز بزهکاری و نیاز شدید بزهکاران به محبت و ایمنی تاکید کرده است . منصور (۱۳۵۶) نیز به این نتیجه رسید که مخرج مشترک بزهکاری یک پدیده زیستی روانی ـ اجتماعی است که از احساس ایمنی سرچشمه می گیرد و نا امنی با ایجاد یک حلقه معیوب یا دور باطل هر بار افزایش یافته و موجبات تشدید سازش تا نایا فتگی خود را فراهم می کند .

بنا بر گزارش محققان متخصصان متعددی از جمله لاست و هرسن (۱۹۸۸)، نشانه های اضطراب در کودکان و نوجوانان در همه سنین و در هر دو جنس کاملاً عمومیت دارند . از سوی دیگر اضطراب در سراسر طبقه بندی بیماریهای روانی به چشم می خورد و بخصوص به نقش اضطراب در بزهکاری محققان زیادی تأکید کرده اند .

برداشت(۱۹۸۵) با مطالعه خصوصیات شخصیتی ۹۷ نوجوان بزهکار در کانادا گزارش داد اضطراب های بارزی که در آزمودنی ها یافت شده واجد ماهیت پارانوئیدها یا افسرده بودند.

به طور کلی نوجوانان بزهکار در مقایسه با گروه غیر بزهکار همتای خود از لحاظ اجتماعی پرجرأت تر  و جسورترند، نسبت به مراجع قدرت بی اعتناترند. انگیزه پیشرفت در آنان کمتر است، خشمگین تر، بدگمان تر ، مخرب تر و تکانشی ترند در ضمن تسلط کمتری برخوردارند. بسیاری از این نشانه ها ماهیتاً مخرب اند. نشان دهنده احساسات رنجور، احساس بی کفایتی ، طرد شدگی عاطفی و نیاز به ابراز وجود است.

بزهکاران بیش از غیر بزهکاران خود را آدمهای نامطلوبی می دانند. آنان خود را دوست ندارند و برای خود ارزش قائل نیستند. علاوه براین، در استنباط از خود دچار سردرگمی و تضاد هستند و نامطمئن هستند و حالات متغیری دارند.

تفاوت بین نوجوانان بزهکار  و غیر بزهکار از لحاظ رفتار اجتماعی و خصوصیات شخصیتی از همان اوایل رشد خود را نشان می دهد، هرچند که رفتارهای بزهکارانه ی  بارز ممکن است بعدها نمایان شود.

مطالعات بسیاری نشان داده است که نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در زمانی که ده ساله بوده اند از سوی معلمان و همسالانشان رتبه بندی های متضادی شده اند. رتبه بندی های همسالان از این گروه شامل این خصوصیات است: عدم صداقت، ایجاد مزاحمت، پرجرأت بودن و غیر محجوب بودن و رتبه بندی معلمان از این دو گروه شامل: ناسازگاری پرخاشگرانه، مشکلات رفتاری، مشکلات  مربوط به توجه و دقت و مشکلات مدرسه است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *