جرائم خاص زنان: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

جرائم خاص زنان

جرائمی كه زنان مرتكب می‌شوند و حتی وسایل و روشهایی كه بكار می‌گیرند، با مردان متفاوت است. برخی از پژوهشگران درباره علل بزهكار زنان و به خصوص عواملی كه آنان را وادار به ارتكاب جرم می‌كند یا از ارتكاب جرم باز می‌دارد و موجب تقلیل بزهكاری می‌گردد، نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

 • در زنان عوامل عاطفی، جنسی و طرز عمل غدد مخصوصا هورمونها در سنین نزدیك به بلوغ، دوره یائسگی و پیری نقش مهمی ایفا می‌كند.
 • اختلالات روانی از جمله عقب‌ماندگی‌های ذهنی، عدم تكوین شخصیت و تلقین‌پذیری آنان را به محیط فحشاء كه جرائم زنان است می‌كشاند.
 • زیست‌شناسان معتقدند كه ضعف جسمی زنان مانع از ارتكاب جرائمی است نیاز به قدرت و چالاكی دارد. دو گریف ضمن تایید این نظریه عقیده دارد كه بطور دقیق می‌توان مرز بین بزهكاری زنان و مردان را تعیین كرد، زیرا موقعیت اجتماعی و وضع زمان و مكان در جرم زنان و نوع جرائم ارتكابی آنان موثر است. بطور كلی بررسیهای علمی ثابت كرده كه حالت عصبی در پسرها در دوره بلوغ شدیدتر از دختران است و فزونی كوموزم Y در مردان، آنان را در معرض ارتكاب جرمهای مختلف قرار می‌دهد.
 • جرائم زنان را می‌توان به شرح زیر تقسیم كرد، هر چند اكثر این جرائم را مردها نیز مرتكب می‌شوند:
 • هرگاه زنان شوهر، معشوق یا رقیب عشقی خود را به قتل می‌رسانند و در این راه از انواع سم استفاده می‌كنند.
 • عده‌ای از زنان كودكان خود را ترك كرده یا با آنان بدرفتاری می‌كنند و گاه در اثر رفتار غیر انسانی خود منجر به قتل آنان می‌گردند.
 • صدور چك بی محل و سرقت گروهی از مغازه‌ها از جرائمی است كه در بعضی از كشورهای جهان در زنان بیشتر مشاهده می‌شود.
 • شهادت دروغ، تهمت و افترا، نوشتن نامه‌های بدون امضاء یا با نام مستعار نیز از جرائمی است كه در نزد زنها بیشتر دیده می‌شود.
 • تشویق دیگران به ویژه كودكان به فحشاء، عیاشی و شهوترانی و ولگردی از جمله جرائمی است كه زنان بیش از مردان مرتكب می‌شوند.
 • زنان معتاد غالبا در توزیع مواد مخدر شركت كرده، گاه از كودكان نیز در این امر استفاده می‌كنند. ( ستوده، 101:1373)

نظر پیناتل دربارة علل جرائم زنان

پیناتل عقیده دارد كه چون توانائی جسمی زنان كمتر از مردان است ،‌بنابراین جنایتكاری زنان مخصوصاً در مورد جرائمی كه قدرت و توانائی بدنی را ایجاب می‌كند كمتر از مردها است .

بعلاوه بزهكاری زنان در مراحل مختلف تغییرات فیزیلوژیك مثلاً سن بلوغ ، قاعدگی و رشد و نمو و پایان فعالیت جنسی آنها ،‌اهمیت خاصی پیدا می‌كند . این نقطه نظر از طرف لمبروزو نیز تایید شده است . او عقیده دارد كه جرائم زنان از سنین بلوغ شروع می‌شود و در زمان یائسگی یعنی زمانی كه رفتارهای جنسی آنان كم كم كاهش پیدا می‌كند ، به حداكثر می‌رسد .

بدون تردید یكی از علل بزهكاری و اعمال جنایی زنان عكس العمل های عاطفی و جنسی آنان است و در این حالت ، عامل هورمونی كم و بیش ثابت جنسی كه بنابر تغییرات سنی تغییر پیدا می‌كند ، در انحرافات زنان و بی نظمی اعمال و رفتارهای آنها اثر می‌گذارد . از این رو ، عده ای از متخصصان جرم شناسی در همین عوامل یعنی چگونگی تركیب عناصر مربوط به علم الحیات انسان تأكید می‌كنند و اعتقاد دارند كه مردها بیش از زنان به جنایت و بزهكاری مرتكب می‌شوند ، و جنایات مردها تا 25 سالگی دائماً در افزایش است ، در صورتی كه تحریكات عوامل زیستی در زنان تا 40 سالگی به نقطه اوج می‌رسد .

بی نظمی های غده مترشحه داخلی و جرم زنان :

در طی سالهای متمادی تشخیص داده شده است كه در دوران معینی از زندگی ، ممكن است به علت ترشحات غده و یا دگرگونی های دیگری كه در بدن زنان بوجود می آید ، به طور مثال ( اضطراب های دوران بلوغ و یا یائسگی ) می‌توانند زنان را آسیب پذیر تر سازند .

اپیز در قسمتی از یك تحقیق انجام شده درباره سارقین مشتری نما به این موضوع اشاره می‌كند . تحقیق او نشان می‌دهدكه دزد مشتری نمای مؤنث « نوعا » از آن تركیب و تحریك علائم جسمانی و دماغی متاثر است . از نظر وی ،‌دوره مربوط به طمث در زنان نسبت به عكس العمل های فشار مهم تلقی شده است . در بعضی از تحقیقات نیز این موضوع گزارش شده كه درصد بالای جرائم زنان در بعضی از مراحل سنی حاكم از این است كه زمان ارتكاب تخلف آنها مصادف با جریان طمث بوده است . بعلاوه ، دگرگونی فراهم شده در تعادل هورمونی در بعد از تولد یك بچه ، امكان دارد كه در آسیب پذیری آنها مهم تلقی شود .

یك نظریه اساسی دیگر در این زمینه به وسیله گی بینز و پرنس بیان شده است . یكی از جالب ترین یافته های این محققان كه 533 نفر از دزدان مشتری نما را بررسی كرده اند این بود كه 42 درصد از زنان فقط لباس زنانه و جواهرات سرقت می‌كردند ، در صورتی كه تمایل در بین دزدان مشتری نمای مرد ، كتاب دزدی و سرقت پول نقد در مغازه ها است . به نظر این محققان نتایج كلی زیر را می‌توان درباره دزدی زنان ارائه              داد :

 • زنان بالاتر از 40 سال مرتكب تخلفات تكراری می‌شوند .
 • اگر زنان به تخلفات خود ادامه دهند ، تخلفات بعدی آنها احتمالاً از نوع تخلفات دزدی از فروشگاهها خواهد بود.
 • دختران 10 تا 19 ساله در اكثر موارد به جرم دزدی از فروشگاهها محكوم می‌شوند ، ولی در سالهای بعد در اثر ورزیدگی بیشتر ، از این گونه دزدی دست بر می دارند و به دزدی های مهم دیگر دست می زنند.

قسمت بزرگی از دزدان مشتری نمای زن ، دچار انواع گوناگون بیاریهای روانی هستند و تقریباً 20 درد متخلفین از مجرمینی هستند كه تخلف های گذشته را تكرار می‌كنند . (همان منبع :143)

تفاوت مردان و زنان از نظر جسمانی :

مردان و زنان از نظر جسمانی و روانی در بعضی زمینه‌ها با هم اختلاف دارند . نیرومندی از خصایص مردان و ظرافت از خصایص زنان می‌باشد این اختلاف به كیفیت زیر بیان شده است .

1- قلب : قلب زن و مرد متوسط در حدود ( 60) گرم با هم اختلاف دارند . قلب مرد ( 300 ) گرم و قلب زن ( 230) گرم می‌باشد .

2- مغز : مغز زن در حدود بین ( 100 تا 200 ) گرم از مغز سبك تر است ، زیرا مغز مرد ( 1200 ) تا ( 1400) گرم و مغز زن ( 1070 ) تا ( 1300 ) گرم وزن دارد . او مینویسد : « توپینارد » پس از امتحان ( 11000 ) مغز زن و مرد اروپائی ، حد متوسط معز مرد را ( 1361) گرم و مغز زن را ( 1200) گرم دانسته است .

3- جمجمه : جمجمه زن به همین نسبت یعنی ( 015/0) از جمجمه مرد كوچكتر است . او میگوید : بنظر « سپتیزكا» فیزیولوژیست آمریكائی ، هوش و ذكاوت و فهم و ادراك و استعداد و كثرت مواد نخاعی ، با زیادی وزن مغز سر نسبت مستقیم دارد .

4- قامت : قامت زن بطور متوسط در حدود 12 تا 15 سانتیمتر از قامت مرد كوتاه تر است .

5- ضربان قلب : حد متوسط ضربان قلب ، در اروپائیان 72 ضربه در دقیقه ، بین سیاهان اتازونی 74 ضربه و در هندوهای آمریكائی 76 ضربه در دقیقه می‌باشد . ضربان قلب زنان در همه جا كمتر از مرد است و این اختلاف بین ( 10 تا 14 ) ضربه در دقیقه می‌باشد .

6- حواس خمسه : زنان عموماً بالنسبه به مردان محیط خود ، از حواس پنجگانه نصیب كمتری دارند و بعلت ضعف حس لامسه است كه می‌توانند درد فراوان و سخت زایمان را كمتر درك كنند.

7- حرارت بدن : در همه جا حرارت غریزی زن نسبت بمرد كمتر است ، بطوریكه اگر حد وسط را در مرد 37 درجه در نظر بگیریم در زن (1/36 ) درجه می‌باشد .

8- تنفس : جهاز تنفسی زن ضعیف تر از مرد است زیرا گنجایش هوا در جهاز تنفسی مرد باندازه نیم لیتر بیشتر از زن است . همچنین مرد در هر ساعت ( 11) گرم كربن می سوزاند ، لذا اكسیژن بیشتری وارد ریه اش می‌شود ، در صورتیكه زن در هر ساعت ( 7 ) گرم بیشتر نمی‌سوزاند .

9- بلوغ : بطوریكه میدانیم زن و مرد از نظر بلوغ نیز با هم فرق دارند .

10- تفاوت روانی : بلاتردید بین روح و جسم بطور كلی همبستگی دقیقی وجود دارد و فعالیتهای روانی با فعالیت های فیزیولوژی نسبت و بستگی تام دارند ( اخته كردن مردان در سابق و بیرون آوردن تخمدان زنان دارای اثرات روحی فراوانی است كه افسردگی بی حد و اختلال و تشویش افكار و سوء خلق و كم حوصلگی و امثال آن شمه ای از آن است . نظر « مارگریت مید » این است كه بین زن و مرد از لحاظ آناتومی و فیزیولوژیكی تفاوتهائی وجود دارد و ممكن است تصور نمود كه در وضع روانی و هوش آنها نیز مؤثر می‌باشد ؛ ولی اگر وزن مغز آنان را به نسبت قدشان بسنجیم ، در آن صورت متوجه خواهیم شد كه از این لحاظ تناسب و هماهنگی بین آنان وجود دارد و لذا نظریه عدم تساوی در این خصوص را مردود دانسته است . ( این نظر به كیفیت دیگری مورد تأییدمان نیز واقع شده است .)

11- غلبه عواطف در زنان : روح عاطفی و احساس در زنان نسبت بمردان غلبه دارد . ظرافت جسمی آنان با دقت روحی آنها همبستگی تام دارد .

« تحقیق دیگری كه بوسیله « ترمن و میلس » با هفت نوع تست های مختلف بعمل آمده ، این نتیجه حصل شده است كه مردان بیشتر به كارهای جسمانی یا مغزی فوق العاده از قبیل دست زدن بكارهای خطیر مانند ابداع ، ابتكار ، اختراع ، مبارزه با طبیعت ، ایجاد حوادث ، كار در كارخانه و صنایع سنگین و غیره علاقه دارند و زنها بیشتر به كارهای خانه داری ، ارزشهای هنری و زیبائی ، سكون و آرامش ، مراقبت از كودكان ، سرگرمیها و كمك های اجتماعی و خیریه ، متمایل می‌باشند . »

« پیناتل » در كتاب جرم شناسی خود باین نكته اشاره نموده می‌گوید : « مدتها است كه درباره وضع فیزیكی زن و مرد از نظر زیست شناسی بحث می‌شود . عقیده عمومی بر این است كه مرد از این جهت قوی تر از زن است» . « كتله » با  دقت كاملاً ریاضی حساب نموده و مدعی ات نیرومندی زن تقریباً نصف مرد است و از این بررسی چنین نتیجه گرفته است كه بزهكاری زنان بایستی تا حدود نصف كمتر از بزهكاری مردان باشد ( در جرائمی كه نیاز بیك نوع زور و قوه دارد » . بعضی از دانشمندان معتقدند كه شركت و همدستی زنان بزهكار در بزهكاری بعنوان شریك یا معاون جرم ، خیلی مهمتر و بیشتر از بزهكاری مردان در این زمینه است . زنان ، شركت و معاونت را بر ارتكاب جرم ، به تنهائی ترجیح می‌دهند . بدیهی است رشد فیزیكی آنها بی تأثیر در نوع بزهكاری آنان نیست . در اینجا لازم است به تأثیر بلوغ ، قاعدگی ها ، آبستنی ، قطع قاعدگی و غیره كه مختص زنان است و در بزهكاری و عدم بزهكاری آنان نیز مؤثر می‌باشد ، اشاره شود . نظر « سزار لمبروزو» این است كه بزهكاری زنان از دوران بلوغ شروع و تا زمان قطع قاعدگی ادامه دارد . آنچه بالاخص در مورد زنان مهم است ، مسائل منافی عفت است . او میگوید : اخفاء اموال مسروقه ، سم دادن ، سقط جنین ، بچه كشی و غیره از جمله جرائمی است كه یا مختص زنان است و یا آنان بیش از مردان مرتكب اهمال فوق می‌شوند.»  (خاكپور ، 1354: 76-73)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *