تعیین رابطه و سهم پیش¬بینی¬کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار.- قسمت ۵- قسمت 2

تعیین رابطه و سهم پیش¬بینی¬کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار.- قسمت ۵- قسمت 2

سینگ جی (۲۰۰۸)

 

 

توانایی ذاتی، تفکر و درک پدیده­های معنوی است و رفتار روزانه ما را با ایدئولوژی معنوی هدایت می­ کند (Wikipedia).

 

 

 

سیسک
(۲۰۰۸)

 

 

هوش معنوی را توانایی کاربرد رویکرد چند حسی در حل مسئله و یادگیری همراه با گوش سپردن به ندای درون معرفی می­ کند. به عبارت دیگر، هوش معنوی خودآگاهی عمیقی است که فرد بیشتر از جنبه­ های درونیش آگاه شده و آنها را درک می­ کند به گونه ایکه بشر در این حالت تنها جسم نبوده بلکه مجموعه ­ای از فکر، روح و بدن است.

 

 

 

کینگ (۲۰۰۸)

 

 

مجموعهای از ظرفیت­های عقلی که به آگاهی کامل و کاربرد انطباقی از جنبه­ های معنوی و جهان مافوق وجودی شخص کمک می­ کند و منجر به خروجی­هایی مانند تفکر وجودی­عمیق، افزایش معنا، شناسایی عالم مافوق و سلطه حالت­های معنوی می­ شود (کینگ، ۲۰۰۸).

 

 

۲-۳-۳-۳- مؤلفه­ های هوش معنوی از نظر برخی صاحب­نظران
محققانى که به مطالعه درباره هوش معنوى پرداخته اند، شاخص ­هایى را براى درک بهتر این مفهوم از هوش، شناسایى کرده ­اند که در جدول۲-۳ ، برخى از مهم­ترین مؤلفه­ هاى مربوط به هوش معنوى نشان داده شده است.
جدول۲-۳ مؤلفه­ هاى هوش معنوى از نظر برخی صاحب­نظران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ های هوش معنوى مطالعه مربوط به آن
۱-قابلیت تعالی فیزیکی و مادی[۳۰۴]: به ظرفیت انسان برای ورود به سطوح نامتعارف و متعالی هوشیاری و نیز بالاتر رفتن یا فراتر رفتن از محدودیت­های عادی و جسمی گفته می­ شود.
۲-توانایی تجربه به حالات برتر آگاهی[۳۰۵]: آگاهی از یک حقیقت غایی که ایجاد احساس یگانگی و وحدت می­ کنند، در آن همه مرزها ناپدید می­شوند و همه چیز در یک کل واحد یکی می­گردد. افرادی که از هوش معنوی برخوردار باشند می­توانند وارد این سطح از آگاهی و یا سایر حالات برتر معنوی مثل مراقبه و مکاشفه شوند.
۳-توانایی یافتن تقدس در فعالیت­ها رویدادها و روابط روزمره[۳۰۶]: تشخیص حضور الهی درفعالیت­های عادی. برای مثال ایمونز نشان دادد که تلاش های فردی روزمره را می­توان به اموری معنوی و مقدس تبدیل کرد.
۴-توانایی بکارگیری منابع معنوی برای حل مسائل زندگی[۳۰۷]: افرادی که ذاتا مذهبی هستند راحت­تر می­توانند با استرس­ها برخورد کنند، این افراد بیش از سایرین در بحران­های روحی و مشکلات معنایی فرصت برای یاد گرفتن می­یابند و از طریق این مشکلات رشد می­ کنند.
۵-توانایی انجام رفتار فاضلانه[۳۰۸]: رفتارهای درست و پسندیده­ای همچون بخشش، نشان دادن سخاوت، انسانیت، شفقت، و عشق ایثارگرانه و غیره که از زمان­های گذشته تاکنون پسندیده انگاشته شده ­اند. ایمونز اظهار می­دارد که خودکنترلی هسته اصلی تمام این رفتارهای فاضلانه است، و برای موفقیت در تمام حوزه های زندگی لازم است و خودکنترلی نیز در مقابل هفت گناه کبیره قرار می گیرد که عبارتند از: شکم پرستی، تنبلی، غرور، خشم، حرص، شهوت، و حسد (ایمونز، ۲۰۰۰). ایمونز عقیده دارد که شناسایی این پنج بعد، اولین گام طراحی ساختار هوش معنوی است. این که این ویژگی­ها پنج تا هستند یا کمتر یا بیشتر هنوز قطعی نیست. ویژگی های معنوی از قبیل داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس داشتن یک رسالت در زندگی، و چشم اندازی برای ایجاد دنیایی بهتر که معرف هوش معنوی هستند.
ایمونز ۲۰۰۰
در این راستا نوبل ضمن تأیید مؤلفه های ایمونز، دو مؤلفه زیر را به آن اضافه می­ کند؛
۱-تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بعدی است و در تعامل لحظه به لحظه با آن و به صورت هوشیارانه و ناهوشیارانه صورت­بندی می­ شود.
۲- پیگیری آگاهانه سلامت روان­شناختی، برای خود و جامعه جهانی (سهرابی، ۱۳۸۷)

دیدگاهتان را بنویسید