تعریف سلامت روانی-همسانی شخصیت- دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان-

دانلود پایان نامه

همسانی شخصیت

روانشناسان درمطالعه شخصیت سعی دارندقانونمندیهای رفتاراوراكشف كنند.یكی ازفرضهایی كه اساس اكثرنظریه های شخصیت است این است كه مردم درموقعیتهاوزمانهای مختلف رفتار همسانی دارند.درنظریه های صفات فرض براین است كه هركس دارای صفات شخصیتی زیربنای خاصی است كه درشرایط متنوع موقعیتهای روزمره وتااندازه ای درسراسر عمردراونمایان می گردد.مثلاً اگرچندین موقعیت رفتارشخص حاكی ازصداقت یاپشتكارباشدمافرض می كنیم كه قادریم پیش بینی كنیم كه وی درشرایط مختلف وحتی یكسال بعدنیز چگونه رفتارخواهدكرد.نظریه روانكاوی نیزفرض رابرهمسانی                             می گذاردتعارضهای حل نشده دوره كودكی (مثلاًدرزمینه آموزش آداب توالت رفتن)منجربه مجموعه ای ازویژگیهای شخصیتی می گردد.(مانندلجاجت،پاكیزگی افراطی وتوجه به جزئیات)كه درسراسر عمرازحالات مشخصه فردمی شود.

درارتباط باشخصیت خصوصی ما،احساس وجودهمسانی درافكارورفتار،برای سلامت ماامری ضروری است.ازدست رفتن این احساس همسانی نشانگر نابسامانی شخصیت است.

بااین حال دربسیاری مواردتحقیقات نتوانسته نشان دهدكه شخصیت به آن اندازه كه نظریه ها واحساس شهودی ماحكم می كندهمسانی دارد(زمینه روانشناسی،براهنی،محمدتقی،1382).

 

تعریف سلامت روانی

       درموردسلامت روانی ،تعاریف نظری فراوانی وجود داردویك توافق جمعی ومشترك بین اندیشمندان رشته های مختلف دراین موردوجود ندارد.مثلاًپزشكان وافرادی كه بادیدگاه پزشكی به این مسئله نگاه می نگرند،سلامت روان رامنوط به نداشتن علایم بیماری تلقی         می نمایندو روانشناسان و ورانپزشكان نیزفردی را ازنظرروانی سالم می دانندكه دچارعلائم روانی كه بیانگراختلال دركاركرد های روانی است ،نباشدوبتواندبه هنگام مواجهه بامسایل ومشكلات اجتماعی ،تعادلی دررفتارهایش برقرارنماید.

كارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فكر وروان راچنین تعریف می نمایند:

سلامت فكر،عبارت است ازقابلیت برقراری ارتباط هماهنگ وموزون بادیگران،تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی ،حل تضادها،مشكلات وتمایلات فردی به طورمنطقی،عادلانه ومناسب(میلانی فر،1373).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *