تعریف خلاقیت[1]پایان نامه رایگان روانشناسی: خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه

تعریف خلاقیت[1]

مثل هر مفهوم نظری و انسانی دیگر ، تعریف خلاقیت نیز تابع گرایشات و برداشت های شخصی و مكتبی صاحبنظران است كه در مجموع مشابه به نظر می رسند. بمنظور جلوگیری از طولانی شدن بحث ، ذیلا به ذكر تعاریف خلاصه چند تن از مشاهیر زمینه تحقیقات و منابع علمی خلاقیت اشاره می گردد.

 • فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی: “تفکرخلاق تفکری است که مشخصه اصلی آن توانائی کنارگذاشتن فرض های غیرلازم و زایش افکاراصیل است “(برونو،1370،ص 82)
 • استیفن رابینز[2]( 1991): “خلاقیت به معنای ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست “(طالب زاده و انوری ، 1375، ص 2)
 • استین ، پارنس و هاردینگ[3] (1962): “خلاقیت همان چیزی است که به ایجاد یک کار جدید منجر می شود ، که در زمانی به عنوان یک چیز قابل دفاع یا مفید یا خشنود کننده مورد قبول گروه قابل توجهی قرار گیرد” .
 • مدنیک[4]( 1962): “خلاقیت عبارت از سازمان دادن به عناصر همخوانده به صورت ترکیبهای جدیدی است که به خواسته های خاص پاسخ می دهند یا اینکه به گونه ای مفید هستند ” .
 • فاکس[5]( 1966):” فرآیند خلاق به هر نوع فرآیند تفکری گفته می شود که مساله را به طریق مفید و بدیع حل کند”.
 • هورلاک[6] ( 1982): “خلاقیت در واقع همان شکل کنترل شده تخیل است که منجر به نوعی ابداع و نوآوری می گردد”.
 • استرنبرگ(1989): ” خلاقیت ترکیبی از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتمالا خشنودی دیگران خواهد بود”( کفایت ، 1373، ص 62و 63).
 • لوتانز (1992): “خلاقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یك روش جدید، است”(انوری ، 2007، ص 2).
 • فرانکن (2005): “خلاقیت رویکرد خلق یا تشخیص ایده ها و احتمالاتی است که در حل مسئله یا در ارتباطات انسانی و سرگرم کردن خود و دیگران مفید است”وی اضافه می کند که برای خلاق بودن ، افراد باید قادر باشند که مسائل را از دیدی تازه بنگرند ، احتمالات و جایگزینهای بدیع خلق نمایند ( همتی ، 1387، ص 9).
 • هالپرن:خلاقیت توانائی شكل دادن به تركیب تازه ای از نظرات یا ایده ها برای رسیدن به یك نیاز یا تحقق یك هدف می باشد”( سایت فكر نو ، به نقل از نگین برات ، 1382،ص 1)
 • تورنس (1973): “خلاقیت عبارت است از حساسیت به مسائل ، كمبودها ، مشكلات و خطاهای موجود در دانش ، حدس زدن ، تشكیل فرضیه هایی در باره این كمبودها ، ارزشیابی و آزمایش این حدسها و فرضیه ها و احتمالا اصلاح و آزمودن مجدد آنها و در نهایت نتیجه گیری “. تورنس که تحت تاثیر چهارچوب نظری گیلفورد است خلاقیت را مركب از چهار عامل اصلی می دانند كه عبارتند از:
 • سیالی[7] : توانائی تولید تعداد بی شماری ایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در مورد آن .
 • ابتكار[8] : توانائی تولید ایده هایی كه از ایده های عادی و رایج متفاوت است .
 • انعطاف پذیری[9] : توانائی تولید انواع گوناگون و متنوع ایده ها در قالب تصویر وارائه راه حلهای نو.
 • بسط[10] : توانائی اضافه كردن جزئیات یا تكمیل ایده های تصویری( کفایت ، 1373، ص 69).

به زبان ساده  می توان گفت : “خلاقیت عبارت است از بکارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید “.از مضامین بکار گرفته شده در تعاریف فوق چنین  برمی آید که اولا  ماهیت خلاقیت به چگونگی تفکر انسان و نتیجه آن بستگی دارد و ثانیا مشتمل بر یافتن راهها و روش های  جدید و موثر       می باشد. بنابراین بدون وجود سه ویژگی اساسی:

1- ذهنی بودن[11] 

2- نوبودن[12]

3- موثر بودن[13]

نمی توان لفظ خلاقیت را بر یک فرآیند و فعالیت ذهنی و یا عملکرد اطلاق نمود .

درحقیقت ، از آنچه که ما  به عنوان خلاقیت و تفکر خلاق[14] ازآن  نام می بریم شامل یک فرآیند ذهنی و نتیجه نوع فکرانسان است یعنی چیزی که  چگونگی  فعالیت فکری فرد و نتیجه آن است بعبارتی خلاقیت تفکری است که شامل نگرش نو و ایده های بکر می باشد. بدیهی است خلاقیت مثل هر مفهوم دیگر ذهنی ، تعاریف مختلفی از اصطلاح خلاقیت ارائه شده است. پیچیدگی و دشواری شناخت ماهیت ، تعریف و كاركرد خلاقیت ، بیشتر ناشی از ماهیت غامض كنشهای مغزی است.

 

نظریه های خلاقیت

در مورد خلاقیت چون سایر مفاهیم روانشناسی دیدگاههای مختلف و متفاوتی وجود دارد که ماهیت ، خاستگاه و کارکرد آنرا به شکلی خاص تبیین می نماید . در این مجال به اختصار به مهم ترین آنها اشاره می شود .

– خلاقیت به عنوان ودیعه الهی[15] : در دنیای باستان ، فیلسوفانی چون افلاطون معتقد بودند که خداوند اذهان این گونه مردان را از آنها گرفته و با دادن قوه ابتکار آنان را به عنوان سفیرانش بکار می گیرد                                 ( پلاتو[16] 1925). عنصر خلاقیت فرد یک هدیه خداوندی است و بیش از آنکه از تربیت ناشی شوداز الهام ناشی میشود( کارلایل[17] 1934 ). سامرست موام نیز معتقد بود الهام پایه واساس تفكر خلاق است( مویدنیا ، 1384،     ص 163).

– خلاقیت به عنوان دیوانگی[18] : این دیدگاه قدیمی خلاقیت را نوعی جنون و دیوانگی تلقی می کند غیرعادی بودن ، بی ارادگی ، خودجوشی و ظاهر غیرعقلائی خلاقیت عاملی بود که افرادی چون لمبروزو( 1981) خلاقیت را نتیجه آسیب عقلی دانسته و برای اثبات ادعای خود نمونه هایی از افراد نابغه و مشاهیر را نام ببرد که كم وبیش عصبی و یا دیوانه بوده اند. مثلا فیلسوفی چون نیچه در تمام زندگی بخصوص زمان خلق آثار خود بین حالت تعادل وعدم تعادل روانی به سر برده است.امروزه نیز افراد عامی بعضا کار غیرعادی و خلاقانه را که تا حدود زیادی از استانداردهای رفتاری و عرف جامعه متفاوت باشد بیمارگونه می پندارند. براساس تحقیقات انجام شده خودكشی، تمایل كمتر به ازدواج و داشتن فرزند كمتر و طلاق زیاد در زندگی افراد خلاق بیشتر از نرم جامعه است.تحقیقات جدید صورت گرفته براساس معیارهایIV-DSM[19]( چهارمین ویرایش سیستم طبقه بندی بیماریهای روانی – انجمن روانپزشكی امریكا) نشانگر شیوع بیشتر اختلالات روانی در میان افراد خلاق است . شایع ترین اختلالات انواع بیماریهای اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی گزارش شده است . امیل كراپلین طی تحقیقات خود به این نكته اشاره می كند كه احتمالا اختلال روانی مانیا[20]( شیدائی ) باعث دگرگونی هایی در فرآیند تفكر شده و منجر به افزایش خلاقیت گردد. خودكشی و اختلالات روانی بیشتر در میان هنرمندان كه مصادیق بارز خلاقیت محسوب می شوند دلیل دیگر ارتباط بیماریهای روانی و خلاقیت شمرده می شود . فلیكس پست ( 1994) روانشناس انگلیسی با بررسی فراوانی اختلالات روانی در بین افراد خلاق و برجسته نشان داده است كه ارتباطی بین این دو عامل وجود دارد ( احدی ، مظاهری و فخری ، 1371، ص3). عامه مردم نیز كم وبیش در مورد        ایده ها ی خلاقانه نظر نامناسبی دارند بطوریكه با مسخره كردن و دیوانه پنداری موجب یاس افراد خلاق می شوند. برنارد شاو در این باره می گوید ” تمام اندیشه های بزرگ ابتداء مسخره پنداشته می شوند “( موید نیآ ، 1384،   ص 164).

– خلاقیت بعنوان نبوغ شهودی[21] : با تعدیل دیدگاه دیوانه پنداری، ماهیت اشراقی[22] ، شهودی و غیرقابل آموزش بودن خلاقیت مطرح گردید که دارنده آن شخصی نادر و متفاوت تلقی شود که می تواند بدون واسطه و استفاده از قدرت استدلال و بطور مستقیم ایده خلاق را دریابد . لغزشهای ظاهرا غیرمنطقی ،  کپرنیک و کالیله را یاری کردند تا نظریه های خود را به نظم درآورنداینان راههای ذهنی معمولی و منطقی تفکر را پیگیری نکردند. بلکه به واسطه کمک ذهن ناخودآگاه هدایت شده اند. مطابق این دیدگاه خلاقیت را نمی توان آموزش داد چرا که غیرقابل پیش بینی بوده و از اصول خاصی پیروی نمی كند و درعین حال غیرعقلائی ومختص افراد غیرعادی است ( مردیث[23] ، 1911 ). درمجموع خطرناک است که بپنداریم خلاقیت ها از مکاشفه و اشراق سرچشمه می گیرند و نتیجه بگیریم که دیگر نمی توانیم و نیازمند هم نیستیم  کاری در این باره انجام دهیم این کار شبیه معمای جعبه سیاه است که مستلزم به کنار گذاشتن مساعی آگاهانه و در انتظار ظهور مکاشفه نشستن است. با این حال امیدواری ما به شهود و مکاشفه باید گاهگاهی باشد نه همیشگی . با این فرض سهم آن نیزارزشمند خواهد بود ( قاسمی ، 1386، ص 67).

– خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی[24] : داروین به موازات نظریه مشهور تکاملی خود ، خلاقیت را عامل ذاتی حیات که پیوسته در حال نوشدن است دانست. براین اساس ماده بی جان غیرخلاق محسوب می گردد . به نظر می رسد که نیروی خلاق تکامل ، خود را به صور گوناگون پایان ناپذیری عرضه می کند که یکتا ، بی نظیر ، غیرقابل تکرار و بازگشت ناپذیر هستند.(دوبزهانسکی[25] 1957). یکی از پیشتازان این نظریه بیولوژیکی شخصی بنام ادموند سینوت ( 1962 )است وی اعتقاد داشت که حیات ماهیتا خلاق است چرا که خود را سازمان می دهد تنظیم میکند و همواره در حال نوشدن می باشد . در این میان انسان بی همتاست چون از داده های درهم و برهم ، اثری هنری و یا علمی پدید می آورد انسان توانائی آنرا دارد که الگوهای تنظیمی خود را خلق کند.

– نظریه تداعی گرایی[26] : تداعی گرایی بعنوان مکتب مسلط روانشناسی قرن نوزدهم امریکا و انگلستان که ریشه در افکار و عقاید جان لاک دارد اذعان می کند ایده های جدید ، از ایده های قدیم و بوسیله آزمون و خطا حاصل     می شوند به عبارت دیگر وقتی که ایده ای خاص در ذهن ظاهر شود ایده مرتبط نیز بلافاصله در ذهن متداعی        می گردد هرقدر این دو ایده بیشتر، تازه تر و واضحتر بهم مرتبط باشند. احتمال همراه شدن آنها بیشترخواهد بود. بنابراین سه اصل مهم فروانی[27] ، تازگی[28] و وضوح[29] در نظریه تداعی گرایی مهم هستند. ایده های تازه در واقع ترکیبی از ایده های قدیم هستند که از نو سازماندهی شده اند . تفکر خلاق نیز چیزی جز برقراری ارتباطات ذهنی[30] نیست وهرچه انسان قادر به تداعی بیشتری باشد خلاقیت بیشتری خواهد داشت .

– نظریه گشتالت[31] : کلی نگری شاکله نظریه گشتالت را تشکیل میدهد. فلذا خلاقیت نیزعبارت از بازسازی الگوهایی است که ساختار ناقص دارند و ذهن در صدد تکمیل آن است به عبارتی دیگر تفکر خلاق معمولا با وضعیتی مسئله دار شروع می شود که از جهاتی ناتمام است و نهایتا ذهن جهت کامل و هماهنگ کردن آن فعال شده و راههای جدیدمی یابد .

نظریه روانکاوی[32]:(خلاقیت بعنوان نتیجه تصعید[33] و پالایش روانی[34] و تعادل حیاتی[35])همواره مفهوم روانکاوی نام زیگموندفروید[36] (1949)یكی از تاثیرگذارترین متفكرین تاریخ جهان و واضع تئوری روانکاوی را تداعی          می کند. روانکاوی فروید ، بیش از هرمکتب دیگری ایده هایی بنیادی در مورد خلاقیت ارائه داده است که رهنمودی برای پژوهشهای علمی مربوط است . فروید معتقد بود خلاقیت و هنر در واقع نوعی تطهیر عاطفی و پالایش روانی است که موجب حفظ سلامتی انسان می شود. به زعم او هنرمند  خلاق کسی است که هنر را وسیله ای برای ابراز تعارضات درونی خود قرار داده و تمایلات مطرود و سرگوفته را در قالب پذیرفته شده ای ظاهر     می سازد که در غیر این صورت می بایست شاهد روان نژندی فرد باشیم. به نظر فروید رشد و تعادل روانی فرد درگرو تعادل صحیح بین نیروهای خلاقه و نیروهای متهاجم(تا حدودی با برتری نیروهای خلاقه)بستگی دارد. فروید زندگی و هر نوع گرایش مثبت به آنرا ناشی از یک نیروی غریزی بنام اروس[37] ( نام خدای عشق در یونان قدیم وسمبل غریزه عشق به زنده ماندن ) می داند که سرمنشاء همه نیروهای خلاقه و حیاتی است . در مقابل از نیروی غریزی دیگری بنام تاناتوس[38] (نام خدای مرگ و برادر هوپنوس[39] که خدای خواب در نزد یونانیان قدیم بود) نام می برد که مانع خلاقیت و انرژی حیاتی است (وهاب زاده،1366،ص20). او معتقد بود خاستگاه خلاقیت ، در تعارضی[40] است که در ذهن ناخودآگاه وجود دارد و ذهن پیوسته در پی حل آن است که در صورت حل موجه و موفقیت آمیزمنجر به خلاقیت میگردد(با کمک بخش خودآگاه شخصیت) و گرنه آن تعارض واپس زده شده و یا در شکل بیماری     (روان نژندی[41] ) ظاهر می گردد(مغایر راه حل بخش خودآگاه شخصیت ). بنابراین خلاقیت و روان نژندی هر دو ریشه واحد در تعارضات ناخودآگاه فرد دارند یعنی هم فرد خلاق و هم فرد روان نژند با یک نیروی واحد هدایت می شوند . شخص خلاق ، در واقع میزان کنترل “خود”[42] بر روی  “نهاد”[43] را کم کرده و اجازه میدهد اندیشه های آزادخیز[44] ناخودآگاه بروز داده شوند یعنی تکانه های خلاق[45] از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آیند. به نظر فروید خلاقیت ماهیتی چون غذا دارد. بوسیله غذا تنش درونی و عدم تعادل ناشی از گرسنگی فرد رفع می گردد بوسیله خلاقیت نیز تنش فرد برطرف می گردد.در هرحال به زعم فروید خلاقیت ریشه بیمارگونه داشته و نتیجه عدم تعادل و تعارضات درونی است . فروید معتقد بود جوامع اساسا نسبت به رفتار خلاقانه حالت تدافعی و حتی سرکوبگر دارد .

روانکاوان و پیروان جدید فروید معتقدند خلاقیت نه در ناخودآگاه ، بلکه ریشه در نیمه آگاه دارد ، ذهن نیمه آگاه بدلیل داشتن آزادی در جمع آوری ایده ها ، مقایسه و آرایش مجدد آنها ، سرچشمه خلاقیت به شمار می آید. افرد خلاق لزوما دارای زمینه های بیمارگونه و آشفتگی روانی نیستند بلکه همچون افرادی دارای چهارچوب شخصیتی محکم هستند تا بتوانند به عمق ناخودآگاه خود مراجعه و پس از کشفیات خلاقانه سالم به واقعیت برگردند. اریک فروم(1941) بیان می دارد که خلاقیت در شرائط سلامتی و هماهنگی فعالیت روانی بروز داده می شود(كفایت،1373، ص23).او پنج طرح شخصیتی را که شامل شخصیت پذیرا ، بهره کش ، سوداگر ، محتکر و سازنده است توصیف می نماید که آخرین آنها نمونه کامل شخصیت رشد یافته بوده و ویژگی مهم آن ” عشق به خلاقیت “است . چهارچوب نظریه فروم در تائید نقش ویژه عوامل محیطی و فرهنگی است که به شخصیت افراد شکل می دهد. او می گوید ” افراد محصولی از فرهنگ خویش هستند” براین اساس در جوامع صنعتی ، انسانها دچار از خودبیگانگی[46] می شوند(وهاب زاده ، 1366، ص 33 و34).

– نظریه انسانگرایی کارل راجرز[47]وآبراهام مازلو[48] : راجرز (1954) و مازلو(1962) دو تن از مشهورترین روانشناسان انسانگرا[49] هستند. راجرز صاحب نظریه “پدیدارشناختی[50]معتقد است انگیزه عمده دررشد شخصیت عبارت است از ” تمایل فعلیت بخشیدن به استعدادها ، توانائیها و خواسته ها ” . خلاقیت نیز در حقیقت نوعی خودشکوفائی[51] بعنوان عالی ترین مرحله ارضاء نیازها و رشد شخصیت است و آن عبارت است از اینکه موجود زنده میل دارد و تلاش می کند تمام استعدادهای بالقوه خود را تا حد امکان بالفعل ساخته و تعالی ببخشد.    (وهاب زاده ، 1366، ص 40). خاستگاه این میل ، واقع بینی ، استقلال عقیده و رضایت درونی فرداست . بطوریکه واقعیت پدیده ها را همانگونه که هستند بپذیرد ، نظرات خود را تابع دیگران نسازد و از نتیجه تلاش فکری و کار خلاقانه نیز احساس شعف نماید. به زعم راجرز امنیت روانی و آزادی ، احتمال ظهور خلاقیت را افزایش می دهند(مویدنیا ، 1384،ص 165). مازلو خلاقیت را به دو حالت عمده ” خلاقیت استعداد ویژه[52] ” و” خلاقیت خودشکوفائی[53] ” تقسیم بندی می کند. به نظراو شکل اول می تواند همراه با حالت روان نژندی نیز بروز داده شود لکن شکل دوم در بستر شخصیتی سالم ظاهر می گردد (کفایت ، 1373 ، ص 28). هاتز[54] ( 2001) تصریح دارد در نظریه های انسانگرایانه خلاقیت ذاتی انسان در نظر گرفته شده است . چراکه انسان سرشت زیباشناسانه داشته و میل وافر به پیشرفت دارد و دراثر نیل به موفقیت و عملکرد خلاقانه احساس مثبت کسب می کند( حاجی دخت ، 1387، ص 40 ).

– نظریه تحلیل عوامل[55] گیلفورد[56] : در بحث ماهیت و اندازه گیری خلاقیت بیش از هرکس دیگر نام گلیفورد(1960)مطرح است. به نظر او هوش 120 عامل و توانائی مختلف را شامل می شود که تنها حدود 50 عامل آن  شناخته شده است . این توانائیها به دو دسته اصلی “مربوط به حافظه ” و “مربوط به تفکر” تقسیم می شوند البته سهم توانائیهای مربوط به تفکر خیلی زیادتر است. توانائیهای تفكر همگرا[57] و تفكر واگرا[58] بخشی از توانائیهای تفکر هستند که هر کدام عوامل ریزتری نیز دارند . گیلفورد در ابتدا ، توانائیهای مربوط به خلاقیت را شامل تفگر واگرا دانست اما بعدا دریافت عوامل جزیی تر دیگری نیز در این مقوله دخیل هستند. به نظر گیلفورد تفكر واگرا یا همان خلاقیت هشت بعداساسی به شرح زیر دارد كه عبارتنداز : ( حسن زاده ، 1383، ص 4).

1- حساسیت به مسئله[59]               2- سیالی[60]                     3- افكار نوین[61]               4 – انعطاف پذیری [62]

5- هم نهادی ( تركیب )[63]            6- تحلیل گری[64]                    7- پیچیدگی[65]                    8- ارزشیابی [66]

نظریه رشد روانی اجتماعی اریك اریكسون[67] : یكی از نظریه پردازان بنام عرصه روانشناسی كه در تائید تاثیر بلامنازع تجربه ، فرهنگ ، محیط و اجتماع در برابر وراثت بر شكل گیری شخصیت و خصوصیات روانی انسانها مانند ابتكار و خلاقیت سخن گفته اریك اریكسون[68] (1902) روا نکاو و روانشناس مشهور آمریکایی و واضع نظریه رشد روانی – اجتماعی است كه رابطه میان شخصیت و گستره اجتماع و فرهنگ را نشان می دهد وی هشت دوره قابل پیش بینی و معینی برای رشد كه از بدو تولد شروع و تا كهنسالی ادامه می یابد فرض می كند كه هركدام دارای نیازها ، تجارب ، تضادها ، تعارضات مخصوص خود است . برای مثال تجربه خلاقیت و ابتكار كودكان در مرحله سوم ( 3 تا 6 سالگی ) مطرح می گردد كه در تضاد و تعارض[69] با تجربه احساس گناه است و درحالت توازن ، اكثر مردم حد میانه تجربه ها را در پیش می گیرند كه در آن میزان تجربیاتی كه احساس ابتكار را به آنها   می دهد احتمالا بیشتر از میزان تجربیاتی است كه منجر به احساس گناه می شود . در دوره سوم رشد كودك شروع به كشف جهان می كند و می آموزد كه دنیا چگونه جایی است و او چگونه می تواند بر آن تاثیر گذارد . هرگاه فعالیت كودك موفقیت آمیز باشد ، با دید سازنده  با دنیا برخورد و حس ابتكار پیدا می كند و هرگاه مورد سرزنش و تنبیه قرار گیرد ، در برابر بیشتر كارهای خود احساس گناه خواهد داشت . تاثیرات برخورد با تجارب و نحوه حل تعارضات ،  بیشتر در میانسالی خود را نشان می دهند كه در صورت حل موفقیت آمیز تعارضات ، توانائی همكاری و همراهی فرد با دیگران و اشتغال به كارهای خلاقانه  فراهم می گردد . ( بنی جمالی و احدی ، 1370 ، ص 18).

نظریه سینکتیکز یا بدیعه پردازی[70] گوردون : درسال 1961 ویلیام گوردون[71] این روش را برای توضیح جریان بروز خلاقیت و نوآوری ابداع و ارائه كرد. وی اعتقاد داشت می توان با یك سری تمرین های گروهی ، خلاقیت را آموزش و توسعه داد مهم ترین عنصر در بدیعه پردازی همان استفاده از قیاس است . به زعم گوردون تولید فكر وعمل نوآورانه چندان ماهیت پیچیده ندارند و تقربیا برای تمام افراد قابل دسترس است وی چهار پایه برای بدیعه پردازی برشمرده كه عبارتند از :

1- خلاقیت به واسطه داشتن آثار شگرف و مفید در زندگی دارای اهمیت است .

2- فرآیند خلاقیت به هیچ وجه اسرارآمیز نیست بطوریكه می توان آنرا شرح داد ، آموزش داد و بكار برد عوام آنرا اسرارآمیز و ذاتی افراد خاص می پندارند در حالیكه با تحلیل آگاهانه قابل انتقال و افزایش است .

3- ماهیت فرآیندهای  خلاقیت در تمامی رشته ها یكی است . هرچند مردم عادی خلاقیت را بیشتر در زمینه هنر قبول دارند و حاصل آنرا در زمینه مهندسی و علوم ” اختراع [72]” می نامند.

4- فرآیند بروز خلاقیت فردی و جمعی شبیه هم هستند هرچند اكثر مردم خلاقیت را امر فردی می پندارند .

گوردون تاكید داشت در خلاقیت بعد عاطفی از بعد عقلی و نامعقول از معقول بیشتر است فلذا می بایست برای بروز خلاقیت ضرورتا عناصر نامعقول و عاطفی درك شده و با كشاندن عناصرعاطفی و  ناخودآگاه به سطح آگاهی و كنترل آن ، زمینه بروز خلاقیت را فراهم كرد( بهرنگی ، ص 214 ).

[1] – Creativity

[2] – Stephen Robbins

[3] – Steine ‘ Parnes & Harding

[4] – Mednick

[5] – Fox

[6] – Hulark

[7]– Fluency

[8] – Originality

[9] – Flexibility

[10] – Elaboration

[11] – Mental

[12] – New ( Inoovative)

[13] – Effective

[14] – Creative thinking

[15] – Granted By God

[16] – Plato

[17] – Carlyle

[18] – Insanity

[19] – Diagnodtic and statistical manul of  mental disorder .4Rd Ed.

[20] –   Mania

[21] – Genius Intuitive

[22] – Illumination

[23] – Merdice

[24] – Vital force ( Vitality)

[25] – Dobzhansky

[26] – Associationism

[27] – Frquency

[28] – Recency

[29]– Vividness

[30] – Mental connection

[31]  –  Cestalt theory

[32] – Psychoanalysis

[33] – Sublimation

[34] – Abreaction ( Catharsis)

[35] – Homeostasis

[36] – Sigmund Freud

[37] – Eros

[38] – Thanatos

[39] –  Hypnos

[40]–  Conflict

[41] –  Neurotic

[42] – Ego

[43] – Id

[44] – Freerising

[45] – Creative impulses

[46] – Alienation

[47] – Karl Rogers

[48] – Maslaw

[49] – Humanist

[50] – Phenomenology

[51] –  Self actualization

[52]– Special talent creayiveness

[53] – Self actualizing creativeness

[54] – Houtz

[55] – Factor analisis

[56] – Gulford

[57] – Convergent thinking

[58] – Divergent thinking

[59] – Sensetive to problem

[60] – Fluency

[61] – New ideas

[62] – Flexibility

[63] – Synthesizing

[64] – Analizing

[65] – Complexity

[66] – Evaluation

[67] – Erik Erikson

[68] – Erik Erikson

[69] – Conflict

[70] – Rarity

[71] – William Cordon

[72] – Invention

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی 140صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *