تضمینات خاص ناظر به اطفال :پایان نامه رایگان علوم تربیتی,علل فرار نوجوانان از خانه

دانلود پایان نامه

تضمینات خاص ناظر به اطفال :

برخورداری از یک دادرسی عادلانه ، نیازمند این است که اطفال ، توسط دادگاه ویژه با ترکیبی خاص از قضاوت و مشاوران مردمی ، مورد محاکمه قرار گیرد .

با این همه این مهم در همه کشورها محقق نشده است . در برخی از کشورها ، همان دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم بزرگسالان و با همان ترکیب ، جرایم اطفال و نوجوانان را مورد رسیدگی قرار می دهند . کشورهای دیگری وجود دارند که در آنها دادگاههای خانواده و یا دادگاههای ویژه نوجوانان ، رسیدگی را بر عهده دارند .

قانون فرانسه به صراحت از قاضی اطفال ، دادگاه جنمه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و دیوان جنایی اطفال سخن می گوید . ماده ۳۳ الف از قانون جوانان بزهکار آلمان (JGG) مقرر می دارند در مواردی که دادگاه اطفال باید از یک قاضی و دو مشاور تشکیل شود ، حتماً یکی از دو مشاور باید از بین نسوان انتخاب گردد . صدور حکم و اتخاذ تصمیم با قاضی است و مشاور فقط رای مشورتی خود را ابراز می دارد.

در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ، مرجع و دادگاه خاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی نشده بود و همان دادگاههای جنعه بودند که طبق ماده ۳۷ قانون مذکور حتی در جنایت ، صلاحیت رسیدگی داشتند . حداکثر مجازات برای اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایت می شدند ، ۵ سال حبس در درالتأدیب پیش بینی شده بود که به علت فقدان چنین نهادی ، اطفال در همان زندانهای عمومی و در بندی مجزا محبوس می شدند قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ که یک از مترقی ترین قوانین زمان خود بود ، ضرورت تشکیل دادگاه مجزا و اختصاصی با ترکیبی خاص از قضاوت و مشاوران را پیش بینی نمود . ماده ۲ این قانون مقرر می داشت : ( وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آن برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهان دیگر محرز باشد ، قضاوت دادگاه اطفال را انتخاب خواهد نمود و در جنایات ، دادگاه از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود .

به گونه ای که می دانیم قانون دادگاههای اطفال بزهکار ۱۳۳۸ ، قبل از انقلاب به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت ، جز در برخی مراکز استانها مانند تهران و مشهد ، قابلیت اجرا نیافت ( این قانون مقرر می داشت که دادرسی اطفال طبق موازین قانون دادگاه اطفال بزهکار منوط به تشکیل کانون اصلاح و تربیت است ) .

بعد از انقلاب ، به موجب رایی وحدت رویه ۲۳/۱۲/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رسیدگی به جرائم اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی یعنی ۹ و ۱۵ سال قمری ، به ترتیب در دختران و پسران ، در صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۷) نیز دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به جرائم اطفال دانسته است ( ماده ۲۱۹ ) و حتی تخصیص یک شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال مانع از ارجاع پرونده های بزرگسالان به آن شعبه نیست . با این حال ایجاد مجتمع ویژه اطفال و نوجوانان در تهران را می توان طلیعه ایجاد دادگاههای اختصاصی اطفال تلقی کرد .

از نظر کنوانسیون حقوق کودک ، منظور از واژه کودک به کار گرفته شده در آن ، هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است . مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانونی کمتری تعیین شده باشد . با توجه به بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون که مقرر می دارد کشورهای عضو باید حداقل سنی را که پائین تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد در نظر بگیرند و این که بند الف ماده ۳۷ مجازات اعدام را در مورد افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام می کند و سرانجام این که هر گونه اقدام در مورد اطفال بزهکار نباید با مصالح عالیه و امکان باز پروری آنان مغایرت داشته باشد ، ناگزیر باید بین سن مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری قادل به تفکیک شویم به عبارت دیگر سن بلوغ کیفری از دیدگاه کنوانسیون همان ۱۸ سال است که مورد قبول بسیاری از کشورها نیز قرار گرفته است و نوجوانان پس از رسیدن به آن مشمول مقررات کیفری و آیین دادرسی بزرگسالان خواهند بود . در اجرای کنوانسیون باید بین مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری قائل به تفکیک شد و اگر چه بلوغ با حدوث برخی تغییرات فیزیولوژیکی در پسر و دختر آغاز می گردد ، لیکن تکامل آن و حدوث رشد اغلب طی سالهای بعدی و با تحقق هویت کامل طفل احراز می شود که این سن در  کنوانسیون حقوق کودک و اغلب کشورها همان ۱۸ سال تعیین شده است .

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست :

قاضی مجتمع قضایی اطفال گفت : (۱)

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست و در صورت ولگردی  و ارتکاب جرائمی نظیر فحشاء و دزدی ، فرد مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد .

قاضی احمد مظفری گفت : (۲) طبق تبصره ماده ۴۳ قانون امدادرسی کیفر ، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است ، مگر در مواردی که جرم مشهود بوده یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد .

وی تصریح کرد : برسی آمار متهمان زیر ۱۸ سال بیانگر این موضوع است که حدود ۳۰ درصد از آنان به علت نداشتن توانایی از تودیع وثیقه یا عجز از کفیل یا ضامن قبل از احراز صدور حکم برای ۱۰ روز در بازداشت به سر می برند .

قاضی مجتمع قضایی اطفال گفت : علل وقوع جرم و مراقبت های بعد از خروج بر عهده دستگاه قضایی نیست و این دستگاه تنها به بررسی جرم و مجازات مربوط به آن می پردازد .

اظهار امیدواری کرد با جمع آوری آمار پایه و دقیق که تنها مختص به یک سازمان نباشد ، بتوان برنامه ریزی بهتری به منظور ساماندهی دختران فراری انجام داد . تنها آمار موجود در دستگاه قضایی ، تعداد دختران ارجاع شده به دادگاه اطفال است که با نظر آسیب شناسان مبنی بر رشد ۱۵ درصدی فراریها در کلان شهر تهران مغایرت دارد .

این کارشناس به خانواده هایی که بستر نامناسب در آنها سبب تشویق نوجوانان به فرار از خانه می شود ، اشاره کرد و گفت : تعدادی از نوجوانان راه حلی جز فرار از خانه را برای رهایی از اختلافات ها و مشکلات خانوادگی نمی بینند .

به عقیده وی ، تمام دختران فراری بد نیستند و شرایط خاص خانوادگی برخی از آنان ایجاب می کند که به فرار دست بزنند . (۱)

وجود برخی فشارهای روحی در خانواده ها سختگیری های بی مورد والدین ، آستانه تحمل نوجوان را پایین آورده و در شرایط بحرانی آنان را مجبور می کند محیط خانوادگی خود را ترک کنند که این مشکل بین دختران نمود بیشتری دراد .

پدیده دختران فراری امروزه با گسترش روز افزون امکانات ، به عنوان یک تهدید جدی برای کانون گرم خانواده به شمار می رود .

صنعتی شدن جوامع باعث شده تا روابط عاطفی بین افراد سست شده و جامعه نیز در یک وضعیت ویژه قرار گیرد که نه صنعتی کامل و نه یک جامعه سنتی اصیل است .

با افزایش وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی به صورت غیر قابل اجتناب به سوی زندگی غربی در حرکت هستیم و از طرف دیگر خلق و خوی ما حال و هوای شرق دارد و این حالت نوعی پارادوکس ( تضادهای میان نسلی ) ایجاد می کند . والدین باید قبول کنند انسان در هر سنی برای خود شخصیتی دارد و خصوصیات و شرایط خاص خود را می طلبند ، در این صورت بهتر می توانند با فرزندان نوجوان خود کنار بیایند .

۱- نشریه داخلی قوه قضائیه (مأوی ) . ۱۵ مرداد ۸۲ . شماره ۲۰۲ .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *