تضمینات خاص ناظر به اطفال :پایان نامه رایگان علوم تربیتی,علل فرار نوجوانان از خانه


دانلود پایان نامه

تضمینات خاص ناظر به اطفال :

برخورداری از یك دادرسی عادلانه ، نیازمند این است كه اطفال ، توسط دادگاه ویژه با تركیبی خاص از قضاوت و مشاوران مردمی ، مورد محاكمه قرار گیرد .

با این همه این مهم در همه كشورها محقق نشده است . در برخی از كشورها ، همان دادگاههای رسیدگی كننده به جرایم بزرگسالان و با همان تركیب ، جرایم اطفال و نوجوانان را مورد رسیدگی قرار می دهند . كشورهای دیگری وجود دارند كه در آنها دادگاههای خانواده و یا دادگاههای ویژه نوجوانان ، رسیدگی را بر عهده دارند .

قانون فرانسه به صراحت از قاضی اطفال ، دادگاه جنمه رسیدگی كننده به جرایم اطفال و دیوان جنایی اطفال سخن می گوید . ماده 33 الف از قانون جوانان بزهكار آلمان (JGG) مقرر می دارند در مواردی كه دادگاه اطفال باید از یك قاضی و دو مشاور تشكیل شود ، حتماً یكی از دو مشاور باید از بین نسوان انتخاب گردد . صدور حكم و اتخاذ تصمیم با قاضی است و مشاور فقط رای مشورتی خود را ابراز می دارد.

در قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1304 ، مرجع و دادگاه خاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی نشده بود و همان دادگاههای جنعه بودند كه طبق ماده 37 قانون مذكور حتی در جنایت ، صلاحیت رسیدگی داشتند . حداكثر مجازات برای اطفال بین 15 تا 18 سال كه مرتكب جنایت می شدند ، 5 سال حبس در درالتأدیب پیش بینی شده بود كه به علت فقدان چنین نهادی ، اطفال در همان زندانهای عمومی و در بندی مجزا محبوس می شدند قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال 1338 كه یك از مترقی ترین قوانین زمان خود بود ، ضرورت تشكیل دادگاه مجزا و اختصاصی با تركیبی خاص از قضاوت و مشاوران را پیش بینی نمود . ماده 2 این قانون مقرر می داشت : ( وزارت دادگستری از بین قضاتی كه صلاحیت آن برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهان دیگر محرز باشد ، قضاوت دادگاه اطفال را انتخاب خواهد نمود و در جنایات ، دادگاه از یك قاضی و دو مشاور تشكیل می شود .

به گونه ای كه می دانیم قانون دادگاههای اطفال بزهكار 1338 ، قبل از انقلاب به علت عدم تشكیل كانون اصلاح و تربیت ، جز در برخی مراكز استانها مانند تهران و مشهد ، قابلیت اجرا نیافت ( این قانون مقرر می داشت كه دادرسی اطفال طبق موازین قانون دادگاه اطفال بزهكار منوط به تشكیل كانون اصلاح و تربیت است ) .

بعد از انقلاب ، به موجب رایی وحدت رویه 23/12/1364 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، رسیدگی به جرائم اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی یعنی 9 و 15 سال قمری ، به ترتیب در دختران و پسران ، در صلاحیت دادگاههای كیفری 1 و 2 قرار گرفت . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری (1377) نیز دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به جرائم اطفال دانسته است ( ماده 219 ) و حتی تخصیص یك شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال مانع از ارجاع پرونده های بزرگسالان به آن شعبه نیست . با این حال ایجاد مجتمع ویژه اطفال و نوجوانان در تهران را می توان طلیعه ایجاد دادگاههای اختصاصی اطفال تلقی كرد .

از نظر كنوانسیون حقوق كودك ، منظور از واژه كودك به كار گرفته شده در آن ، هر انسان دارای كمتر از 18 سال سن است . مگر اینكه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك ، سن قانونی كمتری تعیین شده باشد . با توجه به بند 3 ماده 40 كنوانسیون كه مقرر می دارد كشورهای عضو باید حداقل سنی را كه پائین تر از آن نتوان كودكان را دارای قابلیت نقض قوانین كیفری محسوب كرد در نظر بگیرند و این كه بند الف ماده 37 مجازات اعدام را در مورد افراد زیر 18 سال ممنوع اعلام می كند و سرانجام این كه هر گونه اقدام در مورد اطفال بزهكار نباید با مصالح عالیه و امكان باز پروری آنان مغایرت داشته باشد ، ناگزیر باید بین سن مسئولیت كیفری و بلوغ كیفری قادل به تفكیك شویم به عبارت دیگر سن بلوغ كیفری از دیدگاه كنوانسیون همان 18 سال است كه مورد قبول بسیاری از كشورها نیز قرار گرفته است و نوجوانان پس از رسیدن به آن مشمول مقررات كیفری و آیین دادرسی بزرگسالان خواهند بود . در اجرای كنوانسیون باید بین مسئولیت كیفری و بلوغ كیفری قائل به تفكیك شد و اگر چه بلوغ با حدوث برخی تغییرات فیزیولوژیكی در پسر و دختر آغاز می گردد ، لیكن تكامل آن و حدوث رشد اغلب طی سالهای بعدی و با تحقق هویت كامل طفل احراز می شود كه این سن در  كنوانسیون حقوق كودك و اغلب كشورها همان 18 سال تعیین شده است .

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست :

قاضی مجتمع قضایی اطفال گفت : (1)

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست و در صورت ولگردی  و ارتكاب جرائمی نظیر فحشاء و دزدی ، فرد مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد .

قاضی احمد مظفری گفت : (2) طبق تبصره ماده 43 قانون امدادرسی كیفر ، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است ، مگر در مواردی كه جرم مشهود بوده یا شاكی خصوصی وجود داشته باشد .

وی تصریح كرد : برسی آمار متهمان زیر 18 سال بیانگر این موضوع است كه حدود 30 درصد از آنان به علت نداشتن توانایی از تودیع وثیقه یا عجز از كفیل یا ضامن قبل از احراز صدور حكم برای 10 روز در بازداشت به سر می برند .

قاضی مجتمع قضایی اطفال گفت : علل وقوع جرم و مراقبت های بعد از خروج بر عهده دستگاه قضایی نیست و این دستگاه تنها به بررسی جرم و مجازات مربوط به آن می پردازد .

اظهار امیدواری كرد با جمع آوری آمار پایه و دقیق كه تنها مختص به یك سازمان نباشد ، بتوان برنامه ریزی بهتری به منظور ساماندهی دختران فراری انجام داد . تنها آمار موجود در دستگاه قضایی ، تعداد دختران ارجاع شده به دادگاه اطفال است كه با نظر آسیب شناسان مبنی بر رشد 15 درصدی فراریها در كلان شهر تهران مغایرت دارد .

این كارشناس به خانواده هایی كه بستر نامناسب در آنها سبب تشویق نوجوانان به فرار از خانه می شود ، اشاره كرد و گفت : تعدادی از نوجوانان راه حلی جز فرار از خانه را برای رهایی از اختلافات ها و مشكلات خانوادگی نمی بینند .

به عقیده وی ، تمام دختران فراری بد نیستند و شرایط خاص خانوادگی برخی از آنان ایجاب می كند كه به فرار دست بزنند . (1)

وجود برخی فشارهای روحی در خانواده ها سختگیری های بی مورد والدین ، آستانه تحمل نوجوان را پایین آورده و در شرایط بحرانی آنان را مجبور می كند محیط خانوادگی خود را ترك كنند كه این مشكل بین دختران نمود بیشتری دراد .

پدیده دختران فراری امروزه با گسترش روز افزون امكانات ، به عنوان یك تهدید جدی برای كانون گرم خانواده به شمار می رود .

صنعتی شدن جوامع باعث شده تا روابط عاطفی بین افراد سست شده و جامعه نیز در یك وضعیت ویژه قرار گیرد كه نه صنعتی كامل و نه یك جامعه سنتی اصیل است .

با افزایش وسایل ارتباط جمعی و تكنولوژی به صورت غیر قابل اجتناب به سوی زندگی غربی در حركت هستیم و از طرف دیگر خلق و خوی ما حال و هوای شرق دارد و این حالت نوعی پارادوكس ( تضادهای میان نسلی ) ایجاد می كند . والدین باید قبول كنند انسان در هر سنی برای خود شخصیتی دارد و خصوصیات و شرایط خاص خود را می طلبند ، در این صورت بهتر می توانند با فرزندان نوجوان خود كنار بیایند .

1- نشریه داخلی قوه قضائیه (مأوی ) . 15 مرداد 82 . شماره 202 .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *