تحقیق رایگان درمورد افغانستان

دانلود پایان نامه

می باشد.
D : فاصله طی شده بر فراز ایران بر حسب کیلومتر می باشد.
W : وزن هواپیما برحسب تن می باشد.

۳-۱-۲- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در کشور افغانستان
برای هر پرواز بین المللی که بدون توقف از هوا فضا کشور استفاده می کند بدون درنظر گرفتن مسافت و زمان پرواز مبلغ ۴۰۰ دلار آمریکا درنظرگرفته می شود. از طرفی برای هر پرواز بین المللی که دارای توقف باشد، مبلغ ۱۰۰ دلار آمریکا درنظر گرفته می شود. تعرفه های مذکور برمبنای آخرین تغییرات جزئی در قوانین در ماه سوم سال ۱۹۹۲ میلادی می باشد.

۳-۱-۳- بررسی تعرفه های استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبری در کشور ارمنستان

مبلغ پرداخت شده توسط خطوط هوایی جهان به کشور ارمنستان که از فراز این کشور استفاده می کنند بدین شرح می باشد. ابتدا به ازاء هر ۱۰۰ کیلومتر پرواز و همچنین وزن هواپیما بر حسب تن نرخ پایه محاسبه و سپس هزینه هدایت و کنترل به ازاء هر تن وزن هواپیما محاسبه می شود و به مبلغ پایه افزوده می شود. مبلغ دریافتی به ازای هر۱۰۰ کیلومتر مسافت طی شده بر اساس حداکثر وزن برخاست هواپیما۱ در جدول (۴-۱ ) نشان داده شده است. همچنین هزینه هدایت و کنترل هوایی به ازای هر تن وزن هواپیما مبلغ۹/۳ دلار آمریکا می باشد.

جدول (۳-۱) : مبلغ دریافتی به ازاء هر ۱۰۰ کیلومتر پرواز براساس وزن هواپیما در کشور ارمنستان
مبلغ دریافتی به ازاء هر ۱۰۰ کیلومتر پرواز (USD )
وزن هواپیما (Tonne )
35
W 50
45
W 100 51
55
W 200 101
60
W 300 201
70
W 400 301
75
W > 400

قابل توجه اینکه به ازای هر نشست وبرخاست در خاک ارمنستان ۲۰ کیلومتر از کل مسیر عبوری کاسته می شود، لازم به ذکر است که تعرفه های مذکور بر اساس آخرین تغییرات جزئی در قوانین مربوط به ژانویه سال ۲۰۰۱ میلادی می باشد.

۳-۱-۴- بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبری درکشور آذربایجان
هزینه هدایت وکنترل هوایی به ازاء هر تن وزن هواپیما همانند کشور ارمنستان برابر با ۹/۳ دلار آمریکا می باشد . چنانچه پرواز عبوری توقفی را در کشور آذربایجان انجام دهد و این توقف درحد فاصل زمانی ۱۶ الی ۶ صبح باشد ۲۰ درصد افزایش هزینه در بند فوق محاسبه خواهد شد .
همچنین به ازای هرتوقف در شهر باکو که انجام شود ۲۰ کیلومتر ازکل مسیر عبوری کاسته می شود . درضمن هزینه ای نیز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پرواز دقیقاً همانند تعرفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *