تحقیقات در زمینه ناکامی:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

ب ) تحقیقات در زمینه ناکامی :

 • تحقیقات در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » « ایمانی [۱]خرداد ۱۳۷۰ ) قسمت اول :

در تعریف ناکامی گفته اند : « ناکامی اساسا یک تجربه به پاسخ ذهنی نسبت به ایجاد مانع در ارضای نیازهای فرد است » هر چه خواسته و نیاز انسان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، ناکامی عمیقتر و تحمل آن مشکلتر است . پس ناکامی می تواند گاه شدید و گاه سطحی و ساده باشد .

چنان که دانش آموزی از خریدن کتابی دلخواه محروم می شود ودیگری از قبول نشدن در پایان سال تحصیلی ، هر دو محرومیت را تجربه کرده اند ، اما یکی محرومیت کم و دیگری آن را حدی گسترده تر آزموده است ، لذا دانش آموز دوم غمی عمیقتر دارد وممکن است سال دوم علاقه به درس خواندن و تحصیل را از دست بدهد .

علل پیدایش ناکامی :

روانشناسان علل پیدایش ناکامی را به علل فردی – محیطی تقسیم می کنند ( الف ) علل فردی ناکامی : ۱- علل جسمانی ناکامی ۲- علل روانی ، ذهنی ، ناکامی ، بهره هوشی « فردی دارای بهره هوشی متوسط به دلیل فشار اطرافیان دست به انتخاب رشته ای می زند که متناسب باهوش و استعداد او نیست او نمی تواند در آن رشته موفق باشد و دچار شکست و ناکامی می شود . »

تعارض « وقتی بین دو انگیزه تعارض وجود داشته باشد یکی از آنها موجب ناکامی دیگری می دردد مانند دانش آ‎موزی که همزمان در مقابل دو امر مورد علاقه قرار می گیرد و مجبور است که یکی از آن دو راانتخاب کند . » تخیلات واهی « گاه علت ناکامی را می توان در علاقه فرد به تحقیق بخشیدن تخیلات فراوان یا بی پایان او دانست ، آن هم تخیلاتی که با واقعیت های بیرونی و عقلانی قابل انطباق نیست . »

 • تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی تابستان ۱۳۷۰) قسمت دوم :

ب) بررسی عوامل محیطی ناکامی ، که خود به چند دسته تقسیم می شود .

 • محرومیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، وقتی تامین منافع فردی با منافع جمعی در تضاد قرار گیرد ، به وپژه در نظامهای که منافع جمع بر فرد مقدم است . فرد برای اجرای خواسته های خود ، احساس محرومیت کرده و دچار ناکامی می شود ، ویژگیهای خاص فرهنگی می تواند زمینه ساز محرومیت ها باشد ، مثلا در مورد انتخاب همسر نظر والدین به فرزندان تحمیل شده واین امر علاوه بر آنکه آنان را دچار محرومیتهای عاطفی کرده ، ناکامی رامضاعف می نمایند . در حالت دیگری که به آن « شبه یتیمی » می گویند نیز کودکان دچار حالت ناکامی می شوند ، این حالت به گونه ای است که ، کودک دارای پدر و مادر است ولی آنها توجه کافی به او ندارند و این والدین در عین حضور داشتن سر پرستانی هستند که فرزندانشان از آنان بهره کافی نمی برند ، جرم شناسان شبه یتیمی را عامل موثر در افزایش جرائم نوجوانان می دانند .

مادرانی که بیش از حد متعارف درخارج از منزل کار می کنند ، فرزندان خود را رشد عاطفی باز می دارند و گلهای نوشکفته خود را از تابش فروغ محروم می سازند ، اگر مادر نتواند از کار کردن در خارج از منزل اجتناب کند . باید تلاش کنند که میزان تماس و ارتباط های خودشان را با فرزند انشان هر چه بیشتر حفظ نمایند . بدین ترتیب کودکان با ناکامی کمتری مواجه شده و سلامت و بهداشت روانی بهتری دارند .

 • عوامل اقتصادی : تامین برخی از خواسته ها منوط به داشتن امکانات مالی و مادی است ، اگر برای یک خانواده داشتن منزل شخصی هدف باشد ، بدلیل عدم استطاعت خرید خانه میسر نگردد ، پی آ”مد آن ناکامی است .
 • عوامل سیاسی : نوع حکومت هامی تواند در بوجود آمدن ناکامی موثر باشد ، مثلا حکومتهای استدای ، نظام کمونیستی و تک حزبی و .. نمونه های بارز این گونه تفکرات بوده و زمینه ای برای محرومیت افراد تلقی می شود ، حتی در مواردی هم که شرایط خفقان آور باشد باعث پیدایش احساس ناکامی در افراد آن جامعه می شود .
 • وجود تبعیضات : یکی دیگر از عوامل ناکام کننده تبعیضات است که به صورت های : بتعیض نژادی ، تبعیضات ناروای محیط های آموزشی ، تبعیضات ناروا در محیط خانه و … که نه تنها باعث بروز ناکامی می شود ، بلکه مشکلات رفتاری را نیز در پی خواهد داشت .
 • عوامل فیزیکی : دانش آموزی قصد شرکت در یک مسابقه ورزشی را دارد ، بدلیل عدم دسترسی به وسیله نقلیه از رفتن به مسابقه محروم و دچار ناکامی می گردد این یکی از مواردی است که عوامل فیزیکی باعث ناکامی می شود .
 • عوامل طبیعی ، مثل سیل ، زلزله وحوادثی نظیر آن ، مانعی بر سر راه خواسته های افراد تلقی شده و موجب ناکامی می گردند .
 • تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی [۲]مهر ۱۳۷۰ ) : قسمت سوم
 • واکنشهای ناشی از ناکامی :
 • پرخاشگری ، فرضیه ناکامی ، پرخاشگری که مطابق آن هر نوع ناکامی به پرخاشگری می انجامد و هر گونه پرخاشگری نتیجه ناکامی است تا اندازه ای اغراق آمیز به نظر می رسد ، ناکامی ممکن است با پاسخهای دیگری منجر شود .
 • چون بازگشت به رفتارهای کودکانه
 • کناره گیری یا بی اعتنایی
 • یا کوشش آرام برای حلب مسئله ( شاید بهتر این باشد که ناکامی را مقدمه تحریک هیجانی ، خشم را خود حالت هیجانی و پرخاشگری را یکی از پاسخهای شخص در برابر خشم بدانیم.)

البته پاسخ پرخاشگر آمیز معمولا پاسخ آموخته شده ای است که خشم یا سائقه ناشی از ناکامی را کاهش می دهد .

در بحث از عوامل تشدید کنند پرخاشگری می توان اذعان نمود که بررسی دقیق قرائن موجود ، حاکی از آن است که نقش ناکامی در بروز و عدم پیدایش پرخاشگری آشکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : الف ) به نظر می رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش حالت پرخاشگرانه در فرد می شود که نسبتا شدید باشد ، اما اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید آن نشود . ب) قرائن فزاینده حکایت از آن دارد که ناکامی زمانی بروز پرخاشگری را افزایش می دهد و آن را تشدید می کند ک با ناحق و تحمیلی باشد .

می توان نتیجه گرفت که انگیزه رفتارهای آدمی یعنی اهدافی که او را در زندگی دنبال میکند ، کسب رضایت خاطر و کامیابی است و این هدف و منظور تحقق نمی یابد ، مگر آنکه احتیاجات طبیعی که بخشی از آن جنبه بدنی دارد مانند نیاز به آب ، هوا – حفظ خود از سرما و گرما .. و یا معنوی و روانی هستند مانند نیاز به محبت ، احترام و تملک امور معنوی .. و تمایلات اکتسابی او تامین شود . هرگاه وصول به این اهداف بامانع یا مشکلی برخورد نماید ، برای رفع آن گاه متوسل به پرخاشگری می شود . طبیعی است که کودکی که از مهر و عطوفت مادر محروم می ماند و یا معلم کمتر به او توجه می کند به دلیل برخورداری از ناکامی دست به پرخاشگری می زند ، برای مقابله با پرخاشگریهای ناشی از ناکامی در محیطهای ‎آ”موزشی باید موارد ذیل را مطمح نظر داشت:

 • تامین احتیاجات بدنی و روانی
 • آشنا کردن دانش آموزان با این امر که انسان درهمه امور کامیاب نمی شود .
 • توجه داشتن به روحیات دانش آموزان در هنگام وضع مقررات مدرسه ، یعنی هر چه از سنگینی و سختی آن کاسته شود از بروز ستیزه جویی بیشتر جلوگیری می شود ، زیرا فرد کمتر دچار احساس محرومیت می کند .
 • داشتن حق اعتراض و بیان خواسته ها
 • سهیم بودن در اداره امور مدرسه
 • رعایت عدالت در مدرسه توسط اولیاء آن
 • ایجاد حس احترام و اعتماد به نفس واعتماد نسبت به اولیای مدرسه
 • ترویج و تبلیغ اصول و ارزشهای اخلاقی به وسیله سرمشقهای عملی
 • تشکیل گروهای مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، تشویق گروهای موفق
 • اولین تجربه دانش آموزان از محیط آموزشی باید تجربه موفقی باشد .
 • پرهیز از به کار بردن محرکاتی که موجب انگیختن شاگردان می شود ، همچون فریاد کشیدن بر سر آنها ، که پاسخ متقابل آنها نیز پرخاشگری و خشونت است .

۴-تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های مواجهه با آ‎ن » ( فرغار[۳] ۱۳۷۱)

افراد مختلف به طور متفاوت در برابر ناکامی و واکنش نشان می دهند برای مثال نتیجه یک بررسی که درباره هفت دانش آموز انجام گرفته ذکر می گردد :

این دانش آموزان در مسابقه بهترین انشای سال شرکت نمودند با توجه به نتایج مسابقه و عکس العمل افرادیکه موفق به دریافت جایزه نشدن ، واکنشهای متفاوت در قبال احساس ناکامی از برنده شدن مورد توجه قرار می گیرد :

 • دانش آموز اول ، افزایش تلاش ۲- دانش آموز دوم ، دلسرد شدن از ادامه کار ۳- دانش آموز سوم ، انتخاب ایده آلی جدید در جایگزینی هدف قبلی ۴- دانش آموز چهارم ، پناه بردن به رویا در برابر احساس ناکامی ۵- دانش آموز پنجم ، بروز عکس العملهای پرخاشگرانه ۶- دانش آموز ششم ، جابجایی در بروز پرخاشگری ( خشم خود رامتوجه خانواده خود کرد ) ۷- دانش آموز هفتم واکنش واپس گرا ( برگشت به دوره های ) رانشان داد.

سایر واکنشهای به ناکامی عبارتند از :

احساس حقارت : احساس ناکامی اغلب با احساس حقارت همراه است ، مثلا کسی که در انتخابات ورودی دانشگاه موفق نمی شود از این که حس جاه طلبی او ارضاء نشده دچار احساس شکست می شود وهرگاه فردی درمقایسه موقعیتی ازخود با سایرین به این تجربه برسد که نسبت به سایرین کمبودهایی دارد ، ممکن است با این طرز نگرش درمورد خود دچار احساس حقارت شود و مکانیسمهای دفاعی از قبیل : جبران – دلیل تراشی ، سرکوبی … به کار گیرد .

واپس گرایی بیماریهای جسمی ناشی از کشمکشهای روحی بروز بیماری روانی ناشی از فشار روحی درموارد خاص نیز ناکامی به اختلال یا وقفه در کار بعضی از ارگانهای بدن مثل : بینایی ، شنوایی ، یا تکلم منجر می شود .

تدابیر موثر برای تحمل ناکامی :

بایستی حتی المقدر بکوشیم تا از پدید آمدن احساس محرومیت شدید و واکنشهای حاد آن پیشگیری به عمل آورده و باید در نظر داشت که میزان احساس ناکامی به تعداد وانواع نیازهای ارضاء نشده و همچنین به طرز تفکر و واکنش های فرد بستگی دارد و باید قدرت مقابله با مشکلات را در افراد بالا برد . گرچه لازمست که ازرنج بردن کودکان از احساس ناکامی و حقارت پیشگیری شود ولی این بدان معنی نیست که ما باید همیشه سعی کنیم که از آ”نان مراقبت و نگهداری کنیم ، یا نقشی محافظه کاران داشته باشیم . بلکه نحوه مواجهه با مشکلات در رشد فردی نقش مهمی ایفاء می کند . از طریق برخورد مناسب بامشکلات است که کودکان به واقعیتها و محدودیتهای خویش وعالم بیرون پی می برند و به اعتماد به نفس دست می یابند .کسی به توانایی خودش ایمان دارد مقابله با مشکل را یک ارزش تلقی میکند و از این طریق می توان به حدی ا زموفقیت رسید که قبلا ناممکن می نمود .

[۱] محسن ایمای خرداد ۱۳۷۰ مجله تربیت دوره ششم شماره –۹ پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت اول )

[۲] محسن ایمانی مهر ( ۱۳۷۰( مجله تربیت دروه هفتن – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت سوم )

[۳] شهربانو فرنحار ( بهمن ۱۳۷۱) مجله تربیت دوره هشتم – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *