تحقیقات در زمینه ناكامی:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

ب ) تحقیقات در زمینه ناكامی :

 • تحقیقات در زمینه « ناكامی و شیوه های برخورد با آن » « ایمانی [1]خرداد 1370 ) قسمت اول :

در تعریف ناكامی گفته اند : « ناكامی اساسا یك تجربه به پاسخ ذهنی نسبت به ایجاد مانع در ارضای نیازهای فرد است » هر چه خواسته و نیاز انسان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، ناكامی عمیقتر و تحمل آن مشكلتر است . پس ناكامی می تواند گاه شدید و گاه سطحی و ساده باشد .

چنان كه دانش آموزی از خریدن كتابی دلخواه محروم می شود ودیگری از قبول نشدن در پایان سال تحصیلی ، هر دو محرومیت را تجربه كرده اند ، اما یكی محرومیت كم و دیگری آن را حدی گسترده تر آزموده است ، لذا دانش آموز دوم غمی عمیقتر دارد وممكن است سال دوم علاقه به درس خواندن و تحصیل را از دست بدهد .

علل پیدایش ناكامی :

روانشناسان علل پیدایش ناكامی را به علل فردی – محیطی تقسیم می كنند ( الف ) علل فردی ناكامی : 1- علل جسمانی ناكامی 2- علل روانی ، ذهنی ، ناكامی ، بهره هوشی « فردی دارای بهره هوشی متوسط به دلیل فشار اطرافیان دست به انتخاب رشته ای می زند كه متناسب باهوش و استعداد او نیست او نمی تواند در آن رشته موفق باشد و دچار شكست و ناكامی می شود . »

تعارض « وقتی بین دو انگیزه تعارض وجود داشته باشد یكی از آنها موجب ناكامی دیگری می دردد مانند دانش آ‎موزی كه همزمان در مقابل دو امر مورد علاقه قرار می گیرد و مجبور است كه یكی از آن دو راانتخاب كند . » تخیلات واهی « گاه علت ناكامی را می توان در علاقه فرد به تحقیق بخشیدن تخیلات فراوان یا بی پایان او دانست ، آن هم تخیلاتی كه با واقعیت های بیرونی و عقلانی قابل انطباق نیست . »

 • تحقیق در زمینه « ناكامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی تابستان 1370) قسمت دوم :

ب) بررسی عوامل محیطی ناكامی ، كه خود به چند دسته تقسیم می شود .

 • محرومیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، وقتی تامین منافع فردی با منافع جمعی در تضاد قرار گیرد ، به وپژه در نظامهای كه منافع جمع بر فرد مقدم است . فرد برای اجرای خواسته های خود ، احساس محرومیت كرده و دچار ناكامی می شود ، ویژگیهای خاص فرهنگی می تواند زمینه ساز محرومیت ها باشد ، مثلا در مورد انتخاب همسر نظر والدین به فرزندان تحمیل شده واین امر علاوه بر آنكه آنان را دچار محرومیتهای عاطفی كرده ، ناكامی رامضاعف می نمایند . در حالت دیگری كه به آن « شبه یتیمی » می گویند نیز كودكان دچار حالت ناكامی می شوند ، این حالت به گونه ای است كه ، كودك دارای پدر و مادر است ولی آنها توجه كافی به او ندارند و این والدین در عین حضور داشتن سر پرستانی هستند كه فرزندانشان از آنان بهره كافی نمی برند ، جرم شناسان شبه یتیمی را عامل موثر در افزایش جرائم نوجوانان می دانند .

مادرانی كه بیش از حد متعارف درخارج از منزل كار می كنند ، فرزندان خود را رشد عاطفی باز می دارند و گلهای نوشكفته خود را از تابش فروغ محروم می سازند ، اگر مادر نتواند از كار كردن در خارج از منزل اجتناب كند . باید تلاش كنند كه میزان تماس و ارتباط های خودشان را با فرزند انشان هر چه بیشتر حفظ نمایند . بدین ترتیب كودكان با ناكامی كمتری مواجه شده و سلامت و بهداشت روانی بهتری دارند .

 • عوامل اقتصادی : تامین برخی از خواسته ها منوط به داشتن امكانات مالی و مادی است ، اگر برای یك خانواده داشتن منزل شخصی هدف باشد ، بدلیل عدم استطاعت خرید خانه میسر نگردد ، پی آ”مد آن ناكامی است .
 • عوامل سیاسی : نوع حكومت هامی تواند در بوجود آمدن ناكامی موثر باشد ، مثلا حكومتهای استدای ، نظام كمونیستی و تك حزبی و .. نمونه های بارز این گونه تفكرات بوده و زمینه ای برای محرومیت افراد تلقی می شود ، حتی در مواردی هم كه شرایط خفقان آور باشد باعث پیدایش احساس ناكامی در افراد آن جامعه می شود .
 • وجود تبعیضات : یكی دیگر از عوامل ناكام كننده تبعیضات است كه به صورت های : بتعیض نژادی ، تبعیضات ناروای محیط های آموزشی ، تبعیضات ناروا در محیط خانه و … كه نه تنها باعث بروز ناكامی می شود ، بلكه مشكلات رفتاری را نیز در پی خواهد داشت .
 • عوامل فیزیكی : دانش آموزی قصد شركت در یك مسابقه ورزشی را دارد ، بدلیل عدم دسترسی به وسیله نقلیه از رفتن به مسابقه محروم و دچار ناكامی می گردد این یكی از مواردی است كه عوامل فیزیكی باعث ناكامی می شود .
 • عوامل طبیعی ، مثل سیل ، زلزله وحوادثی نظیر آن ، مانعی بر سر راه خواسته های افراد تلقی شده و موجب ناكامی می گردند .
 • تحقیق در زمینه « ناكامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی [2]مهر 1370 ) : قسمت سوم
 • واكنشهای ناشی از ناكامی :
 • پرخاشگری ، فرضیه ناكامی ، پرخاشگری كه مطابق آن هر نوع ناكامی به پرخاشگری می انجامد و هر گونه پرخاشگری نتیجه ناكامی است تا اندازه ای اغراق آمیز به نظر می رسد ، ناكامی ممكن است با پاسخهای دیگری منجر شود .
 • چون بازگشت به رفتارهای كودكانه
 • كناره گیری یا بی اعتنایی
 • یا كوشش آرام برای حلب مسئله ( شاید بهتر این باشد كه ناكامی را مقدمه تحریك هیجانی ، خشم را خود حالت هیجانی و پرخاشگری را یكی از پاسخهای شخص در برابر خشم بدانیم.)

البته پاسخ پرخاشگر آمیز معمولا پاسخ آموخته شده ای است كه خشم یا سائقه ناشی از ناكامی را كاهش می دهد .

در بحث از عوامل تشدید كنند پرخاشگری می توان اذعان نمود كه بررسی دقیق قرائن موجود ، حاكی از آن است كه نقش ناكامی در بروز و عدم پیدایش پرخاشگری آشكار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : الف ) به نظر می رسد كه ناكامی زمانی موجب افزایش حالت پرخاشگرانه در فرد می شود كه نسبتا شدید باشد ، اما اگر خفیف یا متوسط باشد ممكن است موجب تشدید آن نشود . ب) قرائن فزاینده حكایت از آن دارد كه ناكامی زمانی بروز پرخاشگری را افزایش می دهد و آن را تشدید می كند ك با ناحق و تحمیلی باشد .

می توان نتیجه گرفت كه انگیزه رفتارهای آدمی یعنی اهدافی كه او را در زندگی دنبال میكند ، كسب رضایت خاطر و كامیابی است و این هدف و منظور تحقق نمی یابد ، مگر آنكه احتیاجات طبیعی كه بخشی از آن جنبه بدنی دارد مانند نیاز به آب ، هوا – حفظ خود از سرما و گرما .. و یا معنوی و روانی هستند مانند نیاز به محبت ، احترام و تملك امور معنوی .. و تمایلات اكتسابی او تامین شود . هرگاه وصول به این اهداف بامانع یا مشكلی برخورد نماید ، برای رفع آن گاه متوسل به پرخاشگری می شود . طبیعی است كه كودكی كه از مهر و عطوفت مادر محروم می ماند و یا معلم كمتر به او توجه می كند به دلیل برخورداری از ناكامی دست به پرخاشگری می زند ، برای مقابله با پرخاشگریهای ناشی از ناكامی در محیطهای ‎آ”موزشی باید موارد ذیل را مطمح نظر داشت:

 • تامین احتیاجات بدنی و روانی
 • آشنا كردن دانش آموزان با این امر كه انسان درهمه امور كامیاب نمی شود .
 • توجه داشتن به روحیات دانش آموزان در هنگام وضع مقررات مدرسه ، یعنی هر چه از سنگینی و سختی آن كاسته شود از بروز ستیزه جویی بیشتر جلوگیری می شود ، زیرا فرد كمتر دچار احساس محرومیت می كند .
 • داشتن حق اعتراض و بیان خواسته ها
 • سهیم بودن در اداره امور مدرسه
 • رعایت عدالت در مدرسه توسط اولیاء آن
 • ایجاد حس احترام و اعتماد به نفس واعتماد نسبت به اولیای مدرسه
 • ترویج و تبلیغ اصول و ارزشهای اخلاقی به وسیله سرمشقهای عملی
 • تشكیل گروهای مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، تشویق گروهای موفق
 • اولین تجربه دانش آموزان از محیط آموزشی باید تجربه موفقی باشد .
 • پرهیز از به كار بردن محركاتی كه موجب انگیختن شاگردان می شود ، همچون فریاد كشیدن بر سر آنها ، كه پاسخ متقابل آنها نیز پرخاشگری و خشونت است .

4-تحقیق در زمینه « ناكامی و شیوه های مواجهه با آ‎ن » ( فرغار[3] 1371)

افراد مختلف به طور متفاوت در برابر ناكامی و واكنش نشان می دهند برای مثال نتیجه یك بررسی كه درباره هفت دانش آموز انجام گرفته ذكر می گردد :

این دانش آموزان در مسابقه بهترین انشای سال شركت نمودند با توجه به نتایج مسابقه و عكس العمل افرادیكه موفق به دریافت جایزه نشدن ، واكنشهای متفاوت در قبال احساس ناكامی از برنده شدن مورد توجه قرار می گیرد :

 • دانش آموز اول ، افزایش تلاش 2- دانش آموز دوم ، دلسرد شدن از ادامه كار 3- دانش آموز سوم ، انتخاب ایده آلی جدید در جایگزینی هدف قبلی 4- دانش آموز چهارم ، پناه بردن به رویا در برابر احساس ناكامی 5- دانش آموز پنجم ، بروز عكس العملهای پرخاشگرانه 6- دانش آموز ششم ، جابجایی در بروز پرخاشگری ( خشم خود رامتوجه خانواده خود كرد ) 7- دانش آموز هفتم واكنش واپس گرا ( برگشت به دوره های ) رانشان داد.

سایر واكنشهای به ناكامی عبارتند از :

احساس حقارت : احساس ناكامی اغلب با احساس حقارت همراه است ، مثلا كسی كه در انتخابات ورودی دانشگاه موفق نمی شود از این كه حس جاه طلبی او ارضاء نشده دچار احساس شكست می شود وهرگاه فردی درمقایسه موقعیتی ازخود با سایرین به این تجربه برسد كه نسبت به سایرین كمبودهایی دارد ، ممكن است با این طرز نگرش درمورد خود دچار احساس حقارت شود و مكانیسمهای دفاعی از قبیل : جبران – دلیل تراشی ، سركوبی … به كار گیرد .

واپس گرایی بیماریهای جسمی ناشی از كشمكشهای روحی بروز بیماری روانی ناشی از فشار روحی درموارد خاص نیز ناكامی به اختلال یا وقفه در كار بعضی از ارگانهای بدن مثل : بینایی ، شنوایی ، یا تكلم منجر می شود .

تدابیر موثر برای تحمل ناكامی :

بایستی حتی المقدر بكوشیم تا از پدید آمدن احساس محرومیت شدید و واكنشهای حاد آن پیشگیری به عمل آورده و باید در نظر داشت كه میزان احساس ناكامی به تعداد وانواع نیازهای ارضاء نشده و همچنین به طرز تفكر و واكنش های فرد بستگی دارد و باید قدرت مقابله با مشكلات را در افراد بالا برد . گرچه لازمست كه ازرنج بردن كودكان از احساس ناكامی و حقارت پیشگیری شود ولی این بدان معنی نیست كه ما باید همیشه سعی كنیم كه از آ”نان مراقبت و نگهداری كنیم ، یا نقشی محافظه كاران داشته باشیم . بلكه نحوه مواجهه با مشكلات در رشد فردی نقش مهمی ایفاء می كند . از طریق برخورد مناسب بامشكلات است كه كودكان به واقعیتها و محدودیتهای خویش وعالم بیرون پی می برند و به اعتماد به نفس دست می یابند .كسی به توانایی خودش ایمان دارد مقابله با مشكل را یك ارزش تلقی میكند و از این طریق می توان به حدی ا زموفقیت رسید كه قبلا ناممكن می نمود .

[1] محسن ایمای خرداد 1370 مجله تربیت دوره ششم شماره –9 پژوهشكده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت اول )

[2] محسن ایمانی مهر ( 1370( مجله تربیت دروه هفتن – پژوهشكده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت سوم )

[3] شهربانو فرنحار ( بهمن 1371) مجله تربیت دوره هشتم – پژوهشكده تعلیم و تربیت ( مقاله )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *