بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی- قسمت ۱۳

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی- قسمت ۱۳

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
رادیو، تلویزیون، مطبوعات، چندرسانه‌ای‌ها
سخت خبر، نرم خبر
برنامه‌ریزی شده، برنامه‌ریزی نشده، غیرقابل برنامه‌ریزی
بلندمدت، میان مدت، کوتاه‌مدت
پیوسته، ناپیوسته
فوری، عادی
رویداد مدار، فرایند مدار
جهانی، بین‌المللی، ملی و محلی
واحد، متواتر
قابل انتشار، غیرقابل انتشار
معتبر، نامعتبر
مثبت، منفی، خنثی

 

 

جدول شماره۳-۲(همان، ۳۱)
اخبار از نظر اندازه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار رادیو و تلویزیون نوع خبر تعداد سطور زمان
خبر کوتاه
خبر متوسط
خبر بلند
۴ سطر
۷ سطر
۱۰ سطر
۳۰ ثانیه
۴۵ ثانیه
بیش از ۶۰ ثانیه

 

جدول شماره۳-۳(همان،۳۵)
۳-۳-۸ تصویر و تصویربرداری از خبر
اولین مفهوم در هر تصویر در لحظه مواجهه، مفهوم کمپوزیسیون است؛ کمپوزیسیون یا ترکیب‌بندی یا ریخت عبارت است از چینش معنادار عناصر داخل یک کادر. (همان، ۶۴)
اهمیت ترکیب‌بندی در اینجا رخ می کند که مخاطب از دیدن این رویداد فشرده شده در صفحه تلویزیون باید همان حسی را داشته باشد که ناظر عینی رویداد در صحنه دارد. (همان، ۶۵)
۳-۳-۹ کارگردانی
کارگردانی در خبر به معنای تطبیق ارزش‌های خبری با صدا و تصویر است که به طور مشترک توسط خبرنگار و تصویربردار انجام می‌شود. (همان، ۷۷)
۳-۳- ۱۰صدا و صدابرداری
صدا جزلاینفک خبر رادیویی، تلویزیونی است و اهمیتی اساسی در ژورنالیسم دارد. صدا به اعتبار و سندیت خبر کمک کند و به قول مک‌لوهان گوش نسبت به چشم این ویژگی را دارد که شنیده‌ها را تشدید می‌کند؛ درحالی که چشم به صورت خنثی می‌بیند، گوش، شنیده‌ها را می‌تواند بپذیرد و یا رد کند.
۳-۳-۱۱ گرافیک در اخبار تلویزیونی
«گرافیک در اخبار تلویزیونی، به صورت نوشتار، ترسیم اشکال هندسی، انواع نمودارها و ایجاد تصاویر مرتبط با موضوع خبر،‌ کاربرد دارد.» (همان، ۱۰۲) تیترها، نقشه‌های هواشناسی، نوشته‌ها، آمارها و نمودارها از مصادیق گرافیک خبری‌اند.طرح گرافیکی باید در تناسب با یکدیگر و ارزش‌های خبری باشد و به صورت جامع، ایده‌ اصلی را برای مخاطب مطرح و روشن سازد. (همان، ۱۰۳)
۳-۳-۱۲ دروازه‌بانی اخبار در تلویزیون
«مرحله اول: دروازه‌بانی منابع خبری
مرحله دوم: دروازه‌بانی گروه خبری
مرحله سوم: اتاق خبر» (همان، ۱۲۹)
۱- دروازه‌بانی منابع خبری: منابع خبری معمولاً نظام‌های سیاسی، گروه‌های سازمان یافته و مردم هستند. بیشتر منابع خبری نظام‌های سیاسی هستند که معمولاً علیه خود خبری منتشر نمی‌کنند در سیستم‌های بسته به دلیل عدم اعتماد به مردم، پنهان‌کاری بیشتر است منابع خبری برون رسانه‌ای نیز اخبار را براساس دیدگاه خود تغییر می‌دهند. (همان، ۱۳۱-۱۲۹)
۲- دروازه‌بانی گروه خبری: عینیت و پرهیز از جانبداری، ویژگی اساسی در تهیه اخبار است و باید براساس استانداردهای تعریف شده توسط تیم خبری تهیه شوند.
گروه‌های خبری هنگام تهیه خبر با سه وضعیت مواجهه‌اند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    • در صحنه حضور دارند و از منابع دست اول کسب خبر می‌کنند. در این حالت منابع برون رسانه‌ای نقشی ندارند.

 

    • هنگام وقوع رویداد حضور ندارند و پس از آن از منابع در دسترس مبادرت به کسب خبر می‌کنند.

 

  • هنگام وقوع رویداد، امکان یا اجازه دستیابی به صحنه رویداد را نمی‌یابند، تیم خبری با مراجعه به کارشناسان و مشاهدان عینی، تصویری از رویداد ترسیم می‌کنند که خواه ناخواه با تحریف همراه است. (همان، ۱۳۴-۱۳۲).

 

۳- دروازه‌بانی اتاق خبر: تصمیم‌گیری درباره چگونگی پخش خبر توسط سردبیران انجام می‌شود ولی در شرایط بحرانی، مدیران بالادستی و حتی سران قدرت خارج از رسانه تصمیم‌گیر هستند. (همان، ۱۳۵)
۳-۳-۱۳ ویراستاری
ویراستاری خبر از فرایند دروازه‌بانی ناشی می‌شود که در رادیو و تلویزیون به وسیله دبیر خبر انجام می‌شود. (همان، ۱۳۶)
در اتاق خبر، هر «ویراستار باید متن را از شش بعد ساختاری، فنی، موضوعی- محتوایی، زبانی، ادبی، علمی- تخصصی و صوری بررسی کند.»
ساختاری: تیتر، لید، متن یا بدنه و پس زمینه خبر مدنظر است.
فنی: گردآوری و تنظیم خبر با توجه به عناصر ششگانه و ارزش‌های خبر مدنظر است.

دیدگاهتان را بنویسید