بررسی پیشینه تحقیق پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

فصل دوم

بررسی پیشینه تحقیق

 

 

 

 

مقدمه

از حكیمی‌پرسیدند : تربیت از چه سالی آغاز می‌شود ؟ پاسخ داد :  بیست سال قبل از تولد و اگر این مدت كافی نباشد باید برآن افزود.

آری ! واقع امر این است كه فرایند تربیت به معنای اخص آن سالهای قبل از تولد فرزند آغاز می‌شود. هر كودكی كه پای به عرصه وجود می‌گذارد و چشم به تماشای جهان هستی می‌گشاید، تبریك خالق كمال آفرین بدرقة راهش می‌شود. این كودك خود بالقوه پدر است و مادر. پس برنامه‌های جامع تربیتی او می‌بایست متضمن اندیشه‌های پدرپروری و مادرپروری نیز باشند، به دیگر سخن كودكان و نوجوانان امروز، پدران و مادران فردا می‌باشند. [1]

یكی از صفات پسندیده كه هماهنگ با سرشت با آدمیان است. راستگویی است.

هرانسانی بالقوه مایل است راست بگوید و همچنین سخنانی را كه از دیگران می‌شنود راست تلقی كند. دروغ گفتن انحراف از صراط مستقیم و فطرت و خلقت است و بدون تردید مخالف وجدان اخلاقی بوده و در نظر كلیة ملل و اقوام جهان ودر تعالیم قاطبة پیامبران الهی عملی ناپسند و مزموم است. بدبختانه این مرض خطرناك از دوران كودكی بچه‌های كوچك به این ناخوشی خانمان برانداز دچار می‌شوند و به دروغگویی عادت می‌كنند و گاهی چنان به این خوی ناپسند انس می‌گیرند كه از دروغ گفتن لذت برده و از اینكه دیگران را به گفته‌های نادرست و غیر واقعی خود جذب كنند، مسرور می‌شوند، پدران و مادران و مربیان ارجمند باید بدانند كه اگر از دوران كودكی جلوی این ناخوشی خطرناك گرفته نشود، ممكن است فرد تا پایان عمر به آن مبتلا باشد.

بدبختانه بعضی از خانواده‌ها این ناراحتی را كوچك و ناچیز تلقی كرده و اساساٌ در فكر پیشگیری یا درمان آن نیستند. اگر فرزند آنها شب تب كرده یا عطسه بی موقعی بكند سخت ناراحت می‌شوند و فوراٌ برای درمان او اقدام می‌كنند ولی از دروغ گفتن فرزند خویش تأثری ندارند. خانواده‌های دیگری هستند كه كم و بیش به اهمیت و خطر دروغگویی واقف اند و از اینكه فرزندشان دروغ می‌گوید ناراحت می‌شوند ولی راه جلوگیری و درمان آن را نمی‌دانند. [2]

بسیار طبیعی است كه كودك 2 ساله، ‌درك صحیحی از اهمیت راستی و و درستی نداشته باشد. لكن همین كودك تا سن 10 سالگی باید تفاوت بین راستی و درستی را درك كند.

برای كودك 5 یا 6 ساله طبیعی است كه در افكار رویارویی و تخیلی غوطه ور شود و داستانهای بلند و طولانی تعریف كند. اما در واقع قصد فریب كسی را ندارد. بنابراین هیچ جای سرزنش و یا تنبیه وجود نخواهد داشت. والدین زمانی كه آگاهانه در مورد مطلبی اغراق آمیز حرف می زنند، دروغ هم می‌گویند با این هدف كه مستمعین را تحت تأثیر قرار دهند البته بدون اینكه قصد فریب آنان را دانسته باشند اما احتمالاٌ اغراقهای آنان را سخاوتمندانه تفسیر و تعبیر نمی‌كند.

الگوهای ارائه شده توسط والدین بسیار اهمیت دارد. اگر آنها برای فریب دادن دروغ بگویند ( برای مثال هنگامی‌كه مادر از دیگران می خواهد تا در پاسخ كسی كه برای ملاقاتش مراجعه كرده بگویند در منزل نیست ) غیر منطقی است از كودك انتظار راستگویی و درستكاری داشته باشیم، دروغ ممكن است درارتباط با نا امنی باشد. مثلاٌ‌برای مسائلی چون تمایل به جلب توجه و تحسین دیگران. كسب اعتبار و پرستیژ به دست آوردن تعدادی دوست و یا فرار او از وضعیتی نامطلوب هنگامی‌كه كودكی برای به زحمت انداختن دوستش دروغ می‌گوید، ضروری است كوشش به عمل آید تا دلیل این رفتار را كشف گردد. [3]

بسیاری از كودكان مخصوصاٌ در سنین معینی مطالبی می‌گویند كه از نظر ما خلاف حقیقت و یا دروغ می آیند و بی شك چنین امری ما را خشمگین می‌سازند. آنچنان كه گاهی وادار می‌شویم آنها را تنبیه كنیم و یا در موارد دیگری گفته های طفل اگر چه راست و درست باشد مورد توجه ما قرار گیرند.

می‌دانیم كه دروغ برای كودك نیز زیان بخش است، اگر بدان عادت كند تدریجاٌ شخصیت او متزلزل شده و اعتبار خود را از دست خواهد داد. او نیازمند این امر است كه جلب اعتماد اولیاء و مربیان خود را بنماید تا بتواند رشد كند. به هنگامی‌كه بزرگترها چنین اعتمادی بدو نداشته باشند او رشد نخواهند كرد. بعدها اگر مواقعی دردی او را رنج دهد و بخواهد آن را علنی نماید، بدان موفق نخواهد شد.

كودك درغگو كم كم اظهار نظر صریح خود را از دست خواهد داد، بخصوص كه در بارة حرفهای خود ایمان نخواهد داشت و آن قاطعیت و صراحتی كه برای ادامة كار و زندگی او لازم است از میان خواهد رفت.

دروغگویی نوعی ناسازگاری و نابهنجاری است و باید اصلاح شود. در طریق اصلاح و بازسازی كودك گام اول شناخت علل است. باید دید كودك چرا دروغ می‌گوید [4]

آیا تا به حال درزندگی به كسی دروغ گفته اید ؟ چرا ؟ به چه خاطر ؟ بعد از دروغ گفتن چه احساسی به شما دست داده است ؟ آیا می‌دانید ریشة دروغگویی در چیست ؟ آیا می‌دانید چرا شما و دیگران گاهی از اوقات مبادرت به دروغ گفتن می‌كنند ؟

برای دست یابی به جواب این سئوالات شاید خواندن و مطالعة این تحقیق و مقالة كمكی به شما باشد.

دروغگویی مخصوص طبقة خاصی نیست و به جنس خاصی نیز محدود نمی‌شود، بزرگ و كوچك ممكن است دروغ بگویند و گاهی از اوقات از دروغگویی خود نیز لذت ببرند. دروغگویی بیماری خانمان برانداز است كه ایگر به فكر مداوایش نیفتیم هم فرد بیمار را به نیستی می‌كشاند و هم اطرافیان فرد مبتلا به نابودی سوق می‌دهد. دروغگویی گناهی بزرگ است و در بیشتر مواقع این گناه ریشة بسیاری از گناهان دیگر نیز خواهد بود.

دروغگو دست به انجام هر كاری می زند و در مقابل با پستی و وقاحت انجام اعمال خود را تكذیب می‌كند. دروغگویی دژی است كه دروغگو آن را پناه خود می‌داند. كسی كه در زندگی خود به دروغگویی عادت كرده باشد، هیچ گاه از انجام هیچ عملی خود را معاف نمی‌داند و با بی پروائی مبادرت به انجام كارهای زشت و ناپسند می‌كند، زیرا با دروغگویی می‌تواند خود را از عواقب انجام كارهای زشت مصون نگه دارد.

یكی از بزرگترین وظایف پدران و مادران و مربیان جامعه در تربیت نونهالان، پرورش خصلت راستگویی است. راستگویی نجات از هر نوع گمراهی و ضلالت است.

برای جلوگیری از دروغگویی باید ابتدا علت اقدام به آن را جستجو كرد. علت را شناخت و بعد سعی در برطرف كردن علت داشت.

علت دروغگویی را می‌توان در این گروه علل جستجو كرد : ترس، ‌ضعف، عجز، احساس حقارت و. .. كسی كه قادر به پرداخت بدهی خود نیست در خانه بست می‌نشیند و به فرزندش می‌گوید به طلبكار بگوید كه پدر در خانه نیست. كارمندی كه بدون علت ترك خدمت كرده از ترس بازخواست مقامات مافوق به دروغ گرفتاریهای واهی را مطرح می‌كنند. كودكی كه از كتك خوردن می‌ترسد، شكستن شیشة پنجره را به گردن دیگری می اندازد، اگر بخواهیم ریشة تمام دروغهای یاد شده را پیدا كنیم به یك سر منشأ می‌رسیم و آن ترس و عقده حقارت و تربیت نادرست است. افرادی كه بیشتر دروغ می‌گویند بیشتر در خود احساس ضعف و حقارت می‌كنند. اگر بخواهیم جامعه‌ای سالم و افرادی راستگو داشته باشیم باید صفت نیكوی راستگویی را از كودكی به فرزندان بیاموزیم [5].

[1] – مجلة پیوند 197، ‌ص 5 و 7.

[2] – رشد معلم ص 53.

[3] – رونالدس – ایلندگورث – كودك و مدرسه – لشكر. نوابی نژاد، ص 101 و 102.

[4] – دكتر قائمی، علی، تربیت و بازسازی كودكان ص 197.

[5] – ریاحی، ‌غلامحسین، روانشناسی در خدمت اولیاء و مربیان، ص 117 و 118.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *