بحث و نتیجه گیری : دانلود پایان نامه رایگان : بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر


دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده و آزمون ها و پرش نامه های شخصیت آیزنگ و خلاقیت انجام شده بر روی آزمودنی ها، ونتیجه و تحلیل آن ها براساس آمار استنباطی و روش تحلیل مجذور کا (خی)، فرضیه این پژوهش که بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (برون گرایی درون گرایی) بود، با سطح معناداری ۰.۰۱ درصد تائید شد یعنی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیت رابطه معنی داری وجود دارد و افراد برون گرا خلاق تر هستند.

محدودیت ها:

 • تست برونگرایی و درون گرایی آیزنگ را نم یتوان به صورت قطعی و صد در صد در شناسایی افراد برون گرا و درون گرا به کار برد.
 • عدم دسترسی آسان به تست های استاندارد و هنجار شده ایرانی
 • کمبود منابع کتب مورد نیاز برای استفاده در تحقیق
 • عدم همکاری برخی از دانش اموزان در تکمیل کردن پرسش نامه ها
 • هنوز در جامعه ما رابطه خلاقیت و نوع شخصیت به خوبی تشخیص داده نشده است.

پیشنهادات:

 • چنانچه نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد بنابراین به خانواده ها و دست اندر کاران نظام تعلیم و تربیت توصیه می شود به توسعه آن دسته از ویژگی های شخصیتی افراد همت گمارند که موجب خلاقیت فرد در تمامی کارها می شود.
 • آموزش و پرورش باید خلاقیت و شیوه نفکر منطقی و عملی را در برنامه های مدارس به صورت برنامه های عادی و یا فوق برنامه حداقل هفته ای دو ساعت آموزش دهد.
 • اشاعه و به کار بستن روش های نوین آموزشی در فرآیند یاد دهی و یادگیری به جای روش های سنتی.
 • تشویق و ترغیب ایده های نو و مبتکرانه دانش آموزان و اهمیت و ارزش قائل شدن به این ایده ها.

 

منابع:

 • افروز، غلامعلی (۱۳۷۱)، مباحثی در روانشناس تربیت کودکان و نوجوانان، (تهران انجمن اولیاء و مربیان) ص ۱۰۳.
 • افروز، غلامعلی (۱۳۶۵)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق، مجله پیوند، شماره ۱۸، دی ماه
 • افروز، غلامعلی (۱۳۷۶)، روانشناسی تربیتی کاربردی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
 • افروز، غلامعلی (۱۳۸۰)، ویژگی های شخصیتی و خلاقیتهای ذهنی، نشریه آموزشی بزرگسالان.
 • افروز، غلامعلی (۱۳۷۰)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق نشریه پیوند، شماره ۸۸، انجمن اولیاء و مربیان.
 • کریمی، یوسف (۱۳۸۰)، روانشناس شخصیت، موسسه منتشر و ویرایش، تهران.
 • قرائنی مقدم، امام اله (۱۳۷۵)، مدیریت آموزشی، انتشارات ابجد، تهران.
 • سیف، علی اکبر (۱۳۷۹)، روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، تهران.
 • شریعتمداری، علی (۱۳۷۲)، روانشناسی تربیتی، موسسه انتشارات امیر کبیر، تعران.
 • شالچیان، طاهره (۱۳۶۵)، چگونه می توان نسلی متفکر و خلاق را تربیت کرد، مجله ماهنامه، تربیت، شماره ۲، ص ۶۱-۵۹.
 • مفاخری، نیره (۱۳۶۵)، رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مفیدی، فرخنده (۱۳۷۲)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

 پیوست

این پرسشنامه شامل ۵۷ جمله است که هر یک حالت، عقیده و یا تجربه ای را بیان می کند.خواهشمند است هر یک از این جمله ها را به دقت مطالعه کنید و موافقت یا مخالفت خود را با درج (ü ) در چهارخانه بلی (برای موافقت) یا چهارخانه خیر (برای مخالفت) در پاسخنامه ضمیمه مشخص نمایید.

خواهشمند است از نوشتن یا علامت گذاری روی این پرسشنامه خودداری فرمایید.از همکاری شما متشکرم

 • شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید؟
 • بدون کمک و دلسوزی دوستان، غالباً افسرده و غمگین هستید؟
 • سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید؟
 • فراموش کردن غم ها و شکستهای گذشته برای شما واقعاً دشوار است؟
 • کارهای خود را معمولاً از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید؟
 • تا به حال در زندگی در تمام موارد به قول و وعده خود عمل کرده اید؟
 • خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است؟
 • معمولا بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری انجام می دهید؟
 • گاه بی آنکه علتی در کار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید؟
 • حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید؟
 • آدم کمرویی هستید؟
 • ممکن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید و عصبانی شوید؟
 • کارها را معمولا از روی احساس آنی انجام می دهید؟
 • معمولا درباره گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید؟
 • کارهایی مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید؟
 • آدم حساس و زودرنجی هستید؟
 • علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید؟
 • گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید؟
 • گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید؟
 • ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟
 • زیاد خیالبافی می کنید؟
 • اگر کسی سر شما داد بزند شما هم سر او داد می زنید؟
 • *
 • تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند؟
 • از شرکت در مهمانیها و مجالس گرم و بانشاط واقعاٌ لذت می برید؟
 • در برابر مشکلات زندگی معمولا زود مایوس و دلسرد می شوید؟
 • آشنایانتان شما را شخص سرزنده و با نشاطی می دانند؟
 • پس از انجام کار مهمی معمولا احساس می کنید که می توانستید بهتر آن را انجام دهید؟
 • در معاشرت با دیگران معمولاً کم حرف و خاموشید؟
 • گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید؟
 • شبها افکا رو خیالات مختلف مانع خواب شما می شود؟
 • تنها کار کردن را به کارهای دسته جمعی ترجیح می دهید؟
 • گاهی دچار طپش قلب می شوید؟
 • کارهایی را دوست دارید که در آنها دقت فوق العاده لازم است؟
 • گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد؟
 • گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می کنید؟
 • از معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند، متنفرید؟
 • معمولاً زود عصبانی می شوید؟
 • کارهایی ار دوست دارید که در آنها سرعت عمل مهم است؟
 • غالباً نگران هستید که حوادث شوم و ناگوار برای شما اتفاق بیفتد؟
 • رفتار و حرکت های شما معمولا با عجله و شتاب همراه است؟
 • گاهی با دوستان خود قهر می کند؟
 • خواب های آشفته زیادی می بینید؟
 • به قدری به معاشرت علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت باز می کنید؟
 • اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید؟
 • اگر نتوانید اکثر اوقات با عده ی زیادی معاشرت کنید، واقعا ناراحت می شوید؟
 • معمولا آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید؟
 • ممکن است از میان آشنایان خود از یکی دو نفر واقعاً متنفر می شوید؟
 • اعتماد به نفس کافی دارید؟
 • وقتی دیگران از شما انتقاد می کنند، زود ناراحت می شوید؟
 • اکثر میهمانی ها و و دید و بازدیدها را اتلاف وقت می دانید؟
 • آیا دچار احساس حقارت هستید؟
 • می توانید با شوخی و گفتن داستان های بامزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید؟
 • گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می کنید؟
 • نگران سلامتی خود هستید؟
 • دوست دارید که سربه سر دیگران بگذارید و با آنها شوخی کنید؟
 • شب ها دچار بی خوابی می شوید؟

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *