بحث و نتیجه گیری : دانلود پایان نامه رایگان : بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر


دانلود پایان نامه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده و آزمون ها و پرش نامه های شخصیت آیزنگ و خلاقیت انجام شده بر روی آزمودنی ها، ونتیجه و تحلیل آن ها براساس آمار استنباطی و روش تحلیل مجذور كا (خی)، فرضیه این پژوهش كه بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (برون گرایی درون گرایی) بود، با سطح معناداری 0.01 درصد تائید شد یعنی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیت رابطه معنی داری وجود دارد و افراد برون گرا خلاق تر هستند.

محدودیت ها:

 • تست برونگرایی و درون گرایی آیزنگ را نم یتوان به صورت قطعی و صد در صد در شناسایی افراد برون گرا و درون گرا به كار برد.
 • عدم دسترسی آسان به تست های استاندارد و هنجار شده ایرانی
 • كمبود منابع كتب مورد نیاز برای استفاده در تحقیق
 • عدم همكاری برخی از دانش اموزان در تكمیل كردن پرسش نامه ها
 • هنوز در جامعه ما رابطه خلاقیت و نوع شخصیت به خوبی تشخیص داده نشده است.

پیشنهادات:

 • چنانچه نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد بنابراین به خانواده ها و دست اندر كاران نظام تعلیم و تربیت توصیه می شود به توسعه آن دسته از ویژگی های شخصیتی افراد همت گمارند كه موجب خلاقیت فرد در تمامی كارها می شود.
 • آموزش و پرورش باید خلاقیت و شیوه نفكر منطقی و عملی را در برنامه های مدارس به صورت برنامه های عادی و یا فوق برنامه حداقل هفته ای دو ساعت آموزش دهد.
 • اشاعه و به كار بستن روش های نوین آموزشی در فرآیند یاد دهی و یادگیری به جای روش های سنتی.
 • تشویق و ترغیب ایده های نو و مبتكرانه دانش آموزان و اهمیت و ارزش قائل شدن به این ایده ها.

 

منابع:

 • افروز، غلامعلی (1371)، مباحثی در روانشناس تربیت كودكان و نوجوانان، (تهران انجمن اولیاء و مربیان) ص 103.
 • افروز، غلامعلی (1365)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق، مجله پیوند، شماره 18، دی ماه
 • افروز، غلامعلی (1376)، روانشناسی تربیتی كاربردی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
 • افروز، غلامعلی (1380)، ویژگی های شخصیتی و خلاقیتهای ذهنی، نشریه آموزشی بزرگسالان.
 • افروز، غلامعلی (1370)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق نشریه پیوند، شماره 88، انجمن اولیاء و مربیان.
 • كریمی، یوسف (1380)، روانشناس شخصیت، موسسه منتشر و ویرایش، تهران.
 • قرائنی مقدم، امام اله (1375)، مدیریت آموزشی، انتشارات ابجد، تهران.
 • سیف، علی اكبر (1379)، روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، تهران.
 • شریعتمداری، علی (1372)، روانشناسی تربیتی، موسسه انتشارات امیر كبیر، تعران.
 • شالچیان، طاهره (1365)، چگونه می توان نسلی متفكر و خلاق را تربیت كرد، مجله ماهنامه، تربیت، شماره 2، ص 61-59.
 • مفاخری، نیره (1365)، رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مفیدی، فرخنده (1372)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

 پیوست

این پرسشنامه شامل 57 جمله است كه هر یك حالت، عقیده و یا تجربه ای را بیان می كند.خواهشمند است هر یك از این جمله ها را به دقت مطالعه كنید و موافقت یا مخالفت خود را با درج (ü ) در چهارخانه بلی (برای موافقت) یا چهارخانه خیر (برای مخالفت) در پاسخنامه ضمیمه مشخص نمایید.

خواهشمند است از نوشتن یا علامت گذاری روی این پرسشنامه خودداری فرمایید.از همكاری شما متشكرم

 • شغلی را دوست دارید كه در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید؟
 • بدون كمك و دلسوزی دوستان، غالباً افسرده و غمگین هستید؟
 • سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید؟
 • فراموش كردن غم ها و شكستهای گذشته برای شما واقعاً دشوار است؟
 • كارهای خود را معمولاً از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید؟
 • تا به حال در زندگی در تمام موارد به قول و وعده خود عمل كرده اید؟
 • خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است؟
 • معمولا بدون تفكر و مطالعه كافی چیزی می گویید یا كاری انجام می دهید؟
 • گاه بی آنكه علتی در كار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می كنید؟
 • حاضرید به كارهای شانسی ولی جالب دست بزنید؟
 • آدم كمرویی هستید؟
 • ممكن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید و عصبانی شوید؟
 • كارها را معمولا از روی احساس آنی انجام می دهید؟
 • معمولا درباره گفته ها و كارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می كنید؟
 • كارهایی مثل مطالعه كتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید؟
 • آدم حساس و زودرنجی هستید؟
 • علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید؟
 • گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید؟
 • گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می كنید؟
 • ترجیح می دهید كه به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟
 • زیاد خیالبافی می كنید؟
 • اگر كسی سر شما داد بزند شما هم سر او داد می زنید؟
 • *
 • تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند؟
 • از شركت در مهمانیها و مجالس گرم و بانشاط واقعاٌ لذت می برید؟
 • در برابر مشكلات زندگی معمولا زود مایوس و دلسرد می شوید؟
 • آشنایانتان شما را شخص سرزنده و با نشاطی می دانند؟
 • پس از انجام كار مهمی معمولا احساس می كنید كه می توانستید بهتر آن را انجام دهید؟
 • در معاشرت با دیگران معمولاً كم حرف و خاموشید؟
 • گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید؟
 • شبها افكا رو خیالات مختلف مانع خواب شما می شود؟
 • تنها كار كردن را به كارهای دسته جمعی ترجیح می دهید؟
 • گاهی دچار طپش قلب می شوید؟
 • كارهایی را دوست دارید كه در آنها دقت فوق العاده لازم است؟
 • گاهی چنان ناراحت می شوید كه بدن شما می لرزد؟
 • گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می كنید؟
 • از معاشرت با اشخاصی كه اهل شوخی هستند، متنفرید؟
 • معمولاً زود عصبانی می شوید؟
 • كارهایی ار دوست دارید كه در آنها سرعت عمل مهم است؟
 • غالباً نگران هستید كه حوادث شوم و ناگوار برای شما اتفاق بیفتد؟
 • رفتار و حركت های شما معمولا با عجله و شتاب همراه است؟
 • گاهی با دوستان خود قهر می كند؟
 • خواب های آشفته زیادی می بینید؟
 • به قدری به معاشرت علاقه دارید كه حتی با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت باز می كنید؟
 • اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می كنید؟
 • اگر نتوانید اكثر اوقات با عده ی زیادی معاشرت كنید، واقعا ناراحت می شوید؟
 • معمولا آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید؟
 • ممكن است از میان آشنایان خود از یكی دو نفر واقعاً متنفر می شوید؟
 • اعتماد به نفس كافی دارید؟
 • وقتی دیگران از شما انتقاد می كنند، زود ناراحت می شوید؟
 • اكثر میهمانی ها و و دید و بازدیدها را اتلاف وقت می دانید؟
 • آیا دچار احساس حقارت هستید؟
 • می توانید با شوخی و گفتن داستان های بامزه دوستان خود را شاد و سرگرم كنید؟
 • گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می كنید؟
 • نگران سلامتی خود هستید؟
 • دوست دارید كه سربه سر دیگران بگذارید و با آنها شوخی كنید؟
 • شب ها دچار بی خوابی می شوید؟

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *