اهمیت و ضرورت تحقیق : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین


دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت تحقیق
بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است بلكه ضرورت نیز دارد البته اشكال بزرگی در این جا وجود دارد این است كه نمی توان میان پرخاشگری ناپسند و زیان آور و آنهایی كه برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حری معین كرد و خط فاصلی كشید ولی در عین حال نشان می دهد كه انگیزه ای او را به سوی استقلال ، كه جزء ضروری و با ارزش رشد است رهبری كند بلكه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می كند می گوید غریزه مرگ هم باید به شكلی تخلیه شود یا به بیرون به صورت پرخاشگری و دیگر و یا به درون به صورت اعمال خود تخریبی و خودكشی و به همین دلیل امید است با ارائه پژوهشهای انجام شده بتوانیم از میزان پرخاشگری والدین كاسته تا تأثیر منفی بر روی دانش آموزان دارد ننماید.
اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر عبارتند از بررسی پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جزء اول دبستان است و اینكه آیا پرخاشگری والدین می تواند در پیشرفت تحصیلی نقشی داشته باشد یا نه و آیا روابط والدین با فرزندان خود باید شده و سنجیده باشد یا نه و از طرف دیگر آیا پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با هم متفاوت است یا نه به این صورت كه هر چقدر سن دانش آموزان بالا می رود پرخاشگری هم بیشتر می شود.

فرضیه تحقیق
بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد .
پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی بیشتر از مقطع پنجم ابتدایی است.
پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی بیشتر از مقطع چهارم ابتدایی است
پرخاشگری در بین دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان ممتاز است .
متغییر مساله تحقیق
پرخاشگری متغییر وابسته
پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل
دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغییر كنترل شده
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
پرخاشگری عبارتند از صدمه زدن به خود یا گیری باشدو آنچه حائز اهمیت است ، قصد ونیت رفتاركننده یعنی آسیب رسانیدن و رفتاری كه به دیگران آسیب می رساند و به معنی در لغت به معنای ستیزه و تندی كردن آمده و معادل انگلیسی آن Aggression است اما در اصطلاح یك واكنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است كه به قصد آزار كسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. و در كل یك رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود كه از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد.
و بالاخره عبارتند از نمره آزمودنی كه از آزمون پرخاشگری بدست آورده است .
پیشرفت تحصیلی عبارتند از مؤفقیت و عرصه های آموزشی و تحصیلی دانش آموزان كه جمع نمرات بدست آمده در یك سال تحصیلی به عنوان معدل یا میانگین به حساب می اید كه در صورت مؤفقیت به آن پیشرفت تحصیلی در حد بالا عنوان می شود .

فصل دوم
پیشینه وادبیات تحقیق

مقدمه
” پرخاشگری ” در لغت به معنای ستیزه و تندی كردن آمده و معادل آن در زبان انگلیسی واژه Aggression است اما در اصطلاح روان شناسی پرخاشگری یك واكنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است كه به قصد آزار كسی یا آسیب رساندن به چیزی ابزار می شود. آن چه در این تعریف حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار كننده می باشد یعنی یك رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود كه از روی قصد و عمد ، به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد .
بنابراین پرخاشگری به فردی اطلاق می شود كه تمایل به حمله كردن و مبارزه طلبی دارد . صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو دسته تقسیم شده اند : فروید ( واضع مكتب روانكاوی ) و لورنز (Lornez – جانور شناس اتریشی ) و گروهی دیگر آن را یك رفتار دفاعی آموخته شده و اكتسابی می دانند همچون بندورا (Bandura ) اما محققان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این قضیه به دو نتیجه گیری دست یافته اند :
1- پرخاشگری نتیجه تعامل پیچیده بین تمایلات و پاسخ های آموخته شده است .
2- پرخاشگری در انسان ، حتی اگر هم ذاتی باشد ، به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد .
این دیده هنگامی بروز می كند كه كودك یا نوجوان در رسیدن به هدف خود به مانع برخورد كند و نتواند به آسانی و آرامی آن را از بین برد بنابراین رفتار و عملكرد خود را به صورت : ایجاد مزاحمت برای دیگران ، جنگ و ستیز با همسالان بر هم زدن محیط ، خراب كردن اشیا و وسایل دیگران و .. . بروز می كند .
تعریف خشم
خشم بنابر تعریف برانگیخته شدن عواطف جریحه دار شده است . اگر چه نقطه آغاز این برانگیختی عواطف و احساسات ماست اما دامنه تاثیر آن به فكر و بدن ما نیز سرایت می كند . به عبارت دیگر خشم همه ابعاد وجود ما را در بر می گیرد.
علل و ریشه های خشم
علل فیزیكی : عدم تعادل هورمونی می توند منجر به خشم شود . پر كاری غده تیروئید و ترشح بیش از حر هورمون تیركسی از عوامل رایج بروز خشم و عصبیت است . خانم ها در دوران قاعدگی به غلت بر هم خوردن تعادل هورمونی در معرض عصبانیت قرار می گیرند . ازجمله عوامل دیگر رایج می توان به خستگی اشاره كرد . هر چه سطح خستگی شخص بیشتر باشد امكان تجلی خشم فراتر می رود .
شایان ذكر است زیگموند فروید خشم را یكی از گرایشات (Drive ) ذاتی می داند. برای فروید خشم جزیی از تار و پود وجود ماست . ما همانگونه كه در حالت طبیعی با دست و پا به دنیا می آییم با خشم نیز زاده می شویم .
تحقیقی كه به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمركز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن بركودكان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم كنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممكن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه كلیدی نشان دادكه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دكتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت 22سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت كه افرادی كه بیشتر به تلویزیون تماشا می كنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن30 سالگی،مرتكب جنایات هولناك بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و كودكان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دكتر ارون(Eron)تكرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتكاران جوان محكوم به زندان را كه مرتكب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.
تحقیقی كه به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمركز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن بركودكان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم كنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممكن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه كلیدی نشان دادكه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دكتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت 22سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت كه افرادی كه بیشتر به تلویزیون تماشا می كنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن30 سالگی،مرتكب جنایات هولناك بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و كودكان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دكتر ارون(Eron)تكرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتكاران جوان محكوم به زندان را كه مرتكب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.
علل شخصیتی
برخی اشخاص بیشتر از افراد دیگر واكنش خشم را بروز می دهند . از این رو روانشناسان معتقدند كه خشم می تواند ریشه در شكل گیری خاص شخصیت افراد داشته باشد . اشخاصی كه از حساسیت های بالاتری برخوردارند و به اصطلاح زود رنج اند ، طبیعتاً بیشتر خشمگین می شوند. بنابراین در این حالت باید به درمان حساسیت شخص پرداخت . همچنین افرادی كه در درجه اضطراب بالایی دارند بیشتر عصبانی می شوند .
عجز ( Frustration ) : عجز یكی دیگر از عوامل رایج شكل گیری خشم است . هنگامی كه به صورت مرتب موانعی غیر قابل عبور در مسیر حركت مان ایجاد می شود به گونه ای كه دیگر قادر به برطرف كردن آنها نیستیم خشمگین می شویم . بنابراین در این حالت باید به چاره جویی چگونگی برخورد خود با این عوامل بپردازیم زیرا كه خشم ما در واقع نه علت بلكه معلوم این عوامل است .
بی عدالتی : پر واضح است كه نمایش ظلم ، استثمار و پایمال كردن حقوق انسان ها ، خشم ما را بر می انگیزد .
روابط جریحه دار شده : بخش عمده ای از خشم ، ریشه در روابط آسیب دیده ما با دیگران دارد . برای درمان خشم باید آن روابط اصلاح گردند.
تظاهرات خشم
به هنگام عصبانی شدن ، چهره بر افروخته می شود و فركانس گفتار تغییر می كند . گاه نفس های شخص تندتر می شود . كلام فرد عصبانی به وضوح قابل تشخیص است . اگر این تجلیات جزء مظاهر طبیعی خشم باشند ، می توان به تجلیاتی اشاره كرد كه در ظاهر قابل تشخیص نیستند اما در واقع موید خشم شخص اند . از جمله این عوامل می توان به غیبت كردن اشاره كرد . غیبت را می توان انتقامی ظریف و زیركانه دانست كه ریشه در خشم فرو خورده فرد دارد . زمانی كه نمی توانیم آشكارا ناراحتی خود را به دلایل گوناگون ابراز كنیم ، به غیبت متوسل شویم . در واقع غیبت می تواند ابزار ابراز خشم ما باشد . گاه نیز خشم خود را با بیان شوخی ها و جوك هایی ابراز می كنیم كه در آنها فرد مورد خشم ما به باد تمسخر گرفته می شود. همانگونه كه گفته شد این نوع تظاهرات در وهله اول از دید دیگران معرف خشم نیستند اما به واقع طرق متفاوت ابراز عصبانیت ما هستند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *