اهمیت مددکاری فردی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : مددکاری


دانلود پایان نامه

کارهایی که باید درمصاحبه انجام دهیم .

۱- مکان مناسب برای گفتگو امن باشد کسی رفت و آمد نکند . دمای مناسب، محل نور مناسب ، رنگ اتاق آرامش بخش، وصدا بیرون درز نکند فضاساده باشد،شلوغ نباشد،زدن یک پوسترآرامش بخش در اتاق–دستمال کاغذی پارچ آب- مددجو اگرهم جنس  باشد دررا بسته  اگر همجنس نباشد  درنیمه باز ۲- در مصاحبه زمان را رعایت کنیم نه کوتاه نه طولانی، زمان مناسب حدوداً بین ۲۰ تا ۲۵ دقیقه می باشد.

۳- اگر با مددجو حرف می زنیم او سکوت کرد، مددکار باید بداند سکوت مددجو به خاطر چیست ؟ امکان دارد کسی پشت درایستاده، و یا ترس ازاینکه مددکار به سخنان اوگوش می کند یاخیر ؟  یا برای رد گم کردن مددکار وانحراف کشاندن موضوع دیگر وعللهای دیگری که۶  علت است.  سکوت ناشی از عدم اطمینان  به مددکار، سکوت ناشی از اضطراب،  سکوت ناشی از عدم تصمیم گیری ، سکوت ناشی از شرم وخجالت،  سکوت ناشی ازرضایت  سکوت ناشی از نارضایتی، سکوت ناشی ازاختلالات روانی یا word salad لغات سالاد .

به یاد داشته باشیم درطول مصاحبه شأن مددجو را رعایت کنیم  وحرمت وی را نگه داریم  همواره فرصتی به مددجو بدهیم  که مددجونکات  نگفته  رابه شما منعکس کند.

زمان مصاحبه را میتوان به ۳ گونه تقسیم کرد.

۱- تشخیص شکل  ۲- ارائه راه حلها وپیشنهادات  کاربردی  ۳- ارائه تکالیف و وظایف. درقسمت اول بیشتر به مددجو  فرصت دهیم  تامشکلش را خودش حل کند  درقسمت اول به مددجو  کمک کنیم  مشکلات اصلی اش را بگوید دریک جلسه  نمی توان همه مشکلات  رامطرح کرد .  ۲- در قسمت دوم  از مددجو بخواهیم  که اگر  قبلا تجربه مفیدی  داشته که منجر به  رفع مشکلش شده آن را برای شما  مطرح کند  درزمان اجرای  راه حلها به گزینه هایی  بپردازید که امکان تحقق  آنهاوجود داشته باشد ،پیامدها ،منافع  وتهدیدها وعواقب  هر تصمیم را به مددجو  یاد آور شوید اما اجازه دهید  اوخودش تصمیم بگیرد که چه راهی را باید انتخاب کند ودرقسمت ۳- تکالیفی  به مددجو بدهیم  که او ازعهده حل کردنش بر آید . اگرتکلیفی که به مددجومی دهیم بیش از حد توان مندی  وی باشد  او دچار کاهش  عزت نفس، کاهش حقارت ودرماندگی وناتوانی  درخودش می شود واگرتکالیفی  کمتروجزئی به اوبدهیم  در اواحساس  اینکه توان  مندیهایش  نادیده گرفته شده است بوجود می آیدپس واقع  بینانه به مددجوها تکلیف بدهیم تکالیفی که به مددجو می دهیم درجهت  حل مشکل مددجو  باشد نه به خاطر سرگرم نمودن  آنها .

متداولترین  علت مقاومت  مددجو درمقابل مددکار  عوامل زیر می باشد :

  • عدم اعتماد به مددکار  ۲- عدم اطمینان  از راز داری  ۳- عدم اطمینان  از کارایی مددکار  ۴- اختلالات  روانی مددجو  ۵- ترس از خود افشایی  ۶- ترس از طرد شدن

 

 اهمیت مددکاری فردی  :

به طورکلی مهم ترین واساسی ترین فعالیتها دربنیادشهید  براساس مددکاری  فردی می چرخد  نزدیک به نود درصد  فعالیتهای  مددکاران  اجتماعی در بنیاد  شهید از روش فردی استفاده می شود  ومادر بنیاد شهید  مددکاری گروهی واجتماعی را کمترشاهد هستیم، البته یکی از  ازدلایل  این موضوع عدم  مهارت و آموزشهای  کافی در روش  گروهی و جامعه ای  درمددکاران اجتماعی می باشد  درواقع چون  مددکاران  بیشتر آموزش  کار با فرد را دیده اند  طبعاً  بیشتر به مددکاری  فردی علاقمند  هستند،  متاسفانه  مددکاران  اجتماعی  در زمینه انجام  تحقیقات اجتماعی  تواناییهای  مناسبی ندارند .

  • رشته ها وعلوم موردنیاز  درمددکاری فردی ، سرچشمه  همه فعالیتها وخدمات  ازمددکاری  شروع می شود مهم ترین رشته ها، روان شناسی  می باشد روان شناسی  چندین گرایش دارد ۱- روان شناسی  مرضی که مربوط به اختلالات  روانی  است .۲- روان شناسی  کودکان ونوجوانان  که از سن ۱۸ تا ۲۹ سالگی را شامل می گردد و مددکار باید اطلاعاتی در حد لازم در این خصوص داشته باشد. ۳- روان شناسی  تحصیلی  اطلاعات یک مددکار  باید به روز باشد و علاوه بر اینکه  مددکار  هم شنونده خوبی  است و با دایره المعارف هم آشنا باشد مثلا بداند سازمان بهزیستی  چه خدماتی ارائه می دهد . ۴- روان شناسی تفاوتهای فردی ، مددکار باید اطلاع داشته باشد که کودکان  ونوجوانان چه تفاوتهایی  باهم دارند  . ۵- روان شناسی  کودکان استثنائی  : مددکار  روش مطالعه  با این کودکان را نیز باید بداند. ۶- روان شناسی  داروهای اختلالات روانی مددکاران داروها را بشناسند  تااگرمددجویان استفاده می کنند بدانند دارو مربوط به چه بیماری می باشد و در بهبود چه  اختلالاتی  تجویز می شود. ۷- روان شناسی  اعتیاد وروشهای  ترک اعتیاد را بشناسند وانواع روشهای جدیدرا مطالعه کنند . ۸- در روان شناسی  تست ها و آزمونهای  روان شناختی نیز تا حدودی تخصص داشته باشند.

رشته بعدی جامعه شناسی است ، مددکار  باید ۱- جامعه شناسی  انحرافات اجتماعی ، یعنی رفتارها  را بشناسد و انحرافات را تشخیص دهد.  ۲- جامعه شناسی شهری  مددکار از آن اطلاعات کافی داشته باشد، مثل اینکه  درشهر چه خدماتی  وجود دارد .  ۳- جامعه شناسی حاشیه نشینی  ، که اکثراً مهاجران  هستند  مددکار باید  بداندکه ویژگی  مهاجران  چیست ؟

فرهنگ  مهاجرین  را بشناسیم  تا حدودی  به فرهنگ  آنان اشنایی پیدا کنیم .

در جامعه شناسی رفتارهای اجتماعی رشته بعدی  جامعه شناسی  حقوق است. باید مددکار رابطه  با نحوه   حقوق ، مهریه ، ازدواجها ، اطفال وخانواده  وهمچنین حقوق کار  را بداند  و آشنایی  داشته باشد.

رشته بعدی  رشته توانبخشی  است .معلولین  را بشناسیم  ،مشکلات معلولین را تجزیه و تحلیل کنیم.  رشته بعدی  مدیریت  است مددکار  باید علم مدیریت  را بداند ، چگونه  مدیریت کند.  رشته بعدی  ژنتیک است رشته بعدی تغذیه  است دررابطه با علم ورشته  تغذیه اطلاعات  کافی داشته باشیم  انواع بیماری هایی که دراثر سوء تغذیه  یا فقر آهن یاغیره بوجود می آید و عوامل دیگر لازم که مددکار باید تا حدودی به هر یک آشنا باشد .

 

« عمده مهارت های مددکاران  فردی »

درمصاحبه فردی باید مهارتهایی را درنظر گرفت .

  • گوش دادن دقیق از هنرهای مددکاران  اجتماعی، دقت درگوش دادن  به حرفهای مددجو با اراده مددکار صورت می گیرد و عین شنیدن نیست زیرا  است شنیدن غیر ارادی ولی گوش کرده ارادی می باشد.

موانعی که باعث میشود یک مددکاربه خوبی به حرفهای مددجو گوش نکند.

  • گوش کردن به همراه قضاوت کردن – گاهی اوقات مددکاران اجتماعی عادت  دارند که هنگام  گوش دادن  نسبت به آنچه  مددجو می گوید قضاوت بعمل آید  وهمین مانع گوش دادن دقیق  آنهامی گردد .
  • گوش دادن به شکل تصفیه شده منظور این است که مددکار  اجتماعی  فقط به آن قسمت ازحرفهای مددجو گوش فرا میدهد که خود به آنها علاقه دارد این مانع  ا زشنیدن  همه حرفهای  مددجو می گردد .
  • گوش دادن همراه با خستگی ، گاهی اوقات  مددکار به علت خستگی  زیاد نمی تواند  به صورت دقیق به حرفهای مددجو گوش فرا دهددراین شرایط بهتر است مصاحبه های خودراکاهش و آن رابه موقعی  که خستگی کمتری دارید موکول نماید .

۲-مهارت بازخورد  یا Feed back یا ( پس خوراند )

بازخورد یعنی مددکار اجتماعی هرچنددقیقه یکبار محتوای  واحساس  مددجو را به او بر گرداند  وبه مددجو نشان دهد  که دقیقا متوجه است که چه مطالبی به مددکار گفته است .

۳- انعکاس  احساس: دراین  مهارت مددکار اجتماعی احساس مددجورا نسبت به شرایط زندگی به وی  منعکس نمایاند .

۴- انعکاس معنا: در این مهارت مددکار اجتماعی محتوای  پیام مددجو را در غالب  یک جمله کوتاه به وی برمی گرداند .

۵- همدلی، مهارت بعدی  است که مددکار بتواند  به مددجو نشان دهد که  کاملاً شرایط وی را درک می کند ومتوجه است که مددجو درچه شرایطی  قرار گرفته است .

۶- خود افشایی، به این معناا ست که اگرمددجو از مددکار  سوال نماید  شما اگر درموقعیت  من قرار داشتید چه کاری می کردید ؟ با این سوال مددجو از مددکار میخواهد که درمورد خودش  برای او توضیح دهد دراین شرایط مددکار اجتماعی میتواند از تجربیات خود برای مددجو  صحبت کند اما اگر شما به عنوان  مددکار اجتماعی  به هر دلیلی  تمایل ندارید که درمورد خودتان با مددجو صحبت کنید بهتر است به مددجو بگوئید من شخصاً چنین  مشکلی نداشتم اما فردی  می شناسم که او درمقابل این مشکل اینگونه رفتار کرد .

پایان فصل سوم


روش مددکاری گروهی     شروع فصل چهارم

جذاب تر ازمددکاری فردی می باشد زیراکار با گروه است خود گروه خصلت درمانی  دارد زیرا دیگران هم مبتلا به مشکل ما هستند، سابقه مددکاری گروهی ۵۰ ساله می باشد و مزایای دارد که درمددکاری گروهی از طریق مشارکت مددجویانی که موضوع مشترک یا مشکل مشترک دارند تحلیل کرد. براساس تعداد اعضاء ۶   گروهها به سه دسته تقسیم می شوند.

  • از ۲ نفر تا ۷ نفر که گروه کوچک می گویند ۲- از ۷ تا ۱۲ نفر -۳- از ۱۲ تا  ۲۵نفر- از ۲۵نفر به بالا گروههای راهنمایی نامیده می شوند که تا ۲۵ نفر را می توان دایره وار دورهم نشسته ومطالعه کنیم . گروههای  مناسب بین ۵ تا ۱۲ نفرهستند .

تعریف گروه : گروه به ۲ نفر یا بیشتر اطلاق می گردد که با همدیگر کنش متقابل دارند که افراد روی  هم دیگرتاثیر می گذارند و اثر هم می پذیرند .

گروه عبارت از : مجموعه ۲ یاچند نفر از افراد که دریک مکان فیزیکی  دور هم دیگرجمع میشوند  بایکدیگر تعامل برقرارمی کنند وبر روی یک موضوع مشترک  باهم تعامل خواهند داشت  و ضمن اثر گذاری  بردیگران واثر پذیری از دیگران اهداف مشترکی  را دنبال می کنند.(تعریف جامع)

۲-گروهها به لحاظ کارکردوعملکرد:

۱- گروههای  ورزشی   باشگاه

۲- گروههای هنری   تئاتر –اعضای یک گروه موسیقی

۳- گروههای  درمانی   تیم  اتاق عمل

۴- گروههای سیاسی اعضای یک حزب یا جناح

۵- گروههای خیریه کمیته امداد امام خمینی (ره)

۶-گروههای شغلی صنفی   اتحادیه نانوایی ها وغیره

۷- گروههای مذهبی

۸- گروههای قومی

۹- گروههای تاریخی

 

۳- گروه بندی  براسا س سازمان ها یا وضعیت سازمانی

۱- گروههای رسمی ۲- گروههای  غیر رسمی

۱- گروههای  رسمی ارتباط  بین افراد مشخص است  انعطاف پذیری  کمی وجود دارد  سلسله مراتب  افراد دراین گروهها کاملا مشخص است  سیستم گزارش دهی در گروههای  رسمی از پیش تعیین شده است ، اساس برعدم اعتماد است تااعتماد، و قانون محکم می کند  به چه صورت  گزارش کنیم.   ۲- گروهی غیر رسمی :  انعطاف پذیری بیشتر است. وگزارش دهی مثل گروههای  رسمی نیست و انعطاف پذیری بیشتر است و مراتب افراد در این گروهها کاملاً مشخص نیست و اساس بر اعتماد می باشد تا عدم اعتماد.

 

تعریف گروه :                تعریف اول :

* تجمع عده ای از افراد که عملکرد  مشترک وهدف مشخصی  دارند واز این قوانین ومقررات درون گروهی  خاصی تبعیت می کنند .

تعریف دوم: تجمع هدفدار دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر  واکنش متقابل  دارند و با یکدیگر ارتباط دارند و همین امر آنان را تا حد زیادی به هم وابسته می سازند .

انواع گروهها : ۳- گروهها براساس عملکرد ونقش مثل گروههای  خیریه

۴- گروهها براساس   تداوم  وپایداری 

۱- گروه های کاملا  پایدار مثل خانواده ، اعضای معلمین  یک مدرسه ،  گروه مددکاران  ۲- گروهی نیمه پایدار،  بعد از مدتی  ازبین می رود مثل   فوتبالیست ها ۳- گروهی ناپایدار: مثل تصادفها،  مثل اینکه فرض کنیم در خیابان تصادفی صورت گرفته و افرادی دور آن سانحه جمع می گردند این یک گروه ناپایدار می باشد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

مددکاری

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *