اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی

در پیش نویس برنامه اول توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران هدف از آموزش و پرورش دوره ابتدایی این گونه اعلام شده است: “پرورش فضای دینی و اخلاقی در دانش آموزان  و کمک به رشد و خلاقیت آنها، پرورش قوای جسمانی دانش آموزان، آموزش نکات بهداشتی به منظور رعایت مسایل بهداشتی در خانواده و جامعه، آشنا کردن کودکان  و عادت دادن آنها به زندگی جمعی  خارج از خانواده و آشنا کردن آنان به اطاعت از قانون” (صافی،1373). بطورکلی اهداف دوره ابتدایی در مقوله های زیر طبقه بندی می شوند، که دانش آموزان بایستی در پایان دوره تحصیلی به این اهداف دست یابند.

1-1-2 اهداف اعتقادی  

آشنایی و اعتقاد نسبت به اصول دین، دوست داشتن خداوند، آشنایی با زندگی انبیاء اولوالعزم به ویژه حضرت محمد(ص) و معصومین و دوست داشتن آنها، آشنایی با معنای معاد  و پاسخگو بودن انسان نزد خداوند، احترام به اولیاء دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی، آشنایی با معنای تولی  و تبری، روخوانی وازحفظ خواندن برخی سوره های قرآن، آشنایی با ترجمه برخی از سوره های قرآن و برخی  از احادیث ساده، درست خواندن نماز و آشنایی با احکام ضروری،آشنایی با مسایل مربوط به سن تکلیف(برای دختران)، آشنایی با حلال و حرام و رعایت احکام مربوط به آن.

2-1-2 اهداف اخلاقی

راستگو و امین بودن، مودب و مهربان بودن، پایبندی به عهد خود، احترام به بزرگترها و اطاعت از والدینٍ، شجاع و صبور بودن، دوست داشتن پاکیزگی، انجام دادن تکالیف روزانه، تلاش برای رسیدن به موفقیت ،داشتن ظاهری آراسته، امیدوار بودن، بخشنده بودن، ناپسند خود،

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی

کنجکاوی نسبت به شناخت پدیده ها، داشتن مهارت در فکر  کردن ، شنیدن، گفتن، بیان مقصود، خواندن، نوشتن و حساب کردن. آشنایی با زبان فارسی و استفاده از کتاب و روزنامه. آگاهی نسبت به اهمیت اطلاعات و اطلاع رسانی. آشنایی نسبت به ارزش علم.

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری

توجه و دوست داشتن زیبایی های طبیعت، از زیبایی موجود در طبیعت الگو گرفتن، لذت بردن از آثار هنری، نشان دادن خلاقیت هنری در انجام فعالیتها، دوست داشتن سنت ها، آشنایی با برخی از آثار هنری، علاقه مندی نسبت به خواندن اشعار و قصه های مناسب، ارزش قائل شدن به آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی- ایرانی.

5-1-2  اهداف اجتماعی

آشنایی با وظایف خود درقبال خانواده، دوستان و همسایگان. کمک به اعضای خانواده و احترام به والدین. قانع بودن و رعایت حقوق دیگران. استفاده از راه های درست برای به دست آوردن حق خود. دوستی و کمک  به  همکلاسان ، شرکت در فعالیت های گروهی و عمل به مقررات مدرسه. پذیرفتن انتقاد و محترمانه از دیگران انتقاد کردن. قدردانی از دیگران. رعایت آداب سخن گفتن. علاقه به خدمت کردن به میهن و مردم.

6-1-2  اهداف زیستی

استفاده درست از قوای بدنی، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، تلاش  در جهت حفظ محیط زیست، افزایش قابلیت های جسمی به وسیله تمرین ها و بازی های مناسب، رعایت نکات ایمنی.

7-1-2 اهداف سیاسی

آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، احترام به پرچم  کشور  و خواندن سرود ملی، آشنایی با زندگی بنیان گذار جمهوری  اسلامی ایران، درک اهمیت استقلال و آزادی، علاقه مندی نسبت به حکومت دینی، همبستگی با اقوام مختلف ایرانی، دوست داشتن افراد عدالت خواه و حق طلب، آشنایی با سران کفار و مشرکین صدر اسلام، آشنایی با مفهوم وحدت و امنیت ملی.

8-1-2 اهداف اقتصادی

احساس تنفر از تن پروری، بیکاری  و راحت طلبی، تلاش در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی و استفاده درست از آنها(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان،1386).

2-2 ویژگی های کودکان در دوره ابتدایی

معلمان و مربیان این دوره را دوره آموزش مقدماتی و یادگیری اصول و مبادی علم و دانش نام گذاری می کنند  و روانشناسان از این دوره با عنوان سنین گرایش به دسته و گروه، سن خلاقیت و سن بازی یاد می کنند ( سیف و همکاران، 1385).

پیاژه 1 این مرحله از رشد را مرحله عملیات عینی 2 نام گذاری كرده است. و معتقد است كودك در این مرحله توانایی انجام اعمال منطقی را كسب می كند اما این اعمال را با امور محسوس و عینی می تواند انجام دهد نه با امور فرضی و پدیده های انتزاعی. از رویداد های مهم  این مرحله درك مفهوم بقای ماده ، عدد، وزن و حجم توسط كودك است. از دیگر توانایی های كودك در این مرحله، توانایی طبقه بندی كردن، ردیف كردن و كار با اعداد می باشد(سیف،1383). فروید3 نیز این مرحله از رشد را مرحله نهفتگی و ركودمی نامد. در این مرحله شاهد كاهش تعارض ها هستیم و كودك برای پذیرش زندگی اجتماعی و رعایت اصول اخلاقی آماده می گردد(منصور،1381).

همچنین ویگوتسكی5 معتقد است از سن 7-6  سالگی به بعد گفتار درونی در كودكان شكل می گیرد گفتار درونی به اندیشه و رفتار انسان جهت می دهد و در همه كاركرد های عالی ذهن موجود است. او دو نوع سطح رشد را مطرح می كند، سطح رشد فعلی و سطح رشد بالقوه. توانایی كودك در حل مسائل به طور مستقلانه معرف سطح فعلی رشد او و توانایی در حل مسائل با كمك دیگران نشان دهنده سطح رشد بالقوه او است. او معتقد است كه محیط اجتماعی، تعیین كننده فرایند رشد شناختی است، بنابر این معلم در بالا بردن سطح رشد شناختی یادگیرندگان نقش بسزایی دارد، و مدارس باید زبان را یك موضوع محوری تلقی كرده و معلمان در آموزش زبان جدیت بیشتری به كار بندند(سیف،1383). همچنین اریكسون6  سنین 11-6 سالگی را با عنوان « سازندگی در مقابل حقارت7» معرفی می كند. در این مرحله

 

1-Piaget

2-Concrete Operations

3-Freud

4-Latency

5-Vygotsky

6-Erikson

7-Industry Versus Inferiority

كودكان در مدرسه قابلیت همكاری  با دیگران را پرورش می دهند. در صورتی كه كودك در خانه، مدرسه و در روابط خود با  همسالان  تجربه های ناخوشایندی بدست آورد، احساس حقارت و بی كفایتی خواهد كرد (برك1 ،2001؛ سید محمدی، 1382). در این سن اگر به كودك اجازه داده شود كه شخصاً كارهایش را انجام دهد واز طرف اطرافیان مورد تشویق قرار گیرد، كودك سخت كوش می شود و میل به ساختن در او به وجود می آید اما اگر اطرافیان فعالیتهای كودك را محدود كنند و از كارهایش مداوم انتقاد كنند،  كودك احساس حقارت خواهد كرد(شعاری نژاد، 1386).

رشد بدنی در این دوره آهسته و مداوم است، اما به طور کلی نسبت به سالهای بعد سریعتر می باشد در این دوره بد نشستن، قوز کردن  و ناموزونی بدن شایع است. در این سن كودكان از عواطف و احساسات سرشاری برخوردارند اما از نظر احساسی بی ثبات هستند. علاقه مند  شرکت در فعالیت های اجتماعی هستند و میل به استقلال طلبی در آنها افزایش می یابد. در این دوره از فعالیت های فردی کاسته شده و به بازیهای گروهی و فعالیتهای با قاعده گرایش پیدا می کنند.  افکار  کودکان به تدریج منظم می شود و اشتیاق زیادی به یاد گیری دارند. تفکر ایده آل نیز  یکی  از مشخصات این دوره است و حس خلاقیت و  ابتکار در آنها به طور جدی برانگیخته می شود. در این دوره تشویق عامل مهمی در یادگیری است(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان،1386).

در این دوره احساس مالکیت  در کودکان قوی تراست. یادگیری مهارت های حرکتی دقیق تر و پیچیده تر و هماهنگی چشم و دست کامل می شود. قواعد را درک و رعایت آنها را لازم می داند و قدرت درک علت امور طبیعی را به تدریج پیدا می کنند. رفتار آموزشگاهی و پیشرفت تحصیلی کودکان  متأثر  از چگونگی تأمین نیازهای روانی – اجتماعی و برخورداری آنها از بهداشت روانی و تعادل حیاتی است(افروز،1372).

1- Berk

3-2 مواد و برنامه های درسی دوره ابتدایی

برنامه درسی عبارت است از پیش بینی کلیه ی فعالیتهایی که دانش آموزان تحت رهبری و هدایت معلم برای رسیدن به هدفهای معین باید انجام بدهند. به بیان دیگر برنامه درسی عبارت است از پیش بینی و تهیه مجموعه فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به آرمان ها و هدف های آموزش و پرورش که معمولاٌ در مدرسه انجام می گیرد ( تقی پور ظهیر،1384). برنامه های آموزشی و پرورشی این دوره، همان طور که از هدفهای آن مشخص می گردد بیشتر به آموزشهای دینی و اخلاقی، تربیت بدنی، آموزش مهارتهای اولیه ی خواندن ، نوشتن و حساب،  بهداشت و آموزشهای اجتماعی و  همکاری عمومی تأکید دارد ( سرکار آرانی،1382).

جدول 1-2 مواد درسی و ساعات کلاس درس هفتگی در دوره ابتدایی را نشان می دهد. براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از سال تحصیلی 79-1378 درس قرآن در پایه های اول و دوم ابتدایی نیز ارائه می شود(صافی،1380). در آخرین تبصره بخش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مصوبه 677مورخه 7/6/1381مقرر شده است که ارزشیابی درس قرآن در پایه های اول و دوم ابتدایی به صورت کیفی و توصیفی به عمل آید(سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان،1386).

هر ساعت کلاس  درس45 دقیقه است؛ طول سال تحصیلی 9ماهه می باشد. هر کلاس در هر پایه تحصیلی این دوره دارای معلم واحدی است که دروس مختلف را تدریس می کند. به علاوه در هر مدرسه مربی تربیتی وجود دارد که برنامه های آموزشی و پرورشی در زمینه های قرآن و تعلیمات دینی را ارائه می دهد و سایر فعالیتهای فوق برنامه و پرورشی را تهیه و اجرا می کند. برنامه ورزش کلاس ها در هر مدرسه ابتدایی به عهده مربی ورزش مدرسه است ( سرکار آرانی،1382). امتحانات دوره ابتدایی در دو نوبت برگزار می شود. نوبت اول تا دهم بهمن ماه  و نوبت دوم تا پایان خرداد ماه هر سال تحصیلی برگزار می گردد، نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتساب ضریب دو در کارنامه دانش آموز درج می گردد. امتحان پایه های اول تا چهارم و نوبت اول پایه پنجم ابتدایی داخلی و مدارس آن را برگزار می کنند اما امتحان نوبت دوم و تجدیدی پایه پنجم به عنوان امتحان نهایی که آن را اداره آموزش و پرورش منطقه طرح و در مدرسه برگزار می شود (آقازاده،1383).

پایه و تعداد ساعات

مواد درسی  

 

پایه اول

 

پایه دوم

 

پایه سوم

 

پایه چهارم

 

پایه پنجم

 

جمع

قرآن 2 2 2 6
تعلیمات دینی 3 2 2 2 9
املاء فارسی 2 2 2 2 8
قرائت فارسی،خواندن ودرک مطلب دستور زبان فارسی 12

 

 

12

3 2 2 2 35

 

35

4 4 3 3
مطالعات اجتماعی 2 3** 3** 8
ریاضیات 5 5 4 4 4 22
علوم تجربی 3 3 3* 4 3 15
هنر(نقاشی،خوشنویسی،كاردستی) 2

2

2

2

1

1

1**

1**

1**

1**

7

7

ورزش 2 2 2 2 2 10
جمع 24 24 24 24 24 120

جدول شماره (1-2) مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان

منبع : (سازمان نوسازی، 1382).

*دروس علوم تجربی و هنر در پایه سوم مجموعاً در هفته 4 ساعت تدریس می شود (یک هفته، یک جلسه هنروسه جلسه علوم تجربی و هفته دیگر دو جلسه هنر و دو جلسه علوم تجربی ).

**دروس مطالعات اجتماعی و هنر پایه های چهارم وپنجم مجموعاً در هفته 4 ساعت تدریس می شود(یک هفته، یک جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعی، هفته دیگر، دو جلسه هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعی.

 

 

4-2 درون دادهای1 نظام آموزش ابتدایی

منظور از درون داد، امکانات  و منابع اختصاص داده شده از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی می باشد(میر شکار ،1386).

1-4-2  منابع انسانی

این منابع شامل کادر اداری، معلمان و مربیان و دانش آموزان  که هر کدام از لحاظ عملکرد شرح وظایف جداگانه ای دارند(میر شکار،1386).

 • معلمان و مربیان

شاغلین در این پست زیر نظر مدیر به شرح ذیل انجام وظیفه می نمایند.  تلاش در جهت به وجود آوردن محیطی آموزنده  و پرورش دهنده در کلاس، اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی مصوب، تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی ، انجام ارزشیابی تشخیصی، تدریجی و پایانی برابر آیین نامه ها سعی در شناسایی ناهنجاری های رفتاری، ثبت خلاصه ای از فعالیت های یاد دهی- یاد گیری (سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان،1386). از جمله وظایف دیگر معلمان می توان به موارد زیر اشاره کرد، معلم به عنوان کارشناس آموزش، معلم به

عنوان یک عامل برانگیختگی، معلم به عنوان مدیر کلاس، معلم به عنوان مشاور و معلم به عنوان مهندس محیط در طراحی فضای کلاس درس فعالیت می كند (سرتیپی،1380). مربیان مدرسه شامل مربیان پرورشی، ورزش، بهداشت می باشند(میر شکار،1386).

 

1.Input

 

 

 

 • مدیر آموزگار

در این حالت یک نفر هم مدیر است هم معلم وهم مستخدم وباید جوابگوی اولیاء دانش آموزان باشد وهم بتواند نیازهای آموزشی دانش آموزان را برطرف کند و در قبال اداره آموزش و پرورش محل، مسئولیت تام دارد (خوش لهجه،1386).

 • دانش آموزان

در این دوره گروه سنی 6تا10 ساله که از تحصیلات آموزش رسمی و عمومی در ایران برخوردارند را می گویند (سرکار آرانی ،1382).

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی

این منابع شامل منابع کالبدی، تجهیزاتی و منابع مالی می باشد.

1-2-4-2منابع کالبدی

منظور همان فضای فیزکی مدرسه است که باید دارای ویژگی های زیر باشد.

 • محل ساختمان مدرسه شلوغ و غیر بهداشتی نباشد و حداکثر 500 متر با مراکز صنعتی و مزاحم فاصله داشته باشد( حاتمی و همکاران ،1383 ).
 • حداقل متراژ لازم به ازای هر دانش آموز 6تا8 متر مربع می باشد و حداقل مساحت لازم ، بدون توجه به تعداد دانش آموزان هزار متر مربع پیشنهاد می گردد .
 • زمینبازی باید به قدر کافی وسعت داشته باشد و برای هر نفر حدود 10متر مربع مطلوب خواهد بود.
 • کف کلاس ها باید قابل شستشو، مسطح و بدون درز بوده، لغزنده و مرطوب نباشد.
 • پنجره ها باید یک تا یک و نیم متر از کف کلاس بالاتر و تا سی سانتی متر زیر سقف ادامه یابد وحتی الامکان دریک سمت اتاق باشد.
 • تخته مخصوص نوشتن باید در محل مناسب که نور کافی به آن رسیده ودر معرض دید کامل دانش آموزان باشد قرار گیرد وفاصله تخته تا اولین ردیف دانش آموزان نباید از 5/2 متر کمتر باشد.
 • به ازای هر 40 نفر دانش آموز یک توالت و به ازای هر 60 نفر یک دستشویی منظور شود و دستشویی ها باید در ارتفاع 75-60سانتیمتر از زمین نسب گردد و استفاده از صابون ویا مایع دستشویی ضروری است(حلم سرشت و دل پیشه، 1383).
 • ساختمان مدارس بایستی فاقد نشانگان بیماری ساختمانی1 که خود را به صورت درد چشم، اختلالاتی در حلق و بینی، عفونتهای تنفسی، حالت تهوع، سر گیجه، سردرد و بد خوابی

نشان می دهد باشد(به نقل از EPA2،2000).

 • نور طبیعی بهترین منبع برای روشنایی کلاس درس می باشد.
 • حداکثر شدت صدا در کلاس 35 دسی بل 3و برگشت 4صدا بین 6/ 0تا7/ 0ثانیه برای کلاس های که خالی از سکنه هستند باید باشد (اشنایدر5،2002).
 • فانگ6 بهترین حالت از نظر حرارتی را بین 68تا 74فارنهایت معادل20تا24سانتی گراد   می داند (به نقل از اشنایدر ،2002 ).

 

 

 1. Sick Bulding Syndrome

2.Environmental Protection Agency

3.Decibel

4.Feed back

5.Schneider

6.Fang

 

2-2-4-2  منابع تجهیزاتی

شامل کتابخانه، کتابهای راهنمای معلم، پرژکتورها،  اوپک، اورهد،  اسلاید، رادیو- ضبط،، تلویزیون، سی دی، انواع نقشه ها، انواع مولاژها، جعبه علوم، تابلوهای آموزشی می باشد. تحقیقات متعددی تأثیر کتابخانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده اند که همگی تأثیر مثبت وجود کتابخانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را خاطر نشان ساخته اند (میلر1 ،2003). اما امروزه مدارس پول خود را برای وسایل آموزشی رایانه ای صرف می کنند. اما کتاب و کتابخانه ها بازدهی تحصیلی و یادگیری دانش آموزان را دو برابر میزان (ICT)  افزایش می دهند. یک مدرسه معمولی دارای 25کتاب برای هر دانش آموز است(بزرگ سهرابی،1385). اما یکی از مشکلات کتابهای درسی این است که مطالب آن اکثراً برای دانش آموزان ساکن شهرها نگاشته می شود و یک عدم انعطاف در مطالب درسی به چشم می خورد(تایلرو مالهال2 ،2001).

3-4-2  منابع مالی

هزینه های آموزش و پرورش عمدتاً بر عهده دولت می باشد و بدین جهت بخش قابل توجهی از بودجه سالانه دولت اختصاص به آموزش و پرورش دارد ؛ تقریباً كلیه هزینه های آموزش و پرورش را دولت از محل بودجه عمومی كشور پرداخت می كند و سهم بخش  خصوصی در تأمین آن بسیار ناچیز است و به كمكهای  پراكنده اولیای دانش آموزان به مدارس كه بیشتر بدون  واریز شدن به خزانه و به طور مستقیم به مصرف می رسند ،  محدود می شود ( سركارانی ، 1382).  میزان بودجه یا سرانه آموزشی تأثیر زیادی بر پیشرفت تحصیلی دارد . « بی شك ارتباطی بین هزینه  سرانه دانش آموز و كیفیت آموزش وجود دارد . ظاهراً هزینه های بیشتر، كیفیت بالاتری را فراهم می نماید » (عماد زاده،1385).

1.Miller

2.Taylor& Mulhall

نگاهی به میزان سرمایه گذاری های به عمل آمده در نظامهای آموزش ابتدایی مبین این واقعیت است كه در سالهای 1965 تا 1985 نسبت هزینه كشورهای پر درآمد یك به پنجاه بوده است. این هزینه در كشورهای كم درآمد 9/30 دلار و در كشورهای پر درآمد 4/1551 دلار بوده است ( آذرخش ،1384).

5-2 تأثیر امکانات وتجهیزات مدرسه بر دانش آموزان

یکی از قسمتهای مهم فلسفه آموزش و پرورش، طرح ریزی و تنظیم محیط فیزیکی برای دانش آموزان است. چگونگی تنظیم و سازماندهی محیط بر رفتار افراد مخصوصاً دانش آموزان تأثیر می گذارد(مفیدی،1380). محیط فیزیکی یک مدرسه یا کلاس می تواند بر رفتار و نگرش های افراد نسبت به مدرسه ویاد گیری تأثیر بگذارد. فضا و محیط کلاس  به طور مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است (آین لی1،1997).

مدارس تمیز، ساکت، راحت و از لحاظ بهداشتی مناسب نتایج تحصیلی دانش آموزان را بالا برده وآنها را در یادگیری موفق تر می کند  (اشنایدر،2002). محیط فیزیکی مدرسه باید طوری باشد که به دانش آموزان آسیب نرساند. بنابراین نکات ایمنی در ساخت وسازاین مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و محیط فیزیکی باید بر بهداشت روانی دانش آموزان  تأثیر مثبت بگذارد (حاتمی و دیگران،1383). بسیاری از مدارس قدیمی با ساختمان های کوچک و غیر بهداشتی، موجب مشکلات فراوانی می شوند به دلیل فقدان پنجره کافی، نور طبیعی به مقدار کافی وارد  کلاس نمی شود. تهویه مناسب صورت نمی گیرد تعداد توالت و دستشویی کمتر از حد معمول بوده و فضای  کافی برای بازی شاگردان ندارد، مسلماً دانش آموزان در این مکان ها موفقیت چندانی کسب نمی کنند (حلم سرشت ودل پیشه،1383). فضای فیزیکی مدرسه در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی حامل پیام برای دانش آموزان می باشد و بر میزان یادگیری

1.Ainley

 

ورشد شخصیت فردی و اجتماعی ونیز تأمین بهداشت روانی آنان تأثیر می گذارد (نوید ادهم،1382). تحقیقات گلن1 در سال (2002) نشان داد که شرایط تسهیلات مدرسه تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گذارد. در این بررسی دمای کلاس وصدا نقش مهمتری داشتند وعامل مهم دیگر قدمت ساختمان مدرسه بود. ریچارد سون و روسن2درسال (1999) ارتباط معنی داری بین افزایش کیفیت سیستم تهویه وکاهش غیبت دانش آموزان از مدرسه یافتند. تحقیق آنها که بر روی مراکز مراقبت روزانه صورت گرفت نشان داد زمانی که مدارس قدیمی از لحاظ تهویه تعمیر می شوند نرخ غیبت در سال اول به 31/8 درصد و در سال دوم به94/7 درصد و در سال سوم به 75/3 درصد کاهش می یابد.

تحقیقات نشان داده اند هنگامی که دیوارهای مدارس با رنگ ملایم روشن رنگ آمیزی می شوند عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد(کش3،1993).موقعیت ساختمانی مدارس وامکانات وتجهیزات برروی رفتار دانش آموزان اثر می گذارد و کمبود تجهیزات منجر به رفتارهای ناهنجار4در مدارس می گردد(ارث من5،2002). فضای فیزیکی نامناسب به ترک تحصیل زود هنگام، غیبت، اخراج، بی انضباطی، پرخاشگری، دیرآمدن، برخوردهای نژادی و کشیدن سیگار منجر می گردد(استریچرز6،2000). تحقیقات نشان می دهند که  دانش آموزان مدارسی که از نور کافی  و مناسب برخوردارند 20درصد در درس ریاضی و 26درصد در درس، خواندن نسبت به دانش آموزان مدارسی که از نور کافی و طبیعی برخوردار نیستند پیشرفت بهتری دارند (اپستین7،2000). مدارس کوچکتر به دلیل اینکه دانش آموزان را به گروه های کوچکتر و صمیمی تر تقسیم می کنند و به آنها باز خورد می دهند فرایند یادگیری را

1.Glen

2.Richaardson & Rosen

3.Cash

4.Abnormal Behavior

5.Earthman

6.Stricherz

7.Epstein

تسهیل می کنند. و گوشه گیری و انزوا طلبی دانش آموزان را کاهش می دهند، و معلمان را برای استفاده از مهارتها و توانایی هایشان تشویق می کند. والدین را برای مشارکت در فعالیت های آموزشی ترغیب می کنند (وسلی و دیگران1 ،2000).

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *