افسردگی روان شناختی:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها


دانلود پایان نامه

افسردگی روان شناختی

افسردگی واکنشی[۱]

چند نوع افسردگی روان شناختی وجود دارد. افسردگی واکنشی، اصطلاح رایجی است که به آن نوع افسردگی که در پاسخ به ناامیدی صورت می‌گیرد اطلاق می‌شود. ولی بعضی از نظریه‌پردازان مثل الیس[۲] (۱۹۶۲) بین غمگینی و افسردگی فرق می‌گذارند. غمگینی انطباقی و سازگارانه است چرا که فرد را تحریک می‌کند تا کار سازنده‌ای را در مورد موقعیت انجام دهد. از طریق دیگر، افسردگی ناسازگارانه است چرا که معمولاً منجر به کناره‌گیری و بی‌تحریکی می‌گردد. طبق نظر الیس، نگرش‌ها و عقاید خود ستیز باعث می‌شود که شخص احساس افسردگی نماید که این حالت درست عکس غمگینی است که در مورد شکست، ناامیدی و طرد رخ می‌دهد. غالبا با این موضع موافق هستیم و عقیده داریم که شناخت‌ها یا مستقیما باعث افسردگی می‌شوند و یا با توانایی فرد در غلبه به افسردگی در تعارض هستند. بک[۳] و همکارانش دلیل قانع کننده‌ای را ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد چه شناخت‌هایی باعث افسردگی بشوند یا نشوند، راهبردهای رفتاری ـ شناختی، گاهی برابر با داروی ضد افسردگی و گاهی بیشتر از آن در درمان افسردگی موثر هستند. (بک،‌هالون، یانگ و بدروسین[۴] ۱۹۸۵) فولر[۵] (۱۹۸۱) دریافت که در درمان افسردگی ادغام هیپنوتیسم با شیوه‌های باز سازی شناختی حتی گاهی بیشتر از تکنیک‌های شناختی و هیپنوتیسمی‌محض، موثر بوده است.

صرف نظر از جهت گیری نظری فرد، اولین راهبرد در درمان هر نوع افسردگی و یا غمگینی، تحریک درمانجو به کار سازنده است. هم چنین مهم و گاهی ضروری است که به درمانجویان کمک کنیم تا عقاید و نگرش‌های ناسازگارانه و لینک‌های شناختی خود را تغییر دهند. تعدادی از الگوهای فکری مربوط به افسردگی قابل تشخیص هستند. این گونه الگوها براساس این که آیا شامل سرزنش خود و یا نومیدی و یا ترحم به خود می‌شوند یا نه می‌توانند طبقه بندی گردند. (به نقل از گلدن، داود، فرید برگ، ترجمه نریمانی و شافعی مقدم، ۱۳۸۰)

هرکسی پیامدهای منفی زندگی را تجربه می‌کند، ولی همه افسرده نیستند. افسرده‌ها پس از شکست با احتمال بیشتری از غیر افسرده‌ها انتساب درونی یا انتساب درونی، پایدار، و کلی می‌کنند. هر چند گفتن اینکه انتساب‌ها موجب افسردگی می‌شوند اغراق آمیز است. به جای اینکه بگوییم سبک انتسابی موجب افسردگی می‌شود، احتمالا بهتر است بگوییم سبک انتسابی، فرد را در مقابل افسردگی آسیب‌پذیرتر می‌کنند. شاید سوگیری درمانده، از طریق اثر آسیب زای آن بر ناراحتی روانی، تحصیلی، جسمانی و اجتماعی به طوری که فرد را نسبت به افسردگی آسیب‌پذیرتر سازد. (به نقل از جان مارشال ریو؛ مترجم سیدمحمدی، یحیی، ۱۳۸۰)

 

مدل سلیه از استرس

سلیه استرس را به عنوان حالتی توصیف می‌کند که به وسیله یک سندرم آشکار می‌شود یعنی به وسیله یکسری جریانات و حوادث پشت سر هم آشکار می‌شود و این سندرم را «سندرم سازگاری عمومی» نامید.

 

افسردگی

یک اختلال خلقی است که با علائمی‌چون غمگینی، ناامیدی، احساس بی‌ارزشی، درماندگی، پوچی عزت نفس پایین، احساس عدم لذت از زندگی و علائمی‌دیگر مشخص است. (به نقل از شیخر، مارتین، ترجمه بلورچی)

افسردگی نوروتیک در حد فاصله میان افسردگی عادی و افسردگی پسیکوتیک قرار دارد. معمولاً همه در خود و دیگران، رفتار یک فرد سالم را در موقعی که فاجعه‌ای برای او رخ داده است مشاهده کرده‌ایم. مثلاً مرگ عزیزی معمولاً سبب گریه، ناراحتی، کم خوابی، احساس بدبینی و بی‌اعتمادی به آینده می‌شود، ولی افسردگی و غم شخص سالم، به تدریج و با مرور زمان و سرگرمی‌های دیگر، کاهش می‌یابد، و زندگی در نظر او دوباره قابل ادامه می‌شود. در حالت شدید افسردگی پسیکونیک علایمی‌مانند توهم، ادراک غیرعادی، احساس شدید، تمایل به انتحار و عقب افتادگی تفکر، مشاهده می‌شود. افسردگی نوروتیک نیز معمولاً زیاده از حد عادی است، ولی از نظر شخصی که مبتلا به آن است غیر عادی محسوب نمی‌گردد، زیرا او خود را مسئول اتفاق ناگواری که برایش رخ داده می‌داند و این خود آزاری بر شدت افسردگی می‌افزاید. آگاهی و قبول اینکه او مقصر ایجاد اتفاق سوء است، شخص نوروتیک را به شدت مضطرب می‌کند و او برای کاسته شدن تشویق خود، دست به خود آزاری و افسردگی طولانی می‌زند. به عبارت دیگر، در این مورد افسردگی، یک احتیاج نوروتیک را برآورده می‌کند. (به نقل از شاملو، سعید، ۱۳۸۱)

 

سرزنش[۶] خود

سرزنش خود منجر به احساس بی‌کفایتی، بی‌ارزشی و احساس گناه می‌شود. افرادی که احساس گناه می‌کنند خودشان را به خاطر کار اشتباهی که می‌کنند تحت عناوین چون “بد” و “بی‌ارزش” سرزنش می‌کنند. در واقع ممکن است اشتباهی هم نکرده باشند و این تنها می‌تواند عقیده اشتباه آنها و یا عقیده کس دیگری باشد. کسانی که از احساس بی‌کفایتی رنج می‌برند ممکن است احساس بی ارزشی هم بکنند. این گونه افراد، خودشان را به خاطر اشتباهی که مرتکب می‌شوند و یا به خاطر شکستشان در کاری و یا به خاطر رد شدنشان تحت عناوینی چون بی کفایتی و نالایق سرزنش می‌کنند. در این حالت، این تنها شکست و یا طرد شدن نیست که باعث می‌شود فرد احساس افسردگی کند بلکه فقدان عزت نفس نیز به خاطر سرزنش کردن خود باعث می‌شود که فرد احساس بی‌کفایتی[۷] و یا بی‌ارزشی کند.

 

نومیدی[۸]

افراد زمانی که فکر می‌کنند درمانده و نومید هستند افسرده می‌شوند. این گونه عقاید، مثال خوبی است از این که چگونه افکار منفی می‌توانند شبیه به هیپنوتیسم بوده و یا شبیه چیزی باشند که از آن به عنوان خود هیپنوتیزم منفی یاد شد. این فکر که فرد، درمانده و نومید است یک پیشگویی تحقق یابنده[۹] بسیار قوی به حساب می‌آید. وقتی انسان‌ها فکر کنند که درمانده بوده و هر چیزی نومید کننده است در این صورت طبق باورهایشان عمل می‌نمایند. این گونه افراد با درماندگی عمل نموده و سرانجام افراد از تلاش دست برمی‌دارند و تسلیم می‌شوند. وقتی که این گونه از تلاش دست می‌کشند البته احتمال کمتری وجود دارد که اوضاع آنها بهبود یافته و برای افسردگی آنها، دلایل زیادی وجود دارد.

ترحم به خود[۱۰]

گر چه وقتی کسی از بدبختی و بیچارگی و یا از فقدانی رنج می‌برد احساس غمگینی کردن، طبیعی و عادی است ولی ترحم به خود چون نهایتاً منجر به افسردگی می‌شود ناسازگارانه به حساب می‌آید. افسردگی نوعی عامل بی حرکتی است که باعث می‌شود فرد به‌سختی موقعیت خود را عوض‌کرده و یا رضایتمندی‌های دیگری پیدا کند.

ترحم به خود معمولاً از «بزرگنمایی» اصطلاحی که توسط بک (۱۹۷۶) بکار رفته یا الیس (۱۹۶۳) آن را تحت عنوان «فاجعه پردازی» درباره درماندگی خود نامیده است، نشأت می‌گیرد. فاجعه پردازی و بزرگ‌نمایی شامل دلمشغولی و اغراق در مورد اهمیت مشکل می‌باشد. افسردگی زمانی رخ می‌دهد که شخص با نومیدی، فقدان و یا طرد طوری برخورد کند که گویی فاجعه است. گر چه این رویدادها در واقع ناخوشایند و نامطلوب هستند ولی افراد، زمانی افسرده می‌شوند که وسعت نظرشان را از دست داده و این گونه رویدادها را فجایعی غیرقابل تحمل و وحشتناک بپندارند. این گونه افراد اغلب در مورد بی عدالتی زندگی، عصبانی و افسرده بوده و خودشان را قربانی حس می‌کنند.

درمانجویانی که از ترحم به خود رنج می‌برند می‌توانند از عباراتی چون «چرا من» و نگرشی مانند «من بیچاره» شناسایی شوند. این گونه افراد بجای پرداختن به کار سازنده برای اصلاح وضعیت خود، به صورت افرادی انفعالی درآمده و غرق دل سوزاندن به خود می‌شوند. (به نقل از گلدن، داود، فرید برگ، ترجمه نریمانی و شافعی مقدم، ۱۳۸۰)

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است؟

پزشکان افسردگی را اختلالی می‌دانند که نظیر هر بیماری دیگر، نیازمند دخالت و درمان است. در خصوص این نکته یک توافق کلی وجود دارد که از نظر عملکرد اجتماعی، افسردگی بالینی در میان تمام وضعیت‌های مزمن، از همه ناتوان کننده‌تر است. افسردگی از نظر عوارض جسمانی متعاقب، برحسب روزهای بستری شدن و آشفتگی جسمانی در مرتبه دوم و پس از بیماری‌های قلبی پیشرفته قرار دارد. افسردگی از بسیاری از اختلالات عمده ارگانیک (عضوی) و مزمن دیگر، ناتوان کننده تر است و هزینه اقتصادی آن برحسب زمان‌های کاری از دست رفته و کاهش کارایی، بسیار شگفت انگیز است. حادترین و بدترین همه آنها بالا بودن میزان خودکشی در میان مبتلایان به افسردگی است. (به نقل از سالماتر، ترجمه خلخالی زاویه، ۱۳۸۲)

افسردگی یکی از رایجترین اختلال‌های عاطفی است، با توجه به رواج فراوان افسردگی و اثرات بسیار توان فرسای آن، کوشش‌های بسیاری برای پی بردن به علل آن صورت گرفته است. اینک چندین رویکرد را در زمینه شناخت اختلالات عاطفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

[۱] – Reactive depression

[۲] – Ellis

[۳] – Beck

[۴] – Beck, Hollon, Young, Bedrosein

[۵] – Fuller

[۶] – Self – condemnation

[۷] – Inadequate

[۸] – Hoplesness

[۹] – Self – Ful filing prophecy

[۱۰] – Self – Pity

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *