افسردگی روان شناختی:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها


دانلود پایان نامه

افسردگی روان شناختی

افسردگی واكنشی[1]

چند نوع افسردگی روان شناختی وجود دارد. افسردگی واكنشی، اصطلاح رایجی است كه به آن نوع افسردگی كه در پاسخ به ناامیدی صورت می‌گیرد اطلاق می‌شود. ولی بعضی از نظریه‌پردازان مثل الیس[2] (1962) بین غمگینی و افسردگی فرق می‌گذارند. غمگینی انطباقی و سازگارانه است چرا كه فرد را تحریك می‌كند تا كار سازنده‌ای را در مورد موقعیت انجام دهد. از طریق دیگر، افسردگی ناسازگارانه است چرا كه معمولاً منجر به كناره‌گیری و بی‌تحریكی می‌گردد. طبق نظر الیس، نگرش‌ها و عقاید خود ستیز باعث می‌شود كه شخص احساس افسردگی نماید كه این حالت درست عكس غمگینی است كه در مورد شكست، ناامیدی و طرد رخ می‌دهد. غالبا با این موضع موافق هستیم و عقیده داریم كه شناخت‌ها یا مستقیما باعث افسردگی می‌شوند و یا با توانایی فرد در غلبة به افسردگی در تعارض هستند. بك[3] و همكارانش دلیل قانع كننده‌ای را ارائه داده‌اند كه نشان می‌دهد چه شناخت‌هایی باعث افسردگی بشوند یا نشوند، راهبردهای رفتاری ـ شناختی، گاهی برابر با داروی ضد افسردگی و گاهی بیشتر از آن در درمان افسردگی موثر هستند. (بك،‌هالون، یانگ و بدروسین[4] 1985) فولر[5] (1981) دریافت كه در درمان افسردگی ادغام هیپنوتیسم با شیوه‌های باز سازی شناختی حتی گاهی بیشتر از تكنیك‌های شناختی و هیپنوتیسمی‌محض، موثر بوده است.

صرف نظر از جهت گیری نظری فرد، اولین راهبرد در درمان هر نوع افسردگی و یا غمگینی، تحریك درمانجو به كار سازنده است. هم چنین مهم و گاهی ضروری است كه به درمانجویان كمك كنیم تا عقاید و نگرش‌های ناسازگارانه و لینك‌های شناختی خود را تغییر دهند. تعدادی از الگوهای فكری مربوط به افسردگی قابل تشخیص هستند. این گونه الگوها براساس این كه آیا شامل سرزنش خود و یا نومیدی و یا ترحم به خود می‌شوند یا نه می‌توانند طبقه بندی گردند. (به نقل از گلدن، داود، فرید برگ، ترجمة نریمانی و شافعی مقدم، 1380)

هركسی پیامدهای منفی زندگی را تجربه می‌كند، ولی همه افسرده نیستند. افسرده‌ها پس از شكست با احتمال بیشتری از غیر افسرده‌ها انتساب درونی یا انتساب درونی، پایدار، و كلی می‌كنند. هر چند گفتن اینكه انتساب‌ها موجب افسردگی می‌شوند اغراق آمیز است. به جای اینكه بگوییم سبك انتسابی موجب افسردگی می‌شود، احتمالا بهتر است بگوییم سبك انتسابی، فرد را در مقابل افسردگی آسیب‌پذیرتر می‌كنند. شاید سوگیری درمانده، از طریق اثر آسیب زای آن بر ناراحتی روانی، تحصیلی، جسمانی و اجتماعی به طوری كه فرد را نسبت به افسردگی آسیب‌پذیرتر سازد. (به نقل از جان مارشال ریو؛ مترجم سیدمحمدی، یحیی، 1380)

 

مدل سلیه از استرس

سلیه استرس را به عنوان حالتی توصیف می‌كند كه به وسیله یك سندرم آشكار می‌شود یعنی به وسیلة یكسری جریانات و حوادث پشت سر هم آشكار می‌شود و این سندرم را «سندرم سازگاری عمومی» نامید.

 

افسردگی

یك اختلال خلقی است كه با علائمی‌چون غمگینی، ناامیدی، احساس بی‌ارزشی، درماندگی، پوچی عزت نفس پایین، احساس عدم لذت از زندگی و علائمی‌دیگر مشخص است. (به نقل از شیخر، مارتین، ترجمه بلورچی)

افسردگی نوروتیك در حد فاصله میان افسردگی عادی و افسردگی پسیكوتیك قرار دارد. معمولاً همه در خود و دیگران، رفتار یك فرد سالم را در موقعی كه فاجعه‌ای برای او رخ داده است مشاهده كرده‌ایم. مثلاً مرگ عزیزی معمولاً سبب گریه، ناراحتی، كم خوابی، احساس بدبینی و بی‌اعتمادی به آینده می‌شود، ولی افسردگی و غم شخص سالم، به تدریج و با مرور زمان و سرگرمی‌های دیگر، كاهش می‌یابد، و زندگی در نظر او دوباره قابل ادامه می‌شود. در حالت شدید افسردگی پسیكونیك علایمی‌مانند توهم، ادراك غیرعادی، احساس شدید، تمایل به انتحار و عقب افتادگی تفكر، مشاهده می‌شود. افسردگی نوروتیك نیز معمولاً زیاده از حد عادی است، ولی از نظر شخصی كه مبتلا به آن است غیر عادی محسوب نمی‌گردد، زیرا او خود را مسئول اتفاق ناگواری كه برایش رخ داده می‌داند و این خود آزاری بر شدت افسردگی می‌افزاید. آگاهی و قبول اینكه او مقصر ایجاد اتفاق سوء است، شخص نوروتیك را به شدت مضطرب می‌كند و او برای كاسته شدن تشویق خود، دست به خود آزاری و افسردگی طولانی می‌زند. به عبارت دیگر، در این مورد افسردگی، یك احتیاج نوروتیك را برآورده می‌كند. (به نقل از شاملو، سعید، 1381)

 

سرزنش[6] خود

سرزنش خود منجر به احساس بی‌كفایتی، بی‌ارزشی و احساس گناه می‌شود. افرادی كه احساس گناه می‌كنند خودشان را به خاطر كار اشتباهی كه می‌كنند تحت عناوین چون “بد” و “بی‌ارزش” سرزنش می‌كنند. در واقع ممكن است اشتباهی هم نكرده باشند و این تنها می‌تواند عقیده اشتباه آنها و یا عقیدة كس دیگری باشد. كسانی كه از احساس بی‌كفایتی رنج می‌برند ممكن است احساس بی ارزشی هم بكنند. این گونه افراد، خودشان را به خاطر اشتباهی كه مرتكب می‌شوند و یا به خاطر شكستشان در كاری و یا به خاطر رد شدنشان تحت عناوینی چون بی كفایتی و نالایق سرزنش می‌كنند. در این حالت، این تنها شكست و یا طرد شدن نیست كه باعث می‌شود فرد احساس افسردگی كند بلكه فقدان عزت نفس نیز به خاطر سرزنش كردن خود باعث می‌شود كه فرد احساس بی‌كفایتی[7] و یا بی‌ارزشی كند.

 

نومیدی[8]

افراد زمانی كه فكر می‌كنند درمانده و نومید هستند افسرده می‌شوند. این گونه عقاید، مثال خوبی است از این كه چگونه افكار منفی می‌توانند شبیه به هیپنوتیسم بوده و یا شبیه چیزی باشند كه از آن به عنوان خود هیپنوتیزم منفی یاد شد. این فكر كه فرد، درمانده و نومید است یك پیشگویی تحقق یابنده[9] بسیار قوی به حساب می‌آید. وقتی انسان‌ها فكر كنند كه درمانده بوده و هر چیزی نومید كننده است در این صورت طبق باورهایشان عمل می‌نمایند. این گونه افراد با درماندگی عمل نموده و سرانجام افراد از تلاش دست برمی‌دارند و تسلیم می‌شوند. وقتی كه این گونه از تلاش دست می‌كشند البته احتمال كمتری وجود دارد كه اوضاع آنها بهبود یافته و برای افسردگی آنها، دلایل زیادی وجود دارد.

ترحم به خود[10]

گر چه وقتی كسی از بدبختی و بیچارگی و یا از فقدانی رنج می‌برد احساس غمگینی كردن، طبیعی و عادی است ولی ترحم به خود چون نهایتاً منجر به افسردگی می‌شود ناسازگارانه به حساب می‌آید. افسردگی نوعی عامل بی حركتی است كه باعث می‌شود فرد به‌سختی موقعیت خود را عوض‌كرده و یا رضایتمندی‌های دیگری پیدا كند.

ترحم به خود معمولاً از «بزرگنمایی» اصطلاحی كه توسط بك (1976) بكار رفته یا الیس (1963) آن را تحت عنوان «فاجعه پردازی» دربارة درماندگی خود نامیده است، نشأت می‌گیرد. فاجعه پردازی و بزرگ‌نمایی شامل دلمشغولی و اغراق در مورد اهمیت مشكل می‌باشد. افسردگی زمانی رخ می‌دهد كه شخص با نومیدی، فقدان و یا طرد طوری برخورد كند كه گویی فاجعه است. گر چه این رویدادها در واقع ناخوشایند و نامطلوب هستند ولی افراد، زمانی افسرده می‌شوند كه وسعت نظرشان را از دست داده و این گونه رویدادها را فجایعی غیرقابل تحمل و وحشتناك بپندارند. این گونه افراد اغلب در مورد بی عدالتی زندگی، عصبانی و افسرده بوده و خودشان را قربانی حس می‌كنند.

درمانجویانی كه از ترحم به خود رنج می‌برند می‌توانند از عباراتی چون «چرا من» و نگرشی مانند «من بیچاره» شناسایی شوند. این گونه افراد بجای پرداختن به كار سازنده برای اصلاح وضعیت خود، به صورت افرادی انفعالی درآمده و غرق دل سوزاندن به خود می‌شوند. (به نقل از گلدن، داود، فرید برگ، ترجمه نریمانی و شافعی مقدم، 1380)

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است؟

پزشكان افسردگی را اختلالی می‌دانند كه نظیر هر بیماری دیگر، نیازمند دخالت و درمان است. در خصوص این نكته یك توافق كلی وجود دارد كه از نظر عملكرد اجتماعی، افسردگی بالینی در میان تمام وضعیت‌های مزمن، از همه ناتوان كننده‌تر است. افسردگی از نظر عوارض جسمانی متعاقب، برحسب روزهای بستری شدن و آشفتگی جسمانی در مرتبة دوم و پس از بیماری‌های قلبی پیشرفته قرار دارد. افسردگی از بسیاری از اختلالات عمدة ارگانیك (عضوی) و مزمن دیگر، ناتوان كننده تر است و هزینة اقتصادی آن برحسب زمان‌های كاری از دست رفته و كاهش كارایی، بسیار شگفت انگیز است. حادترین و بدترین همة آنها بالا بودن میزان خودكشی در میان مبتلایان به افسردگی است. (به نقل از سالماتر، ترجمة خلخالی زاویه، 1382)

افسردگی یكی از رایجترین اختلال‌های عاطفی است، با توجه به رواج فراوان افسردگی و اثرات بسیار توان فرسای آن، كوشش‌های بسیاری برای پی بردن به علل آن صورت گرفته است. اینك چندین رویكرد را در زمینه شناخت اختلالات عاطفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

[1] – Reactive depression

[2] – Ellis

[3] – Beck

[4] – Beck, Hollon, Young, Bedrosein

[5] – Fuller

[6] – Self – condemnation

[7] – Inadequate

[8] – Hoplesness

[9] – Self – Ful filing prophecy

[10] – Self – Pity

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *